Γραμματοσειρές που εγκαθίστανται με τα προϊόντα του Microsoft Office 2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2121313
Για το Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP και Microsoft Office 2000 έκδοση αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 837463.
Για μια έκδοση του Microsoft Office 2007 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 924623.
Εισαγωγή
Όταν κάνετε εγκατάσταση ενός προϊόντος του Microsoft Office 2010, οι γραμματοσειρές είναι εγκατεστημένες. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις γραμματοσειρές που προστίθενται με την εγκατάσταση του Office 2010.

Σημείωση Οι επιλογές εγκατάστασης που επιλέγετε καθορίζουν τις συγκεκριμένες γραμματοσειρές που εγκαθίστανται. Όλες οι διαθέσιμες γραμματοσειρές δεν συμπεριλαμβάνονται όταν εκτελείτε μια τυπική εγκατάσταση του Office 2010.
Περισσότερες πληροφορίες
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις γραμματοσειρές που εγκαθίστανται με το Microsoft Office Professional Plus 2010.

Σημείωση Άλλες εγκαταστάσεις του Office 2010 θα εγκαταστήσετε μια μικρότερη επιλογή από αυτές τις γραμματοσειρές.

ΑρχείοΌνομα γραμματοσειράς
AGENCYB. TTFΟργανισμός FB έντονη γραφή (TrueType)
AGENCYR. TTFΟργανισμός FB (TrueType)
ALGER. TTFΑλγερίας (TrueType)
ANTQUAB. TTFBook Antiqua Bold (TrueType)
ANTQUABI. TTFΒιβλίο Antiqua έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
ANTQUAI. TTFΠλάγια γραφή του βιβλίου Antiqua (TrueType)
ARIALN. TTFΝα περιορίσετε Arial (TrueType)
ARIALNB. TTFArial στενή Bold (TrueType)
ARIALNBI. TTFArial στενό έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
ARIALNI. TTFArial στενό πλάγια γραφή (TrueType)
ARIALUNI. TTFΗ Arial Unicode MS (TrueType)
ARLRDBD. TTFArial στρογγυλεμένο MT Bold (TrueType)
BASKVILL. TTFΠαλιά όψη Baskerville (TrueType)
BASKVILL. TTFΠαλιά όψη Baskerville (TrueType)
ΗΧΗΤΙΚΌ ΣΉΜΑ. TTFMT Bell (TrueType)
BELLB. TTFBell MT Bold (TrueType)
BELLI. TTFΠλάγια γραφή Bell MT (TrueType)
BERNHC. TTFBernard MT συμπυκνωμένη (TrueType)
BKANT. TTFBook Antiqua (TrueType)
BOD_B.TTFBodoni MT έντονη γραφή (TrueType)
BOD_BI. TTFBodoni MT Bold (TrueType) πλάγια γραφή
BOD_BLAI. TTFBodoni MT μαύρο πλάγια γραφή (TrueType)
BOD_BLAR. TTFΜαύρο Bodoni MT (TrueType)
BOD_CB. TTFBodoni MT συμπυκνωμένη Bold (TrueType)
BOD_CBI. TTFBodoni MT συμπυκνωμένη (TrueType) έντονη γραφή πλάγια γραφή
BOD_CI. TTFBodoni MT συμπυκνωμένη πλάγια γραφή (TrueType)
BOD_CR. TTFBodoni MT συμπυκνωμένη (TrueType)
BOD_I.TTFΠλάγια γραφή Bodoni MT (TrueType)
BOD_PSTC. TTFΑφίσα Bodoni MT συμπιεσμένα (TrueType)
BOD_R.TTFBodoni MT (TrueType)
BOOKOS. TTFBookman Old Style (TrueType)
BOOKOSB. TTFBookman Old Style, έντονη γραφή (TrueType)
BOOKOSBI. TTFBookman παλιό στυλ έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
BOOKOSI. TTFΠαλαιά Ιταλικά στυλ Bookman (TrueType)
BRADHITC. TTFΧέρι Bradley ITC
BRITANIC. TTFΈντονη Britannic (True Type)
