Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

OL2000: (CW) Φάκελοι για εργασία χωρίς σύνδεση και τρόπος χρήσης τους

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR195435
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι διαδικασίες ισχύουν μόνο αν έχετε κάνει εγκατάσταση του Outlook με την επιλογή "Εταιρεία ή ομάδα εργασίας" (Corporate or Workgroup - CW). Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες MAPI (Messaging Application Programming Interface). Προκειμένου να εξακριβώσετε τον τύπο της εγκατάστασης, στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για το Microsoft Outlook (About Microsoft Outlook). Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Outlook (About Microsoft Outlook) θα πρέπει να εμφανίζεται το κείμενο "Εταιρεία ή ομάδα εργασίας" (Corporate or Workgroup), αν η εγκατάσταση είναι τύπου "Εταιρεία ή ομάδα εργασίας" (Corporate or Workgroup).
Περίληψη
Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook 2000 με την υπηρεσία πληροφόρησης του Microsoft Exchange Server, μπορείτε να εργάζεστε με φακέλους "χωρίς σύνδεση", δηλαδή να χρησιμοποιείτε τα περιεχόμενα ενός φακέλου χωρίς να είστε συνδεδεμένος σε δίκτυο. Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι τρόποι δημιουργίας, χρήσης και συγχρονισμού των φακέλων για εργασία χωρίς σύνδεση.

Οι φάκελοι για εργασία χωρίς σύνδεση είναι διαθέσιμοι μόνο μέσω του Exchange Server.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι φάκελοι για εργασία χωρίς σύνδεση είναι ο ταχύτερος και ευκολότερος τρόπος εργασίας χωρίς σύνδεση με τον Exchange Server. Οι φάκελοι για εργασία χωρίς σύνδεση σάς επιτρέπουν να εργάζεστε με τα περιεχόμενα ενός φακέλου του Exchange Server χωρίς να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο και στη συνέχεια, όταν συνδέεστε, να συγχρονίζετε τους φακέλους.

Οι φάκελοι για εργασία χωρίς σύνδεση αποθηκεύονται σε ένα αρχείο φακέλων χωρίς σύνδεση (.ost). Η προεπιλεγμένη θέση του αρχείου .ost είναι ο τρέχων φάκελος των Windows. Όπως τα αρχεία των προσωπικών φακέλων (.pst), τα αρχεία .ost μπορούν να συμπυκνωθούν για εξοικονόμηση χώρου στον υπολογιστή σας.

Η διαφορά μεταξύ ενός αρχείου φακέλων χωρίς σύνδεση και ενός συνόλου προσωπικών φακέλων είναι ότι το αρχείο φακέλων χωρίς σύνδεση ξεκινά ως είδωλο των φακέλων σας που βρίσκονται στον υπολογιστή του Exchange Server και ενημερώνεται από το διακομιστή κατά το συγχρονισμό. Αντίθετα, ένα σύνολο προσωπικών φακέλων, είναι απλώς μια θέση αποθήκευσης στον σκληρό δίσκο σας ή σε ένα διακομιστή διαφορετικό από τον Exchnage Server.

Κατά την εργασία χωρίς σύνδεση, εργάζεστε με τα περιεχόμενα ενός φακέλου για εργασία χωρίς σύνδεση ακριβώς όπως θα εργαζόσασταν με ένα φάκελο ο οποίος βρίσκεται σε διακομιστή. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε και να μετακινήσετε στοιχεία στον φάκελο για εργασία χωρίς σύνδεση "Εισερχόμενα" (Inbox), να στείλετε μηνύματα που βρίσκονται στο φάκελο για εργασία χωρίς σύνδεση "Εξερχόμενα" (Outbox) και να προβάλετε τα περιεχόμενα των δημοσίων φακέλων για εργασία χωρίς σύνδεση. Η λήψη νέων μηνυμάτων θα συνεχίζεται κανονικά στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιό σας. Ωστόσο, δεν θα είστε ενήμεροι για τις αλλαγές αυτές στο διακομιστή, παρά μόνο αφού συνδεθείτε στο δίκτυο.

