Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος δημιουργίας νέου αρχείου προσωπικών φακέλων (.pst) για ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "Μόνο αλληλογραφία Internet" (Internet Mail Only - IMO) στο Outlook 2000

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR195723
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Outlook 2002 ανατρέξτε στο άρθρο 286146.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Outlook 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 195717.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι διαδικασίες ισχύουν μόνο αν έχετε εγκαταστήσει το Outlook με την επιλογή "Μόνο αλληλογραφία Internet" (Internet Mail Only). Για να εξακριβώσετε τον τύπο εγκατάστασης που έχετε, κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για το Microsoft Outlook (About Microsoft Outlook) στο μενού Βοήθεια (Help). Εάν έχετε εγκαταστήσει την επιλογή "Μόνο αλληλογραφία Internet" (Internet Mail Only), εμφανίζεται η ένδειξη "Μόνο αλληλογραφία Internet" (Internet Mail Only).

Για πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων-πελατών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Outlook και Microsoft Outlook Express, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
257824 OL2000: Διαφορές μεταξύ Outlook και Outlook Express
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ή ανοίγματος ενός νέου προεπιλεγμένου αρχείου προσωπικών φακέλων (.pst) για ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "Μόνο αλληλογραφία Internet" (Internet Mail Only - IMO).
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν το αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) μετακινηθεί, μετονομαστεί ή καταστραφεί, θα πρέπει να υποδείξετε τη νέα θέση του ή να δημιουργήσετε ένα νέο. Το Outlook IMO σας υποβάλλει ερώτηση κατά την εκκίνηση, σε περίπτωση που το αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) δεν μπορεί να εντοπιστεί ή το όνομα αρχείου του δεν αναγνωρίζεται.

Τρόπος δημιουργίας νέου αρχείου προσωπικών φακέλων (.pst)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση (Find) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ή φάκελοι (Files or Folders).
 2. Στο πλαίσιο Με όνομα (Named), πληκτρολογήστε *.pst.
 3. Στο πλαίσιο Διερεύνηση σε (Look In), κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα (Find Now).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φάκελος μπορεί να έχει ένα όνομα όπως: Outlook.pst, Mailbox.pst ή <όνομα_χρήστη>.pst.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename) από το μενού συντόμευσης.
 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).

Τρόπος δημιουργίας ή ανοίγματος νέου αρχείου προσωπικών φακέλων (.pst)

Μέθοδος 1

 1. Ξεκινήστε το Outlook. Εάν λάβετε ένα μήνυμα ότι το αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο, εάν χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα νέο, ή εντοπίστε το φάκελο όπου βρίσκεται το νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst), κάντε κλικ στο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).

Μέθοδος 2

 1. Στο μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) (Personal Folders File (.pst)).
 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου αρχείου προσωπικών φακέλων (.pst), επιβεβαιώστε και αλλάξτε, εάν χρειαστεί, τη θέση αρχείου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (Create).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε το όνομα Mailbox.pst.
 3. Επιβεβαιώστε και αλλάξτε τις πληροφορίες, αν χρειαστεί, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Εάν δεν εμφανιστεί η "Λίστα φακέλων" (Folder List), κάντε κλικ στην εντολή Λίστα φακέλων (Folder List) στο μενού Προβολή (View).
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst), κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες για <προσωπικούς φακέλους> (Properties for <Personal Folders>), κάντε κλικ στην επιλογή Παράδοση αλληλογραφίας POP στο αρχείο προσωπικών φακέλων (Deliver POP mail to this personal folders file) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit).
 7. Ξεκινήστε πάλι το Outlook.
 8. Στη "Λίστα φακέλων" (Folder List), κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) που δεν συσχετίζεται με τη σελίδα "Το Outlook Σήμερα" (Outlook Today), κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties), κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους (Advanced) και επιβεβαιώστε ότι η διαδρομή αυτού του αρχείου είναι διαφορετική από αυτήν που δημιουργήσατε στο βήμα 2.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
 10. Στη "Λίστα φακέλων" (Folder List), κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) που δεν συσχετίζεται με τη σελίδα "Το Outlook Σήμερα" (Outlook Today) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο "όνομα προσωπικών φακέλων" (Close Personal Folders Name).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία κλείνει τη σύνδεση ανάμεσα στο Outlook και στο φάκελο, αλλά δεν τη διαγράφει.

Μέθοδος 3

Χρησιμοποιήστε αυτά τα βήματα, εάν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε το Outlook:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση (Find) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ή φάκελοι (Files or Folders).
 2. Στο πλαίσιο Με όνομα (Named), πληκτρολογήστε *.pst.
 3. Στο πλαίσιο Διερεύνηση σε (Look In), κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα (Find Now).
 4. Κάντε κλικ στο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename) του μενού Αρχείο (File), για να αλλάξετε την επέκταση ονόματος αρχείου σε .psx. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε αρχείο που εντοπίζεται και κατόπιν κλείστε το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση αρχείων (Find Files).
 5. Ξεκινήστε το Outlook.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, όταν λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
  Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του αρχείου <όνομα_αρχείου>.pst.

  (The file <filename>.pst could not be found.)
 7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν λάβετε το μήνυμα που αναφέρει ότι η θέση παράδοσης των μηνυμάτων έχει αλλάξει.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης νέων λογαριασμών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
195787 Δημιουργία νέου λογαριασμού αλληλογραφίας με υποστήριξη "Mόνο Internet"
κατεστραμμένο OL2K
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 195723 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/20/2007 11:04:35 - Αναθεώρηση: 4.0

 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • kbopenfile kbaddressbook kbhowto KB195723
Σχόλια