Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

WD2000: Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR211982
Περίληψη
Ακολουθεί μια λίστα με τις διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word. Πρόκειται για μια συλλογή από μεμονωμένες λίστες συντομεύσεων πληκτρολογίου οι οποίες είναι διαθέσιμες στη Βοήθεια (Help) για το Word 2000.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πλήκτρα συντόμευσης που αναφέρονται στα θέματα της Βοήθειας, τα μενού και τα παράθυρα διαλόγου αφορούν τη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α.. Πλήκτρα άλλων διατάξεων ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με τα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α. Εάν χρησιμοποιείτε διάταξη πληκτρολογίου διαφορετικής γλώσσας από την έκδοση του Word που διαθέτετε, ίσως χρειαστεί να κάνετε κάποιες προσαρμογές προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης.
Περισσότερες πληροφορίες

Συντομεύσεις πλήκτρων λειτουργιών                           CTRL+            ALT+       CTRL+            SHIFT+    CTRL+      SHIFT+    ALT+      SHIFT+      ALT+ ΠΛΗΚΤΡΟ Μόνο πλήκτρο Πλήκτρο    Πλήκτρο     Πλήκτρο   Πλήκτρο    Πλήκτρο     Πλήκτρο---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F1    Εμφάνιση   Σχετική                  Μετάβαση    Μετάβαση στο   Εμφάνιση     Βοήθειας   Βοήθεια                  στο επόμενο  προηγούμενο   πληροφοριών     ή Βοηθού   ή αποκάλυψη                πεδίο     πεδίο      συστήματος     του Office  μορφοποίησης                                της Microsoft       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F2    Μετακίνηση  Αντιγραφή   Εντολή                   Εντολή      Εντολή     κείμενου ή  κειμένου   Προεπισκόπηση                Αποθήκευση    Άνοιγμα      γραφικών          εκτύπωσης                  (Save)      (Open)                     (Print Preview)                    (μενού "Αρχείο"               (μενού "Αρχείο" (μενού "Αρχείο"                   (File))                   (File))     (File))----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F3    Εισαγωγή   Αλλαγή    Αποκοπή    Εισαγωγή   Δημιουργία     καταχώρησης  πεζών και   στον      των      μιας     Αυτόματου   κεφαλαίων   Συλλέκτη    περιεχομένων καταχώρησης     Κειμένου   γραμμάτων   (Spike)    του      Αυτόματου                           Συλλέκτη   Κειμένου                           (Spike)       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F4    Επανάληψη   Επανάληψη   Κλείσιμο           Έξοδος     Έξοδος     της      ενέργειας   του             από το     από το     τελευταίας  εύρεσης    παραθύρου          Word      Word     ενέργειας   ή μετάβασης----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F5    Εντολή    Μετακίνηση σε Επαναφορά   Επεξεργασία  Επαναφορά     Μετάβαση   προηγούμενη  του      σελιδοδείκτη του     (Go To)    αναθεώρηση  μεγέθους           μεγέθους     (μενού           παραθύρου          παραθύρου      "Επεξεργασία"        εγγράφου           προγράμματος     (Edit))                  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F6    Μετάβαση στο Μετάβαση στο Μετάβαση    Μετάβαση     επόμενο    προηγούμενο  στο      στο     παράθυρο ή  παράθυρο ή  επόμενο    προηγούμενο     πλαίσιο    πλαίσιο    παράθυρο    παράθυρο----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F7    Εντολή    Εντολή    Εντολή     Ενημέρωση   Εύρεση του     Ορθογραφικός Thesaurus   Μετακίνηση   συνδεδεμένων επόμενου     έλεγχος    (μενού    (Move)     πληροφοριών  ορθογραφικού      (Spelling)  "Εργαλεία"  (μενού     σε έγγραφο  σφάλματος (με     (μενού    Tools)    ελέγχου)    προέλευσης  ενεργοποιημένο     "Εργαλεία"                 του Word   τον αυτόματο     (Tools))                         ορθογραφικό                                  έλεγχο)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F8    Ανάπτυξη   Σμίκρυνση   Εντολή     Ανάπτυξη μιας Εκτέλεση     επιλογής   επιλογής   Αλλαγή     επιλογής   μακροεντολής                    μεγέθους    (ή μπλοκ)                   (Size)                     (μενού                   ελέγχου                   εγγράφου)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F9    Ενημέρωση   Εναλλαγή   Εισαγωγή    Αποσύνδεση  Εναλλαγή   Εκτέλεση      επιλεγμένων  μεταξύ    ενός      πεδίου    μεταξύ όλων  GOTOBUTTON     πεδίων    κωδικού    κενού            των      ή            και του    πεδίου            κωδικών    MACROBUTTON            αποτελέσματός               πεδίων και  από το            του                    των      πεδίο που                                  αποτελεσμάτων εμφανίζει                                  τους     τα αποτελέσματα                                         του πεδίου----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F10   Ενεργοποίηση Εμφάνιση   Μεγιστοποίηση Ενεργοποίηση Μεγιστοποίηση     της γραμμής  ενός μενού  του      του      του     μενού     συντόμευσης  παραθύρου   χάρακα    παραθύρου                   εγγράφου           προγράμματος----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F11   Μετάβαση στο Μετάβαση   Κλείδωμα    Ξεκλείδωμα  Εμφάνιση   Εμφάνιση     επόμενο    στο      πεδίου     πεδίου    κώδικα    κώδικα     πεδίο     προηγούμενο                Visual    Visual            πεδίο                   Basic     Studio----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F12   Εντολή    Εντολή    Εντολή     Εντολή     Αποθήκευση ως Αποθήκευση  Άνοιγμα    Εκτύπωση     (Save As)   (Save)    (Open)     (Print)     μενού     μενού     μενού     μενού     "Αρχείο"   "Αρχείο"   "Αρχείο"    "Αρχείο"     (File))    (File))    (File))    (File))-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πλήκτρα για εργασία με έγγραφα Δημιουργία νέου εγγράφου               CTRL+N Άνοιγμα εγγράφου                   CTRL+O Κλείσιμο εγγράφου                   CTRL+W Διαίρεση εγγράφου                   ALT+CTRL+S Αποθήκευση εγγράφου                  CTRL+S Έξοδος από το Word                  ALT+F4 Εύρεση κειμένου, μορφοποίησης   και ειδικών στοιχείων               CTRL+F Επανάληψη εύρεσης                   ALT+CTRL+Y Αντικατάσταση κειμένου, συγκεκριμένης  μορφοποίησης και ειδικών στοιχείων         CTRL+H Μετάβαση σε μια σελίδα, σελιδοδείκτη,   υποσημείωση, πίνακα, σχόλιο, γραφικό ή άλλη θέση  CTRL+G Επιστροφή σε μια σελίδα, σελιδοδείκτη, υποσημείωση,   πίνακα, σχόλιο, γραφικό ή άλλη θέση        ALT+CTRL+Z Αναζήτηση σε έγγραφο                 ALT+CTRL+HOME Ακύρωση ενέργειας                   ESC Αναίρεση ενέργειας                  CTRL+Z Ακύρωση αναίρεσης ή επανάληψη ενέργειας        CTRL+Y Μετάβαση σε προβολή διάταξης σελίδας         ALT+CTRL+P Μετάβαση σε προβολή διάρθρωσης            ALT+CTRL+O Μετάβαση σε κανονική προβολή             ALT+CTRL+N Μετακίνηση μεταξύ ενός πρωτεύοντος εγγράφου  και των δευτερευόντων εγγράφων του         CTRL+\ 

