Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος προσδιορισμού των αντικειμένων πολιτικής ομάδας στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory και SYSVOL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:216359
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows 2000.Υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου, 2010.Για ναWindows 2000 τερματισμός υποστήριξης Solution Centerείναι ένα σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό σας στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στοΗ πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows 2000.Υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου, 2010.Για ναWindows 2000 τερματισμός υποστήριξης Solution Centerείναι ένα σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό σας στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στοΗ πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής της πολιτικής ομάδας, ίσως χρειαστεί να επαληθεύσετε ότι είναι κατάλληλα τα αντικείμενα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και ότι η δομή του αρχείου είναι σωστή στο SYSVOL σε κάθε ελεγκτή τομέα στον οποίο έχει γίνει αναπαραγωγή του αντικειμένου πολιτικής ομάδας (GPO).

Ένα κλειδί πληροφορία σε αυτή τη διαδικασία είναι το καθολικό μοναδικό αναγνωριστικό (GUID) που σχετίζεται με το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ. Αυτό το άρθρο ασχολείται με τον προσδιορισμό ενός αντικειμένου πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ με το GUID.

back to the top

Προσδιορισμός του GUID από ένα αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του αντικειμένου πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ

 1. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαχείρισης "Active Directory χρήστες και υπολογιστές" ή "Active Directory τοποθεσίες και υπηρεσίες", κάντε κλικ στο κουμπίΙδιότητες (Properties)από το μενού περιβάλλοντος του τομέα, τοποθεσία ή οργανωτική μονάδα αντικειμένου της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλαΠολιτική ομάδας (Group Policy)καρτέλα, κάντε κλικ στο αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΙδιότητες (Properties). Για ναΜοναδικό όνοματο πεδίο περιέχει το αναγνωριστικό GUID του επιλεγμένου αντικειμένου πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ. Επίσης Σημειώστε τοΤΟΜΕΑΣΠεδίο (Field). Αυτό είναι όπου είναι αποθηκευμένο το GPI, παρόλο που αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί (συνδεδεμένο με) από τους άλλους τομείς.

back to the top

Προσδιορισμός της δομής αντικειμένων πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ που βασίζεται σε αρχείο από την ένταση ήχου του συστήματος

 1. Σε έναν ελεγκτή τομέα στον τομέα προσδιορίζεται παραπάνω, προσδιορίστε ποια μονάδα δίσκου βρίσκεται ο τόμος συστήματος (Sysvol).
 2. Χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows, ανοίξτε το φάκελο Sysvol.
 3. Υπάρχουν οι ακόλουθοι φάκελοι: τομέας, ανασυγκρότησης, περιοχές ανασυγκρότησης και Sysvol. Μεταβείτε στο φάκελο Sysvol.
 4. Θα πρέπει να υπάρχει ένας φάκελος με το όνομα του τομέα στον οποίο το τοπικό ελεγκτή τομέα είναι μέλος. Μεταβείτε στον ακόλουθο φάκελο:
  Διαδρομή Sysvol\SysVol\Όνομα_τομέα\Policies.
  Ένας φάκελος για κάθε αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ που έχουν δημιουργηθεί στον τομέα, κάθε προσδιορίζεται από το GUID, θα πρέπει να υπάρχει.
 5. Ανοίξτε το φάκελο που προσδιορίζεται από το GUID του αντικειμένου πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ που έχετε καταγράψει στην προηγούμενη ενότητα αυτού του άρθρου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δομή της πολιτικής ομάδας στον τόμο συστήματος περιέχει ένα αρχείο Gpt.ini που περιέχει πληροφορίες έκδοσης (από το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ) και άλλα προαιρετικά δεδομένα. Επιπλέον, η πολιτική που βασίζεται σε αρχείο είναι κατεστραμμένο σε φακέλους του υπολογιστή και χρήστη με την κατάλληλη πολιτική για κάθε. Ένας φάκελος Adm μπορεί επίσης να υπάρχει, όταν χρησιμοποιούνται πολιτικές λογισμικού (πρότυπα διαχείρισης).


