Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Λαμβάνετε μηνύματα λάθους όταν ξεκινάτε προγράμματα του Office 2000

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Κατά την εκκίνηση κάποιου από τα προγράμματα του Microsoft Office 2000 που παρατίθενται στην αρχή αυτού του άρθρου, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Παρουσιάστηκε κάποιο ζήτημα κατά την εκκίνηση του Βοηθού του Office (Office Assistant). Θέλετε να προσπαθήσετε να τον εγκαταστήσετε ξανά;

(There was a problem starting the Office Assistant. Would you like to try reinstalling it?)
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση του Βοηθού του Office (Office Assistant). Επιδιορθώστε το Βοηθό, εκτελώντας την Εγκατάσταση (setup) του Office 2000 και ενεργοποιώντας την επιλογή "Επιδιόρθωση του Office 2000" (Repair Office 2000)

(The Office Assistant could not be started. Please repair the Assistant by running Office 2000 setup and selecting "Repair Office 2000".)
Κατά την εκκίνηση του Microsoft Excel 2000, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Microsoft Excel απαιτεί το αρχείο OLEAUT32.DLL για να εκτελεστεί. Η έκδοση του αρχείου OLEAUT32.DLL που βρίσκεται στον υπολογιστή σας είναι παλαιότερη από αυτήν που απαιτεί αυτή η έκδοση του Microsoft Excel.

Εκτελέστε πάλι την Εγκατάσταση (Setup) και ενεργοποιήστε την επιλογή "Επανεγκατάσταση" (Reinstall), για να εγκαταστήσετε τη σωστή έκδοση του αρχείου.

(Microsoft Excel requires file OLEAUT32.DLL to run. The version of OLEAUT32.DLL that is on your computer is older than the one required by this version of Microsoft Excel.

Please run Setup again, and select the Reinstall option to install the correct version of the file.)
Κατά την εκκίνηση του Microsoft Outlook 2000, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το απαιτούμενο αρχείο OUTLRPC.dll δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί στη διαδρομή σας, εγκαταστήστε πάλι το Microsoft Outlook.

(The required file OUTLRPC.dll cannot be found in your path, please reinstall Microsoft Outlook.)
Κατά την εκκίνηση του Microsoft PowerPoint 2000, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το αρχείο AGENTSVR.EXE είναι συνδεδεμένο με το εξαγώγιμο αρχείο OLEAUT32.DLL:277.

(The AGENTSVR.EXE file is linked to missing export OLEAUT32.DLL:277.)
Κατά την εκκίνηση του Microsoft FrontPage 2000, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Microsoft FrontPage δεν είναι σωστά εγκατεστημένο στο σύστημα αυτό και δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει. Εγκαταστήστε πάλι το Microsoft FrontPage.

Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" για έξοδο.

(Microsoft FrontPage is not installed properly on this system and cannot function. Please reinstall Microsoft FrontPage.

Click OK to exit.)
και στη συνέχεια το μήνυμα:
Αυτό το πρόγραμμα εκτέλεσε μια εσφαλμένη λειτουργία και θα τερματιστεί. Εάν το ζήτημα δεν λυθεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του προγράμματος.

(This program has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persists, contact the program vendor.)
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Details, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Το FRONTPG προκάλεσε ένα σφάλμα μη έγκυρης σελίδας στην ενότητα MFC42.DLL στο 0137:5f4086f7.

(FRONTPG caused an invalid page fault in module MFC42.DLL at 0137:5f4086f7.)
Κατά την εκκίνηση της Microsoft Access 2000, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το αρχείο 'OLEAUT32.DLL' είναι παλιό. Αυτό το πρόγραμμα απαιτεί μια νεότερη έκδοση.

(The file 'OLEAUT32.DLL' is out of date. This program requires a newer version.)
Αιτία
Το ζήτημα αυτό προκύπτει, εάν είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας κάποια παλιά έκδοση του αρχείου Oleaut32.dll.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε το ζήτημα αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Εκτέλεση της δυνατότητας "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" (Detect and Repair)

Εάν το πρόγραμμα δεν κλείσει αφότου λάβετε οποιοδήποτε από τα μηνύματα λάθους στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου, ακολουθήστε τα βήματα αυτά, για να επιλύσετε το ζήτημα:
 1. Κάντε κλικ στην εντολή Εντοπισμός και επιδιόρθωση (Detect and Repair) από το μενού Βοήθεια (Help).
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) στο παράθυρο διαλόγου Εντοπισμός και επιδιόρθωση (Detect and Repair).
Η Εγκατάσταση (Setup) του Office αντικαθιστά το παλιό αντίγραφο του αρχείου Oleaut32.dll.

Εάν το πρόγραμμα του Office κλείσει μετά την εμφάνιση του μηνύματος λάθους, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την επίλυση του ζητήματος:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Office 2000.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Επιδιόρθωση της εφαρμογής Office (Repair Office).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Επανεγκατάσταση του Office (Reinstall Office) και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Σημείωση Λόγω της παλιάς έκδοσης του αρχείου Oleaut32.dll, ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα λάθους κατά την επανεγκατάσταση. Κάντε κλικ στο κουμπί Παράβλεψη (Ignore) σε κάθε παράθυρο διαλόγου μηνύματος λάθους για να συνεχίσετε.

Μέθοδος 2: Αντιγραφή του Oleaut32.dll από το CD-ROM του Office 2000

Εάν η Μέθοδος 1 δεν επιλύσει το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στα Microsoft Windows 95 ή Microsoft Windows 98:

  Κλείστε όλα τα προγράμματα που είναι σε λειτουργία.
 2. Τοποθετήστε το CD-ROM του Office 2000 στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
 4. Στο CD-ROM του Office 2000, μεταβείτε στο φάκελο συστήματος (System folder), αντιγράψτε το αρχείο Oleaut32.dll και στη συνέχεια επικολλήστε το στο C:\.
 5. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε λειτουργία MS-DOS.
 6. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο στη γραμμή εντολών MS-DOS (MS-DOS prompt) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  copy C:\oleaut32.dll c:\windows\system\oleaut32.dll

  Σημείωση Η διαδρομή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το φάκελο εγκατάστασης των Windows και το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας (για παράδειγμα, Winnt\System32).
  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί αντικατάσταση, πιέστε το πλήκτρο Y και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Εκτελέστε την Εγκατάσταση (Setup) του Office, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Επιδιόρθωση του Office (Repair Office) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Επανεγκατάσταση (Reinstall).

Μέθοδος 3: Εγκατάσταση του πιο πρόσφατου Service Pack των Windows 2000

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο Service Pack για τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα του Office, τα οποία μπορεί να προκύψουν με μια παλιά έκδοση του αρχείου Oleaut32.dll, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
224315 Σφάλμα κατά την εκκίνηση της Επεξεργασίας της Visual Basic (Visual Basic Editor) με παλιό αρχείο Oleaut32.dll
OFF2000 xl xl2000 wd wd2000 ol ol2000 ppt ppt2000 fp fp2000 acc acc2000 ole fp2k ppt2k xl2k ol2k wd2k OLEAUT32 DLL OUTLRPC Το αρχείο AGENTSVR που είναι συνδεδεμένο με το 277 FRONTPG εξαγωγής που λείπει προκάλεσε ένα σφάλμα μη έγκυρης σελίδας στην ενότητα MFC42 στο 0137 5f4086f7
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 217440 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 12:57:54 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbstartprogram kberrmsg kbprb KB217440
Σχόλια