Πλήκτρα για μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφωνΜορφοποίηση χαρακτήρων:
 Αλλαγή γραμματοσειράς                 CTRL+SHIFT+F Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς            CTRL+SHIFT+P Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς            CTRL+SHIFT+> Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς            CTRL+SHIFT+< Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή   CTRL+] Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή   CTRL+[ Αλλαγή της μορφοποίησης χαρακτήρων  (Εντολή "Γραμματοσειρά" (Font), μενού   "Μορφή" (Format))                 CTRL+D Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων           SHIFT+F3 Μορφοποίηση όλων των γραμμάτων ως κεφαλαίων      CTRL+SHIFT+A Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής         CTRL+B Εφαρμογή υπογράμμισης                 CTRL+U Υπογράμμιση λέξεων αλλά όχι διαστημάτων        CTRL+SHIFT+W Διπλή υπογράμμιση κειμένου              CTRL+SHIFT+D Εφαρμογή μορφοποίησης κρυφού κειμένου         CTRL+SHIFT+H Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής         CTRL+I Μορφοποίηση γραμμάτων ως μικρών κεφαλαίων       CTRL+SHIFT+K Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη   (αυτόματη απόσταση)                CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη  (αυτόματη απόσταση)                CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ Κατάργηση μη αυτόματης μορφοποίησης χαρακτήρων    CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Αλλαγή της επιλεγμένης περιοχής σε   γραμματοσειρά Symbol                CTRL+SHIFT+Q Εμφάνιση μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων          CTRL+SHIFT+* (αστερίσκος) Ανασκόπηση μορφοποίησης κειμένου           SHIFT+F1 (στη συνέχεια κάντε                            κλικ στοκείμενο με τη                            μορφοποίηση προς ανασκόπηση) Αντιγραφή μορφοποίησης                CTRL+SHIFT+C Επικόλληση μορφοποίησης                CTRL+SHIFT+V
Μορφοποίηση παραγράφων:
 Γραμμές μονού διάστιχου                CTRL+1 Γραμμές διπλού διάστιχου               CTRL+2 Ορισμός διάστιχου 1,5 γραμμής             CTRL+5 Προσθήκη διάστιχου μίας γραμμής πριν από παράγραφο  CTRL+0 (μηδέν) Κατάργηση διάστιχου μίας γραμμής πριν από παράγραφο  CTRL+0 (μηδέν) Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο            CTRL+E Πλήρης στοίχιση παραγράφου              CTRL+J Αριστερή στοίχιση παραγράφου             CTRL+L Δεξιά στοίχιση παραγράφου               CTRL+R Αριστερή εσοχή παραγράφου               CTRL+M Κατάργηση αριστερής εσοχής παραγράφου         CTRL+SHIFT+M Δημιουργία προεξοχής πρώτης γραμμής          CTRL+T Μείωση προεξοχής πρώτης γραμμής            CTRL+SHIFT+T Κατάργηση μορφοποίησης παραγράφου           CTRL+Q Εφαρμογή στυλ                     CTRL+SHIFT+S Έναρξη Αυτόματης Μορφοποίησης (AutoFormat)      ALT+CTRL+K Εφαρμογή Βασικού (Normal) στυλ            CTRL+SHIFT+N Εφαρμογή στυλ ''Επικεφαλίδα 1" (Heading 1)      ALT+CTRL+1 Εφαρμογή στυλ ''Επικεφαλίδα 2" (Heading 2)      ALT+CTRL+2 Εφαρμογή στυλ ''Επικεφαλίδα 3" (Heading 3)      ALT+CTRL+3 Εφαρμογή στυλ λίστας                 CTRL+SHIFT+L

