Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Επισκόπηση φακέλων Web στον Internet Explorer 5

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση των φακέλων Web, συμπεριλαμβανομένων της εγκατάστασης, της δημιουργίας και της χρήσης τους με τον Internet Explorer 5 καθώς και πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με κοινά μηνύματα λάθους τα οποία ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη χρήση φακέλων Web.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι Φάκελοι Web (Web Folders) είναι ένα στοιχείο σύνταξης ιστοσελίδων που περιλαμβάνεται στον Internet Explorer 5. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το στοιχείο, μπορείτε να διαχειριστείτε αρχεία σε ένα διακομιστή WebDAV (WWW Distributed Authoring and Versioning) ή σε ένα διακομιστή WEC (Web Extender Client), χρησιμοποιώντας ένα οικείο περιβάλλον εργασίας της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer) ή του φακέλου "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer). Το WebDAV είναι μια επέκταση στο πρωτόκολλο HTTP (Hypertext Transfer Protocol) που καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης βασικών λειτουργιών αρχείου, όπως αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή και δημιουργία φακέλων με χρήση του πρωτοκόλλου HTTP. Το WEC είναι ένα πρωτόκολλο του Microsoft FrontPage που χρησιμοποιείται για δημοσίευση περιεχομένου Web.

Σημείωση Οι φάκελοι Web εγκαθίστανται αυτόματα σε συστήματα με Windows 2000. Όταν ένας χρήστης συνδέεται για πρώτη φορά, καταγράφεται ένα από τα ακόλουθα αναγνωριστικά συμβάντος εφαρμογών:
 • Αρχείο καταγραφής συμβάντος εφαρμογής 11707: Προϊόν: WebFldrs -- Η λειτουργία της εγκατάστασης ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
  (Application Event ID 11707: Product: WebFldrs -- Installation operation completed successfully.)
 • Αρχείο καταγραφής συμβάντος εφαρμογής 11728: Προϊόν: WebFldrs -- Η ρύθμιση παραμέτρων ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
  (WApplication Event ID 11728: Product: WebFldrs -- Configuration completed successfully.)


Για να εγκαταστήσετε το στοιχείο "Φάκελοι Web" (Web Folders) κατά την εγκατάσταση του Internet Explorer 5, ενεργοποιήστε την επιλογή Προσαρμογή (Customize) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Φάκελοι Web (Web Folders) στην ενότητα Στοιχεία σύνταξης ιστοσελίδων (Web Authoring Components). Εάν ο Internet Explorer 5 είναι ήδη εγκατεστημένος, μπορείτε να προσθέσετε το στοιχείο "Φάκελοι Web" (Web Folders) ακολουθώντας τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 3. Στην καρτέλα Εγκατάσταση/κατάργηση (Install/Uninstall), κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Internet Explorer 5 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθαφαίρεση (Add/Remove).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενός στοιχείου στον Internet Explorer (Add a component to Internet Explorer) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στην ενότητα Στοιχεία σύνταξης ιστοσελίδων (Web Authoring Components), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Φάκελοι Web (Web Folders).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του στοιχείου "Φάκελοι Web" (Web Folders).

Τρόπος δημιουργίας φακέλων Web

Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο Web, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open) από το μενού Αρχείο (File).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε http://όνομα_διακομιστή/όνομα_φακέλου, όπου όνομα_διακομιστή είναι το όνομα του κατάλληλου διακομιστή και όνομα_φακέλου είναι το όνομα του κατάλληλου φακέλου.
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα ως φακέλου Web (Open as Web Folder) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Μέθοδος 2

 1. Στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Φάκελοι Web (Web Folders) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη φακέλου Web (Add Web Folder).
 2. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση που θα προσθέσετε (Type The Location To Add), πληκτρολογήστε http://όνομα_διακομιστή/όνομα_φακέλου, όπου όνομα_διακομιστή είναι το όνομα του κατάλληλου διακομιστή και όνομα_φακέλου είναι το όνομα του κατάλληλου φακέλου, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη συντόμευση του φακέλου Web που δημιουργήσατε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Τρόπος χρήσης του στοιχείου "Φάκελοι Web" (Web Folders) για τη διαχείριση αρχείων