BRLNSB. TTFΒερολίνο Sans FB Bold (TrueType)
BRLNSDB. TTFΒερολίνο Sans FB Demi Bold (TrueType)
BRLNSR. TTFΒερολίνο Sans FB (TrueType)
BROADW. TTFBroadway (TrueType)
BRUSHSCI. TTFΠλάγια γραφή MT δέσμη ενεργειών πινέλου (TrueType)
BSSYM7. TTFBookshelf Symbol 7 (TrueType)
CALIBRI. TTFCalibri (TrueType)
CALIBRIB. TTFΈντονη γραφή Calibri (TrueType)
CALIBRII. TTFΠλάγια γραφή Calibri (TrueType)
CALIBRIZ. TTFΈντονη γραφή πλάγια γραφή Calibri (TrueType)
CALIFB. TTFCalifornian FB έντονη γραφή (TrueType)
CALIFI. TTFΠλάγια γραφή FB californian (TrueType)
CALIFR. TTFCalifornian FB (TrueType)
CALIST. TTFCalisto MT (TrueType)
CALISTB. TTFCalisto MT έντονη γραφή (TrueType)
CALISTBI. TTFCalisto MT Bold (TrueType) πλάγια γραφή
CALISTI. TTFΠλάγια γραφή Calisto MT (TrueType)
CAMBRIA. TTCCambria & Cambria Math (TrueType)
CAMBRIAB. TTFCambria έντονης γραφής (TrueType)
CAMBRIAI. TTFΠλάγια γραφή Cambria (TrueType)
CAMBRIAZ. TTFCambria έντονης γραφής (TrueType) πλάγια γραφή
CANDARA. TTFCandara (TrueType)
CANDARAB. TTFCandara Bold (TrueType)
CANDARAI. TTFΠλάγια γραφή Candara (TrueType)
CANDARAZ. TTFCandara έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
CASTELAR. TTFCastellar (TrueType)
CENSCBK. TTFSchoolbook αιώνα (TrueType)
CENTAUR. TTFCentaur (TrueType)
ΑΙΏΝΑ. TTFΑιώνα (TrueType)
ΨΎΚΤΗΣ. TTFΨύκτης (TrueType)
COLONNA. TTFColonna MT (TrueType)
CONSOLA. TTFConsolas (TrueType)
CONSOLAB. TTFConsolas με έντονη γραφή (TrueType)
CONSOLAI. TTFΠλάγια γραφή Consolas (TrueType)
CONSOLAZ. TTFΈντονη γραφή πλάγια γραφή Consolas (TrueType)
CONSTAN. TTFContantia (TrueType)
CONSTANB. TTFContantia Bold (TrueType)
CONSTANI. TTFΠλάγια γραφή Contantia (TrueType)
CONSTANZ. TTFContantia έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
COOPBL. TTFCooper μαύρο (TrueType)
COPRGTB. TTFCopperplate Gothic Bold (TrueType)
COPRGTL. TTFCopperplate Gothic φωτός (TrueType)
CORBEL. TTFCorbel (TrueType)
CORBELB. TTFCorbel Bold (TrueType)
CORBELI. TTFΠλάγια γραφή Corbel (TrueType)
CORBELZ. TTFCorbel έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
CURLZ___. TTFCurlz MT (TrueType)
ELEPHNT. TTFΕλέφαντα (TrueType)
ELEPHNTI. TTFΠλάγια γραφή ελέφαντα (TrueType)
ENGR. TTFΧαράκτες (TrueType)
ERASBD. TTFΈντονη ITC εποχές (TrueType)
ERASDEMI. TTFITC Demi εποχές (TrueType)
ERASLGHT. TTFITC φωτός εποχές (TrueType)
ERASMD. TTFΜεσαία ITC εποχές (TrueType)
FELIXTI. TTFFelix τίτλων (TrueType)
FORTE. TTFForte (TrueType)
FRABK. TTFΒιβλίο Franklin Gothic (TrueType)
FRABKIT. TTFΠλάγια γραφή βιβλίο Franklin Gothic (TrueType)
FRADM. TTFDemi Franklin Gothic (TrueType)
FRADMCN. TTFFranklin Gothic Demi προϋπόθεση (TrueType)
FRADMIT. TTFFranklin Gothic Demi πλάγια (TrueType)
FRAHV. TTFΧοντρό Franklin Gothic (TrueType)
FRAHVIT. TTFΈντονη πλάγια γραφή Franklin Gothic (TrueType)
FRAMDCN. TTFΜεσαία προϋπόθεση Franklin Gothic (TrueType)
FREESCPT. TTFΥπέρτατη δέσμης ενεργειών (TrueType)
FRSCRIPT. TTFΓαλλικά, MT δέσμης ενεργειών (TrueType)