Πλήκτρα για επεξεργασία και μετακίνηση κειμένου και γραφικώνΔιαγραφή κειμένου και γραφικών:
 Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά       BACKSPACE Διαγραφή μιας λέξης προς τα αριστερά         CTRL+BACKSPACE Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά         DELETE Διαγραφή μιας λέξης προς τα δεξιά           CTRL+DELETE Αποκοπή επιλεγμένου κειμένου στο Πρόχειρο (Clipboard) CTRL+X Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας           CTRL+Z Αποκοπή στο Συλλέκτη (Spike)             CTRL+F3
Αντιγραφή και μετακίνηση κειμένου και γραφικών:
 Αντιγραφή κειμένου ή γραφικών             CTRL+C Εμφάνιση Προχείρου (Clipboard)            CTRL+C, CTRL+C Μετακίνηση κειμένου ή γραφικών            F2 (στη συνέχεια μετακινήστε                            το σημείο εισαγωγής και                            πατήστε το πλήκτρο ENTER) Δημιουργία Αυτόματου Κειμένου (AutoText)       ALT+F3 Επικόλληση των περιεχομένων του Προχείρου (Clipboard) CTRL+V Επικόλληση των περιεχομένων του Συλλέκτη (Spike)   CTRL+SHIFT+F3 Αντιγραφή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου  που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη ενότητα  του εγγράφου                    ALT+SHIFT+R
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων:
 Πεδίο                         CTRL+F9 Καταχώρηση Αυτόματου Κειμένου (AutoText)       ENTER (αφού πληκτρολογήσετε                            τους πρώτους χαρακτήρες του                            ονόματος καταχώρησης Αυτόματου                            Κειμένου όταν εμφανιστεί η                            συμβουλή οθόνης) Αλλαγή γραμμής                    SHIFT+ENTER Αλλαγή σελίδας                    CTRL+ENTER Αλλαγή στήλης                     CTRL+SHIFT+ENTER Προαιρετικό ενωτικό                  CTRL+ΕΝΩΤΙΚΟ Ενωτικό χωρίς διακοπή                 CTRL+SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ Διάστημα χωρίς διακοπή                CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων            ALT+CTRL+C Σύμβολο για το σήμα κατατεθέν             ALT+CTRL+R Το σύμβολο για το εμπορικό σήμα            ALT+CTRL+T Αποσιωπητικά                     ALT+CTRL+PERIOD Το σύμβολο του ευρώ                  ALT+CTRL+E
Επιλογή κειμένου και γραφικών:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε κείμενο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πιέζοντας το πλήκτρο που μετακινεί το σημείο εισαγωγής.
 Ένας χαρακτήρας δεξιά                 SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Ένας χαρακτήρας αριστερά               SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ Έως το τέλος μιας λέξης                CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Έως την αρχή μιας λέξης                CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ Έως το τέλος μιας γραμμής               SHIFT+END Έως την αρχή μιας γραμμής               SHIFT+HOME Μια γραμμή κάτω                    SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Μια γραμμή επάνω                   SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ Έως το τέλος μιας παραγράφου             CTRL+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ Έως την αρχή μιας παραγράφου             CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ Μία οθόνη προς τα κάτω                SHIFT+PAGE DOWN Μία οθόνη προς τα επάνω                SHIFT+PAGE UP Έως το τέλος ενός παραθύρου              ALT+CTRL+PAGE DOWN Έως την αρχή ενός εγγράφου              CTRL+SHIFT+HOME Για να συμπεριλάβετε ολόκληρο το έγγραφο       CTRL+A Έως ένα κατακόρυφο μπλοκ κειμένου           CTRL+SHIFT+F8 και στη συνέχεια                            χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.                            Πιέστε το πλήκτρο ESC για ακύρωση                            της λειτουργίας επιλογής Έως μια συγκεκριμένη θέση ενός εγγράφου        F8+πλήκτρα βέλους. Πατήστε το                            πλήκτρο ESC για να ακυρώσετε τη                            λειτουργία επιλογής
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν γνωρίζετε το συνδυασμό πλήκτρων για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής, μπορείτε να επιλέξετε το κείμενο χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό πλήκτρων, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο SHIFT. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μετακινεί το σημείο εισαγωγής στην επόμενη λέξη, ενώ ο συνδυασμός CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ επιλέγει το κείμενο από το σημείο εισαγωγής έως την αρχή της επόμενης λέξης.

