Εγκατάσταση του SQL Server αποτυγχάνει εάν το λογαριασμό το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν διαθέτει ορισμένα δικαιώματα χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2000257
Συμπτώματα

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο. Για να ενισχύσετε την ασφάλεια, μπορείτε να καταργήσετε ορισμένα προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη στην ομάδα τοπικών διαχειριστών σε ένα λειτουργικό σύστημα των Windows. Προετοιμασία για την εγκατάσταση του Microsoft SQL Server σε αυτό το σύστημα, μπορείτε να προσθέσετε το λογαριασμό εγκατάστασης στην τοπική ομάδα administrators.

Σε αυτό το σενάριο, εάν η εγκατάσταση ή αναβάθμιση σε Microsoft SQL Server, η διαδικασία εγκατάστασης ενδέχεται να αποτύχουν και λαμβάνετε διάφορα μηνύματα λάθους όπως σημειώνεται στις ακόλουθες ενότητες.

Σενάριο 1:Μια νέα εγκατάσταση, το πρόγραμμα εγκατάστασης αποτυγχάνει και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση

Επιπλέον, ενδέχεται να παρατηρήσετε μηνύματα λάθους παρόμοια με τα ακόλουθα στο αρχείο Detail.txt

2009-01-02 13:00:17 SQLEngine:--SqlServerServiceSCM: αναμονή για το συμβάν nt 'Global\sqlserverRecComplete$ NIIT' για να είναι δυνατή η δημιουργία

2009-01-02 13:00:20 SQLEngine:--SqlServerServiceSCM: αναμονή για το συμβάν nt 'Global\sqlserverRecComplete$ NIIT' ή δείκτη χειρισμού διεργασίας sql να ειδοποιηθεί

2009-01-02 13:00:20 Slp: ενέργεια ρύθμισης παραμέτρων απέτυχε για τη δυνατότητα SQL_Engine_Core_Inst κατά τη διάρκεια χρονισμού, ConfigRC και ConfigRC το σενάριο.

2009-01-02 13:00:20 Slp: δεν επιτρέπεται η πρόσβαση

2009-01-02 13:00:20 Slp: ενέργεια ρύθμισης παραμέτρων απέτυχε για τη δυνατότητα SQL_Engine_Core_Inst κατά τη διάρκεια χρονισμού, ConfigRC και ConfigRC το σενάριο.

2009-01-02 13:00:20 Slp: System.ComponentModel.Win32Exception: δεν επιτρέπεται η πρόσβαση

2009-01-02 13:00:20 Slp: στην System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess (αναγνωριστικό διεργασίας Int32, Int32 access, Boolean throwIfExited)

2009-01-02 13:00:20 Slp: στην System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle (Int32 access, Boolean throwIfExited)

2009-01-02 13:00:20 Slp: σε System.Diagnostics.Process.OpenProcessHandle()

2009-01-02 13:00:20 Slp: σε System.Diagnostics.Process.get_Handle()

2009-01-02 13:00:20 Slp: στην Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceBase.WaitSqlServerStart (διαδικασία processSql)

2009-01-02 13:00:20 Slp: στην Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceSCM.StartSqlServer (συμβολοσειρά παραμέτρους [])

2009-01-02 13:00:20 Slp: στο Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerStartup.StartSQLServerForInstall (sqlCollation συμβολοσειρά, συμβολοσειρά masterFullPath, Boolean isConfiguringTemplateDBs)

2009-01-02 13:00:20 Slp: στο Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.ConfigSQLServerSystemDatabases (EffectiveProperties ιδιότητες, Boolean isConfiguringTemplateDBs, Boolean useInstallInputs)

2009-01-02 13:00:20 Slp: στην Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.DoCommonDBStartConfig (χρόνος ConfigActionTiming)

2009-01-02 13:00:20 Slp: στο Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.Install (ConfigActionTiming χρονισμού, λεξικό ' 2 actionData, PublicConfigurationBase spcb)

2009-01-02 13:00:20 Slp: στο Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.PrivateConfigurationBase.Execute (ConfigActionScenario σενάριο, ConfigActionTiming χρονισμού, λεξικό ' 2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent)

2009-01-02 13:00:20 Slp: στο Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SqlFeatureConfigBase.Execute (ConfigActionScenario σενάριο, ConfigActionTiming χρονισμού, λεξικό ' 2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent)

2009-01-02 13:00:20 Slp: στην Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.ExecuteAction (συμβολοσειρά actionId)

2009-01-02 13:00:20 Slp: στην Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.Execute (συμβολοσειρά actionId, TextWriter errorStream)

2009-01-02 13:00:20 Slp: εξαίρεση: System.ComponentModel.Win32Exception.

2009-01-02 13:00:20 Slp: Προέλευση: συστήματος.

2009-01-02 13:00:20 Slp: μήνυμα: δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.


