OFF2000: Αντιμετώπιση προβλημάτων του Office Kernel32.dll σφάλματα στα Windows 98

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:218853
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση του Microsoft Office XP, του παρόντος άρθρου, δείτε 290361.
Για το Microsoft Office 97 δείτε την έκδοση του παρόντος άρθρου, 245050.
Για το Microsoft Office 95 δείτε την έκδοση του παρόντος άρθρου, 190517.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Αυτές οι πληροφορίες είναι προκαταρκτικές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ή ελεγχθεί από τη Microsoft. Χρησιμοποιήστε τις με επιφύλαξη.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων και εξαλείφοντας μη έγκυρης σελίδας που παρουσιάζονται στην ενότητα Kernel32.dll κατά την εργασία με ένα πρόγραμμα του Microsoft Office στα Microsoft Windows 98. Μια Kernel32.dll είναι παρόμοιο με το ακόλουθο μήνυμα
Πρόγραμμα NAME προκάλεσε σφάλμα μη έγκυρης σελίδας στην ενότητα Kernel32.dll
Όπου Όνομα προγράμματος είναι το όνομα του Το πρόγραμμα του Office που χρησιμοποιείτε.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με Αντιμετώπιση προβλημάτων του Office Kernel32.dll σε Microsoft Windows 95, ανατρέξτε ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
218873 Αντιμετώπιση σφαλμάτων του Office 2000 Kernel32.dll στα Windows 95
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων του Office Kernel32.dll ζητήματα σε παλαιότερες εκδόσεις του Office, δείτε το ακόλουθο το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
190517 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ: Αντιμετώπιση προβλημάτων του Office Kernel32.dll σφάλματα στα Windows 98
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν ένα σφάλμα μη έγκυρης σελίδας παρουσιάζεται, απροσδόκητο συμβάν παρουσιάζεται στα Windows. Ένα σφάλμα μη έγκυρης σελίδας υποδεικνύει ότι ένα πρόγραμμα εσφαλμένα Έγινε προσπάθεια χρήσης μνήμης RAM, για παράδειγμα, όταν ένα πρόγραμμα ή των Windows στοιχείο διαβάζει ή εγγράφει μια θέση μνήμης που δεν έχει εκχωρηθεί σε αυτό. Όταν συμβεί αυτό, το πρόγραμμα μπορεί να αντικαταστήσει και καταστρέψουν άλλα πιθανώς ο κωδικός προγράμματος σε εκείνη την περιοχή μνήμης.

Ενδέχεται να προκύψει ένα σφάλμα μη έγκυρης σελίδας Όταν διαβίβαση παραμέτρων μεταξύ προγραμμάτων και των Windows. Μη έγκυρη παράμετρος μπορεί να προκαλέσει την εκτέλεση μη έγκυρων οδηγιών, ενός προγράμματος που έχει ως αποτέλεσμα μη έγκυρο Σφάλμα σελίδας. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει συνήθως επειδή ένα πρόγραμμα μεταβιβάζει εσφαλμένα δεδομένα που τα Windows ή ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε Windows δεν είναι δυνατό να ερμηνεύσει.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ακολουθήστε τα βήματα σε κάθε μία από τις ενότητες στο άρθρο αυτό το η σειρά με την οποία παρουσιάζονται. Επειδή είναι συνήθως μη έγκυρης σελίδας προκαλείται όταν δύο ή περισσότερα προγράμματα αλληλεπιδρούν, παράλειψη βημάτων μπορεί να αυξήσει το χρόνο χρειάζεται να προσδιορίσετε το πρόβλημα.

Προσδιορίστε εάν το ζήτημα τεκμηριώνεται

Πολλά σφάλματα στο Kernel32.dll ήδη τεκμηριώνεται στη Microsoft Γνωσιακή βάση και λύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, το ακόλουθο ερώτημα λέξεις στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

kernel32.dll "μη έγκυρης σελίδας"
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μπορεί να είναι χρήσιμο για να προσθέσετε το όνομα του προγράμματος στο οποίο το πρόβλημα εμφανίζεται στο τέλος του ερωτήματος για να περιορίσετε την αναζήτησή σας.

