Τρόπος σύγκρισης δεδομένων σε δύο στήλες με σκοπό την εύρεση διπλότυπων στο Excel

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει δύο μεθόδους τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη σύγκριση δεδομένων σε δύο στήλες φύλλου εργασίας του Microsoft Excel με σκοπό την εύρεση διπλών καταχωρήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες

Μέθοδος 1: Χρήση ενός τύπου φύλλου εργασίας

Για να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο φύλλου εργασίας προκειμένου να συγκρίνετε τα δεδομένα σε δύο στήλες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Excel.
 2. Σε ένα νέο φύλλο εργασίας, καταχωρήστε τα ακόλουθα δεδομένα (αφήστε τη στήλη B κενή):
  <![CDATA[A1: 1         B1:   C1: 3A2: 2         B2:   C2: 5Α3: 3         B3:   C3: 8A4: 4         B4:   C4: 2A5: 5         B5:   C5: 0					
 3. Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο κελί B1:
  =IF(ISERROR(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Επιλέξτε τα κελιά B1:B5.
 5. Στο Microsoft Office Excel 2003 και σε νεότερες εκδόσεις του Excel, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Συμπλήρωση (Fill) του μενού Επεξεργασία (Edit) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κάτω (Down).

  Στο Microsoft Office Excel 2007 και το Excel 2010, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπλήρωση (Fill) στην ομάδα Επεξεργασία (Editing) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κάτω (Down).

  Οι διπλότυποι αριθμοί εμφανίζονται στη στήλη B, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:
    A1: 1         B1:   C1: 3  A2: 2         B2: 2         C2: 5  Α3: 3         B3: 3         C3: 8  A4: 4         B4:   C4: 2  A5: 5         B5: 5         C5: 0					

Μέθοδος 2: Χρησιμοποιήστε μια μακροεντολή της Visual Basic

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Ωστόσο, δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Για να χρησιμοποιήσετε μια μακροεντολή της Visual Basic προκειμένου να συγκρίνετε τα δεδομένα σε δύο στήλες, χρησιμοποιήστε τα βήματα του ακόλουθου παραδείγματος:
 1. Ξεκινήστε το Excel.
 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F11, για να ξεκινήσει η Επεξεργασία της Visual Basic (Visual Basic Editor).
 3. Από το μενού Insert κάντε κλικ στην εντολή Module.
 4. Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο κώδικα σε ένα φύλλο λειτουργικής μονάδας:
  Sub Find_Matches()  Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant  ' Set CompareRange equal to the range to which you will  ' compare the selection.  Set CompareRange = Range("C1:C5")  ' ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το εύρος σύγκρισης βρίσκεται σε άλλο βιβλίο εργασίας  ' ή φύλλο εργασίας, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη.  ' Set CompareRange = Workbooks("Book2"). _  '  Worksheets("Sheet2").Range("C1:C5")  '  ' Loop through each cell in the selection and compare it to  ' each cell in CompareRange.  For Each x In Selection    For Each y In CompareRange      If x = y Then x.Offset(0, 1) = x    Next y  Next xEnd Sub					
 5. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F11, για να επιστρέψετε στο Excel.
 6. Καταχωρήστε τα ακόλουθα δεδομένα (αφήστε τη στήλη B κενή):
  <![CDATA[A1: 1         B1:   C1: 3A2: 2         B2:   C2: 5Α3: 3         B3:   C3: 8A4: 4         B4:   C4: 2A5: 5         B5:   C5: 0					
 7. Επιλέξτε την περιοχή A1:A5.
 8. Στο Excel 2003 και σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Μακροεντολή (Macro) του μενού Εργαλεία (Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μακροεντολές (Macros).

  Στο Excel 2007 και 2010, κάντε κλικ στην καρτέλα Προγραμματιστής (Developer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μακροεντολές (Macro) στην ομάδα Κώδικας (Code).
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Find_Matches και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run).
Οι διπλοί αριθμοί εμφανίζονται στη στήλη B. Οι αριθμοί που ταιριάζουν θα τοποθετηθούν δίπλα στην πρώτη στήλη, όπως απεικονίζεται παρακάτω:
  A1: 1         B1:   C1: 3  A2: 2         B2: 2         C2: 5  Α3: 3         B3: 3         C3: 8  A4: 4         B4:   C4: 2  A5: 5         B5: 5         C5: 0				
match data XL2003 XL2007 XL2010
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 213367 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/08/2014 15:23:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213367
Σχόλια