Σενάριο 2
: αναβαθμίσεις στον SQL Server 2008 θα αναφέρει το ακόλουθο μήνυμα λάθους του κανόνα Engine_SqlEngineHealthCheck:

Όνομα κανόνα: Engine_SqlEngineHealthCheck
Περιγραφή κανόνα: ελέγχει αν είναι δυνατή η επανεκκίνηση της υπηρεσίας SQL Server; ή για μια εμφάνιση σε σύμπλεγμα, αν ο πόρος του SQL Server είναι σε σύνδεση.
Αποτέλεσμα: απέτυχε
Μήνυμα/διορθωτική ενέργεια: Δεν είναι δυνατό να επανεκκίνηση της υπηρεσίας SQL Server; ή για μια εμφάνιση σε σύμπλεγμα, ο πόρος του SQL Server δεν είναι συνδεδεμένος

Επιπλέον, ενδέχεται να παρατηρήσετε μηνύματα λάθους παρόμοια με τα ακόλουθα στο αρχείο Detail.txt

2009-05-27 17:50:20 SQLEngine:: σημείο ελέγχου μηχανισμός ελέγχου 'GetSqlServerProcessHandle_1'
2009-05-27 17:50:20 SQLEngine:--SqlServerServiceSCM: αναμονή για το συμβάν nt 'Global\sqlserverRecComplete$ SQL10' για να είναι δυνατή η δημιουργία
2009-05-27 17:50:22 SQLEngine:--SqlServerServiceSCM: αναμονή για το συμβάν nt Global\sqlserverRecComplete$ SQL10 ή δείκτη χειρισμού διεργασίας sql να ειδοποιηθεί
2009-05-27 17:50:22 SQLEngine:--FacetSqlEngineHealthCheck: Engine_SqlEngineHealthCheck: σφάλμα: δεν επιτρέπεται η πρόσβαση

Scenario3: Μια νέα εγκατάσταση του 2012 του Microsoft SQL Server ή του Microsoft SQL Server 2008 R2 αποτυγχάνει

Μπορείτε να δείτε το ακόλουθο μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια νέα παρουσία του SQL Server 2012 ή SQL Server 2008 R2:

Κανόνας "Δικαιώματα λογαριασμού εγκατάστασης" απέτυχε.
Ο λογαριασμός που εκτελεί εγκατάσταση του SQL Server δεν διαθέτει ένα ή όλα από τα παρακάτω δικαιώματα:
το δικαίωμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας αρχείων και καταλόγων, το δικαίωμα να διαχειρίζεται τον έλεγχο και το αρχείο καταγραφής ασφαλείας και το δικαίωμα για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε προγράμματα.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση. Εκτός από την προσθήκη στο λογαριασμό χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση ως τοπικός διαχειριστής, ο λογαριασμός χρήστη εγκατάστασης απαιτεί τα ακόλουθα προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη για το πρόγραμμα εγκατάστασης για να ολοκληρωθεί με επιτυχία:

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του SQL Server, ανατρέξτε στην ενότητα "Προϋποθέσεις" για τις ακόλουθες τοποθεσίες Web MSDN:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: εγκατάσταση του SQL Server 2008 (εγκατάσταση)

Εγκατάσταση του SQL Server 2012 από τον Οδηγό εγκατάστασης (Setup)

Τοπική πολιτική αντικειμένου εμφανιζόμενο όνομαΤο δικαίωμα χρήστη
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων και καταλόγωνSeBackupPrivilege
Προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτωνSeDebugPrivilege
Διαχείριση αρχείου καταγραφής ελέγχου και ασφάλειαςSeSecurityPrivilege

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να προσθέσετε τα δικαιώματα για το λογαριασμό τοπικού διαχειριστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως χρήστης με διαπιστευτήρια διαχειριστή.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστεadmintools ελέγχουκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  3. Κάντε διπλό κλικ στο " τοπική πολιτική ασφαλείας".
  4. Στο παράθυρο διαλόγου " Τοπικές ρυθμίσεις ασφαλείας ", κάντε κλικ στην επιλογήΤοπικές πολιτικές, κάντε διπλό κλικ στην Εκχώρηση δικαιωμάτων χρήστηκαι, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στοπρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας αρχείων και καταλόγων.
  5. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων και καταλόγων ιδιότητες , κάντε κλικ στο κουμπίΠροσθήκη χρήστη ή ομάδας.
  6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών ή ομάδων , πληκτρολογήστε το λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίOK δύο φορές.
  7. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τις δύο πολιτικές που αναφέρονται στην ενότητα "Αιτία".
  8. Στο μενού αρχείο , κάντε κλικ στο κουμπί Exit για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου " Τοπικές ρυθμίσεις ασφαλείας ".
Περισσότερες πληροφορίες

  • Για να ελέγξετε τη λίστα των δικαιωμάτων που σχετίζονται με το λογαριασμό που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο AccessChk.exe. Για να κάνετε λήψη αυτού του εργαλείου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία:

http://TechNet.Microsoft.com/en-US/SysInternals/bb664922.aspx

Χρήση: accesschk.exe - < εγκατάστασης λογαριασμού > *

Για παράδειγμα:

c:\tools\accesschk.exe-testdc\setupaccount *

Δείγμα εξόδου:

SeSecurityPrivilege
SeBackupPrivilege
SeRestorePrivilege
SeSystemtimePrivilege
SeShutdownPrivilege
SeRemoteShutdownPrivilege
SeTakeOwnershipPrivilege
SeDebugPrivilege
SeSystemEnvironmentPrivilege
SeSystemProfilePrivilege
SeProfileSingleProcessPrivilege
SeIncreaseBasePriorityPrivilege
SeLoadDriverPrivilege
SeCreatePagefilePrivilege
SeIncreaseQuotaPrivilege
SeChangeNotifyPrivilege
SeUndockPrivilege
SeManageVolumePrivilege
SeImpersonatePrivilege
SeCreateGlobalPrivilege
SeTimeZonePrivilege
SeCreateSymbolicLinkPrivilege
SeInteractiveLogonRight
SeNetworkLogonRight
SeBatchLogonRight
SeRemoteInteractiveLogonRight

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2000257 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/06/2014 01:39:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Standard

  • kbmt KB2000257 KbMtel
Σχόλια