Χωρίς πρόσβαση στις ιδιότητες ενός δεδομένου αντικειμένου πολιτικής ομάδας, ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους για την επίτευξη το GUID για ένα γνωστό αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ ή ενός αντικειμένου πολιτικής ομάδας από τα οποία ο διαχειριστής έχει το συσχετισμένο GUID το φιλικό όνομα.

back to the top

Προσδιορίζει το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory με Search.vbs

Search.vbs είναι μια δέσμη ενεργειών της Microsoft Visual Basic που περιλαμβάνεται στο αρχείο Support\Tools\Support.cab από την επίσημη έκδοση των Windows 2000 CD-ROM. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών για να εκτελέσετε μια αναζήτηση LDAP σε σχέση με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και εμφάνιση είτε ή να εξαγάγετε τα αποτελέσματα σε ένα αρχείο κειμένου.

Για να επιλύσετε ένα όνομα αντικειμένου πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ σε ένα GUID, πληκτρολογήστε:
Cscript search.vbs "LDAP: / / dc =MyDomain,DC=Com"/C:"&(objectClass=groupPolicyContainer) (displayName = Πολιτική προεπιλεγμένου τομέα) "/P:name /S:SubTree
ΌπουMyDomainANDComείναι το σωστό όνομα τομέα.

Το αποτέλεσμα εμφανίζει πόσα αντικείμενα που βρέθηκαν (πρέπει να υπάρχει ένα μόνο σε αυτήν την περίπτωση--ένα συγκεκριμένο αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ) και εμφανίζει την τιμή για το χαρακτηριστικό Name για κάθε αντικείμενο που βρέθηκαν. Για παράδειγμα:
Ολοκλήρωση του ερωτήματος.
Βρέθηκε 1 αντικείμενα.
name 1 = {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
To resolve a GUID to the name of a GPO, type
cscript search.vbs "LDAP://dc=mydomain,dc=com" /C:"&(objectClass=groupPolicyContainer)(name={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9})" /P:displayName /S:SubTree
replacingmydomainANDcomwith the correct domain name and replacing31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9with the appropriate GUID.

The output displays how many objects were found (there should be only one in this case--a specific GPO) and presents the value for the DisplayName attribute (the friendly name seen in Administrative Tools) for each object found. Για παράδειγμα:
Finished the query.Found 1 objects.displayName 1 = Default Domain Policy

back to the top

Identifying the GPO in the Active Directory Using Ldp.exe

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ldp.exe is a Resource Kit utility used to view and modify objects and their attributes in the the Active Directory. Other utilities can be used to accomplish the same result.
 1. Run Ldp.exe from the Support\Reskit\Netmgmt\Dstool folder on the retail Windows 2000 CD-ROM.
 2. Στο διακομιστήΣύνδεσημενού, κάντε κλικ στο κουμπίΣύνδεση.
 3. Type the server name, verify that theΘύραsetting is set to 389, click to clear theConnectionlessπλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίOk. Once the connection is complete, server-specific data is displayed in the right pane.
 4. Στο διακομιστήΣύνδεσημενού, κάντε κλικ στο κουμπίBind. Type the user name, password, and domain name (in DNS format) in the appropriate boxes (you may need to select theΤΟΜΕΑΣcheck box), and then clickOk. If the binding is successful, you should receive a message similar to "Authenticated as dn:'YourUserID'" in the right pane.
 5. Στο διακομιστήΑναζήτησημενού, κάντε κλικ στο κουμπίΑναζήτηση.
 6. ΣτοBase DNπληκτρολογήστε
  dc=mydomain,dc=com
  replacingmydomainANDcomwith the appropriate domain name.
 7. ΣτοΦίλτρο: (IKE security association ended. Mode: Key Exchange (Main mode) Filter: %1)πληκτρολογήστε
  (&(objectClass=groupPolicyContainer)(name={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}))
  replacing31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9with the appropriate GUID if you have the GUID and are looking for the friendly name of the GPO.

  Or, type
  (&(objectClass=groupPolicyContainer)(displayName=Η προεπιλεγμένη πολιτική τομέα))
  replacingΗ προεπιλεγμένη πολιτική τομέαwith the appropriate GPO name if you have the friendly name and need to resolve the GUID.
 8. ΣτοΕμβέλεια δράσηςframe, clickSubtree.
 9. Κάντε κλικOptions. ΣτοΧαρακτηριστικάπληκτρολογήστεdisplayNameif you have the GUID and are looking for the friendly name, or typeNAMEif you have the GPO name and need to resolve the GUID.
 10. Accept all other defaults, clickOkκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΕκτέλεση. After the query completes, the Distinguished Name (DN) of the object found (there should be only one in this case) and the value of the attribute requested in the query are displayed in the right pane.

back to the top

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 216359 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 12:45:46 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowtomaster kbmt KB216359 KbMtel
Σχόλια