Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μήνυμα λάθους "Προαιρετική δυνατότητα δεν έχει υλοποιηθεί"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:214459
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Περίληψη
Όταν χρησιμοποιείτε το ActiveX Data Objects (ADO) για να μεταβιβάσετε παραμέτρους μιας αποθηκευμένης διαδικασίας, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης "2147217887 (80040e21)":
[Microsoft][Πρόγραμμα οδήγησης ODBC SQL Server] Προαιρετική δυνατότητα δεν έχει υλοποιηθεί.
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει, εάν προσπαθήσετε να ορίσετε το ΤΎΠΟΣ της παραμέτρου στη συλλογή παραμέτρων ενός αντικειμένου εντολής ADODB σε τύπο που δεν υποστηρίζεται από την υπηρεσία παροχής δεδομένων.

Για παράδειγμα, η χρήση του SQL Server 7.0, Δημιουργία αποθηκευμένης διαδικασίας στη βάση δεδομένων PUBS:
   CREATE PROCEDURE GetEmployeeInfo (@thedate datetime, @NumEmployees int output)AS        SELECT @NumEmployees =  count(*) FROM EMPLOYEE WHERE hire_date < @thedate   GO				
Αυτή η αποθηκευμένη διαδικασία επιστρέφει μια παράμετρο εξόδου του τύπου int που δηλώνει τον αριθμό των εργαζόμενων πρόσληψης πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η ημερομηνία μεταβιβάζεται στην αποθηκευμένη διαδικασία ως παράμετρο και τον αριθμό των εργαζόμενων περνά το πρόγραμμα κλήσης με μια παράμετρο εξόδου.

Τώρα να δημιουργήσετε μια εφαρμογή ADO για να χρησιμοποιήσετε την αποθηκευμένη διαδικασία. Το παράδειγμα που δόθηκε είναι γραμμένη σε Visual Basic.
Private Sub MySubroutine()Dim dbConnection As ADODB.ConnectionDim dbCommand As ADODB.CommandSet dbConnection = New ADODB.ConnectionSet dbCommand = New ADODB.CommandDim DSNNAME As StringDim USERNAME As StringDim PASSWORD As StringDSNNAME = "Pubs"USERNAME = "sa"PASSWORD = ""dbConnection.Open DSNNAME, USERNAME, PASSWORDdbCommand.ActiveConnection = dbConnectionDim TheDate As DateTheDate = NowdbCommand.CommandText = "GetEmployeeInfo"dbCommand.CommandType = adCmdStoredProcdbCommand.Parameters.Append dbCommand.CreateParameter("@thedate", adDBDate, adParamInput, 0, TheDate)dbCommand.Parameters.Append dbCommand.CreateParameter("@NumEmployees", adInteger, adParamOutput, 0)dbCommand.ExecuteDim strTheString As StringstrTheString = "There are " & dbCommand.Parameters("@numemployees") & " employees who were hired before " & TheDateMsgBox strTheString, vbOKOnly, "Demonstration"End Sub				
Όταν εκτελείται το δείγμα κώδικα, παρέχει αυτό το σφάλμα:
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης "2147217887 (80040e21)":
[Microsoft][Πρόγραμμα οδήγησης ODBC SQL Server] Προαιρετική δυνατότητα δεν έχει υλοποιηθεί.
Αυτό συμβαίνει επειδή ο SQL Server δεν υποστηρίζει τον τύπο δεδομένων adDBDate. Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, αλλάξτε τον τύπο δεδομένων της παραμέτρου theDate @ σε adDBTimeStamp.

Για να προσδιορίσετε τον αριθμό, τα ονόματα, τους τύπους και μεγέθη των παραμέτρων που είναι απαραίτητα σε μια αποθηκευμένη διαδικασία, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Parameters.Refresh του αντικειμένου εντολής. Μπορείτε να καλέσετε αυτή τη μέθοδο κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής σας, για να προσδιορίσετε τις σωστές απαιτήσεις για την αποθηκευμένη διαδικασία και μετά να καταργήσετε την κλήση ακριβά Parameters.Refresh αφού έχετε συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα.
Database

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 214459 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/19/2010 22:21:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft ActiveX Data Objects 2.7

  • kbDSupport kbinfo kbstoredproc kbmt KB214459 KbMtel
Σχόλια