Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΑΡΧΕΊΟ: B2CSE.exe μετατρέπει κώδικα αυτοματισμού της Visual Basic σε Visual C++

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 216388
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
B2CSE.exe είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής που περιέχει ένα αυτόνομο βοηθητικό πρόγραμμα αρχείο (B2C.exe) που μετατρέπει κώδικας αυτοματοποίησης του Microsoft Visual Basic σε κώδικα Microsoft Visual C++. Μπορείτε να επικολλήσετε τον κώδικα που δημιουργείται από B2C.exe απευθείας στην εφαρμογή Visual C++ για να λάβετε την ίδια λειτουργικότητα. Επιπλέον, B2C.exe περιλαμβάνει ορισμένα παραδείγματα αυτοματισμού της Visual Basic, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
Περισσότερες πληροφορίες
Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Ημερομηνία έκδοσης:, 3 Απριλίου 2000

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία στην οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Έχετε δικαίωμα εκμετάλλευσης να χρησιμοποιήσετε, τροποποίηση, αναπαραγωγή και διανομή οποιονδήποτε κώδικα που δημιουργείται από το μετατροπέα διεπιχειρησιακό ή κάθε τροποποιημένη έκδοση του μετατροπέα διεπιχειρησιακό, με οποιονδήποτε τρόπο που θα σας φανούν χρήσιμες, υπό τον όρο ότι συμφωνούν ότι η Microsoft έχει καμία εγγύηση, υποχρεώσεις, ή υποχρέωση για τον κώδικα που δημιουργήθηκε.

B2CSE.exe περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:
  FileName      Size  -------------------------  B2C.exe      220KB  Readme.txt      4KB				
Περιορισμοί διεπιχειρησιακό

B2C.exe έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψετε απλά παραδείγματα αυτοματισμού. Δεν σχεδιάστηκε για να είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα μετατροπής γενικής χρήσης για όλες της Visual Basic. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γνωρίζετε τους εξής περιορισμούς:
 • Διεπιχειρησιακό κάνει δεν υποστήριξης που ονομάζεται παράμετροι. Μην χρησιμοποιείτε κώδικα που καλεί μια μέθοδο, μεταφέροντας μια ονομαστική παράμετρο:
    MyObj.MyMethod z:=5
 • Διεπιχειρησιακό does υποστήριξη προαιρετικές παραμέτρους, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κώδικα:
    MyObj.MyMethod a,b,c,,,,g
 • Διεπιχειρησιακό αυτήν τη στιγμή δεν υπολογίζει εκφράσεις. Μην χρησιμοποιείτε κώδικα:
    MyObj.MyMethod (a+b)/2, a*b, a+1
Παρά αυτούς τους περιορισμούς, διεπιχειρησιακό είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε B2C.exe για να δημιουργήσετε κώδικα Visual C++ ισοδύναμο με τον ακόλουθο κώδικα αυτοματισμού της Visual Basic και, στη συνέχεια, επικολλήστε τον κώδικα που έχει δημιουργηθεί απευθείας στο έργο σας:

' Start Excel.dim app as objectset app = createobject("Excel.Application")' Make it visible.app.visible = true' Add a new workbook.app.workbooks.add' Declare an array.dim arr(1 to 15, 1 to 15) as long' Fill array with values.dim i as longdim j as longfor i = 1 to 15  for j = 1 to 15   arr(i,j) = i  next j  doeventsnext i' Set all values in one shot!app.activesheet.range("A1:O15").value = arrmsgbox "All done."				
Το περιβάλλον εργασίας χρήστη για το B2C.exe είναι πολύ απλή. Περιλαμβάνει τρία πλαίσια επεξεργασίας, τρία κουμπιά και ένα σύνθετο πλαίσιο όπου μπορείτε να επιλέξετε μερικά παραδείγματα. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε κώδικα της Visual Basic στο πλαίσιο επεξεργασίας στα αριστερά, και όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Μετατροπή αντίγραφο &, B2C.exe, συμπληρώνει τα άλλα δύο πλαίσια επεξεργασίας με τον δημιουργημένο κώδικα Visual C++, καθώς και την αντιγραφή στο Πρόχειρο για γρήγορη χρήση.

Ο κώδικας που δημιουργείται χρησιμοποιεί μια συνάρτηση Βοήθειας που ονομάζεται AutoWrap() που δημιουργείται στο πλαίσιο επεξεργασίας στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου διαλόγου "B2C.exe". Θα πρέπει να προσθέσετε αυτή τη λειτουργία στο έργο σας, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες από όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κώδικα που δημιουργείται από το διεπιχειρησιακό. Αν και αυτή η λειτουργία είναι ξανά κάθε φορά που μετατρέπετε το νέο κωδικό, είναι πάντα η ίδια ώστε να χρειάζεται μόνο να αντιγράψετε μια φορά.

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε πώς λειτουργεί, είναι να εκτελέσετε διεπιχειρησιακό και να πειραματιστείτε με τα ενσωματωμένα παραδείγματα.

αυτοματοποίηση της μετατροπής του μετατροπέα javafy coledispatchdriver εισαγωγή _com_ptr_t idispatch κλήση getidsofnames

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 216388 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 12:46:40 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Visual Basic for Applications 6.0, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbautomation kbfile kbinfo kbmt KB216388 KbMtel
Σχόλια