Όταν θα χρειαστεί να ενημερώσετε τα περιεχόμενα του φακέλου για εργασίας χωρίς σύνδεση, θα συγχρονίσετε το φάκελο με το διακομιστή και, στη συνέχεια, θα μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε χωρίς σύνδεση. Η εντολή Συγχρονισμός (Synchronize) σάς συνδέει με το διακομιστή με σύνδεση Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking), αντιγράφει τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί και στη συνέχεια σας αποσυνδέει. Κάθε στοιχείο το οποίο διαγράφετε είτε από το φάκελο για εργασία χωρίς σύνδεση είτε από τον αντίστοιχο φάκελο στο διακομιστή, διαγράφεται και από τους δύο φακέλους μετά το συγχρονισμό.

Δημιουργία ενός αρχείου φακέλων χωρίς σύνδεσηΓια να δημιουργήσετε ένα αρχείο φακέλων χωρίς σύνδεση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Υπηρεσίες (Services).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Exchange Server και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για το αρχείο φακέλων χωρίς σύνδεση (Offline Folder File Settings).
 4. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή στο αρχείο το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αρχείο φακέλων χωρίς σύνδεση.
 5. Εάν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα
  Το αρχείο διαδρομήόνομα_αρχείου.ost δεν εντοπίστηκε. Θέλετε να το δημιουργήσετε; (pathfilename .ost could not be found. Would you like to create it?)
  κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε πάλι κλικ στο κουμπί OK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Outlook πρέπει να είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή του Exchange Server για την αρχική δημιουργία και το συγχρονισμό του αρχείου φακέλων χωρίς σύνδεση.

Όλοι οι βασικοί φάκελοι του Outlook -- "Εισερχόμενα" (Inbox), "Εξερχόμενα" (Outbox), "Διαγραμμένα" (Deleted Items), "Απεσταλμένα" (Sent Items), "Ημερολόγιο" (Calendar), "Επαφές" (Contacts), "Χρονικό" (Journal), "Σημειώσεις" (Notes) και "Εργασίες" (Tasks) -- στον υπολογιστή του Exchange Server είναι τώρα έτοιμα για εργασία χωρίς σύνδεση. Δεν είναι δυνατό να ορίσετε επιλεκτικά ποιος φάκελος θα διατίθεται για εργασία χωρίς σύνδεση και ποιος όχι. Για να ορίσετε δημόσιους φακέλους για εργασία χωρίς σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "Εργασία με δημόσιους φακέλους χωρίς σύνδεση" αυτού του άρθρου.

Ρύθμιση φακέλων που ορίζονται από το χρήστη για εργασία χωρίς σύνδεσηςΓια να ρυθμίσετε ένα φάκελο που ορίζεται από χρήστη για εργασία χωρίς σύνδεση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο φάκελο που ορίζεται από χρήστη και κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) από το μενού συντόμευσης.
 2. Στην καρτέλα Συγχρονισμός (Synchronization), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Για εργασία με ή χωρίς σύνδεση (When offline or online) στην περιοχή Αυτός ο φάκελος είναι διαθέσιμος (This folder is available).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο .ost το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως με άλλο γραμματοκιβώτιο. Εάν το κάνετε αυτό, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η πρόσβαση στο αρχείο όνομα_αρχείου.ost δεν είναι δυνατή γιατί έχει ρυθμιστεί για χρήση με άλλο γραμματοκιβώτιο. (The file filename .ost cannot be accessed because it has been configured for use with a different mailbox.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εκκίνηση των Windows, μην πιέζετε το πλήκτρο ESCAPE όταν σας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης στα Windows, διαφορετικά δεν θα έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο .ost, καθώς οι κατάλληλες πληροφορίες πιστοποίησης δεν θα έχουν παρασχεθεί.

Εργασία με δημόσιους φακέλους χωρίς σύνδεσηΓια να εργαστείτε με δημόσιους φακέλους χωρίς σύνδεση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον δημόσιο φάκελο στον οποίο θέλετε να εργαστείτε και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή όνομα_φακέλου (Copy foldername) από το μενού συντόμευσης.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή φακέλου (Copy Folder), μεταβείτε στο φάκελο "Αγαπημένα" (Favorites) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στο φάκελο "Αγαπημένα" (Favorites), κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αντίγραφο φακέλου που μόλις δημιουργήσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) από το μενού συντόμευσης.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συγχρονισμός (Synchronization) και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Για εργασία με ή χωρίς σύνδεση (When offline or online).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Ο δημόσιος φάκελός σας είναι έτοιμος για εργασία χωρίς σύνδεση. Μπορείτε πλέον να ρυθμίσετε επιλεκτικά, για εργασία χωρίς σύνδεση, κάθε φάκελο που αντιγράφετε στο φάκελο "Αγαπημένα" (Favorites).

