Σφάλμα Αναγνωριστικού 41 πυρήνα των Windows στα Windows 7 ή στον Windows Server 2008 R2: “The system has rebooted without cleanly shutting down first”

Συμπτώματα
Γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και ένα μήνυμα κρίσιμου σφάλματος καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων:


Όνομα αρχείου καταγραφής: Σύστημα
Προέλευση: Microsoft-Windows-Πυρήνας-Ενέργεια
Αναγνωριστικό συμβάντος: 41
Επίπεδο: Κρίσιμο
Περιγραφή:
Έχει γίνει επανεκκίνηση του συστήματος χωρίς να έχει γίνει σωστός τερματισμός λειτουργίας (The system has rebooted without cleanly shutting down first.) Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί εάν το σύστημα σταματήσει να ανταποκρίνεται, εάν διακοπεί ή χάσει ισχύ απροσδόκητα.


Η καρτέλα Λεπτομέρειες (Details) εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress true
PowerButtonTimestamp 129165039139928187Σημείωση Οι τιμές για τα στοιχεία BugcheckCode και BugcheckParameters του σφάλματος διακοπής μπορεί να διαφέρουν.
Αιτία
Το σφάλμα πυρήνα ισχύος με αναγνωριστικό συμβάντος: 41 δημιουργείται σε διάφορα σενάρια, όπου ο υπολογιστής τερματίζεται ή επανεκκινείται απροσδόκητα. Όταν ο υπολογιστής που εκτελεί τα Windows ξεκινά, πραγματοποιείται έλεγχος για να προσδιοριστεί εάν ο υπολογιστής τερματίστηκε σωστά. Εάν ο υπολογιστής δεν τερματίστηκε σωστά, δημιουργείται ένα μήνυμα συμβάντος ισχύος πυρήνα με αναγνωριστικό 41. Στα ακόλουθα τρία σενάρια, ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα συμβάν 41.

Σενάριο 1
Παρουσιάζεται μήνυμα διακοπής και ο υπολογιστής επανεκκινείται. Όταν προκύπτει σφάλμα διακοπής, τα δεδομένα του σφάλματος διακοπής εγγράφονται στο αναγνωριστικό συμβάντος 41 ως τμήμα των πρόσθετων δεδομένων συμβάντος. Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες του κωδικού σφάλματος διακοπής δεν είναι δυνατό να εγγραφούν πριν από την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό του υπολογιστή. Στο σενάριο 3 καλύπτονται τέτοιες περιπτώσεις.

Σημείωση  Τα δεδομένα BugcheckCode στο συμβάν εγγράφονται σε δεκαδική μορφή αντί στην πιο συνηθισμένη δεκαεξαδική μορφή. Επομένως, η δεκαδική τιμή θα πρέπει να μετατραπεί σε δεκαεξαδική τιμή. Αυτό εξετάζεται πιο ολοκληρωμένα στην ενότητα “Επίλυση”.

Σενάριο 2
Το κουμπί τροφοδοσίας του υπολογιστή είναι πατημένο για τουλάχιστον τέσσερα δευτερόλεπτα. Αυτή η ενέργεια σημειώνεται στα δεδομένα συμβάντος ως καταχώρηση PowerButtonTimestamp με τιμή διαφορετική του 0 (μηδέν). Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η εγγραφή της πληροφορίας PowerButtonTimestamp πριν από την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό του υπολογιστή. Στο σενάριο 3 καλύπτονται τέτοιες περιπτώσεις.
Σενάριο 3
Ο κωδικός σφάλματος διακοπής και η τιμή PowerButtonTimestamp αναφέρονται ως μηδέν. Για παράδειγμα, εξετάστε τα ακόλουθα σενάρια:
 • Η τιμή BugcheckCode του σφάλματος διακοπής εμφανίζεται ως μηδέν. Διάφορες συνθήκες μπορούν να εμποδίσουν την εγγραφή των πληροφοριών BugcheckCode του σφάλματος διακοπής πριν από την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό του υπολογιστή. Στην περίπτωση αυτή, καταγράφεται μια μηδενική τιμή BugcheckCode. Επίσης, ίσως δεν παρουσιάστηκε σφάλμα διακοπής και ο τερματισμός λειτουργίας προέκυψε από διακοπή ρεύματος. Για παράδειγμα, σε έναν φορητό υπολογιστή, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η μπαταρία έχει αφαιρεθεί ή αποφορτιστεί πλήρως. Ή, σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή έχει αποσυνδεθεί ή ότι σημειώθηκε διακοπή ρεύματος.
 • Η τιμή PowerButtonTimestamp αναφέρεται ως μηδέν. Διάφορες συνθήκες μπορούν να εμποδίσουν την εγγραφή της πληροφορίας PowerButtonTimestamp πριν από την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό του υπολογιστή. Στην περίπτωση αυτή, καταγράφεται μια μηδενική τιμή. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν το κουμπί τροφοδοσίας κρατηθεί πατημένο τουλάχιστον για τέσσερα δευτερόλεπτα, όταν στα Windows εκτελείται μια λειτουργία που εμποδίζει την εγγραφή του συμβάντος στο δίσκο. Θα μπορούσατε επίσης να δείτε αυτό το σενάριο εάν η λειτουργία του υπολογιστή είχε διακοπεί και συνεπώς δεν ανταποκρινόταν σε καμιά ενέργεια, οπότε η λειτουργία του έπρεπε να τερματιστεί. Για να προσδιορίσετε εάν ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο CAPS LOCK για να εναλλάξετε τη φωτεινή ένδειξη CAPS στο πληκτρολόγιο.


Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Το συμβάν 41 χρησιμοποιείται για να αναφέρει ότι κάτι απροσδόκητο συνέβη που εμποδίζει τα Windows να τερματιστούν σωστά. Επομένως, ενδέχεται να μην υπάρχουν πάντα αρκετές πληροφορίες που να εξηγούν τι συνέβη. Για να προσδιορίσετε τι ενδεχομένως συνέβη και για να βρείτε μια πιθανή λύση, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι έκανε ο υπολογιστής εκείνη τη στιγμή ακριβώς πριν να προκύψει το συμβάν.

Εάν το συμβάν 41 είναι καταγεγραμμένο λόγω διακοπής ισχύος στον υπολογιστή, μπορείτε να προμηθευτείτε συσκευή UPS (Uninterruptible Power Supply) όπως μια εφεδρική μπαταρία παροχής ισχύος. Αυτή η συμπεριφορά ίσως προκλήθηκε από χαμηλή ισχύ ή από πλήρη απώλεια ισχύος. Για παράδειγμα, εάν προσθέσατε RAM ή πρόσθετες συσκευές ή σκληρούς δίσκους όταν ξεκίνησε το πρόβλημα, η παροχή ρεύματος ίσως είναι η αιτία του ζητήματος.

Σενάριο 1: Έγινε επανεκκίνηση του υπολογιστή και υπάρχει κωδικός BugcheckCode σφάλματος διακοπής στα δεδομένα συμβάντος
Εάν η καταχώρηση BugcheckCode σφάλματος διακοπής στα δεδομένα αναγνωριστικού συμβάντος δεν είναι μηδέν, θα πρέπει να μετατρέψετε την τιμή BugcheckCode από δεκαδική σε δεκαεξαδική. Οι περισσότερες τεκμηριώσεις για τους κωδικούς σφαλμάτων διακοπής αναφέρουν τον κωδικό με δεκαεξαδική τιμή αντί δεκαδικής. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν πληκτρολογήστε calc στο πλαίσιο "Αναζήτηση" (Search).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Προγραμματιστής (Programmer).
 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κουμπί επιλογής Dec στην αριστερή πλευρά της Αριθμομηχανής.
 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη δεκαδική τιμή από την τιμή BugcheckCode.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Hex στην αριστερή πλευρά της Αριθμομηχανής.
ΣημείωσηΗ τιμή που εμφανίζεται στην Αριθμομηχανή είναι τώρα ο δεκαεξαδικός κωδικός. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για άλλες μη μηδενικές τιμές.

Το ακόλουθο παράδειγμα περιέχει μια καταχώρηση BugcheckCode σφάλματος διακοπής από αναγνωριστικό συμβάντος 41:

EventData
  BugcheckCode 159
BugcheckParameter1 0x3
  BugcheckParameter2 0xfffffa80029c5060 
  BugcheckParameter3 0xfffff8000403d518
  BugcheckParameter4 0xfffffa800208c010
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Converts to 0x9f (0x3, 0xfffffa80029c5060, 0xfffff8000403d518, 0xfffffa800208c010)


ΣημείωσηΤα μηδενικά που προηγούνται στον κωδικό συνήθως δεν εμφανίζονται. Όταν μια καταχώρηση BugcheckCode μετατρέπεται σε δεκαεξαδική μορφή, θα πρέπει να έχει οκτώ ψηφία. Για παράδειγμα, η 0x9F αποδίδεται συνήθως ως 0x0000009f, και η 0xA αποδίδεται ως 0x0000000A. Αφού προσδιορίσετε τη δεκαεξαδική τιμή, επισκεφθείτε την τοποθεσία support.microsoft.com και πραγματοποιήστε αναζήτηση για τον δεκαεξαδικό κωδικό (0x0000009f) και τη λέξη bugcheck.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης σφαλμάτων διακοπής μπλε οθόνης (για αρχάριους), επισκεφθείτε το εξής ιστολόγιο TechNet:

