Τρόπος αυτοματοποίησης του Excel από ένα πελάτη VBScript

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:198703
Περίληψη
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)-πελάτη κωδικό που εκκινεί και αυτοματοποιεί το Microsoft Office Excel ή το Microsoft Excel, όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε ένα κουμπί σε μια ιστοσελίδα.
Περισσότερες πληροφορίες

Δείγμα κώδικα

 1. Δημιουργήστε το ακόλουθο αρχείο HTML με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και αποθηκεύστε το αρχείο ως c:\excel.htm.
  <HTML><BODY><INPUT id=button1 name=button1 type=button value=Button><SCRIPT LANGUAGE="VBScript">    sub button1_onclick()     ' Launch Excel     dim app     set app = createobject("Excel.Application")       ' Make it visible     app.Visible = true       ' Add a new workbook     dim wb     set wb = app.workbooks.add       ' Fill array of values first...     dim arr(19,9) ' Note: VBScript is zero-based     for i = 1 to 20       for j = 1 to 10        arr(i-1,j-1) = i*j       next     next       ' Declare a range object to hold our data     dim rng     set rng = wb.Activesheet.Range("A1").Resize(20,10)       ' Now assign them all in one shot...     rng.value = arr       ' Add a new chart based on the data     wb.Charts.Add     wb.ActiveChart.ChartType = 70 'xl3dPieExploded     wb.ActiveChart.SetSourceData rng, 2 ' xlColumns     wb.ActiveChart.Location 2, "Sheet1" 'xlLocationAsObject       ' Rotate it around...     for i = 1 to 360 step 30       wb.activechart.rotation = i     next     ' Give the user control of Excel     app.UserControl = true    end sub</SCRIPT></BODY></HTML>					
 2. Έναρξη Microsoft Internet Explorer, πληκτρολογήστεc:\EXCEL.htmΣτοAddressγραμμή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται στη σελίδα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν σας ζητηθεί από μια προειδοποίηση ασφαλείας σχετικά με ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX στη σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπίYES.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
195826CreateObject αποτύχει από δέσμες ενεργειών του υπολογιστή-πελάτη
XL2007 XL2003 XL2002 XL2000 XL97

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 198703 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/06/2011 00:50:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbhowto kbmt KB198703 KbMtel
Σχόλια