FTLTLT. TTFΦως Footlight MT (TrueType)
GABRIOLA. TTFGabriola (TrueType)
GARA. TTFGaramond (TrueType)
GARABD. TTFGaramond Bold (TrueType)
GARAIT. TTFΠλάγια γραφή Garamond (TrueType)
GIGI. TTFGigi (TrueType)
GILBI___. TTFΣτάσιμων Sans MT Bold (TrueType) πλάγια γραφή
GILB___. TTFΣτάσιμων Sans MT έντονη γραφή (TrueType)
GILC___. TTFΣτάσιμων Sans MT συμπυκνωμένη (TrueType)
GILI___. TTFΣτάσιμων χωρίς πλάγια γραφή MT (TrueType)
GILLUBCD. TTFΣτάσιμων Sans Ultra έντονη συμπυκνωμένη (TrueType)
GILSANUB. TTFΣτάσιμων Sans Ultra Bold (TrueType)
GIL___. TTFΣτάσιμων Sans MT (TrueType)
GLECB. TTFΕπιπλέον συμπυκνωμένη MT Gloucester (TrueType)
GLSNECB. TTFΣτάσιμων Sans MT Ext συμπυκνωμένη Bold (TrueType)
GOTHIC. TTFGothic αιώνα (TrueType)
GOTHICB. TTFΑιώνα Gothic Bold (TrueType)
GOTHICBI. TTFGothic έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType) αιώνα
GOTHICI. TTFGothic αιώνα (TrueType) πλάγια γραφή
GOUDOS. TTFΠαλιό στυλ Goudy (TrueType)
GOUDOSB. TTFGoudy παλαιού στυλ έντονης γραφής (TrueType)
GOUDOSI. TTFΠαλαιά Ιταλικά στυλ Goudy (TrueType)
GOUDYSTO. TTFΕνισχυμένο Goudy (TrueType)
HARLOWSI. TTFΣυμπαγές Harlow (TrueType) πλάγια γραφή
HARNGTON. TTFHarrington (TrueType)
HATTEN. TTFHaettenschweiler (TrueType)
HTOWERT. TTFTower μεγάλου κειμένου (TrueType)
HTOWERTI. TTFΚείμενο με υψηλή Tower (TrueType) πλάγια γραφή
IMPRISHA. TTFΑποτύπωμα MT σκιάς (TrueType)
INFROMAN. TTFΑνεπίσημο Roman (TrueType)
ITCBLKAD. TTFBlackadder ITC (TrueType)
ITCEDSCR. TTFΔέσμη ενεργειών Edwardian ITC (TrueType)
ITCKRIST. TTFKristen ITC (TrueType)
JOKERMAN. TTFJokerman (TrueType)
JUICE___. TTFΧυμός ITC (TrueType)
KUNSTLER. TTFΗ δέσμη ενεργειών Kunstler (TrueType)
LATINWD. TTFΜεγάλη Λατινική (TrueType)
LBRITE. TTFΦωτεινό Lucida (TrueType)
LBRITED. TTFΦωτεινό Lucida Demibold (TrueType)
LBRITEDI. TTFΦωτεινό πλάγια Demibold Lucida (TrueType)
LBRITEI. TTFΠλάγια γραφή Lucida φωτεινό (TrueType)
LCALLIG. TTFΚαλλιγραφικό Lucida πλάγια γραφή (TrueType)
LFAX. TTFΤακτική φαξ Lucida (TrueType)
LFAXD. TTFDemibold Lucida φαξ (TrueType)
LFAXDI. TTFΠλάγια γραφή Demibold Lucida φαξ (TrueType)
LFAXI. TTFΠλάγια γραφή Lucida φαξ (TrueType)
LHANDW. TTFΠλάγια γραφή Lucida χειρογράφου (TrueType)
LSANS. TTFLucida Sans κανονική (TrueType)
LTYPE. TTFLucida Sans γραφομηχανής τακτικά (TrueType)
LTYPEB. TTFLucida Sans γραφομηχανής Bold (TrueType)
LTYPEBO. TTFLucida Sans Typewriter Bold Oblique (TrueType)
LTYPEO. TTFLucida Sans Αμβλεία γραφομηχανής (TrueType)
MAGNETOB. TTFΟπτικο Bold (TrueType)
MAIAN. TTFMaiandra GD (TrueType)
MATURASC. TTFMatura MT δέσμη ενεργειών κεφαλαίων (TrueType)
MEIRYO. TTCMeiryo (TrueType)
MEIRYOB. TTCΠεριβάλλον εργασίας Χρήστη Meiryo (TrueType)
MISTRAL. TTFMistral (TrueType)
MOD20. TTFΣύγχρονη Αρ. 20 (TrueType)
MTCORSVA. TTFΓραμματοσειρά Μonotype Corsiva (TrueType)
MTEXTRA. TTFMT Extra (TrueType)
NIAGENG. TTFNiagara χαράζεται (TrueType)
NIAGSOL. TTFΣυμπαγές Niagara (TrueType)
OCRAEXT. TTFOCR A Extended (TrueType)