Επιλογή κειμένου και γραφικών σε έναν πίνακα:
 Επιλογή των περιεχομένων του επόμενου κελιού     TAB Επιλογή των περιεχομένων του προηγούμενου κελιού   SHIFT+TAB Επέκταση μιας επιλεγμένης περιοχής   στα γειτονικά κελιά                Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT                            και πιέστε επανειλημμένα ένα                            πλήκτρο βέλους Επιλογή στήλης                    Κάντε κλικ στο πρώτο ή το τελευταίο                            κελί της στήλης. Κρατήστε πατημένο                            το πλήκτρο SHIFT και πιέστε τα πλήκτρα                            ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΥΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ επανειλημμένα Επέκταση μιας επιλεγμένης περιοχής (ή μπλοκ)     CTRL+SHIFT+F8 και κατόπιν χρησιμοποιήστε                            τα πλήκτρα βέλους. Πιέστε το πλήκτρο                            ESC για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής Μείωση του μεγέθους της επιλεγμένης περιοχής     SHIFT+F8 Επιλογή ολόκληρου πίνακα               ALT+5 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο                            (χωρίς να είναι ενεργοποιημένο το                            πλήκτρο NUM LOCK)
Επέκταση επιλεγμένης περιοχής:
 Ενεργοποίηση λειτουργίας επέκτασης          F8 Επιλογή του πλησιέστερου χαρακτήρα          F8 και στη συνέχεια πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΟ                            ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Αύξηση του μεγέθους μιας επιλεγμένης περιοχής     F8 (πιέστε μια φορά για να επιλέξετε                            μια λέξη, δύο φορές για να επιλέξετε                            μια πρόταση, και ούτω καθεξής) Μείωση του μεγέθους μιας επιλεγμένης περιοχής     SHIFT+F8 Απενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης       ESC
Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής:
 Ένα χαρακτήρας αριστερά                ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ Ένα χαρακτήρας δεξιά                 ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Μία λέξη αριστερά                   CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ Μία λέξη δεξιά                    CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Μία παράγραφο προς τα επάνω              CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ Μία παράγραφο προς τα κάτω              CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ Ένα κελί αριστερά (σε έναν πίνακα)          SHIFT+TAB Ένα κελί δεξιά (σε έναν πίνακα)            TAB Μία γραμμή επάνω                   ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ Μία γραμμή κάτω                    ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ Στο τέλος μιας γραμμής                END Στην αρχή μιας γραμμής                HOME Στο επάνω μέρος του παραθύρου             ALT+CTRL+PAGE DOWN Στο κάτω μέρος του παραθύρου             ALT+CTRL+PAGE DOWN Μία οθόνη επάνω (κύλιση)               PAGE UP Μία οθόνη κάτω (κύλιση)                PAGE DOWN Στην αρχή της επόμενης σελίδας            CTRL+PAGE DOWN Στην αρχή της προηγούμενης σελίδας          CTRL+PAGE DOWN Στο τέλος ενός εγγράφου                CTRL+END Στην αρχή ενός εγγράφου                CTRL+HOME Σε μια προηγούμενη αναθεώρηση             SHIFT+F5 Στη θέση όπου βρισκόταν το σημείο εισαγωγής   κατά το τελευταίο κλείσιμο του εγγράφου      SHIFT+F5
Μετακίνηση μέσα σε πίνακα:
 Στο επόμενο κελί μιας γραμμής             TAB Στο προηγούμενο κελί μιας γραμμής           SHIFT+TAB Στο πρώτο κελί μιας γραμμής              ALT+HOME Στο τελευταίο κελί μιας γραμμής            ALT+END Στο πρώτο κελί μιας στήλης              ALT+PAGE UP Στο τελευταίο κελί μιας στήλης            ALT+PAGE DOWN Στην προηγούμενη γραμμή                ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ Στην επόμενη γραμμή                  ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Εισαγωγή παραγράφων και χαρακτήρων Tab σε έναν πίνακα :
 Νέες παράγραφοι σε ένα κελί              ENTER Χαρακτήρες Tab σε κελί                CTRL+TAB

