Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

WD2000: Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την "Να επιτρέπεται Γρήγορες αποθηκεύσεις"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 197978
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο απαντά μερικές από τις πιο συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τοΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηεπιλογή στο Microsoft Word για Windows.
Περισσότερες πληροφορίες
 1. Ε: ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός αποθηκευμένου αρχείου γρήγορες και ένα πλήρες αποθηκευμένο αρχείο;

  Α: ένα γρήγορο αποθηκευμένο αρχείο είναι ένα έγγραφο του Word στο οποίο η φυσική σειρά των χαρακτήρων που είναι αποθηκευμένες στο αρχείο δεν συμφωνεί με τη λογική σειρά των χαρακτήρων στο έγγραφο που αντιπροσωπεύει το αρχείο. Με άλλα λόγια, οι αλλαγές στο αρχείο προσαρτώνται στο τέλος του αρχείου.

  Ένα πλήρες αποθηκευμένο αρχείο είναι ένα έγγραφο του Word στο οποίο η φυσική σειρά των χαρακτήρων που είναι αποθηκευμένες στο αρχείο είναι ίδια με τη λογική σειρά των χαρακτήρων στο έγγραφο που αντιπροσωπεύει το αρχείο. Με άλλα λόγια, οι αλλαγές στο αρχείο έχουν ενσωματωθεί το περιεχόμενο του αρχείου στη συγκεκριμένη θέση όπου έγινε η αλλαγή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεγέθη αρχείων μπορεί να αυξηθεί κατά τηνΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηη επιλογή είναι ενεργοποιημένη.
 2. Ε: πώς μπορώ να αλλάξω τη ρύθμιση από τοΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηΕπιλογή?

  A: από τοΕργαλείαμενού, κάντε κλικ στο κουμπίOptions. Μετά από τηνΑποθήκευση (Save)καρτέλα, κάντε κλικ για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή τουΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηπλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίOk.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, τοΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηεπιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη σε αυτήν την έκδοση του Microsoft Word, ωστόσο, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι διαφορετική σε παλαιότερες εκδόσεις του Word.
 3. Ε: όταν το Word πραγματοποιήσετε Γρήγορη αποθήκευση;

  A: όταν τοΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηη επιλογή, το Word μπορεί να εκτελεί γρήγορη αποθήκευση όταν αποθηκεύετε αλλαγές στο έγγραφό σας. Όταν κάνετε κλικΑποθήκευση (Save)(ή από τοFILEμενού, κάντε κλικ στο κουμπίΑποθήκευση (Save)), Το Word μπορεί να εκτελεί γρήγορη αποθήκευση ή μια πλήρη αποθήκευση του εγγράφου σας.
 4. Ε: όταν το Word εκτελέστε μια πλήρη αποθήκευση;

  Α: το Word εκτελεί μια πλήρη αποθήκευση ενός εγγράφου, όταν συμβεί ένα από τα ακόλουθα συμβάντα:
  • Σχετικά με το fifteenth (15) η Ταχεία αποθήκευση ενός εγγράφου. Το Word εκτελεί κανονικά 14 Ταχεία αποθήκευση λειτουργίες πριν να εκτελεί μια πλήρη αποθήκευση.

   -ή-
  • Όταν κάνετε κλικΑποθήκευση (Save)και υπάρχουν πολλές επεξεργασίες που εκτελούνται στο έγγραφο.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχει τρόπος για να καθορίσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό των αλλαγών σε ένα έγγραφο. Καθώς οι αλλαγές προσαρτώνται στο τέλος του αρχείου εγγράφου φυσικής, να φτάσει ένα σημείο όπου το φυσικό έγγραφο πρέπει να re-written έτσι ώστε, πάλι, οι αλλαγές στο αρχείο μπορεί να ενσωματωθεί σε τα περιεχόμενα του αρχείου στη συγκεκριμένη θέση όπου έγινε η αλλαγή.

   -ή-
  • Όταν κάνετε κλικΑποθήκευση (Save)και τοΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηη επιλογή δεν είναι επιλεγμένο (απενεργοποιημένη).