Το στοιχείο "Φάκελοι Web" (Web Folders) εγκαθίσταται ως επέκταση πεδίου ονομάτων (ή κελύφους) με ένα εικονίδιο στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer) (αντικείμενο ρίζας στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer)). Αυτό το αντικείμενο ρίζας είναι ένα κοντέινερ για συντομεύσεις για τις τοποθεσίες δημοσίευσης περιεχομένου Web. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) για να προβάλετε, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε, να μετονομάσετε, να διαγράψετε, να δημιουργήσετε, να ταξινομήσετε ή να ομαδοποιήσετε αρχεία ανά ιδιότητες και να προβάλετε πληροφορίες φύλλου ιδιοτήτων για αρχεία σε ένα φάκελο Web, ανάλογα με τα δικαιώματα σύνταξης και ασφαλείας που διαθέτετε στο διακομιστή Web.

Η επέκταση πεδίου ονομάτων διατηρεί τις προτιμήσεις προβολής που ορίζετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φακέλων (Folder Options) στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer). Εάν επιλέξετε να μην προβάλλετε αρχεία με καταχωρημένες επεκτάσεις (για παράδειγμα, .dll, .drv, .pnf, κ.λπ.), τα αρχεία ενός φακέλου Web που έχουν μία από αυτές τις επεκτάσεις δεν εμφανίζονται.

Σημείωση Τα αρχεία που δημιουργούν μια προβολή HTML (Hypertext Markup Language) του φακέλου (για παράδειγμα, δέσμες ενεργειών με επέκταση .asp ή .cgi) και άλλα αρχεία που μπορεί να μην προορίζονται για επεξεργασία από χρήστες (για παράδειγμα, αρχεία προγραμμάτων με μια επέκταση .exe ή .dll), ενδέχεται να εμφανίζονται στην προβολή "Φάκελοι Web" (Web Folders) ενός φακέλου. Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αρχείων NT (NTFS) ή κάποια άλλη μέθοδο, για να αποτρέψουν την επεξεργασία αυτών των αρχείων από τους χρήστες.

Διακομιστές Web που υποστηρίζονται

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Φακέλους Web (Web Folders) με διακομιστές που ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Ο διακομιστής πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο WEC (FrontPage Extensions 97, 98 ή 99) ή πρέπει να είναι ένας διακομιστής WebDAV. Το WebDAV, ή Web Distributed Authoring and Versioning, είναι ένα σύνολο επεκτάσεων στο πρωτόκολλο HTTP 1.1 το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να διαβάζουν και να συντάσσουν έγγραφα μέσω Web.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το WebDAV, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του IETF (Internet Engineering Task Force) στο Web (στα αγγλικά):
 • Πρέπει να έχετε τουλάχιστον δικαιώματα συντάκτη (Author) και αναζήτησης (Browse) στο διακομιστή (για παράδειγμα, στο FrontPage Explorer). Επιπλέον, πρέπει να έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα NTFS για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε αρχεία, εάν ο φάκελος Web βρίσκεται σε έναν τόμο NTFS.
Σημαντικό Το στοιχείο "Φάκελοι Web" (Web Folders) επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να κάνουν περιήγηση και αλλαγές στο περιεχόμενο ενός διακομιστή Web που υποστηρίζεται. Οι διαχειριστές των υποστηριζόμενων διακομιστών Web που θέλουν να προστατεύσουν τους υπολογιστές τους από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων χρηστών θα πρέπει να συμβουλεύονται την τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στο λογισμικό του διακομιστή Web.

Γνωστά θέματα με το στοιχείο "Φάκελοι Web" (Web Folders)

 • Κατά την απεγκατάσταση του Internet Explorer 5, το στοιχείο "Φάκελοι Web" (Web Folders) δεν καταργείται και δεν είναι δυνατό να το απεγκαταστήσετε χωριστά.

  Για να καταργήσετε το εικονίδιο "Φάκελοι Web" (Web Folders) από το φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer), διαγράψτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Clsid\{BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F}
 • Το στοιχείο "Φάκελοι Web" (Web Folders) δεν λειτουργεί μετά την απεγκατάσταση του Internet Explorer 5 και την επιστροφή στον Internet Explorer 2.0. Σημειώστε ότι το στοιχείο "Φάκελοι Web" (Web Folders) λειτουργεί με τον Internet Explorer 3.0 ή νεότερη έκδοση.