Πλήκτρα για αναθεώρηση εγγράφων Εισαγωγή σχολίου                   ALT+CTRL+M Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σημαδιών αναθεώρησης  CTRL+SHIFT+E Μετάβαση στην αρχή ενός σχολίου            CTRL+HOME Μετάβαση στο τέλος ενός σχολίου            CTRL+END

Πλήκτρα για συγχώνευση αλληλογραφίας Προεπισκόπηση συγχώνευσης αλληλογραφίας        ALT+SHIFT+K Συγχώνευση εγγράφου                  ALT+SHIFT+N Εκτύπωση συγχωνευμένου εγγράφου            ALT+SHIFT+M Επεξεργασία εγγράφου δεδομένων συγχώνευσης   αλληλογραφίας                   ALT+SHIFT+E Εισαγωγή πεδίου συγχώνευσης              ALT+SHIFT+F

Πλήκτρα για εκτύπωση και προεπισκόπηση εγγράφων Εκτύπωση εγγράφου                   CTRL+P Μετάβαση σε προεπισκόπηση εκτύπωσης          ALT+CTRL+I Μετακίνηση στη σελίδα προεπισκόπησης κατά   τη μεγέθυνση                    Πλήκτρα βέλους Μετακίνηση κατά μια σελίδα προεπισκόπησης   κατά τη σμίκρυνση                 PAGE UP ή PAGE DOWN Μετακίνηση στην πρώτη σελίδα προεπισκόπησης   κατά τη σμίκρυνση                 CTRL+HOME Μετακίνηση στην τελευταία σελίδα προεπισκόπησης   κατά τη σμίκρυνση                 CTRL+END

