Εγκατάσταση των Windows NT σε μεγάλο σκληρό δίσκο IDE

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR197667
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Κατά την εγκατάσταση των Windows NT σε σκληρό δίσκο IDE των 8 gigabyte (GB) ή μεγαλύτερο, ο υπολογιστής ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται (να "κολλήσει") στη διάρκεια του τμήματος της Εγκατάστασης που αφορά τη διαμόρφωση. Εάν η μονάδα δίσκου είχε διαμορφωθεί παλαιότερα ως FAT και είχε οριστεί να μετατραπεί σε NTFS, ενδέχεται να παρουσιαστεί εμπλοκή της λειτουργίας του υπολογιστή κατά τη διαδικασία μετατροπής. Άλλα συμπτώματα είναι ο υπερβολικός χρόνος που απαιτείται για τη διαμόρφωση της μονάδας δίσκου ή η μη αναγνώριση ολόκληρου του μεγέθους της μονάδας δίσκου από τα Windows NT.
Αιτία
Το πρόγραμμα οδήγησης γενικής χρήσης IDE (Atapi.sys) που παρέχει η Microsoft ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατό με μονάδες δίσκου μεγαλύτερες από 8 GB. Το θέμα αυτό επηρεάζει μόνο τις μονάδες δίσκου που βασίζονται σε IDE και έχουν μέγεθος 8 GB ή μεγαλύτερο.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
To Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) διαθέτει ένα νέο αρχείο Atapi.sys, το οποίο επιτρέπει τη διαμόρφωση της μονάδας δίσκου κατά την εγκατάσταση των Windows NT. Το αρχείο Atapi.sys του SP4 μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση σε χώρο πέρα του τμήματος των 8 GB σε αυτές τις μονάδες δίσκου IDE.

Το διαμέρισμα του συστήματος (διαμέρισμα εκκίνησης) εξακολουθεί να περιορίζεται σε 7.8 GB, είτε έχει εγκατασταθεί μια ενημερωμένη έκδοση του αρχείου Atapi.sys είτε όχι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
114841 Διαδικασία εκκίνησης και περιορισμοί σκληρού δίσκου των Windows NT

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το BIOS της πλακέτας συστήματος πρέπει να υποστηρίζει και να αναγνωρίζει μονάδες δίσκου μεγαλύτερες από 8 GB, για να είναι δυνατή η πρόσβαση των Windows NT σε όλη τη μονάδα δίσκου. Μπορείτε να εξακριβώσετε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα με την εισαγωγή στο BIOS ή επικοινωνώντας με τον κατασκευαστή της πλακέτας του συστήματός σας.

Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows NT 4.0 Workstation, Server ή Terminal Server, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Κάντε λήψη του ενημερωμένου αρχείου Atapi.sys από το διακομιστή FTP της Microsoft

  ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-unsup-ed/fixes/nt40/atapi/ATAPI.EXE

  και αντιγράψτε το αρχείο σε μια κενή δισκέτα. Εκτελέστε το αρχείο Atapi.exe της δισκέτας και θα γίνει εξαγωγή του νέου αρχείου Atapi.sys στη δισκέτα. Ονομάστε τη δισκέτα Microsoft ATAPI Service Pack 4 IDE Driver.
 2. Κάντε εκκίνηση από τις τρεις δισκέτες Εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στον Windows NT Server.
 3. Όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να γίνει εντοπισμός των συσκευών μαζικής αποθήκευσης από την Εγκατάσταση, πατήστε το πλήκτρο S, για να παρακαμφθεί η διαδικασία εντοπισμού και να καθορίσετε εσείς μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης.
 4. Όταν η Εγκατάσταση παραθέσει τις συσκευές που εντοπίστηκαν, όπου θα πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη <none>, πατήστε ξανά το πλήκτρο S, εισαγάγετε τη δισκέτα Microsoft ATAPI Service Pack 4 IDE Driver και πατήστε το πλήκτρο ENTER δύο φορές.
 5. Μόλις η Εγκατάσταση κάνει ανάγνωση της δισκέτας και εντοπίσει το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ATAPI Service Pack 4 IDE, πατήστε το πλήκτρο ENTER για αποδοχή του προγράμματος οδήγησης.
 6. Τώρα η Εγκατάσταση θα παραθέτει το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ATAPI Service Pack 4 IDE Driver ως εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης. Εάν διαθέτετε επιπλέον προγράμματα οδήγησης για άλλες συσκευές μαζικής αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο S. Στην αντίθετη περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε την εγκατάσταση.
 7. Η Εγκατάσταση θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά, όμως θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τη δισκέτα Microsoft ATAPI Service Pack 4 IDE Driver Support Disk κατά τη φάση της αντιγραφής, αφού πρώτα έχετε επιλέξει ή διαμορφώσει ένα διαμέρισμα σε σκληρό δίσκο.
Εάν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Small Business Server 4.0 ή 4.0a, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Κάντε λήψη του ενημερωμένου αρχείου ATAPI.SYS από το διακομιστή FTP της Microsoft

  ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-unsup-ed/fixes/nt40/atapi/ATAPI.EXE

  και αντιγράψτε το αρχείο σε κενή δισκέτα. Εκτελέστε το αρχείο Atapi.exe της δισκέτας και θα γίνει εξαγωγή του νέου αρχείου Atapi.sys στη δισκέτα. Ονομάστε τη δισκέτα Microsoft ATAPI Service Pack 4 IDE Driver.
 2. Αντιγράψτε ένα ενημερωμένο αρχείο στη δισκέτα 2 του Small Business Server (SBS). Για να γίνει αυτό, μετονομάστε το αρχείο Winnt.sif σε Winnt.bak στη δισκέτα 2. Στη συνέχεια, αντιγράψτε το αρχείο Winnt.sif από το φάκελο I386 του CD 1 του SBS στη δισκέτα 2 του SBS.
 3. Κάντε εκκίνηση από τις τροποποιημένες δισκέτες Εγκατάστασης του SBS. Όταν ο υπολογιστής κάνει εκκίνηση από τη δισκέτα 1 και εμφανιστεί το μήνυμα Setup is inspecting your hardware configuration..., πατήστε το πλήκτρο F6 στο πληκτρολόγιο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό γίνεται σε μια μαύρη οθόνη και δεν εμφανίζονται ορατές ενδείξεις, όταν πατήσετε το πλήκτρο F6.
 4. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε την τροποποιημένη δισκέτα 2 στον υπολογιστή.
 5. Η επόμενη οθόνη που εμφανίζεται θα σας ζητήσει να καθορίσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης μαζικής αποθήκευσης. Για να γίνει αυτό, πατήστε το πλήκτρο S και κατόπιν προχωρήστε με το κάτω βέλος στην καταχώρηση OTHER. Εισαγάγετε τη δισκέτα Microsoft ATAPI Service Pack 4 IDE Driver και πατήστε το πλήκτρο ENTER δύο φορές.
 6. Μόλις η Εγκατάσταση κάνει ανάγνωση της δισκέτας και εντοπίσει το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ATAPI Service Pack 4 IDE, πατήστε το πλήκτρο ENTER για αποδοχή του προγράμματος οδήγησης.
 7. Τώρα η Εγκατάσταση θα παραθέτει το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ATAPI Service Pack 4 IDE Driver ως εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης. Εάν διαθέτετε επιπλέον προγράμματα οδήγησης για άλλες συσκευές μαζικής αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο S. Στην αντίθετη περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε την εγκατάσταση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή χρησιμοποιούμε την τροποποιημένη έκδοση του αρχείου Winnt.sif, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τις δισκέτες 2 και 3 αρκετές φορές. Μην παραλείψετε να διαμορφώσετε ή να μετατρέψετε το διαμέρισμα σε NTFS, όπως απαιτείται από τον SBS.
 8. Η Εγκατάσταση θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά, όμως θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τη δισκέτα Microsoft ATAPI Service Pack 4 IDE Driver Support Disk κατά τη φάση της αντιγραφής, αφού πρώτα έχετε επιλέξει ή διαμορφώσει ένα διαμέρισμα σε σκληρό δίσκο.
Κατάσταση
Η Microsoft επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Για θέματα σχετικά με αυτά που εξετάζονται σε αυτό το άρθρο, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

177257 Μήνυμα λάθους STOP 0x0000000A ή δυσκολία στην αναγνώριση μονάδων IDE CD-ROM

183654 Ανακριβής αναφορά χωρητικότητας της μονάδας δίσκου IBM DTTA-351010 μεγέθους 10.1 GB
sbsfaqtop 8gb 10gb dell poweredge
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 197667 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 10:03:05 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0a

 • kbnosurvey kbarchive ide kbbug kbpending sbsfaqtop αποθήκευσης διαμόρφωση δίσκου εγκατάσταση μαζικής μονάδες KB197667
Σχόλια