Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μακροεντολή για να προσθέσετε ετικέτες δεδομένων σε ένα γράφημα διασποράς xy ή σε ένα γράφημα φυσαλίδας στο Excel

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:213750
Περίληψη
Στο Microsoft Excel, δεν υπάρχει ενσωματωμένη εντολή που συνδέει αυτόματα ετικέτες κειμένου σε σημεία δεδομένων ενός γραφήματος xy (διασποράς) ή φυσαλίδας γραφήματος. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Microsoft Visual Basic for Applications μακροεντολή που εκτελεί αυτήν την ενέργεια. Αυτό το άρθρο περιέχει ένα δείγμα μακροεντολής που εκτελεί αυτήν την εργασία σε ένα γράφημα διασποράς XY. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο κωδικό για μια φυσαλίδα γραφήματος.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Ωστόσο, δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.Το δείγμα κώδικα σε αυτό το άρθρο υποθέτει ότι τα δεδομένα και τις συσχετισμένες ετικέτες είναι διατεταγμένα σε ένα φύλλο εργασίας σύμφωνα με την ακόλουθη μορφή:
 • Η πρώτη στήλη που περιέχει τις ετικέτες δεδομένων.
 • Στη δεύτερη στήλη περιέχει τις τιμές x του γραφήματος xy (διασποράς) γράφημα.
 • Το τρίτο και επόμενες στήλες περιέχουν τις τιμές y για το γράφημα xy (διασποράς).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρόλο που το παράδειγμα που περιέχει μόνο μία στήλη δεδομένων για τις τιμές y, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία σειρές δεδομένων.

Για να χρησιμοποιήσετε τις μακροεντολές σε αυτό το άρθρο, να δημιουργήσετε ένα γράφημα χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα δεδομένα:
  A1: Labels    B1: X Values  C1: Y Values  A2: DataPoint1  B2: 12     C2: 5  A3: DataPoint2  B3: 9     C3: 7  A4: DataPoint3  B4: 5     C4: 3  A5: DataPoint4  B5: 4     C5: 8  A6: DataPoint5  B6: 1     C6: 4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πίνακας δεν πρέπει να περιέχει κενές στήλες και η στήλη που περιέχει τις ετικέτες δεδομένων δεν πρέπει να διαχωρίζεται από τη στήλη που περιέχει τις τιμές του x. Τις ετικέτες και τις τιμές πρέπει να εμφανίζονταιακριβώςη μορφή που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. (Το επάνω αριστερό κελί δεν χρειάζεται να είναι το κελί A1.)

Για να επισυνάψετε ετικέτες κειμένου σημεία δεδομένων σε ένα γράφημα xy (διασποράς), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο φύλλο εργασίας που περιέχει τα δεδομένα του δείγματος, επιλέξτε την περιοχή κελιών B1:C6.
 2. Στο Microsoft Office Excel 2003 και σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικΓράφημαΣτο διακομιστήINSERTΜενού (Menu).
  2. ΣτοΓράφημα οδηγός - βήμα 1 από 4 - Chart Typeπαράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στοΒασικοί τύποικαρτέλα κάτωΤύπος γραφήματοςΚάντε κλικΤα γραφήματα XY (διασποράς), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕπόμενο.
  3. ΣτοΓράφημα γραφήματος - Βήμα 2 από 4 - Οδηγός αρχείου προέλευσης δεδομένωνπαράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στοΠεριοχή δεδομένωνκαρτέλα κάτωΣειράΚάντε κλικΣτήλες, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕπόμενο.
  4. ΣτοΓράφημα γραφήματος - βήμα 3 από 4 - Οδηγός επιλογέςπαράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπίΕπόμενο.
  5. ΣτοΓράφημα οδηγός - βήμα 4 από 4 - Chart θέσηςπαράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στοΩς νέο φύλλοεπιλογή και στη συνέχεια κάντε κλικΦινλανδικά.
  Στο Microsoft Office Excel 2007, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στην καρτέλαINSERTκαρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπίΔιασποράςΣτοΤα γραφήματαομάδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο.
  2. Στο διακομιστήΣχεδίασηκαρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπίΜετακίνηση γραφήματοςΣτοΘέσηομάδα, κάντε κλικ στο κουμπίΝέο φύλλο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F11, για να ξεκινήσει η Επεξεργασία της Visual Basic (Visual Basic Editor).
 4. Στο διακομιστήINSERTμενού, κάντε κλικ στο κουμπίModule.
 5. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο δείγμα κώδικα στο φύλλο λειτουργικής μονάδας:
  Sub AttachLabelsToPoints()  'Dimension variables.  Dim Counter As Integer, ChartName As String, xVals As String  ' Disable screen updating while the subroutine is run.  Application.ScreenUpdating = False  'Store the formula for the first series in "xVals".  xVals = ActiveChart.SeriesCollection(1).Formula  'Extract the range for the data from xVals.  xVals = Mid(xVals, InStr(InStr(xVals, ","), xVals, _   Mid(Left(xVals, InStr(xVals, "!") - 1), 9)))  xVals = Left(xVals, InStr(InStr(xVals, "!"), xVals, ",") - 1)  Do While Left(xVals, 1) = ","   xVals = Mid(xVals, 2)  Loop  'Attach a label to each data point in the chart.  For Counter = 1 To Range(xVals).Cells.Count   ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(Counter).HasDataLabel = _     True   ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(Counter).DataLabel.Text = _     Range(xVals).Cells(Counter, 1).Offset(0, -1).Value  Next CounterEnd Sub
 6. Πιέστε τα πλήκτρα ALT + Q για να επιστρέψετε στο Excel.
 7. Μεταβείτε στο φύλλο γραφήματος.
 8. Στο Excel 2003 και σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, τοποθετήστε το δείκτηMacroΣτο διακομιστήΕργαλείαμενού και στη συνέχεια κάντε κλικΜακροεντολές. Κάντε κλικAttachLabelsToPoints, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕκτέλεσηΓια να εκτελέσετε τη μακροεντολή.

  Στο Excel 2007, κάντε κλικ στοΟ προγραμματιστήςκαρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπίMacroΣτοΚωδικόςομάδα, επιλέξτεAttachLabelsToPoints, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕκτέλεση.
Η μακροεντολή επισυνάπτει τις ετικέτες στα κελιά A2:A6 των σημείων δεδομένων στο γράφημα.
διασποράς xy XL2000 XL98 XL97 XL2001 XL2002 XLX XL2003 XL2007 XL2010

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 213750 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/19/2011 17:56:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel X for Mac, Microsoft Excel 2001 για Mac, Microsoft Excel 98 για Macintosh, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbchart kbdtacode kbhowto kbinfo kbprogramming kbmt KB213750 KbMtel
Σχόλια