Πλήκτρα για εργασία με πεδία Πεδίο DATE                      ALT+SHIFT+D Πεδίο LISTNUM                     ALT+CTRL+L Πεδίο PAGE                      ALT+SHIFT+P Πεδίο TIME                      ALT+SHIFT+Τ Κενό πεδίο                      CTRL+F9 Ενημέρωση συνδεδεμένων πληροφοριών σε ένα έγγραφο   προέλευσης του Word                CTRL+SHIFT+F7 Ενημέρωση επιλεγμένων πεδίων             F9 Αποσύνδεση πεδίου                   CTRL+SHIFT+F9

Πλήκτρα για εργασία με τη διάρθρωση ενός εγγράφου Προβιβασμός παραγράφου                ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ Υποβιβασμός παραγράφου                ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Υποβιβασμός σε σώμα κειμένου             CTRL+SHIFT+N Μετακίνηση επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω    ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ Μετακίνηση επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω    ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ Ανάπτυξη κειμένου κάτω από επικεφαλίδα        ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ Σύμπτυξη κειμένου κάτω από επικεφαλίδα        ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Ανάπτυξη ή σύμπτυξη όλου του κειμένου   ή των επικεφαλίδων                 ALT+SHIFT+A ή το                            πλήκτρο αστερίσκου (*) στο                            αριθμητικό πληκτρολόγιο Απόκρυψη ή εμφάνιση μορφοποίησης χαρακτήρων      Το πλήκτρο καθέτου (/) στο                            αριθμητικό πληκτρολόγιο Εμφάνιση της πρώτης γραμμής του σώματος κειμένου  ή όλου του σώματος κειμένου            ALT+SHIFT+L Εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων με στυλ   "Επικεφαλίδα 1" (Heading 1)            ALT+SHIFT+1 Εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων με στυλ   "Επικεφαλίδα n" (Heading n)            ALT+SHIFT+n

Πλήκτρα για μενού Εμφάνιση μενού συντόμευσης              SHIFT+F10 Ενεργοποίηση της γραμμής μενού            F10 Εμφάνιση του μενού εικονιδίων προγράμματος  (στη γραμμή τίτλου του προγράμματος)        ALT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Επιλογή της επόμενης ή προηγούμενης εντολής  του μενού ή υπομενού                ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ                            (ενώ εμφανίζεται το μενού                            ή υπομενού) Επιλογή μενού προς τα αριστερά ή δεξιά ή,  ενώ εμφανίζεται το υπομενού, εναλλαγή μεταξύ  του κύριου μενού και του υπομενού         ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Επιλογή της πρώτης ή της τελευταίας εντολής  του μενού ή υπομενού                HOME ή END Ταυτόχρονο κλείσιμο του μενού  και υπομενού που εμφανίζονται           ALT Κλείσιμο του μενού που εμφανίζεται ή, όταν  εμφανίζεται ένα υπομενού, κλείσιμο μόνο   του υπομενού                    ESC
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε εντολή μενού στη γραμμή μενού ή σε μια γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται με χρήση του πληκτρολογίου. Πατήστε το πλήκτρο ALT για να επιλέξετε τη γραμμή μενού. (Για να επιλέξετε στη συνέχεια μια γραμμή εργαλείων, πατήστε τα πλήκτρα CTRL+TAB. Επαναλάβετε ώσπου να επιλεγεί η γραμμή εργαλείων που θέλετε.) Πατήστε το υπογραμμισμένο γράμμα στο όνομα του μενού το οποίο περιέχει την εντολή που θέλετε. Στο μενού που εμφανίζεται, πατήστε το υπογραμμισμένο γράμμα στο όνομα της εντολής που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω συντομεύσεις δεν περιλαμβάνονται στη Βοήθεια (Help).
 Κατάργηση στοιχείων από μενού (λίστες στοιχείων    CTRL+ALT+Ενωτικό (-) που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα, εντολές, κ.λπ.)    Ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε σύμβολο   αφαίρεσης όταν πατήσετε τα πλήκτρα. Ανοίξτε το  μενού και κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε   να καταργήσετε. Μέθοδος συντόμευσης για την προσαρμογή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου (Macintosh)          CTRL+ALT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ                            Πλήκτρο πρόσθεσης (+) στο                            αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Πλήκτρα για γραμμές εργαλείων Ενεργοποίηση της γραμμής μενού            F10 Επιλογή της επόμενης ή προηγούμενης   γραμμής εργαλείων                 CTRL+TAB ή                            CTRL+SHIFT+TAB Επιλογή επόμενου ή προηγούμενου κουμπιού  ή μενού στη γραμμή εργαλείων            TAB ή SHIFT+TAB (όταν η γραμμή                            εργαλείων είναι ενεργή) Άνοιγμα μενού                     ENTER (όταν ένα μενού είναι επιλεγμένο                            σε μια γραμμή εργαλείων) Εκτέλεση της ενέργειας που αντιστοιχεί σε ένα κουμπί ENTER (όταν το κουμπί είναι                            επιλεγμένο) Εισαγωγή κειμένου σε σώμα κειμένου          ENTER (όταν το σώμα κειμένου είναι                            επιλεγμένο)