   -ή-
  • Όταν αποθηκεύετε το έγγραφο σε διαφορετική μορφή, όπως η μορφή εμπλουτισμένου κειμένου μορφής (RTF).
 5. Ε: γιατί μου πρέπει να αφήνετε το Word κάνει γρήγορη αποθήκευση;

  Α: Αν επιλέξετε τοΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηεπιλογή, το Word προσθέτει οποιεσδήποτε αλλαγές στο τέλος του αρχείου του εγγράφου, αντί να re-writing ολόκληρο το αρχείο. Για ναΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηεπιλογή έτσι διαρκεί λιγότερο χρόνο από την πλήρη αποθήκευση του εγγράφου. Η διαφορά σε χρόνο παρατηρείται μόνο όταν εργάζεστε σε πολύ μεγάλα έγγραφα.
 6. Ε: πότε πρέπει να μην χρησιμοποιήσω τοΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηΕπιλογή?

  Α: αν θα κοινή χρήση ενός εγγράφου που περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες που έχει διαγραφεί, θα πρέπει να αναγκάσει το Word για να κάνετε μια πλήρη αποθήκευση του εγγράφου σας. Για να αναγκάσετε το Word για να εκτελέσετε μια πλήρη αποθήκευση, ενεργοποίηση έξω από τοΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηεπιλογή και στη συνέχεια κάντε κλικΑποθήκευση (Save).
  Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  211209WD2000: Κατά το άνοιγμα εγγράφου του Word σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου εμφανίζει διαγραφή κειμένου
 7. Ε: Όταν εργάζομαι σε ένα έγγραφο από μια θέση δικτύου, γιατί το Word φαίνεται να έχουν το ίδιο χρονικό διάστημα για την αποθήκευση του εγγράφου, ανεξάρτητα από το πώς πρέπει ηΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσησύνολο επιλογών;

  Α: η λειτουργικότητα αυτή οφείλεται στη σχεδίαση. Γρήγορη αποθήκευση δεν μπορεί να εκτελεστεί μέσω ενός δικτύου. Αν υπάρχει ήδη ο φάκελοςΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηη επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το Word παραβλέπει αυτήν την επιλογή, όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο μέσω δικτύου.
 8. Ε: όταν επιλέγω τηΠάντα να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείαςεπιλογή, γιατί είναι τοΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηαπενεργοποιημένη η επιλογή;

  Α: ένα αντίγραφο του εγγράφου δεν μπορεί να αποθηκευτεί (δημιουργήθηκε) όταν η γρήγορη Word αποθηκεύει ένα έγγραφο. Όταν κάνετε κλικ για να επιλέξετε τοΠάντα να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείαςη επιλογή, το Word απενεργοποιεί αυτόματα τηνΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηΕπιλογή. Κατά συνέπεια, όταν επιλέγετεΕπιτρέπει τη γρήγορη αποθήκευσηΤο Word απενεργοποιεί αυτόματα τηνΠάντα να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείαςεπιλογή, εάν είναι επιλεγμένο.
 9. Ε: Τι είναι τοΕπιτρέπει την αποθήκευση φόντουΕπιλογή?

  Α: Αυτή η επιλογή αποθηκεύει έγγραφα στο παρασκήνιο, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε στο Word, ενώ μπορείτε να αποθηκεύσετε (πλήρης αποθήκευση ή η Ταχεία αποθήκευση) ενός εγγράφου. Ένα εικονίδιο παλλόμενης δισκέτας εμφανίζεται στην κατάσταση γραμμής όταν το Word εκτελεί μια πλήρη αποθήκευση ή τη γρήγορη αποθήκευση στο παρασκήνιο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤοΕπιτρέπει την αποθήκευση φόντουη επιλογή (ενεργοποιημένο) από προεπιλογή σε αυτήν την έκδοση του Word, ωστόσο, αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή σε παλαιότερες εκδόσεις του Word.

Προσάρτηση FastSave Γρήγορη-αποθήκευση

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 197978 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 16:04:23 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB197978 KbMtel
Σχόλια