Έλεγχος για έγκυρο προσωρινό φάκελο και διαγραφή προσωρινών αρχείων

Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 20 megabyte (MB) ελεύθερου χώρου για το σκληρό δίσκο που περιέχει τον προσωρινό φάκελο. Για να ελέγξετε έναν προσωρινό φάκελο και να διαγράψετε αρχεία από αυτόν το φάκελο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL μέχρι να εμφανιστεί το "Μενού των Windows 98 Startup".
 2. Στο μενού εκκίνησης των Windows, επιλέξτε "Command Prompt Only" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Τύπος σύνολο και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Σημείωση το θέση της μεταβλητής TEMP.
 4. Αλλάξτε το φάκελο που σημειώσατε στο βήμα 3. Για παράδειγμα, εάν TEMP ορίζεται στη διαδρομή C:\Windows\Temp, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  cd\windows\temp
  Εάν δεν υπάρχει στο φάκελο που σημειώσατε στο βήμα 2, Δημιουργία του φακέλου. Για να δημιουργήσετε το φάκελο, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  md c:\windows\temp
 5. Διαγράψτε τυχόν προσωρινά αρχεία σε αυτόν το φάκελο. Προσωρινά αρχεία έχουν επέκταση .tmp. Για να διαγράψετε αυτά τα αρχεία, πληκτρολογήστε τα εξής γραμμή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  del *.tmp
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μην διαγράψετε αυτά τα αρχεία κατά την εκτέλεση των Windows, επειδή Τα Windows ή ένα πρόγραμμα που βασίζεται στα Windows ενδέχεται να χρησιμοποιεί κάποιο από αυτά τα αρχεία.

Εκκίνηση των Windows σε ασφαλή λειτουργία

Τα Windows διαθέτουν μια ενσωματωμένη λειτουργία αντιμετώπισης προβλημάτων που ονομάζεται Ασφαλής λειτουργία. Το παρακάμπτει τα αρχεία εκκίνησης και χρησιμοποιεί μόνο βασικά προγράμματα οδήγησης συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δίκτυο. Όταν ξεκινάτε τα Windows σε ασφαλή λειτουργία, τα Windows χρησιμοποιούν μόνο το ποντίκι πληκτρολόγιο και προγράμματα οδήγησης συσκευών βίντεο τυπικό προσαρμογέα (VGA). Αυτό καθιστά Χρήσιμη για απομόνωση και την επίλυση σφαλμάτων που προκαλούνται ασφαλή λειτουργία από προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας και τον που βασίζεται σε Windows. Τα Windows διαθέτουν επίσης αντιμετώπισης προβλημάτων δυνατότητες που μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε το πρόβλημα. Για να ξεκινήσετε τα Windows σε ασφαλή λειτουργία και να είναι διαθέσιμες οι πρόσθετες δυνατότητες αντιμετώπισης προβλημάτων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Τερματισμός Στο διακομιστή Έναρξη μενού. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL μέχρι να "των Windows 98 Εμφανίζεται το μενού εκκίνησης".
 3. Στο μενού εκκίνησης των Windows, επιλέξτε την ασφαλή λειτουργία και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER. Τα Windows θα ξεκινήσουν σε ασφαλή λειτουργία.
 4. Εκτελεί την ίδια λειτουργία που προκάλεσε το σφάλμα.
Όταν χρησιμοποιείτε την κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ή όταν απενεργοποιείτε 32-bit τα προγράμματα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας, τα Windows δεν επεξεργάζονται οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας (το Αρχεία Autoexec.bat και Config.sys). Επομένως, η μονάδα CD-ROM δεν είναι διαθέσιμη. Για να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη μονάδας CD-ROM, προσδιορίστε εάν τα Windows χρησιμοποιεί προγράμματα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας για τη μονάδα CD-ROM. Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows τα προγράμματα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας, εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας (MS-DOS) για το CD-ROM μονάδα δίσκου. Τα προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας βρίσκονται συνήθως σε ένα δίσκο που διατίθεται με μονάδα CD-ROM ή τον υπολογιστή. Τα προγράμματα οδήγησης εγκαθίστανται με το Τα αρχεία Autoexec.bat και Config.sys.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με Καθορισμός εάν τα Windows χρησιμοποιούν προγράμματα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας, ανατρέξτε το παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
151634 Υποστήριξη μονάδας CD-ROM προστατευμένης λειτουργίας στα Windows
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της πραγματικής λειτουργίας προγράμματα οδήγησης για το CD-ROM, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Microsoft (Knowledge Base):
167069 Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης CD-ROM πραγματικής λειτουργίας για εγκατάσταση του Office

