Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Office 2010 οικογένειες προγραμμάτων και προγράμματα σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί μια άλλη έκδοση του Office

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2121447

Για την έκδοση Microsoft Office 2013 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 2784668.
Για την έκδοση του Microsoft Office 2007 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 928091.
Για την έκδοση του Microsoft Office 2003 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 828956.
Για την έκδοση του Microsoft Office XP αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 290576.
Για την έκδοση του Microsoft Office 2000 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 218861.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Microsoft Office 2010 οικογένειες προγραμμάτων και προγράμματα σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί μια άλλη έκδοση του Microsoft Office. Αυτό το άρθρο παρέχει επίσης συμβουλές για την αποτροπή των διαφορετικών εκδόσεων του Office από που έρχονται σε διένεξη με ένα άλλο.

Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία εκδόσεις του Microsoft Office σε έναν υπολογιστή. Για παράδειγμα, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Office 2003 και το Microsoft Office 2010 στον ίδιο υπολογιστή. Ωστόσο, δεν συνιστάται.

Σημείωση Η Microsoft δεν υποστηρίζει, χρησιμοποιώντας πολλαπλές εκδόσεις του Microsoft Office σε εκδόσεις των Microsoft Windows που έχετε ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες Terminal Services. Εάν θέλετε να εκτελέσετε πολλές εκδόσεις του Office, απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες Terminal Services.

Εικονική διαμόρφωση

Για να αποφύγετε τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα του Office μπορούν να αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον εικονικής διαμόρφωσης. Εδώ παρατίθενται οι τεχνολογίες αυτές.

Τα Windows 7 και Windows

Εικονικό PCWindows Virtual PC είναι ένα δωρεάν στοιχείο λήψης για τα Windows 7 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσετε πολλές εκδόσεις του Office για να εγκατασταθούν στον ίδιο υπολογιστή Windows 7 χωρίς τις διενέξεις που περιγράφεται από το υπόλοιπο αυτού του άρθρου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Virtual PC, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Περιγραφή των Windows το Virtual PC: http://support.Microsoft.com/KB/958559

Υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας και των υπηρεσιών Terminal Services

Τις υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας ή υπηρεσιών Terminal Services μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία της εγκατάστασης σε ένα διακομιστή στον οποίο προγράμματα-πελάτες να συνδεθείτε για να παρέχει ένα πλήρες περιβάλλον των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιλογή, ανατρέξτε στις πληροφορίες στην ιστοσελίδα στο http://technet.Microsoft.com/en-us/library/bb897474.aspx.

Η εικονική διαμόρφωση εφαρμογής

Αναπαράσταση εφαρμογών Microsoft (App-V) μπορεί να ενεργοποιήσει μη συμβατές εφαρμογές να εκτελούνται στην ίδια παρουσία του λειτουργικού συστήματος. Οι εφαρμογές έχουν κεντρική διαχείριση υπηρεσιών που έχουν εγκατασταθεί ποτέ, ελαχιστοποίηση των διενέξεων και που διοχετεύονται στη ζήτηση για τους τελικούς χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιλογή, δείτε τις πληροφορίες στην App-V σε http://www.Microsoft.com/Windows/Enterprise/Products/MDOP/App-v.aspx.


Μια πιο λεπτομερή σύνοψη αυτών των επιλογών παρέχονται στο 2010 Office Resource Kit στο http://technet.Microsoft.com/en-us/library/ff602180.aspx.

Σειρά εγκατάστασης

Σημείωση Αυτή η σειρά εγκατάστασης ισχύει επίσης για τα προϊόντα του Microsoft Office αυτόνομη, όπως το Microsoft Visio.

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία εκδόσεις του Office στον ίδιο υπολογιστή χωρίς εικονικότητα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σειρά.

