Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η εφαρμογή του Office ανοίγει σε κενή οθόνη από το Sharepoint,WebDAV ή από μια τοποθεσία όταν το πρωτόκολλο είναι HTTP

Συμπτώματα
Όταν παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα, ενδεχομένως να εμφανιστούν τα ακόλουθα επιπλέον συμπτώματα:
 • Δεν λαμβάνετε μήνυμα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης Βασικού ελέγχου ταυτότητας όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ή να κάνετε λήψη του αρχείου.
 • Δεν λαμβάνετε μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να ανοίξετε το αρχείο. Η σχετική εφαρμογή Office εκκινείται, αλλά το επιλεγμένο αρχείο δεν ανοίγει.

Αιτία
Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Οι παράμετροι του διακομιστή έχουν ρυθμιστεί για βασικό έλεγχο ταυτότητας.
 • Η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του διακομιστή web δεν χρησιμοποιεί Secure Sockets Layer (SSL).
Από προεπιλογή, λειτουργίες αρχείων που χρησιμοποιούν Βασικό έλεγχο ταυτότητας σε μια σύνδεση HTTP που δεν είναι SSL είναι απενεργοποιημένες στις εφαρμογές του Office 2010 και του Office 2013.

Όταν απενεργοποιείται ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας, συμβαίνει ένα από τα ακόλουθα:
 • Η εφαρμογή-πελάτης χρησιμοποιεί μια διαφορετική μέθοδο ελέγχου ταυτότητας. Αυτό συμβαίνει εάν ο διακομιστής υποστηρίζει διαφορετική μέθοδο ελέγχου ταυτότητας.
 • Η αίτηση αποτυγχάνει (για λεπτομέρειες σχετικά με το τι συμβαίνει όταν μια αίτηση αποτυγχάνει, ανατρέξτε στη λίστα, στην ενότητα "Λεπτομέρειες σχετικά με επιπλέον συμπτώματα").
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Αν η λύση της χρήσης HTTPS αντί για HTTP δεν έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση SSL στο διακομιστή web, ώστε να επιτρέπεται στον υπολογιστή-πελάτη η πρόσβαση μέσω HTTPS.

Σημείωση Από προεπιλογή, οι εφαρμογές του Office 2010 έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και λήψης αρχείων από το διακομιστή web που χρησιμοποιεί αποκλειστικά Βασικό έλεγχο ταυτότητας σε μια σύνδεση που δεν είναι SSL.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα, επιτρέψτε στις εφαρμογές του Office 2013 και του Office 2010 να συνδεθούν με ένα διακομιστή web χρησιμοποιώντας το Βασικό έλεγχο ταυτότητας σε μια σύνδεση που δεν είναι SSL.

Προειδοποίηση Όταν ενεργοποιείτε το Βασικό έλεγχο ταυτότητας χωρίς SSL, ενδέχεται να υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για την ασφάλεια.

Σχετικά με το Βασικό έλεγχο ταυτότητας και τον κίνδυνο ασφαλείας
Ο βασικός έλεγχος ταυτότητας απαιτεί από τους χρήστες την εισαγωγή ενός έγκυρου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο. Αυτή η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας απαιτεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης και υποστηρίζεται από όλα τα κύρια προγράμματα περιήγησης. Ο βασικός έλεγχος ταυτότητας λειτουργεί επίσης με τείχη προστασίας και διακομιστές μεσολάβησης. Για αυτούς τους λόγους, αποτελεί καλή επιλογή, όταν θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο, αλλά όχι σε όλο, σε έναν διακομιστή.

Ωστόσο, το μειονέκτημα του Βασικού ελέγχου ταυτότητας είναι ότι μεταδίδει μη κρυπτογραφημένους κωδικούς πρόσβασης με κωδικοποίηση base64 μέσω του δικτύου. Εάν ο κωδικός πρόσβασης υποκλαπεί από ένα λαγωνικό δικτύου, ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να προσδιορίσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, να επαναχρησιμοποιήσει αυτά τα διαπιστευτήρια. Εξαιτίας αυτού του κινδύνου για την ασφάλεια οι εφαρμογές του Office 2010, στη προεπιλεγμένη ρύθμιση, απενεργοποιούν το Βασικό έλεγχο ταυτότητας σε μια σύνδεση που δεν είναι SSL.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Βασικό έλεγχο ταυτότητας μόνο όταν γνωρίζετε ότι η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή-πελάτη και του διακομιστή είναι ασφαλής. Η σύνδεση θα πρέπει να δημιουργηθεί είτε μέσω αποκλειστικής γραμμής είτε με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL και ασφάλειας επιπέδου μεταφοράς (TLS). Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε το Βασικό έλεγχο ταυτότητας με το WebDAV, θα πρέπει να ρυθμίσετε την κρυπτογράφηση SSL.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Βασικό έλεγχο ταυτότητας, ανατρέξτε στις ενότητες Βασικός έλεγχος ταυτότητας και Ρύθμιση παραμέτρων βασικού ελέγχου ταυτότητας (IIS 7).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SSL και πιστοποιητικά, ανατρέξτε στην ενότητα SSL και πιστοποιητικά.
Ενεργοποίηση του Βασικού ελέγχου ταυτότητας μέσω σύνδεσης που δεν είναι SSL
Τα δύο παρακάτω βήματα περιγράφουν τον τρόπο ενεργοποίησης της δυνατότητας των εφαρμογών του Office 2013 και του Office 2010 για άνοιγμα αρχείων τύπου Office απευθείας από διακομιστή που υποστηρίζει μόνο Βασικό έλεγχο ταυτότητας σε σύνδεση που δεν είναι SSL. Θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα μόνο εάν είστε βέβαιοι ότι η σύνδεση μεταξύ του χρήστη και του διακομιστή web είναι ασφαλής. Μια απευθείας καλωδιακή σύνδεση ή μια αποκλειστική γραμμή θα θεωρούνταν βέλτιστες για ασφαλείς συνδέσεις. 