Έλεγχος του σκληρού δίσκου για σφάλματα και κατακερματισμό δίσκου

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ScanDisk για να ελέγξετε τον σκληρό δίσκο για απώλεια συμπλεγμάτων και άλλες εκχώρησης αρχείων (FAT) σφάλματα και πίνακα ελέγξετε την ακεραιότητα του σκληρού δίσκου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ScanDisk για να επιδιορθώσετε οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα. Για να εκτελέσετε Η Εξέταση Δίσκων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το Έναρξη μενού, σημείο Προγράμματα.
 2. Στην Εξαρτήματα, έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Η Εξέταση Δίσκων.
 3. Κάντε κλικ στη μονάδα που θέλετε να ελέγξετε για σφάλματα, και στη συνέχεια Κάντε κλικ Έναρξη.
Οι σκληροί δίσκοι που είναι πολύ κατακερματισμένοι μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις και την αξιοπιστία των προγραμμάτων του Office και άλλων εργασιών στα Windows. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα το πρόβλημα, εκτελέστε την ανασυγκρότηση δίσκων για να ανασυγκροτήσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου. Για να εκτελέσετε το δίσκο Ανασυγκρότηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το Έναρξη μενού, σημείο Προγράμματα.
 2. Στην Εξαρτήματα, έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Η Ανασυγκρότηση δίσκων.
 3. Κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου που θέλετε να ανασυγκροτήσετε στο του "Ποια μονάδα δίσκου θέλετε να ανασυγκροτήσετε"λίστα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Απενεργοποιήσετε τη μνήμη Cache της μονάδας δίσκου CD-ROM

Εάν εμφανίζεται το μήνυμα λάθους κατά την ανάγνωση από CD-ROM μονάδα δίσκου, προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε τη μνήμη cache της μονάδας δίσκου CD-ROM. Αυτό μπορεί να κάνει τη μονάδα δίσκου περισσότερα αξιόπιστη αλλά μείωση επιδόσεων. Για να απενεργοποιήσετε τη μνήμη cache της μονάδας CD-ROM, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο κουμπί Πίνακας ελέγχου.
 2. Στο Πίνακας ελέγχου, κάντε διπλό κλικ Σύστημα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή του Επιδόσεις καρτέλα και κάντε κλικ στο κουμπί Σύστημα αρχείων.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή του CD-ROM στην καρτέλα. Με το "Στόχος βελτιστοποίησης"λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς ανάγνωση εμπρός
 5. Σύρετε την Supplemental Cache Size ρυθμιστικό στην αριστερή θέση (το Μικρό ρύθμιση), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Εάν χρησιμοποιείτε προγράμματα οδήγησης CD-ROM πραγματικής λειτουργίας, μπορεί να είναι η μονάδα δίσκου προσωρινά από το πρόγραμμα Smartdrv.exe. Εάν συμβαίνει αυτό, το Smartdrv.exe πρόγραμμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο αρχείο Autoexec.bat. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω αυτά τα βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Προγράμματα, έπειτα στην επιλογή Εξαρτήματα, έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Πληροφορίες συστήματος.
 2. Από το Εργαλεία μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή του Autoexec.bat στην καρτέλα.
 4. Καταργήστε την επιλογή του Smartdrv το πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να ισχύσει, αλλαγή Κάντε κλικ Ναι.