Πλήκτρα για παράθυρα και παράθυρα διαλόγου Μετάβαση στο επόμενο πρόγραμμα            ALT+TAB Μετάβαση στο προηγούμενο πρόγραμμα          ALT+SHIFT+TAB Εμφάνιση του μενού "Έναρξη" (Start) των Windows    CTRL+ESC Κλείσιμο του παραθύρου ενεργού εγγράφου        CTRL+W Επαναφορά του παραθύρου ενεργού εγγράφου       CTRL+F5 Μετάβαση στο παράθυρο του επόμενου εγγράφου      CTRL+F6 Μετάβαση στο παράθυρο του προηγούμενου εγγράφου    CTRL+SHIFT+F6 Εκτέλεση της εντολής "Μετακίνηση" (Move)  (μενού εικονιδίων εγγράφου, γραμμή μενού)     CTRL+F7 Εκτέλεση της εντολής "Αλλαγή μεγέθους" (Size)  (μενού εικονιδίων εγγράφου, γραμμή μενού)     CTRL+F8 Μεγιστοποίηση παραθύρου εγγράφου           CTRL+F10 Επιλογή φακέλου στο παράθυρο διαλόγου   "Άνοιγμα" (Open) ή "Αποθήκευση ως" (Save As)   (μενού Αρχείο (File))               ALT+0 για να επιλέξετε τη λίστα                            φακέλου, πλήκτρα βέλους για να                            επιλέξετε ένα φάκελο Επιλογή ενός κουμπιού γραμμής εργαλείων στο παράθυρο   διαλόγου "Άνοιγμα" (Open) ή "Αποθήκευση ως"   (Save As) (μενού Αρχείο (File))          ALT+αριθμός (το 1 αντιστοιχεί στο                            κουμπί που βρίσκεται πιο αριστερά,                            το 2 στο επόμενο, και ούτω καθεξής) Ενημέρωση των αρχείων που εμφανίζονται στο παράθυρο   διαλόγου "Άνοιγμα" (Open) ή "Αποθήκευση ως"   (Save As) (μενού Αρχείο (File))          F5 Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα ενός          CTRL+TAB ή  παραθύρου διαλόγου                 CTRL+PAGE DOWN Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα ενός   παραθύρου διαλόγου                 CTRL+SHIFT+TAB ή                            CTRL+PAGE UP Μετακίνηση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών   TAB Μετακίνηση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών SHIFT+TAB Μετακίνηση μεταξύ επιλογών στο επιλεγμένο   αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας ή μεταξύ ορισμένων  επιλογών μιας ομάδας επιλογών           Πλήκτρα βέλους Εκτέλεση της ενέργειας που αντιστοιχεί στο   επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή η κατάργηση της  επιλογής του πλαισίου ελέγχου           ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μετακίνηση στην επιλογή χρησιμοποιώντας το πρώτο   γράμμα του ονόματος της επιλογής σε ένα  αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας            Το πλήκτρο γράμματος που ταιριάζει                            με το γράμμα του ονόματος της επιλογής                            που θέλετε (όταν είναι επιλεγμένο ένα                            αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας) Επιλογή του στοιχείου ή επιλογή και κατάργηση   της επιλογής του πλαισίου ελέγχου χρησιμοποιώντας  το υπογραμμισμένο γράμμα του ονόματος της επιλογής ALT+πλήκτρο γράμματος Άνοιγμα αναπτυσσόμενου πλαισίου λίστας        ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ (όταν είναι επιλεγμένο                            ένα αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας) Κλείσιμο αναπτυσσόμενου πλαισίου λίστας        ESC (όταν είναι επιλεγμένο ένα                            αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας) Εκτέλεση της ενέργειας που αντιστοιχεί στο  προεπιλεγμένο κουμπί στο παράθυρο διαλόγου     ENTER Ακύρωση της εντολής και κλείσιμο του   παραθύρου διαλόγου                 ESC Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης         HOME Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης         END Μετακίνηση ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά   ή τα δεξιά                     ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή                            ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Μετακίνηση μία λέξη προς τα αριστερά ή τα δεξιά    CTRL+ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή                            CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Επιλογή από το σημείο εισαγωγής  έως την αρχή της καταχώρησης            SHIFT+HOME Επιλογή από το σημείο εισαγωγής έως το τέλος  της καταχώρησης                  SHIFT+END Επιλογή ή ακύρωση επιλογής ενός χαρακτήρα προς   τα αριστερά                    SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ Επιλογή ή ακύρωση επιλογής ενός χαρακτήρα προς   τα δεξιά                      SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Επιλογή ή ακύρωση επιλογής μίας λέξης προς   τα αριστερά                    CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ Επιλογή ή ακύρωση επιλογής μίας λέξης προς τα δεξιά  CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Πλήκτρα για εργασία με ιστοσελίδες Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης                CTRL+K Μετακίνηση μία σελίδα πίσω              ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ Μετακίνηση μία σελίδα εμπρός             ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ Ανανέωση                       F9