ΈκδοσηΣειρά εγκατάστασης
Microsoft Office XPΠρώτη
Microsoft Office 2003Δευτερόλεπτο
Οικογένειες προγραμμάτων του office 2007 και τα προγράμματαΤρίτη
Οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2010 και προγράμματα (μόνο για εκδόσεις 32-bit)Τέταρτο
Πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε την παλαιότερη έκδοση του Office. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα του Office 2003 και το Office 2010 στον ίδιο υπολογιστή, εγκαταστήστε πρώτα το Office 2003. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την παραγγελία εξαιτίας τον τρόπο διαχείρισης των κλειδιών μητρώου, κοινόχρηστων προγραμμάτων, επεκτάσεις ονομάτων αρχείων και άλλων ρυθμίσεων για κάθε έκδοση του τις οικογένειες προγραμμάτων του Office και τα προγράμματα.

Σημείωση Ο παραπάνω πίνακας αντιμετωπίζει την εγκατάσταση του Office XP, Office 2003, Office 2007 και το Office 2010. Δεν υπάρχουν παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Office. Ωστόσο, αυτά δεν αναφέρονται εδώ υποστηρίζονται πλέον από τη Microsoft.

Σημαντικό Εάν καταργήσετε μία από τις εγκατεστημένες εκδόσεις του Office, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε εκ νέου τις υπόλοιπες εκδόσεις του Office με αυτήν τη σειρά για να λειτουργεί σωστά κάθε έκδοση.

Το υπόλοιπο αυτού του άρθρου θεωρείται ότι εγκαταστήσατε τις εκδόσεις 32-bit του Office με αυτήν τη σειρά.

Εφαρμογή των ενημερωμένων εκδόσεων

Σημειώστε ότι, κατά την εφαρμογή ενημερωμένων εκδόσεων του Office, όπως.Αρχεία MSP, πρέπει επίσης να ακολουθήσετε τη σειρά εγκατάστασης που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν εφαρμοστεί μια ενημερωμένη έκδοση, το συγκεκριμένο προϊόν του Office επιδιόρθωση. Εφαρμογή μιας ενημερωμένης έκδοσης σε μια παλαιότερη έκδοση του Office, ενδέχεται να προκαλέσει νεότερες εκδόσεις των εφαρμογών του Office να μην λειτουργεί σωστά. Για να το αντιμετωπίσετε, πρέπει να ισχύουν πρώτα ενημερωμένες εκδόσεις για την παλιότερη έκδοση του Office και, στη συνέχεια, να εφαρμόσουν ενημερωμένες εκδόσεις σε νεότερες εκδόσεις του Office σε χρονολογική σειρά. Αν μια ενημερωμένη έκδοση εφαρμόζεται σε μια προηγούμενη έκδοση του Office και μια ενημερωμένη έκδοση δεν εφαρμόζεται σε μια νεότερη έκδοση του Office, πρέπει να επιδιορθώσετε την νεότερη έκδοση για τη νεότερη έκδοση των εφαρμογών του Office για να λειτουργήσουν σωστά.


Έκδοση 64-bit του Office 2010 οικογένειες προγραμμάτων και τα προϊόντα

Δεν υπάρχει υποστήριξη για την εκτέλεση των εκδόσεων 64-bit του Office 2010 οικογένειες προγραμμάτων ή προγραμμάτων με οποιαδήποτε έκδοση 32-bit του Office στον ίδιο υπολογιστή. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) θα εντοπίσει ότι έχετε προηγούμενες εκδόσεις 32-bit των προγραμμάτων του Office στον υπολογιστή σας και θα απαιτήσει ότι καταργούνται πριν να εγκαταστήσετε το Office 2010 64-bit.

Σημείωση: Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους τους τύπους ανάπτυξης: MSI, C2R ή App-V.

Θέση φακέλου του Office Ανακύκλωσης

Όταν εγκαθιστάτε το Office 2010 οικογένειες προγραμμάτων και προγράμματα, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) χρησιμοποιεί το φάκελο του προγράμματος ως ο προεπιλεγμένος φάκελος σε μια έκδοση 32-bit των Windows ή το φάκελο Program Files (x 86) \Microsoft Office ως ο προεπιλεγμένος φάκελος σε μια έκδοση 64-bit των Windows. Ωστόσο, ο φάκελος είναι πρόγραμμα Files\Microsoft Office\Office14 ή \Microsoft Office\Office14 Program Files (x 86). Ο φάκελος είναι ο φάκελος στον οποίο εγκαθίστανται τα εκτελέσιμα αρχεία του Office. Αυτή η θέση παρέχει μια καλύτερη εμπειρία χρήστη για τους χρήστες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πολλές εκδόσεις του Office στον ίδιο υπολογιστή. Αυτή η θέση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Office XP. Στο Office XP, ο φάκελος είναι πρόγραμμα Files\Microsoft Office\Office10. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του φακέλου του Office Ανακύκλωσης.

