Θέση αποθήκευσης των ρυθμίσεων στο μητρώο για το Word 2000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:212242
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση του Microsoft Word 97, αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα157464.
Σημαντικό: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Αυτό το άρθρο παραθέτει τις ρυθμίσεις στο μητρώο που αφορούν το Word 2000. Το άρθρο χωρίζεται σε ενότητες που ακολουθούν:
 • Κύριες θέσεις των ρυθμίσεων του Word
 • Ρυθμίσεις στα ακόλουθα κλειδιά μητρώου των Windows:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word

  HKEY\CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools
 • Διάφορες ρυθμίσεις
 • Χρησιμοποιώντας τη μακροεντολή RegOptions
Περισσότερες πληροφορίες
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν χρησιμοποιείτε σωστά τον Επεξεργαστή μητρώου, μπορεί να προκαλέσετε σοβαρά προβλήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Κύριες θέσεις των ρυθμίσεων του Word

Οι περισσότερες ρυθμίσεις του Word αποθηκεύονται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
Οι αλλαγές που έγιναν στο κλειδί μητρώου HKEY_CURRENT_USER είδωλο στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_USERS\Default\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
Η διαφορά μεταξύ δύο θέσεων είναι ότι το πρώτο που ισχύει μόνο για τον τρέχοντα χρήστη του συστήματος και το άλλο είναι η προεπιλογή για όλους τους χρήστες. Καταχωρήσεις του Word είναι οι ίδιες για δύο, ωστόσο, συνεπώς οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στη μία απεικονίζεται αυτόματα στην άλλη.

Για το υπόλοιπο αυτού του άρθρου, όλων των αναφορών για το δευτερεύον δέντρο HKEY_CURRENT_USER ισχύουν επίσης για το δευτερεύον δέντρο HKEY_USERS, εκτός από σημειώνονται.

Ρυθμίσεις HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word

Οι ρυθμίσεις που πρέπει να εξετάσετε κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων βρίσκονται σε αυτό το κλειδί. Το κλειδί Data και το κλειδί Options είναι οι περιοχές που αλλάζουν πιο συχνά.

Κλειδί Data

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data

Αυτό το κλειδί περιέχει δυαδικές πληροφορίες για λίστες πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων (MRU), συμπεριλαμβανομένης της λίστα των πρόσφατα Χρησιμοποιημένων αρχείων και της λίστας βιβλίων διευθύνσεων MRU. Περιλαμβάνει επίσης άλλες πληροφορίες όπωςπαρακολούθησης αλλαγών (Track Changes)καιΕπεξεργαστείτε τη διαδρομήρυθμίσεις.

Κλειδί Options

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options

Αυτό το κλειδί αποθηκεύει τις επιλογές που μπορείτε να ορίσετε από το Word, είτε αλλάζοντας τις επιλογές των μενού είτε εκτελώντας τη μακροεντολή RegOptions. Αυτές είναι οι επιλογές με δυνατότητα επεξεργασίας.

Οι ρυθμίσεις χωρίζονται σε δύο ομάδες: προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και τις προαιρετικές ρυθμίσεις. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δημιουργούνται κατά την εγκατάσταση και μπορείτε να τις αλλάξετε τροποποιώντας επιλογές στο Word. Προαιρετικές ρυθμίσεις δεν δημιουργούνται στη διάρκεια της εγκατάστασης, για να τα προσθέσετε πρέπει να εκτελέσετε τη μακροεντολή RegOptions (που περιγράφεται παρακάτω σε αυτό το άρθρο).

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που βρίσκονται στο κλειδί Options και το σκοπό τους, είναι οι εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περισσότερες από τις ακόλουθες ρυθμίσεις δεν υπάρχουν στο μητρώο ώσπου να κάνετε κάποια αλλαγή στο Word και, στη συνέχεια, κλείστε το Word.

Ημερομηνία και ώρα

Για να εντοπίσετε την παρακάτω επιλογή στο Word, κάντε κλικ στο κουμπίΗμερομηνία και ώραΣτο διακομιστήINSERTΕπιλέξτε μια μορφή μενού, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΠροεπιλογή.
DefaultDateFormat: Περιέχει την προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας για το Word.

Επεξεργασία

Για να εντοπίσετε τις ακόλουθες επιλογές στο Word, κάντε κλικ στο κουμπίOptionsΣτο διακομιστήΕργαλείαμενού και στη συνέχεια κάντε κλικ στοΕπεξεργαστείτε τη διαδρομήTAB.
PICEDITCLASS: Περιέχει χρησιμοποιεί το Word στο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων για την επεξεργασία των εικόνων.

Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ReplyMessageComment: Περιέχει το όνομα χρήστη για "Επισήμανση μου σχόλια με". Στο διακομιστήΕργαλείαμενού, κάντε κλικ στο κουμπίOptions. Στο διακομιστήΓενικάκαρτέλα, κάντε κλικ στοΕπιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείουκουμπί και στη συνέχεια κάντε κλικ στοΕπιστολόχαρτοTAB.

Το WordMail διαδρομή: Περιέχει διαδρομή καταλόγου του WordMail.