Βεβαιωθείτε ότι το CD είναι καθαρό και δεν είναι χαραγμένο

Εάν εμφανίζεται το μήνυμα λάθους κατά την εγκατάσταση από ένα συμπύκνωση δίσκο, βεβαιωθείτε ότι το CD που χρησιμοποιείτε είναι καθαρό. Μπορείτε να σκουπίσετε CD με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Βεβαιωθείτε επίσης ότι υπάρχουν δεν μεγάλες γρατσουνιές στο CD. Εάν το CD είναι κατεστραμμένο και μη αναγνώσιμος, εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος ενδέχεται κατά την εγκατάσταση.

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Microsoft (Knowledge Base):

174713 Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης από CD-ROM

Έλεγχος για κατεστραμμένο αρχείο μετάθεσης

Το σφάλμα του Kernel32.dll μπορεί επίσης να εμφανιστεί, εάν το αρχείο μετάθεσης σας των Windows είναι κατεστραμμένη. Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο μετάθεσης, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε λειτουργία MS-DOS Διαγράψτε το αρχείο Win386.swp στο φάκελο των Windows και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι το υπολογιστής. Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο μετάθεσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Από το Έναρξη μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Τερματισμός.
 2. Με το Τερματισμός των Windows στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση σε λειτουργία MS-DOS, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στη γραμμή εντολών MS-DOS, μεταβείτε στο φάκελο των Windows από πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή
  cd <drive>:\Windows
  Όπου Drive είναι το γράμμα μονάδας δίσκου που περιέχει τα Windows . Συνήθως, αυτή είναι η μονάδα δίσκου C.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το αρχείο μετάθεσης βρίσκεται στο φάκελο των Windows, εάν τα Windows διαχειρίζονται ρυθμίσεις εικονικής μνήμης στον υπολογιστή σας. Εάν επιλέξετε τη διαχείριση εικονικής μνήμης Ρυθμίσεις υπολογιστή, το αρχείο μετάθεσης υπάρχει στο επίπεδο ρίζας του σκληρού ο δίσκος. Για να προσδιορίσετε αν τα Windows διαχειρίζονται τις ρυθμίσεις εικονικής μνήμης, κάντε δεξιό κλικΟ υπολογιστής μου, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες, κάντε κλικ στο κουμπί Επιδόσεις, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εικονική μνήμη.
 4. Για να διαγράψετε το αρχείο μετάθεσης, πληκτρολογήστε τα εξής:
  del Win386.swp
 5. Αφού διαγράψετε το αρχείο μετάθεσης, ξεκινήστε πάλι το υπολογιστής.

Κατεστραμμένο προσαρμοσμένο προφίλ

Κατεστραμμένο προσαρμοσμένο προφίλ έχουν επίσης γνωστό ότι προκαλούν Σφάλματα στο Kernel32.dll. Διαγραφή και εκ νέου δημιουργία του προφίλ ενδέχεται να επιλύσει Αυτό το ζήτημα.

Εάν χρησιμοποιείτε τα πρότυπα πολιτικής συστήματος του Office που περιλαμβάνονται σε το Microsoft Office 2000 Resource Kit, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση από τη διαμόρφωση πολιτικής συστήματος που είναι περιλαμβάνονται στο του Microsoft Office 2000 Resource Kit.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Δεν έχει η διαμόρφωση πολιτικής συστήματος που συνοδεύει τα Windows 98 εργασία με το Office 2000. Βεβαιωθείτε ότι θα εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του συστήματος Το πρόγραμμα επεξεργασίας πολιτικής από το Microsoft Office 2000 Resource Kit ή από διακομιστή των Windows NT 4.0 με Service Pack 4. Μπορείτε να λήψη του Policy.exe, ενός αρχείου αυτόματης εξαγωγής που περιέχει το Poledit.exe, από το online υπηρεσίες. Κάντε λήψη αυτού του αρχείου από την ακόλουθη τοποθεσία Web:

Καταργήστε και επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα

Εάν το ζήτημα παρουσιάζεται μετά την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης, ορισμένα τα αρχεία της βιβλιοθήκης (.dll) δυναμικής σύνδεσης μπορεί να έχει καταστραφεί. Για να αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, καταργήστε πρώτα εντελώς το πρόγραμμα. Μετά την εντελώς να καταργήσετε το πρόγραμμα, εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα.

Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού

Παλιά και ασύμβατο λογισμικό ενδέχεται επίσης να προκαλέσει μηνύματα λάθους Για να εμφανίζονται. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για διάφορες λογισμικού ενημερωμένες εκδόσεις, όπως ενημερωμένες εκδόσεις BIOS, ενημερωμένες εκδόσεις OEM Windows και ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης υλικού όπως προγράμματα οδήγησης CD-ROM. Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό δημιουργίας διαμερισμάτων άλλου κατασκευαστή, για το παράδειγμα, το EZDrive ή το Ontrack Disk Manager, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη εκδόσεις αυτών των προϊόντων.

Σάρωση του υπολογιστή για ιούς

Εάν ένας ιός στον υπολογιστή σας και έχει καταστρέψει ορισμένα αρχεία, μηνύματα λάθους του Kernel32.dll ενδέχεται να εμφανιστεί όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα. Σάρωση του στον σκληρό δίσκο και τις δισκέτες με ένα πρόγραμμα ανίχνευσης ιών. Εάν το πρόγραμμα ανίχνευσης ιών εντοπίσει ένα ιός στον υπολογιστή σας, αφαιρέστε τον ιό πριν να εκτελέσετε το πρόγραμμα του Office ξανά.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εκτέλεση ενός ιού ανιχνευτή terminate-και-stay-resident (TSR) το πρόγραμμα κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε από τα προγράμματα του Office, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Εκτελέστε ένα πρόγραμμα ανίχνευσης ιών πριν από την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης και στη συνέχεια να το απενεργοποιήσετε.

Έλεγχος για καταστροφή μητρώου

Όταν ξεκινάτε τα Windows σε ασφαλή λειτουργία, τα Windows δεν μπορεί να διαβάσει το ολόκληρο το μητρώο. Επομένως, καταστροφή του μητρώου ενδέχεται να μην είναι εμφανής όταν κάνετε εκτέλεση των Windows σε αυτή τη λειτουργία. Ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε το υπάρχον μητρώο (System.dat) με ένα αντίγραφο ασφαλείας για να διαπιστώσετε εάν το ζήτημα προκαλείται από ένα κατεστραμμένο μητρώο. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός κατεστραμμένου μητρώο:

Μέθοδος 1: Χρήση εξέταση μητρώου

Τα Windows περιλαμβάνουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Εξέταση μητρώου που μπορεί να σαρώσει το μητρώο είναι κατεστραμμένο, και εάν είναι απαραίτητο, επαναφέρει ένα αντίγραφο ασφαλείας του το μητρώο. Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να χρησιμοποιήσετε την εξέταση μητρώου για να σαρώσετε το μητρώο σας:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Προγράμματα, έπειτα στην επιλογή Εξαρτήματα, έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Πληροφορίες συστήματος.
 2. Από το Εργαλεία μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος μητρώου. Ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Τα Windows συνάντησαν ένα σφάλμα κατά την πρόσβαση στο σύστημα μητρώο. Τα Windows θα κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή και να επιδιορθώσετε το μητρώο συστήματος για Μπορείτε.
  Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα σφάλματος, προχωρήστε στο βήμα 3. Εάν το κάνετε δεν εμφανίζεται μήνυμα λάθους, το μητρώο σας είναι OK.
 3. Για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Πιέστε το πλήκτρο ENTER όταν το "των Windows 98 Startup μενού" εμφανίζεται.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε Scanregκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Με το Ελέγξτε το μητρώο σας παράθυρο διαλόγου, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Θα πρέπει να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
  Των Windows εντόπισε σφάλμα σε αρχεία συστήματος και επαναφορά ένα πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων για να διορθώσετε το πρόβλημα.
 7. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
Τα Windows αποθηκεύουν πέντε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου σας. Εάν το μητρώο έχει καταστραφεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε "Μέθοδος 2: Επαναφορά του αρχείου System.1st"για να προσδιορίσετε εάν το μητρώο σας είναι έχει καταστραφεί.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση μητρώου, επικοινωνήστε ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft: 183887 Περιγραφή της εξέτασης μητρώου των Windows Εργαλείο (Scanreg.exe)

183603 Τρόπος προσαρμογής Ρυθμίσεις εργαλείου Έλεγχος μητρώου

184075 Περιγραφή πληροφορίες συστήματος της Microsoft Εργαλείο (Msinfo32.exe)

Μέθοδος 2: Επαναφορά του αρχείου System.1st

Για να επαναφέρετε το αρχείο System.1st, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL μέχρι να εμφανιστεί το "Μενού των Windows 98 Startup".
 2. Στο μενού εκκίνησης των Windows, επιλέξτε "Command Prompt Only" και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Για να καταργήσετε τα χαρακτηριστικά αρχείων από το αντίγραφο ασφαλείας του μητρώο, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\system.1st
 4. Για να καταργήσετε τα χαρακτηριστικά αρχείων από το τρέχον μητρώο, Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\windows\system.dat
 5. Για να μετονομάσετε το μητρώο, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  ren c:\windows\system.dat *.dax
 6. Για να αντιγράψετε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας στο τρέχον μητρώο, πληκτρολογήστε το η ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  copy c:\system.1st c:\windows\system.dat
Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εάν το "των Windows 98 Startup μενού" Εμφανίζει, επιλέξτε ασφαλή λειτουργία ή σε "Ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου", εάν χρειάζεται συνδεσιμότητα δικτύου.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το αρχείο System.1st είναι ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου που δημιουργείται κατά το τελικό στάδιο μιας εγκατάστασης των Windows. Όταν κάνετε επανεκκίνηση σας εκκίνηση του υπολογιστή, το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows σε "εγκατάσταση υλικού και ολοκλήρωση ρυθμίσεις"φάση της εγκατάστασης.

Εάν η αντικατάσταση του αρχείου System.dat με το Το αρχείο System.1st επιλύει το ζήτημα, το πρόβλημα μπορεί να σχετίζεται με το μητρώο βλάβη. Σημειώστε ότι ίσως χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε προγράμματα και προγράμματα οδήγησης συσκευών που έχετε εγκαταστήσει μετά την εγκατάσταση των Windows για να ενημερώσετε το νέο μητρώο.

Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί, επαναφέρετε το αρχικό μητρώο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL μέχρι να εμφανιστεί το "Μενού των Windows 98 Startup".
 2. Στο μενού εκκίνησης των Windows, επιλέξτε Command Prompt Only, και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές:
  c:\windows\command\attrib -s -h -r c:\windows\system.dat
  copy c:\windows\system.dax c:\windows\system.dat
  Πιέστε το πλήκτρο Y και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER, όταν σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε το υπάρχον Το αρχείο System.dat.
 4. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Επανεγκατάσταση των Windows σε έναν νέο φάκελο

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο μόνο αφού δοκιμάσετε όλα αντιμετώπισης προβλημάτων τα βήματα σε αυτό το άρθρο. Εάν η επανεγκατάσταση των Windows σε έναν νέο φάκελο, πρέπει να Επανεγκαταστήστε όλα τα προγράμματα που βασίζονται στα Windows, κάτω από τη νέα εγκατάσταση των Windows.