Κοινά μηνύματα λάθους των φακέλων Web

 • Εάν προσθέσετε ένα φάκελο Web για μια τοποθεσία που δεν είναι διαθέσιμη ή που δεν έχει δυνατότητα δημοσίευσης περιεχομένου (για παράδειγμα, εάν το στοιχείο FrontPage Extensions είναι εγκατεστημένο αλλά η δυνατότητα σύνταξης (Authoring) είναι απενεργοποιημένη), μπορεί να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Σφάλμα
  Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το διακομιστή Web. Ο διακομιστής δεν εντοπίστηκε ή είναι πολύ απασχολημένος για να ανταποκριθεί. Ελέγξτε αυτό που πληκτρολογήσατε ή βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής Web είναι διαθέσιμος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο c:\windows\TEMP\wecerr.txt.

  Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής είναι διαθέσιμος χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer. Εάν είναι δυνατό το άνοιγμα του διακομιστή στον Internet Explorer, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή, για να ζητήσετε την ενεργοποίηση της δημοσίευσης.

  (Error
  Cannot connect to the Web server. The server could not be located, or may be too busy to respond. Please check your typing or check to make sure the Web server is available. For details, see c:\windows\TEMP\wecerr.txt.

  Verify the server is available using Internet Explorer. If the server can be opened in Internet Explorer, contact the server administrator to request that publishing be enabled.)
 • Εάν προσθέσετε ένα φάκελο Web για μια τοποθεσία που έχει δυνατότητα δημοσίευσης περιεχομένου (για παράδειγμα, εάν υπάρχει το στοιχείο FrontPage Server Extensions και είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα σύνταξης (Authoring)), αλλά δεν έχετε δικαιώματα προβολής ή τροποποίησης αρχείων, σας ζητείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης και μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Σφάλμα
  Δεν έχετε δικαιώματα πρόσβασης σε αυτήν την τοποθεσία του φακέλου Web.

  Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή σας, για να σας εκχωρήσει τα απαραίτητα δικαιώματα.

  (Error
  You do not have permission to access this Web Folder location.

  Contact your server administrator to grant you the necessary permissions.)
 • Εάν καθορίσετε μια διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator) που δεν είναι HTTP κατά την προσθήκη ενός φακέλου Web χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό προσθήκης φακέλου Web" (Add Web Folder Wizard), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Σφάλμα

  Η θέση που πληκτρολογήσατε δεν είναι θέση HTTP URL. Οι θέσεις των φακέλων Web πρέπει να είναι θέσεις HTTP URL οι οποίες οδηγούν σε ένα φάκελο σε ένα διακομιστή Web.

  Καθορίστε ένα έγκυρο HTTP URL.

  (Error

  The location you have entered is not an HTTP URL. Web Folder locations must be HTTP URL's which point to a folder on a Web server.

  Specify a valid HTTP URL.)
 • Όταν παρουσιάζεται ένα μη συγκεκριμένο μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια ανοίγματος ενός φακέλου Web, εμφανίζεται η ακόλουθη ερώτηση για μετάβαση στο URL:
  Ο Internet Explorer δεν ήταν σε θέση να ανοίξει το διεύθυνση_Web ως φάκελο Web. Μήπως θέλετε να δείτε την προεπιλεγμένη προβολή;

  (Internet Explorer could not open Web_address as a Web Folder. Would you like to see its default view instead? )
  Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Όχι (No), η διαδικασία ακυρώνεται. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), ο Internet Explorer προσπαθεί να ανοίξει την τοποθεσία Web. Εάν ο Internet Explorer δεν είναι σε θέση να ανοίξει την τοποθεσία Web, ίσως έχετε καθορίσει ένα διακομιστή που δεν υπάρχει. Εάν ο Internet Explorer μπορεί να ανοίξει την τοποθεσία Web, ίσως έχετε καθορίσει ένα πρωτόκολλο που δεν υποστηρίζεται από τους Φακέλους Web (Web Folders) ή ο διακομιστής δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο WebDAV ή δεν έχει εγκατεστημένο το στοιχείο FrontPage Extensions.
5.0 5.00 5.50 errors error messages
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 195851 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 09:44:43 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup KB195851
Σχόλια