Σημείωση Για εφαρμογές του Office 2013 και του Office 2010, απαιτούνται και τα δύο βήματα. Για άλλες εφαρμογές του Office, απαιτείται μόνο το βήμα 1.

Βήμα 1: Ρύθμιση παραμέτρων της Ανακατεύθυνσης WebDAV στον υπολογιστή-πελάτη
Σημείωση Αυτό το βήμα απαιτείται για εφαρμογές στην οικογένεια προγραμμάτων του Office 2007, καθώς και στα Office 2013 και Office 2010.

Στον υπολογιστή-πελάτη, ρυθμίστε τις παραμέτρους του προγράμματος Ανακατεύθυνσης WebDAV για την ενεργοποίηση του Βασικού ελέγχου ταυτότητας σε συνδέσεις που δεν είναι SSL.

Σημαντικό Ακολουθήστε προσεκτικά τα βήματα αυτής της ενότητας. Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα, εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Πριν το τροποποιήσετε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου για επαναφορά σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.

Windows XP και Windows Server 2003

Για να ενεργοποιήσετε το βασικό έλεγχο ταυτότητας στον υπολογιστή-πελάτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Πληκτρολογήστε UseBasicAuth και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο UseBasicAuth και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Σημείωση Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιημένος, εάν η καταχώρηση μητρώου UseBasicAuth έχει οριστεί σε μη μηδενική τιμή. Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι απενεργοποιημένος, εάν δεν υπάρχει η καταχώρηση μητρώου UseBasicAuth ή εάν καταχώρηση μητρώου UseBasicAuth έχει οριστεί σε 0 (μηδέν).

  Η αντιστοίχιση είναι ως εξής:
  0 - Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι απενεργοποιημένος
  1 - Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιημένος μόνο για συνδέσεις SSL
  2 - Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιημένος για συνδέσεις SSL και για συνδέσεις που δεν είναι SSL
 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Windows Vista, Windows 7 και Windows 8

Για να ενεργοποιήσετε το Βασικό έλεγχο ταυτότητας στον υπολογιστή-πελάτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στα Windows Vista ή στα Windows 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Στα Windows 8, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Windows (WINKEY) + F, επισημάνετε την ένδειξη Εφαρμογές (Apps) στη γραμμή Μενού (Menu), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search) και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Πληκτρολογήστε BasicAuthLevel και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο BasicAuthLevel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Σημείωση Η αντιστοίχιση είναι ως εξής:
  0 - Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι απενεργοποιημένος
  1 - Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιημένος μόνο για συνδέσεις SSL
  2 - Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιημένο για συνδέσεις SSL και για συνδέσεις που δεν είναι SSL
 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του προγράμματος ανακατεύθυνσης του WebDAV για ενεργοποίηση του βασικού ελέγχου ταυτότητας, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
841215 Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια σύνδεσης σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του Windows SharePoint: "Παρουσιάστηκε σφάλμα συστήματος 5"
Βήμα 2: Ενημέρωση του μητρώου στον υπολογιστή-πελάτη
Σημείωση Αυτό το βήμα απαιτείται για εφαρμογές του Office 2013 και του Office 2010.

Στον υπολογιστή-πελάτη, προσθέστε το κλειδί μητρώου BasicAuthLevel και μια κατάλληλη τιμή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημαντικό Ακολουθήστε προσεκτικά τα βήματα αυτής της ενότητας. Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα, εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Πριν το τροποποιήσετε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου για επαναφορά σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.
 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
  • Στα Windows 8, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Windows (WINKEY) + F, επισημάνετε την ένδειξη Εφαρμογές (Apps) στη γραμμή Μενού (Menu), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search) και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
  • Στα Windows Vista ή στα Windows 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
  • Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:

  Για Office 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet

  Για Office 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Πληκτρολογήστε BasicAuthLevel και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο BasicAuthLevel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify).
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 2 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Η αντιστοίχιση είναι ως εξής:
  0 - Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι απενεργοποιημένος
  1 - Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιημένος μόνο για συνδέσεις SSL
  2 - Ο Βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιημένος για συνδέσεις SSL και για συνδέσεις που δεν είναι SSL
 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

fixit fix it fixme WebDAV basicauth
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2123563 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/11/2014 13:32:00 - Αναθεώρηση: 10.0

Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft Office SharePoint Server, Microsoft SharePoint Server 2010

 • kbfixme kbmsifixme kbcip KB2123563
Σχόλια