Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή της εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία στα Windows 2000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:202485
Για την έκδοση Microsoft Windows XP αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα315222.
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows 2000.Υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου, 2010.Για ναWindows 2000 τερματισμός υποστήριξης Solution Centerείναι ένα σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό σας στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στοΗ πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Τα Windows υποστηρίζουν πολλές επιλογές ασφαλούς εκκίνησης που φορτώνουν ένα ελάχιστο σύνολο προγραμμάτων οδήγησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές για να ξεκινήσετε τα Windows, ώστε να μπορέσετε να τροποποιήσετε το μητρώο, να φορτώσετε ή να καταργήσετε προγράμματα οδήγησης.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να χρησιμοποιήσετε μία επιλογή ασφαλούς εκκίνησης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και όταν εμφανιστεί το μενού εκκίνησης, πιέστε το πλήκτροF8.
 2. Όταν τοΤα Windows, επιλογές για προχωρημένουςεμφανίζεται το μενού, κάντε μια επιλογή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Όταν εμφανιστεί ξανά το μενού εκκίνησης, με τις λέξεις "Ασφαλής λειτουργία" (Safe Mode) να εμφανίζονται με κόκκινα γράμματα στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε την εγκατάσταση που θέλετε να ξεκινήσει και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιλέξετε μια εγκατάσταση του Microsoft Windows NT 4.0.

Περιγραφή των επιλογών εκκίνησης σε ασφαλή

 • Η επιλογή Ασφαλής λειτουργία (Safeboot_Option = Minimal): ένα ελάχιστο σύνολο προγραμμάτων οδήγησης συσκευών και υπηρεσιών για την εκκίνηση των Windows.
 • Ασφαλής λειτουργία με δίκτυο (Safeboot_Option = Network): ένα ελάχιστο σύνολο προγραμμάτων οδήγησης συσκευών και υπηρεσιών για την εκκίνηση των Windows, καθώς και τα προγράμματα οδήγησης που είναι απαραίτητα για τη φόρτωση του δικτύου.
 • Η επιλογή Ασφαλής λειτουργία με γραμμή εντολών (Safeboot_Option = Minimal): Αυτή είναι η ίδια με την ασφαλή λειτουργία, με την εξαίρεση ότι το Cmd.exe ξεκινά και όχι από την Εξερεύνηση των Windows.
 • Ενεργοποίηση κατάστασης λειτουργίας VGA: Αυτός ξεκινά τα Windows σε κατάσταση λειτουργίας 640 X 480 με χρήση του τρέχοντος προγράμματος οδήγησης οθόνης (όχι το VGA.sys). Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για περιπτώσεις στις οποίες ρυθμίστηκαν της οθόνης σε μια ρύθμιση που δεν μπορεί να εμφανίσει η οθόνη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ασφαλούς λειτουργίας και κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας με σύνδεση δικτύου φόρτωση του προγράμματος οδήγησης VGA.sys.
 • Τελευταία επιτυχημένη ρύθμιση γνωστά: Εκκίνηση των Windows χρησιμοποιώντας μια προηγούμενη καλή ρύθμιση.
 • Λειτουργία επαναφοράς υπηρεσιών καταλόγου: Αυτή η λειτουργία είναι έγκυρη μόνο για τους ελεγκτές τομέα των Windows. Πραγματοποιεί μια επιδιόρθωση της υπηρεσίας καταλόγου.
 • Κατάσταση λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων: Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί τη λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων στα Windows. Πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων μπορούν να σταλούν μέσω σειριακού καλωδίου σε άλλον υπολογιστή που εκτελεί ένα πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων. Αυτή η κατάσταση έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί θύρα COM2.
 • Ενεργοποίηση καταγραφής εκκίνησης: Όταν ο υπολογιστής ξεκινήσει με οποιαδήποτε από τις επιλογές ασφαλούς εκκίνησης, εκτός από την τελευταία γνωστή επιτυχημένη ρύθμιση, η καταγραφή είναι ενεργοποιημένη. Το κείμενο καταγραφής εκκίνησης καταγράφεται στο αρχείο Ntbtlog.txt στο φάκελο % systemroot %.
Όταν χρησιμοποιείτε μία από τις επιλογές Ασφαλούς εκκίνησης, ορίζεται μια μεταβλητή περιβάλλοντος. Η μεταβλητή περιβάλλοντος είναι "Safeboot_Option". Αυτή η μεταβλητή ορίζεται σε οποιοδήποτε δίκτυο ή τουλάχιστον.

Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης VGA της Microsoft που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση (640 X 480 X 16 χρώματα). Πρέπει να συνδεθείτε σε όλες τις λειτουργίες (είτε από έναν τομέα ή στον τοπικό SAM, ανάλογα με το ποια κατάσταση λειτουργίας ασφαλούς εκκίνησης που επιλέγετε).

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 202485 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 10:38:40 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB202485 KbMtel
Σχόλια