Σενάριο 2: Τερματίστε τον υπολογιστή πιέζοντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας
Εάν υπάρχει επιλογή, ο προτιμώμενος τρόπος να τερματίσετε τα Windows είναι να κάνετε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν να κάνετε κλικ στην επιλογή απενεργοποίησης ή τερματισμού λειτουργίας του υπολογιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, το λειτουργικό σύστημα κλείνει όλα τα αρχεία και ειδοποιεί όλες τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές που εκτελούνται ώστε να εγγράψουν τυχόν δεδομένα στο δίσκο και να εκκαθαρίσουν τις μνήμες προσωρινής αποθήκευσης.

Εάν πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για να αντιμετωπίσετε ένα ζήτημα που περιορίζει τη δυνατότητα του υπολογιστή να λειτουργήσει σωστά, θα πρέπει να εκτελέσετε ένα ερώτημα σχετικά με τα συμπτώματα που αντιμετωπίζετε, έτσι ώστε να λάβετε βοήθεια στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Ορισμένες λέξεις-κλειδιά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην αναζήτησή σας είναι “κολλάει”, “ανταποκρίνεται” ή ίσως “κενή οθόνη”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη περίσταση κατά την οποία ένας υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται, κάντε κλικ στον αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
974476 Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται όταν γίνεται επαναφορά μιας συσκευής USB από την κατάσταση επιλεκτικής αναμονής USB στα Windows 7 ή στον Windows Server 2008 R2Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το Κέντρο λύσεων των Windows 7 για βοήθεια στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Για να γίνει αυτό, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:


Σενάριο 3: Το σύστημα επανεκκινείται απροσδόκητα και δεν εμφανίζεται κωδικός BugcheckCode σφάλματος διακοπής, ή ο υπολογιστής σταματά εντελώς να ανταποκρίνεται

Για να ελέγξετε εάν συμβαίνει αυτό το σενάριο, πιέστε το πλήκτρο CAPS LOCK στο πληκτρολόγιο. Όταν το κάνετε αυτό, εάν η φωτεινή ένδειξη CAPS LOCK στο πληκτρολόγιο δεν αλλάζει όταν πιέσετε το πλήκτρο CAPS LOCK, ο υπολογιστής ίσως έχει σταματήσει εντελώς να ανταποκρίνεται.

Το σενάριο αυτό συνήθως υποδηλώνει πρόβλημα με το υλικό. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι ένα πρόγραμμα οδήγησης μπορεί να έχει προκαλέσει αυτό το ζήτημα. Για να απομονώσετε το πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία:
 1. Overclocking: Απενεργοποιήστε το overclocking και ελέγξτε εάν το ζήτημα συμβαίνει όταν το σύστημα εκτελείται στη σωστή ταχύτητα.
 2. Ελέγξτε τη μνήμη: Επαληθεύστε την κατάσταση της μνήμης χρησιμοποιώντας ένα βοηθητικό πρόγραμμα ελέγχου μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι κάθε chip μνήμης έχει την ίδια ταχύτητα και ότι έχει ρυθμιστεί σωστά στο σύστημα.
 3. Τροφοδοσία: Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία παρέχει αρκετά Watt ώστε να χειρίζεται κατάλληλα τις εγκατεστημένες συσκευές. Εάν προσθέσατε μνήμη, εγκαταστήσατε έναν νεότερο επεξεργαστή, εγκαταστήσατε πρόσθετα προγράμματα οδήγησης ή προσθέσατε εξωτερικές συσκευές, αυτές οι συσκευές ενδέχεται να απαιτούν περισσότερη ενέργεια από όση μπορεί να παρέχει η τρέχουσα τροφοδοσία.
 4. Υπερθέρμανση: Ελέγξτε εάν το σύστημα έχει υπερθερμανθεί εξετάζοντας την εσωτερική θερμοκρασία του υλικού.
 5. Προεπιλογές: Χρησιμοποιήστε τις προεπιλογές του συστήματος και εκτελέστε το σύστημα.

Εάν δείτε ότι ο υπολογιστής δημιουργεί σφάλμα διακοπής που περιέχει μια τιμή BugcheckCode που δεν αναφέρεται σε αναγνωριστικό συμβάντος 41, τροποποιήστε τη συμπεριφορά επανεκκίνησης για τον υπολογιστή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις συστήματος για προχωρημένους (Advanced System Settings).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Στην ενότητα Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings).
 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη επανεκκίνηση (Automatically restart).

Περισσότερες πληροφορίες
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2028504 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/06/2010 12:27:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, Windows HPC Server 2008 R2

 • KB2028504
Σχόλια