Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

XL2000: Δεν υπάρχει εντολή μενού για να επιλέξετε όλες τις υπερ-συνδέσεις μέσα σε ένα φύλλο εργασίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:213790
Συμπτώματα
Microsoft Excel 2000 έχει καμία εντολή μενού που σας επιτρέπει να επιλέξετε όλες τις υπερ-συνδέσεις μέσα σε ένα φύλλο εργασίας.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
Εάν δεν έχετε μεγάλη εμπειρία προγραμματισμού, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με κάποιον πιστοποιημένο συνεργάτη της Microsoft (Microsoft Certified Partner) ή να χρησιμοποιήσετε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες Microsoft Advisory Services. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε αυτές τις τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Πιστοποιημένοι συνεργάτες της Microsoft -https://partner.microsoft.com/global/30000104

Συμβουλευτικές υπηρεσίες της Microsoft-http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης που είναι διαθέσιμες και τον τρόπο επικοινωνίας με τη Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMSΓια να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε μια μακροεντολή για να επιλέξετε όλα τα κελιά που περιέχουν υπερ-συνδέσεις.
 1. Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel.
 2. Στο διακομιστήΕργαλείαμενού, σημείοMacro, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕπεξεργασία της Visual Basic.
 3. Στην επεξεργασία της Visual Basic, από τοINSERTμενού, κάντε κλικ στο κουμπίModule.
 4. Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο κώδικα στη λειτουργική μονάδα:
  'This Sub procedure selects all cells in the worksheet that contain'hyperlinks. You can then clear the selected cells to delete all of'the hyperlinks.Sub SelectAllHyperlinkCells()  FirstCell = 1  For Each xLink In ActiveSheet.Hyperlinks    If FirstCell = 1 Then      Set xRange = xLink.Range      FirstCell = 0    Else      Set xRange = Application.Union(xRange, xLink.Range)    End If  Next xLink  xRange.SelectEnd Sub					
Περισσότερες πληροφορίες

Άλλες μακροεντολές για την εργασία με υπερ-συνδέσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Microsoft Visual Basic for Applications υπορουτίνα για να περάσετε από όλες τις υπερ-συνδέσεις μέσα σε ένα φύλλο εργασίας και να εκτελέσετε μια συγκεκριμένη εργασία σε κάθε υπερ-σύνδεση. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις υπερ-συνδέσεις ή μπορείτε απλώς να αναφέρετε τη θέση του κάθε υπερ-σύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικές γραμμές κώδικα έχουν τροποποιηθεί με χαρακτήρες συνέχισης γραμμής (_) για την προσαρμογή αυτού του εγγράφου.
 1. Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel.
 2. Στο διακομιστήΕργαλείαμενού, σημείοMacro, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕπεξεργασία της Visual Basic.
 3. Στην επεξεργασία της Visual Basic, από τοINSERTμενού, κάντε κλικ στο κουμπίModule.
 4. Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο κώδικα στη λειτουργική μονάδα:
  'This Sub procedure deletes all hyperlinks in the active worksheet.Sub DeleteAllHyperlinks()  For Each xLink In ActiveSheet.Hyperlinks    xLink.Delete  Next xLinkEnd Sub'This Sub procedure displays a series of message boxes indicating'the location of each hyperlink in the active worksheet.Sub ReportHyperlinkLocations()  For Each xLink In ActiveSheet.Hyperlinks    MsgBox xLink.Range.Address  Next xLinkEnd Sub'This Sub procedure identifies each hyperlink and asks if you want'to delete it. If you click Yes, the hyperlink is deleted.Sub ReportAndDeleteHyperlinks()  For Each xLink In ActiveSheet.Hyperlinks    Response = MsgBox("Delete hyperlink in cell " & _      xLink.Range.Address & " ?", vbYesNo)    If Response = vbYes Then xLink.Delete  Next xLinkEnd Sub					
 5. Στο διακομιστήFILEμενού, κάντε κλικ στο κουμπίΚλείσιμο και επιστροφή σε Microsoft Excel.
Εάν εισάγετε ορισμένες υπερ-συνδέσεις στο φύλλο εργασίας σας, μπορείτε να εκτελέσετε τις μακροεντολές διαφορετικές τοποθετώντας το δείκτηMacroΣτο διακομιστήΕργαλείαμενού και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην επιλογήΜακροεντολές. Επιλέξτε το όνομα της μακροεντολής που θα εκτελείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΕκτέλεση.

Η μακροεντολή DeleteAllHyperlinks() διαγράφει την ιδιότητα υπερ-σύνδεση από την περιοχή, αλλά όχι το κείμενο της υπερ-σύνδεσης. Αφήνει πίσω από το κείμενο της υπερ-σύνδεσης.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπερ-συνδέσεις στην επεξεργασία της Visual Basic, κάντε κλικ στο κουμπίΒοήθεια της Microsoft Visual BasicΣτο διακομιστήΒοήθεια (Help)μενού, πληκτρολογήστεαντικείμενο υπερ-σύνδεσηςο Βοηθός του Office ή της "Οδηγός απαντήσεων" και στη συνέχεια κάντε κλικΑναζήτησηΓια να προβάλετε το θέμα.
σύνδεση URL "select.special" specialcells ρουτίνας υπορουτίνα XL2000

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 213790 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/19/2011 18:43:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbdtacode kbprb kbmt KB213790 KbMtel
Σχόλια