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
200378 OFF2000: Τρόπος εγκατάστασης των Windows 98 σε νέο φάκελο για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο Office 2000

Απενεργοποίηση των βελτιωμένων δυνατοτήτων BIOS

Οι περισσότεροι υπολογιστές έχουν αρκετές βελτιωμένες ρυθμίσεις που επιτρέπουν την υπολογιστή να αξιοποιήσει πλήρως το υλικό του υπολογιστή. Αυτές οι ρυθμίσεις υψηλής ταχύτητας να προκαλεί στο σύστημα αστάθεια. η απενεργοποίηση αυτών των δυνατοτήτων ενδέχεται να καταστήσει το ο υπολογιστής είναι πιο σταθερή. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για πληροφορίες σχετικά με Εισαγωγή βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS) και την αλλαγή των ρυθμίσεων του BIOS. Μπορείτε να εισαγάγετε το BIOS στα περισσότερα συστήματα αμέσως μετά την ενεργοποίηση της ενέργειας. Συνήθως ένα πάτημα πλήκτρου, όπως το DEL, απαιτείται για την εισαγωγή του BIOS. Τα παρακάτω είναι το κοινές δυνατότητες που ενδέχεται να παρεμποδίσουν τα προγράμματα του Office:
 • Μνήμη RAM σκιά
 • RAM σκιώδες βίντεο
 • Εσωτερική Cache
 • Εξωτερική Cache
 • Ενσωματωμένη προστασία από ιούς
Τα νεότερα σύνολα chip ενδέχεται να έχουν πιο εξελιγμένες δυνατότητες όπως η μνήμη καταστάσεις αναμονής, που ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα. Τα περισσότερα προγράμματα εγκατάστασης BIOS διαθέτουν μια η επιλογή για τη φόρτωση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του BIOS. Αυτή η επιλογή συνήθως απενεργοποιεί όλες προηγμένες δυνατότητες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Εσφαλμένη αλλαγή των ρυθμίσεων BIOS υλικού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζητήματα που ενδέχεται να προκαλέσει στον υπολογιστή σας να αποτύχει να ξεκινήσει ή να λειτουργήσει σωστά. Η Microsoft δεν εγγυάται που προβλήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη ρύθμιση υλικό BIOS επιλογές μπορούν να επιλυθούν. Τροποποίηση των ρυθμίσεων BIOS υλικού σε δική σας ευθύνη.

Έλεγχος υλικού

Εάν εξαντλήσατε όλα τα άλλα αντιμετώπιση βήματα και είστε ακόμα λαμβάνετε μηνύματα λάθους, είναι πιθανό ότι ένα ή περισσότερα τμήματα του σας υλικό είναι συμβατό με τα Windows ή είναι κατεστραμμένα. Για να εντοπίσετε ένα πρόβλημα με το υλικό του υπολογιστή σας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του υπολογιστή σας.

Ακατάλληλη έχει αναφερθεί καθήμενων εσφαλμένη μνήμη ή να προκαλέσει σφάλμα στο Kernel32.dll τα μηνύματα. Εναλλαγή μνήμης στις τράπεζες μητρική πλακέτα μνήμης έχει Γνωστά για να διορθώσετε ορισμένα από αυτά τα ζητήματα.

Έχει επίσης αναφερθεί που εκτελεί το Atron 380 Bus Mastering Ethernet κάρτα μπορεί να προκαλέσει Kernel32.dll σφάλματα. Η κατάργηση αυτής της κάρτας από τον υπολογιστή ενδέχεται να επιλύσει αυτές τις λάθους τα μηνύματα.

Το τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών τα προϊόντα.

Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας άλλου κατασκευαστή, για να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτής της επαφής τρίτων κατασκευαστών πληροφορίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις εταιρείες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Off2000 off2k krnl32

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 218853 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 13:03:51 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbmt KB218853 KbMtel
Σχόλια