Θέσεις αρχείων

Για να εντοπίσετε τις ακόλουθες επιλογές στο Word, κάντε κλικ στο κουμπίOptionsΣτο διακομιστήΕργαλείαμενού και στη συνέχεια κάντε κλικ στοΘέσεις αρχείωνTAB:
PATH αυτόματης ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ: Περιέχει θέση φακέλου αυτόματης αποθήκευσης εγγράφων.

DOC-PATH: Περιέχει θέση φακέλου για έγγραφα που αποθηκεύονται στο Word.

INI-PATH: Περιέχει θέση φακέλου για επιλογές χρήστη.

ΕΙΚΌΝΑ-PATH: Περιέχει θέση φακέλου για Clip Art.

PROGRAMDIR: Περιέχει θέση φακέλου για το φάκελο του προγράμματος Word.

ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ: Περιέχει θέση φακέλου για το φάκελο Startup.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ-PATH: Θέση διαφορετικό φάκελο για τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θέσεις μητρώου το πρότυπο χρήστη και ομάδας εργασίας βρίσκονται ως εξής:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common\General

UserTemplates: Θέση φακέλου για πρότυπα χρήστη.

SharedTemplates: Θέση φακέλου για πρότυπα ομάδας εργασίας.

Εκτύπωση

Για να εντοπίσετε τις ακόλουθες επιλογές στο Word, κάντε κλικ στο κουμπίOptionsΣτο διακομιστήΕργαλείαμενού και στη συνέχεια κάντε κλικ στοΕκτύπωσηTAB:
BackgroundPrint: Ενεργοποιεί την εκτύπωση στο παρασκήνιο ή off.

Αποθήκευση

Για να εντοπίσετε τις ακόλουθες επιλογές στο Word, κάντε κλικ στο κουμπίOptionsΣτο διακομιστήΕργαλείαμενού και στη συνέχεια κάντε κλικ στοΑποθήκευση (Save)TAB:
BackgroundSave: Ενεργοποιεί φόντο αποθήκευση ή να απενεργοποιήσετε.

DefaultFormat: Αυτό το κλειδί καθορίζει την προεπιλεγμένη μορφή για την αποθήκευση εγγράφων. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη μορφή, αλλάζοντας τοΑποθήκευση αρχείων του Word ωςρύθμιση του Word.

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος

Για να εντοπίσετε τις ακόλουθες επιλογές στο Word, κάντε κλικ στο κουμπίOptionsΣτο διακομιστήΕργαλείαμενού και στη συνέχεια κάντε κλικ στοΟρθογραφικός και γραμματικός έλεγχοςTAB:
AutoSpell: Ενεργοποιεί το αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο ή να απενεργοποιήσετε.

AutoGrammar: Ενεργοποιεί το αυτόματο γραμματικό έλεγχο ή να απενεργοποιήσετε.

UpdateDictionaryNumber: Ορίζει την προεπιλεγμένη σειρά για προσαρμοσμένα λεξικά.

Διάφορα

FirstRun: Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του αν πρόκειται για την πρώτη φορά που θα εκτελέσετε το Word μετά την εγκατάσταση.

NoEditTime: Γίνεται και να απενεργοποιήσετε την καταγραφή του χρόνου επεξεργασίας στα στατιστικά στοιχεία.

PlainTextAutoFormat: Αυτόματη Μορφοποίηση σύνολα για έγγραφα του WordMail.

StartWhatIsNew: Ενεργοποιεί "Τι είναι νέα οθόνη" και να απενεργοποιήσετε κατά την εκκίνηση.
Οι παρακάτωΠροαιρετικόρυθμίσεις που μπορούν να δημιουργηθούν με μη αυτόματο τρόπο ή μέσω της χρήσης τη μακροεντολή RegOptions:
Επέκταση Bak: Περιέχει την προεπιλεγμένη επέκταση για αρχεία αντιγράφων ασφαλείας.

BitMapMemory: Περιέχει η μνήμη cache εσωτερικό γραφικών.

Η ιδιότητα CacheSize: Περιέχει εσωτερικό έγγραφο κειμένου cache για το Word.

Doc-Extension: Περιέχει την προεπιλεγμένη επέκταση για έγγραφα του Word.

Τελεία-Extension: Περιέχει την προεπιλεγμένη επέκταση για τα πρότυπα του Word.

OleDot: Περιέχει το προεπιλεγμένο πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία αντικειμένων του εγγράφου στο Word ή σε άλλες εφαρμογές OLE.

SlowShading: Για εκτυπωτές με ειδικές λειτουργίες σχεδίασης, επιτρέπει τη σκίαση των γραφικών.

Κλειδί Stationery

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Stationery

Αυτό το κλειδί περιέχει την προεπιλεγμένη θέση για το πρότυπο του WordMail και τις συνδέσεις, για να εντοπίσετε το πρότυπο.

Εδώ οι τέσσερις ρυθμίσεις είναι οι εξής:
Θέση αρχείου cfg: Περιέχει τη διαδρομή για το φάκελο του WordMail.

Προεπιλεγμένο πρότυπο: Περιέχει τη διαδρομή προς το πρότυπο (από προεπιλογή, Email.dot).

