Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος δημιουργίας δισκετών εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης για τα Windows 2000

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR197063
Περίληψη
Οι εντολές winnt /ox και winnt32 /ox που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία δισκετών εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) με τα Microsoft Windows NT 4.0 και τις παλαιότερες εκδόσεις δεν λειτουργούν με τα Windows 2000.

Στα Windows 2000, με την εντολή winnt32 /ox ξεκινά η "Βοήθεια" (Help) και σας δίνονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Winnt32.exe.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να δημιουργήσετε ένα σύνολο δισκετών εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) για τα Windows 2000, εκτελέστε το εργαλείο Makeboot.exe από το φάκελο Bootdisk στο CD-ROM των Windows 2000:
  1. Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows 2000 στη μονάδα CD-ROM.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε μονάδα δίσκου :\bootdisk\makeboot a: , όπου μονάδα δίσκου είναι το γράμμα για τη μονάδα CD-ROM, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να εκτελείτε τα Windows 2000 για να δημιουργήσετε δισκέτες εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Ένας κατάλογος που ονομάζεται \Bootdisk βρίσκεται στη ρίζα του CD Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000. Ο κατάλογος αυτός περιέχει δύο βοηθητικά προγράμματα ικανά να δημιουργήσουν τις 4 δισκέτες εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Εάν έχετε κάνει εκκίνηση στα Windows 9x, θα χρειαστεί να εκτελέσετε την έκδοση 32 bit αυτού του βοηθητικού προγράμματος, που ονομάζεται makebt32.exe. Εάν βρίσκεστε στο DOS ή έχετε κάνει εκκίνηση με δισκέτα εκκίνησης των Windows 98, η οποία έχει πρόσβαση στο CDROM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση 16 bit, που ονομάζεται makeboot.exe.
kbfaqw2ksetup
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 197063 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/19/2004 17:28:00 - Αναθεώρηση: 3.1

  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • kbinfo kbsetup δισκέτα kbfaq εκκίνησης εγκατάσταση KB197063
Σχόλια