Γραμμή Συντομεύσεων του Office

Office 2010, οικογένειες προγραμμάτων του Office 2007 και τα προγράμματα και Office 2003 δεν περιλαμβάνουν τη γραμμή συντομεύσεων του Office. Ωστόσο, εάν το Office XP είναι ήδη εγκατεστημένο στον ίδιο υπολογιστή, η γραμμή συντομεύσεων του Office θα διατηρηθεί.

Όταν είναι εγκατεστημένο το Office XP με προγράμματα ή τις οικογένειες προγραμμάτων του Office 2010, μπορείτε να ξεκινήσετε ξεχωριστά τη γραμμή συντομεύσεων του Office.

Συντομεύσεις του μενού "Έναρξη"

Κατά την εγκατάσταση του Office XP συντομεύσεις του μενού Έναρξη, τα ονόματα των συντομεύσεων είναι τα ίδια με τα ονόματα στο υπομενού " προγράμματα " στο μενού Έναρξη . Office 2003, οικογένειες προγραμμάτων του Office 2007 και τα προγράμματα και Office 2010 να εγκαταστήσετε τις συντομεύσεις που περιλαμβάνουν τον αριθμό έκδοσης στο φάκελο του Office στο δευτερεύον μενού προγράμματα. Για να αποφύγετε τη σύγχυση, συνιστούμε να προσθέσετε τον αριθμό έκδοσης σε κάθε συντόμευση που οδηγεί σε ένα προϊόν του Office XP. Για παράδειγμα, μετονομάστε τη συντόμευση που οδηγεί σε Microsoft Access "Microsoft Access 2002", πριν να εγκαταστήσετε το Office 2010 οικογένειες προγραμμάτων και προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
292584 Πρόγραμμα του Office XP εγκατάστασης (Setup) αντικαθιστά τα στοιχεία του μενού Έναρξη από παλαιότερες εκδόσεις του Office
Εάν μετακινήσετε με μη αυτόματο τρόπο τις συντομεύσεις του μενού "Έναρξη" για το Office XP, οι συντομεύσεις δημιουργούνται ξανά στο υπομενού "προγράμματα" στο μενού "Έναρξη", εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Μπορείτε να επανεγκαταστήσετε αυτήν την έκδοση του Office.
 • Επιδιορθώνετε τις συντομεύσεις.
Σημείωση Μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα του Office 2003 ή το πρόγραμμα εγκατάστασης του Office XP για να εγκαταστήσετε τις συντομεύσεις σε άλλη θέση στο μενού "Έναρξη". Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τον οδηγό Custom Installation Wizard στο Microsoft Office Resource Kit. Για να εντοπίσετε το Office Resource Kit για μια έκδοση του Office πριν από το Office 2007, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της Microsoft στη http://technet.Microsoft.com/en-US/Office/Default.aspx.

Για οικογένειες προγραμμάτων του Office 2007 και τα προγράμματα και του Office 2010, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο προσαρμογής του Office για να καθορίσετε μια διαφορετική θέση για τις συντομεύσεις. Για πρόσβαση στο εργαλείο προσαρμογής του Office, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ξεκινήστε μια γραμμή εντολών.
 2. Μετακίνηση στο CD του Office 2010.
 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  εγκατάσταση/Admin
Σημειώστε το εργαλείο προσαρμογής του Office διατίθεται μόνο για μη εμπορική έκδοση εκδόσεις του Microsoft Office 2007 και το Office 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο προσαρμογής του Office, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc179097 (office.14) .aspx

Πολλαπλές εκδόσεις του Outlook

Το Microsoft Office Outlook 2010 δεν είναι δυνατό να συνυπάρχουν με όλες τις παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Outlook. Όταν εγκαθιστάτε το Outlook 2010, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) καταργεί Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 και το Microsoft Outlook 2002. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) καταργεί αυτές τις εκδόσεις του Outlook ακόμα και αν κάνετε κλικ για να επιλέξετε τη διατήρηση αυτά τα προγράμματα πλαίσιο ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου Κατάργηση προηγούμενων εκδόσεων.