DlgDefTpl: Περιέχει μια σύνδεση με το προεπιλεγμένο πρότυπο.

Επιλογή: Περιέχει μια σύνδεση με το προεπιλεγμένο πρότυπο.

Αρχές κλειδιού του πίνακα

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Table των αρχών κατηγορίες
Αυτό το κλειδί αποθηκεύει τιςΚατηγορίαλίστα που εμφανίζεται στο πλαίσιο τουΑρχές του πίνακαλίστα όταν πιέσετε ALT + SHIFT + I ή κάντε κλικ στο κουμπίΣήμανση αναφοράςΣτοΑρχές του πίνακαπαράθυρο διαλόγου. Για ναΑρχές του πίνακαπαράθυρο διαλόγου είναι δυνατή κάνοντας κλικΕυρετήρια και πίνακεςΣτο διακομιστήINSERTΜενού (Menu).

Για παράδειγμα:
  Category 1   "Cases"  Category 2   "Statutes"  Category 10  "10"					

Κλειδί Wizards

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Wizards

Όλες τις προεπιλογές του Οδηγού αποθηκεύονται εδώ. Αυτές οι ρυθμίσεις δημιουργούνται την πρώτη φορά που εκτελείτε τον οδηγό.

Ρυθμίσεις HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common

Αυτό το κλειδί χρησιμοποιείται από άλλα προγράμματα της Microsoft, όπως τα προγράμματα του Office. Επίσης, αυτές οι ρυθμίσεις είναι κοινόχρηστες μεταξύ των προγραμμάτων. Οι αλλαγές που έγιναν στις ρυθμίσεις ενός προγράμματος εμφανίζονται επίσης σε άλλα προγράμματα.
Βοηθός: Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη του Βοηθού του Office.

FileNew: Περιέχει τις διαδρομές για τα τοπικά και τα κοινόχρηστα πρότυπα.

Internet: Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις για τοποθεσίες FTP και τα εικονίδια.

Άνοιγμα αναζήτησης: Αποθηκεύει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γιαOpenANDΑποθήκευση (Save)παράθυρα διαλόγου στο Microsoft Word, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας προβολής και του ονόματος αρχείου και των Πρόσφατων λίστες.

Γραμμές εργαλείων: Σύνολα και σύνολα επεξηγήσεις ή απενεργοποίηση κουμπιών μεγέθη για τις γραμμές εργαλείων.

Userinfo: Περιέχει πληροφορίες χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης, το όνομα και τα αρχικά.

UserTemplates: Περιέχει θέση φακέλου για πρότυπα χρήστη.

SharedTemplates: Περιέχει θέση φακέλου για πρότυπα ομάδας εργασίας.

Ρυθμίσεις HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Εργαλεία

Αυτό το κλειδί περιέχει τις διαδρομές για όλες τις βοηθητικές εφαρμογές των Windows όπως Equation, WordArt και το Microsoft Graph. Οι διαδρομές για φίλτρα γραφικών και μετατροπείς κειμένου καταχωρούνται επίσης σε αυτήν τη θέση. Υπάρχουν δύο κλειδιά εδώ που αφορούν ειδικά το Word. Ένα είναι το κλειδί φίλτρα γραφικών, ποια αρχεία καταχωρήσεων της εισαγωγής και εξαγωγής φίλτρα και το άλλο είναι το μετατροπείς κειμένου κλειδί, το οποίο καταχωρείται η εισαγωγή και εξαγωγή μετατροπείς. Επιπλέον, κάθε φίλτρου και μετατροπέα καταχωρείται ξεχωριστά. Μια λίστα των υπολογιστών-πελατών χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο, μετατροπέα ή βοηθητική εφαρμογή παρατίθεται κάτω από κάθε εργαλείο.

Διάφορες ρυθμίσεις

Η επέκταση ονόματος αρχείου .doc είναι καταχωρημένη στο HKEY_CLASSES_ROOT με διάφορους τρόπους και μπορεί να βρεθεί σε τα παρακάτω ρίζες μητρώου:
HKEY_CLASSES_ROOT

HKEY_LOCAL_MACHINE
Επιλογές του Equation Editor σε τη μακροεντολή RegOptions καταχωρούνται στο ακόλουθο κλειδί:
Editor\3.0\Options\General HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Equation
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ρυθμίσεις γιαΓενικάΕπιλογές (από τοΕργαλείαμενού, κάντε κλικ στο κουμπίOptionsκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στοΓενικάκαρτέλα) δεν εμφανίζονται, εκτός εάν έχουν αλλάξει ή ορίστε επιλογές.

Χρησιμοποιώντας τη μακροεντολή RegOptions

Τη μακροεντολή RegOptions (επιλογών μητρώου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξετάσετε το μητρώο των Windows ή να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις του Word που είναι αποθηκευμένα εκεί.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μακροεντολή RegOptions, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
237356ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Πρόσβαση σε δείγματα μακροεντολών του Word 2000
Regedit reg

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 212242 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 11:54:50 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbregistry kbinfo kbmt KB212242 KbMtel
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)