OLDENGL. TTFΠαλιό MT αγγλικό κείμενο (TrueType)
ONYX. TTFOnyx (TrueType)
ΤΟ OUTLOOK. TTFMS Outlook (TrueType)
PALSCRI. TTFPalace MT δέσμης ενεργειών (TrueType)
PAPYRUS. TTFPapyrus (TrueType)
PARCHM. TTFΧαρτί (TrueType)
PERBI___. TTFPerpetua έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
PERB___. TTFPerpetua Bold (TrueType)
PERI___. TTFΠλάγια γραφή Perpetua (TrueType)
PERTIBD. TTFPerpetua τίτλων MT Bold (TrueType)
PERTILI. TTFPerpetua τίτλων MT φωτός (TrueType)
PER___. TTFPerpetua (TrueType)
PLAYBILL. TTFPlaybill (TrueType)
POORICH. TTFΚακή ο Γιώργος (TrueType)
PRISTINA. TTFPristina (TrueType)
RAGE. TTFΠλάγια γραφή Rage (TrueType)
RAVIE. TTFRavie (TrueType)
REFSAN. TTFΑναφέρονται σε MS Sans Serif (TrueType)
REFSPCL. TTFΑναφορά MS ειδικότητα (TrueType)
ROCCB___. TTFRockwell συμπυκνωμένη (TrueType)
ROCC___. TTFRockwell συμπυκνωμένη Bold (TrueType)
ΡΟΚ. TTFRockwell (TrueType)
ROCKB. TTFRockwell Bold (TrueType)
ROCKBI. TTFRockwell έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
ROCKEB. TTFRockwell πολύ έντονη (TrueType)
ROCKI. TTFRockwell πλάγια γραφή (TrueType)
SCHLBKB. TTFΈντονη Schoolbook αιώνα (TrueType)
SCHLBKBI. TTFΈντονη πλάγια Schoolbook αιώνα (TrueType)
SCHLBKI. TTFΠλάγια γραφή Schoolbook αιώνα (TrueType)
SCRIPTBL. TTFΔέσμη ενεργειών MT Bold (TrueType)
SEGOEUI. TTFSegoe UI (TrueType)
SEGOEUIB. TTFSegoe UI έντονη γραφή (TrueType)
SEGOEUII. TTFΠλάγια γραφή Segoe UI (TrueType)
SEGOEUIZ. TTFΈντονη γραφή πλάγια γραφή Segoe UI (TrueType)
SHOWG. TTFShowcard Gothic (TrueType)
SNAP___. TTFΣυγκράτηση ITC (TrueType)
ΣΤΆΜΠΟ. TTFΣτάμπο (TrueType)
TCBI___. TTFTw Cen MT Bold (TrueType) πλάγια γραφή
TCB___. TTFTw Cen MT έντονη γραφή (TrueType)
TCCB___. TTFTw Cen MT συμπυκνωμένη Bold (TrueType)
TCCEB. TTFTw Cen MT συμπυκνωμένη πολύ έντονη (TrueType)
TCCM___. TTFTw Cen MT συμπυκνωμένη (TrueType)
TCMI___. TTFΠλάγια γραφή του tw Cen MT (TrueType)
TCM___. TTFTw Cen MT (TrueType)
TEMPSITC. TTFTempus Sans ITC (TrueType)
VINERITC. TTFΧέρι viner ITC (TrueType)
VIVALDII. TTFΠλάγια γραφή Vivaldi (TrueType)
VLADIMIR. TTFΗ δέσμη ενεργειών Vladimir (TrueType)
WINGDNG2. TTFWingdings 2 (TrueType)
WINGDNG3. TTFWingdings 3 (TrueType)
Εάν αναζητάτε δωρεάν γραμματοσειρές, γραμματοσειρές shareware ή εμπορικές γραμματοσειρές, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft τυπογραφία:

Αυτή η τοποθεσία Web περιέχει συνδέσεις σε ειδήσεων τυπογραφίας και τυπογραφία επαφές. Αυτή η τοποθεσία Web περιέχει επίσης μια ενημερωμένη βάση δεδομένων με περισσότερες από 600 τοποθεσίες Web που σχετίζονται με τον τύπο και σχετικά με την τυπογραφία.


Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Eigenschaften

Artikelnummer: 2121313 – Letzte Überarbeitung: 04/04/2016 04:18:00 – Revision: 5.0

Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010

  • kbhowto kbfont kbsetup kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB2121313 KbMtel
Feedback