Microsoft Office Groove 2007 και 2010 χώρου εργασίας του Microsoft SharePoint


Microsoft SharePoint Workspace 2010 δεν είναι δυνατό να συνυπάρχουν με το Microsoft Office Groove 2007. Όταν εγκαθιστάτε το 2010 χώρο εργασίας SharePoint, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) καταργεί Microsoft Office Groove 2007. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) καταργεί Groove 2007, ακόμα και όταν κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση αυτών των προγραμμάτων στο παράθυρο διαλόγου Κατάργηση προηγούμενων εκδόσεων .

Πολλές εκδόσεις του Word

Εάν έχετε δύο εκδόσεις του Microsoft Word εγκατεστημένα στον ίδιο υπολογιστή, αντιμετωπίζετε μια καθυστέρηση κατά την εκκίνηση του Word 2010. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει επειδή το Word 2010 auto-μητρώα εαυτό στον υπολογιστή.

Μπορείτε να παρακάμψετε την αυτόματη καταχώρηση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Word 2010 για να ξεκινούν γρηγορότερα. Ωστόσο, δεν συνιστούμε αυτό επειδή το Word ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, εάν αυτό δεν είναι δυνατό να αυτόματη καταγραφή τον εαυτό.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν αλλάξετε εσφαλμένα το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυτά τα βήματα προσεκτικά. Για επιπλέον προστασία, πάρτε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου πριν το αλλάξετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
Για να παρακάμψετε την αυτόματη καταχώρηση για το Word 2010, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κλείστε το Word 2010.
 2. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή μητρώου.
  • Στα Windows 7 ή Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

   Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.
  • Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη , κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση , πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK .
 3. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. Αφού επιλέξετε το δευτερεύον κλειδί που καθορίζεται στο βήμα 3, επιλέξτε την εντολή Δημιουργία από το μενού Επεξεργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD.
 5. Πληκτρολογήστε NoReReg και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Κάντε δεξιό κλικ NoReReg , και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση .
 7. Στο πλαίσιοδεδομένωντιμής, πληκτρολογήστε 1και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK .
 8. Στο μενού αρχείο , κάντε κλικ στο κουμπί Exit για να κλείσετε τον Επεξεργαστή μητρώου.
Σημείωση στη σειρά για να αποκλείσετε την επισκευή σε άλλες εκδόσεις του Microsoft Word, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε αυτό το κλειδί μητρώου για κάθε έκδοση. Αντικαταστήστε τον αριθμό έκδοσης στη διαδρομή με την κατάλληλη έκδοση.

Τα αρχεία του Office στην Εξερεύνηση των Microsoft Windows

Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα αρχείο του Office στην Εξερεύνηση των Windows για να ανοίξετε το αρχείο, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες. Σημείωση Αυτοί οι κανόνες ισχύουν επίσης όταν κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο του Office στο φάκελο "πρόσφατα έγγραφα" στα Windows.
 • Αν στον υπολογιστή εκτελείται μια έκδοση του προγράμματος στο οποίο δημιουργήθηκε το αρχείο, το αρχείο ανοίγει σε αυτήν την έκδοση.
 • Για το Office XP, εάν καμία έκδοση του προγράμματος στο οποίο δημιουργήθηκε το αρχείο εκτελείται στον υπολογιστή, το αρχείο ανοίγει στην έκδοση του προγράμματος που εγκαταστήσατε πιο πρόσφατα.
 • Για τη Microsoft Access και Microsoft Word, εάν καμία έκδοση του προγράμματος στο οποίο δημιουργήθηκε το αρχείο εκτελείται στον υπολογιστή, το αρχείο ανοίγει στην έκδοση του προγράμματος που ξεκίνησε πρόσφατα.
 • Για να συσχετίσετε τα αρχεία με τα προγράμματα που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη έκδοση του Office, εκτελέστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί επιδιόρθωση του Office. Όταν το κάνετε αυτό, καταχωρούνται οι συσχετίσεις αρχείων για εκείνη την έκδοση του Office.
Σημείωση Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για να δηλώσετε συσχετισμούς αρχείων στο Word ή την Access.

Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού για την έκδοση του Office, η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού επιδιορθώνει αυτήν την έκδοση του Office. Ίσως χρειαστεί να επιδιορθώσετε ορισμένα ή όλα τα προϊόντα του Office μετά την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού για να επαναφέρετε τις συσχετίσεις αρχείων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιδιόρθωσης των δυνατοτήτων του Office 2010, κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση για να προβάλετε το θέμα της Βοήθειας:

Επιδιορθώσετε ή να καταργήσετε τα προγράμματα του Office

Αντικείμενα OLE του Office σε άλλα προγράμματα

Σε έναν υπολογιστή που εκτελεί πολλαπλές εκδόσεις του Office, εάν εισάγετε ένα αντικείμενο του Office σε ένα άλλο πρόγραμμα, τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, εάν εισάγετε ένα αντικείμενο φύλλου εργασίας του Microsoft Excel σε ένα έγγραφο του Word, χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατες εκδόσεις του Word και του Excel. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, εάν κάνετε κοινή χρήση του αρχείου κοντέινερ με χρήστες που δεν χρησιμοποιείτε προγράμματα του Office 2010.

Κοινόχρηστα προγράμματα

Εάν εγκαταστήσατε τις διαφορετικές εκδόσεις του Office με τη σειρά που περιγράφεται στην ενότητα "Σειρά εγκατάστασης", γενικά δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση κοινόχρηστων προγραμμάτων, όπως το Equation Editor και η συλλογή Clip. Το παράθυρο διαλόγου αντικείμενο ενδέχεται να εμφανίζει περισσότερες από μία καταχωρήσεις για κάθε κοινόχρηστο πρόγραμμα. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή πολλές εκδόσεις του κοινόχρηστου προγράμματος ενδέχεται να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή.

Τα μηνύματα του Windows Installer στο Word

Εάν έχετε πολλές εκδόσεις του Word που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή, ο Windows Installer ενδέχεται να ξεκινήσει κατά την εκκίνηση του Microsoft Word 2010. Και ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι ο Windows Installer προετοιμάζει την εγκατάσταση του Word. Ενδέχεται να λάβετε αυτό το μήνυμα πριν από την εκκίνηση του Word.

Ο Windows Installer εκτελείται κατά την έκδοση του Word που θα κάνετε εκκίνηση δεν είναι αυτή που έχει καταχωρηθεί. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η λειτουργία επιδιόρθωσης μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί.

Τα μηνύματα του Windows Installer στην Access

Σε έναν υπολογιστή που έχει πολλαπλές εκδόσεις της Access, εγκατάσταση, ο Windows Installer ενδέχεται να ξεκινήσει κατά την εκκίνηση του Microsoft Office Access 2003 ή Microsoft Office Access 2007 ή του Microsoft Office Access 2010. Και, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα "Προετοιμασία εγκατάστασης" ή "Ρύθμιση παραμέτρων". Λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα πριν από την εκκίνηση της Access.

Η λειτουργία επιδιόρθωσης του Windows Installer καταγράφει Access 2003 ή Access 2007 κάθε φορά που ξεκινάτε Access 2003 ή Access 2007 μετά τη χρήση της Access 2010. Ομοίως, η λειτουργία επιδιόρθωσης του Windows Installer καταγράφει Access 2010 κάθε φορά που ξεκινάτε Access 2010, αφού χρησιμοποιήσετε μια παλαιότερη έκδοση της Access. Η Access 2002 δεν ξεκινά μια λειτουργία επιδιόρθωσης αφού χρησιμοποιήσετε μια νεότερη έκδοση της Access. Εάν η έκδοση της Access που ξεκινάτε είναι η ίδια με την έκδοση της Access που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως, η λειτουργία επιδιόρθωσης του Windows Installer δεν παρουσιάζεται.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2121447 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/15/2012 20:14:00 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010

 • kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbmt KB2121447 KbMtel
Σχόλια