Πώς να επιτρέψετε την πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM σε ασφαλή λειτουργία

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR194846
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επιτρέψετε την πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM σε ασφαλή λειτουργία. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση των Windows από CD-ROM ή εάν προσπαθείτε να προσδιορίσετε εάν προκύπτουν προβλήματα με το CD-ROM και σε ασφαλή λειτουργία.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να επιτρέψετε την πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM σε ασφαλή λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργήσει σωστά αυτή η διαδικασία, πρέπει να εγκατασταθούν προγράμματα οδήγησης CD-ROM πραγματικής λειτουργίας. Εάν δεν μπορείτε να προμηθευτείτε και να εγκαταστήσετε τα αρχικά προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας για τη μονάδα CD-ROM, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της μονάδας CD-ROM ή ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 190303
ΤΙΤΛΟΣ : Τρόπος χρήσης προγραμμάτων οδήγησης CD-ROM πραγματικής λειτουργίας από τη Δισκέτα εκκίνησης (Startup Disk) των Windows 98


 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε γραμμή εντολών. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο:

  • Windows 95
   --------------

   Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95), πατήστε το πλήκτρο F8 και κατόπιν επιλέξτε την εντολή Command Prompt Only από το μενού εκκίνησης (Startup).
  • Windows 98
   --------------

   Κάντε εκκίνηση του υπολογιστή σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κατόπιν επιλέξτε την εντολή Command Prompt Only από το μενού εκκίνησης (Startup).
 2. Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε win /d:m και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
98 hwcds cd~rom support safe mode
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 194846 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 09:32:28 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbtool μονάδα kbui λειτουργία win98 πρόγραμμα command win95 οδήγησης εκκίνησης μενού cd-rom only πραγματική prompt ασφαλής KB194846
Σχόλια