Συγχρονισμός φακέλωνΚατά το συγχρονισμό, εμφανίζεται ένα αρχείο καταγραφής ως μήνυμα στο φάκελο "Διαγραμμένα" (Deleted Items). Αυτό το αρχείο καταγραφής περιέχει πληροφορίες όπως η ώρα συγχρονισμού, τα ονόματα των φακέλων που συγχρονίστηκαν και ο αριθμός των στοιχείων που προστέθηκαν.

Για να συγχρονίσετε φακέλους για εργασία χωρίς σύνδεση, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.

Συγχρονισμός ενός συγκεκριμένου φακέλου

Κάντε κλικ για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να συγχρονίσετε, έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Συγχρονισμός (Synchronize) από το μενού Εργαλεία (Tools) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Αυτός ο φάκελος (This Folder).

Συγχρονισμός όλων των φακέλων

Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στο κουμπί Συγχρονισμός (Synchronize) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι οι φάκελοι (All Folders) για να συγχρονίσετε όλους τους φακέλους για εργασία χωρίς σύνδεση.

Συγχρονισμός μιας ομάδας φακέλων

Για να συγχρονίσετε μια ομάδα φακέλων, βεβαιωθείτε πρώτα ότι οι φάκελοι είναι διαθέσιμοι για εργασία χωρίς σύνδεση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Συγχρονισμός (Synchronize) του μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις φακέλων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Folder Settings) και, τέλος, κάντε κλικ στους φακέλους που προορίζετε για ομαδικό συγχρονισμό.

Αυτόματος συγχρονισμός όλων των φακέλων κατά το κλείσιμο του Outlook

Για τον αυτόματο συγχρονισμό όλων των φακέλων όταν κλείνετε το Outlook, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες αλληλογραφίας (Mail Services).
 2. Στην περιοχή Επιλογές αλληλογραφίας (Mail Options), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση πρόσβασης σε εργασία χωρίς σύνδεση (Enable Offline Access) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Σε σύνδεση, συγχρονισμός όλων των φακέλων κατά την έξοδο (When online, synchronize all folders upon exiting).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Όλοι οι φάκελοι που είναι διαθέσιμοι για εργασία χωρίς σύνδεση θα συγχρονίζονται αυτόματα κατά το κλείσιμο του Outlook.

Είναι σημαντικό να συγχρονίζετε και να πραγματοποιείτε λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων, πριν να αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή του Exchange Server. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πρώτη φορά, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι φάκελοι για εργασία χωρίς σύνδεση είναι ενημερωμένοι.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Συγχρονισμός (Synchronize) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Λήψη Βιβλίου διευθύνσεων (Download Address Book).
 2. Στην περιοχή Πληροφορίες προς λήψη (Information to download), κάντε κλικ είτε στην επιλογή Πλήρεις λεπτομέρειες (Full details) είτε στην επιλογή Χωρίς λεπτομέρειες (No details), ανάλογα με την προτίμησή σας, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημειώστε ότι το παράθυρο διαλόγου Λήψη Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Download Offline Address Book) περιέχει πληροφορίες σχετικά με επιπτώσεις της λήψης χωρίς λεπτομερείς πληροφορίες.

Η δυνατότητα "Απομακρυσμένη αλληλογραφία" (Remote Mail) δεν είναι διαθέσιμη εάν έχετε ρυθμίσει το φάκελο για εργασία χωρίς σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την "Απομακρυσμένη αλληλογραφία" (Remote Mail) και τον τρόπο χρήσης της, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
195436 OL2000: (CW) Απομακρυσμένη αλληλογραφία, φάκελοι για εργασία χωρίς σύνδεση και εργασία χωρίς σύνδεση
.ost ol2k
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 195435 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 16:02:17 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto exchange βιβλίο φάκελος ομάδα για σύνδεση ή εργασίας προσωπικός διευθύνσεων server χωρίς εταιρεία συγχρονισμός δημόσιος εργασία KB195435
Σχόλια