Πλήκτρα για εργασία με παραπομπές, υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους Επισήμανση μιας καταχώρησης σε πίνακα περιεχομένων  ALT+SHIFT+O Επισήμανση μιας καταχώρησης σε πίνακα νομολογιών   ALT+SHIFT+Ι Επισήμανση μιας καταχώρησης ευρετηρίου        ALT+SHIFT+X Εισαγωγή υποσημείωσης                 ALT+CTRL+F Εισαγωγή σημείωσης τέλους               ALT+CTRL+D

Πλήκτρα για χρήση του Βοηθού του Office (Office Assistant) Ενεργοποίηση του πλαισίου του Βοηθού του Office   (Office Assistant)                 ALT+F6 Επιλογή ενός θέματος της Βοήθειας (Help) από   τα θέματα που εμφανίζονται στο Βοηθό του Office  (Office Assistant)                 ALT+number (το 1 αντιστοιχεί                            στο πρώτο θέμα, το 2 στο                            δεύτερο, και ούτω καθεξής) Δείτε περισσότερα θέματα στη Βοήθεια (Help)      ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ Δείτε προηγούμενα θέματα στη Βοήθεια (Help)      ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ Κλείσιμο ενός μηνύματος του Βοηθού του Office   (Office Assistant)                 ESC Λήψη Βοήθειας (Help) από το Βοηθό του Office   (Office Assistant)                 F1 Εμφάνιση της επόμενης συμβουλής            ALT+N Εμφάνιση της προηγούμενης συμβουλής          ALT+Β Κλείσιμο συμβουλών                  ESC Εμφάνιση ή απόκρυψη του Βοηθού του Office   (Office Assistant) σε έναν οδηγό          TAB για να επιλέξετε το κουμπί για                            το Βοηθό του Office (Office Assistant)                            ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να εμφανίσετε                            ή να απενεργοποιήσετε το Βοηθό (Assistant)                            Βοήθεια για τον οδηγό


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Word (Microsoft Word Help) από το μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε συντομεύσεις πληκτρολογίου (keyboard shortcuts) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα θεμάτων (Search), για να προβάλετε τα θέματα που βρέθηκαν.
9.0 keyboard
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 211982 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2004 11:20:00 - Αναθεώρηση: 1.0

 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbinfo wd2000 kbdta πίνακας επεξεργασία γραμμή kbfaq έγγραφο μετακίνηση μενού ιστοσελίδα εργαλείων kbusage πλήκτρων πληκτρολογίου συντομεύσεις λειτουργίας πεδίο πλήκτρο μορφοποίηση εντολές συνδυασμός διάταξη υπομενού διάρθρωση KB211982
Σχόλια