Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ACC2000: Τρόπος εκτύπωσης σταθερά πλήθος γραμμών ανά ομάδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:210350
Μέση: Απαιτεί βασικές μακροεντολών, κωδικοποίησης και διαλειτουργικότητας ικανότητες.

Αυτό το άρθρο αφορά μια βάση δεδομένων της Microsoft Access (.mdb) και ένα έργο της Microsoft Access (.adp).

Για την έκδοση αυτού του άρθρου Microsoft Access 97, ανατρέξτε στο θέμα119073.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας μιας σταθεράς πλήθος γραμμών ανά ομάδα δεδομένων σε μια έκθεση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για να εκτυπώσετε με συνέπεια 15 γραμμών ανά ομάδα δεδομένων, ανεξάρτητα από τον πραγματικό αριθμό των ειδών μέσα στην ομάδα. Σημειώστε ότι εάν η ομάδα περιέχει περισσότερους από 15 στοιχεία, η συνάρτηση που χρησιμοποιείται από αυτήν τη μέθοδο δεν θα ισχύουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το άρθρο περιγράφει μια τεχνική επιδεικνύεται στο δείγμα αρχείου, RptSmp00.mdb. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αυτού του δείγματος αρχείου, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
231851ACC2000: Microsoft Access 2000 δείγματα αναφορών είναι διαθέσιμη στο Κέντρο λήψης
Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα παρακάτω βήματα δείχνουν τον τρόπο δημιουργίας μιας έκθεσης στο δείγμα βάσης δεδομένων Northwind.mdb με σταθερό πλήθος γραμμών ανά ομάδα δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο σε μια κεντρική έκθεση ή τη δευτερεύουσα έκθεση:

Προσοχή: Εάν ακολουθήσετε τα βήματα σε αυτό το παράδειγμα, μπορείτε να τροποποιήσετε το δείγμα βάσης δεδομένων Northwind.mdb. Θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του αρχείου Northwind.mdb και να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα στο αντίγραφο της βάσης δεδομένων.

 1. Ξεκινήστε τη Microsoft Access και ανοίξτε το δείγμα βάσης δεδομένων Northwind.mdb.
 2. Δημιουργήστε μια νέα αναφορά που βασίζεται στον πίνακα "Προϊόντα".
 3. Η ομαδοποίηση των δεδομένων από το πεδίο "ΚωδΚατηγορίας". Ορισμός τουGroupHeaderη ιδιότητα ναYES.
 4. Προσθέστε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου με τις ακόλουθες ιδιότητες ενότητας κεφαλίδας "ΚωδΚατηγορίας":
    Text box  ------------------------------------------------------------------  Name: TotGrp  ControlSource: =Count(*) 'Returns the number of records per group.					
 5. Ορισμός τουΑρχή νέας σελίδαςη ιδιότητα της ενότητας κεφαλίδας "ΚωδΚατηγορίας" για ναΠριν από την ενότητα.
 6. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου είναι δεσμευμένο στο πεδίο Όνομα_Προϊόντος με τις ακόλουθες ιδιότητες στην ενότητα λεπτομερειών της έκθεσης:
    Text box  -------------------------  Name: ProductName  ControlSource: [ProductName]					
 7. Δημιουργία ενός στοιχείου ελέγχου γραμμής στην ενότητα λεπτομερειών που εκτείνεται οριζόντια κατά μήκος της ενότητας. Ορισμός τουNAMEη ιδιότητα του στοιχείου ελέγχου γραμμήςLineControl.
 8. Δημιουργήστε μια νέα λειτουργική μονάδα και πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές στην ενότητα "δηλώσεις":
  Option Compare Database 'Use database order for string comparisons.Option ExplicitGlobal TotCount As Integer' Call the SetCount() function from the group header section's' OnPrint property using the syntax: =SetCount(Report)Function SetCount (R As Report)  TotCount = 0  R![ProductName].Visible = TrueEnd Function' Call the PrintLines() function from the detail section's OnPrint' property using the syntax: =PrintLines(Report,[TotGrp]).Function PrintLines (R As Report, TotGrp)  TotCount = TotCount + 1  If TotCount = TotGrp Then    R.NextRecord = False  ElseIf TotCount > TotGrp And TotCount < 15 Then    R.NextRecord = False    R![ProductName].Visible = False  End IfEnd Function					
Αυτή η μέθοδος επαναλαμβάνει την τελευταία γραμμή λεπτομερειών για μια ομάδα δεδομένων μέχρι να δημιουργηθεί ο συνολικός αριθμός των σταθερών γραμμών. Σε αυτό το παράδειγμα, η τελευταία γραμμή λεπτομερειών επαναλαμβάνεται μέχρι να έχουν εκτυπωθεί 15 γραμμές λεπτομερειών για κάθε ομάδα. Το στοιχείο ελέγχου ProductName αποκρύπτεται δεν να επαναλάβετε την τελευταία τιμή, η οποία δημιουργεί ένα πλέγμα σταθερά 15 γραμμών.
προτυπωμένη pre-printed σταθερή

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 210350 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/27/2010 15:48:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbreport kbhowto kbusage kbmt KB210350 KbMtel
Σχόλια
html>