Τρόπος μη αυτόματης επαναφοράς του μητρώου των Windows 98/Me

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR221512
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο επαναφοράς ενός αντιγράφου ασφαλείας του μητρώου των Windows 98 ή των Windows Millennium Edition (Me).
Περισσότερες πληροφορίες
Σε κανονικές συνθήκες, τα Windows έχουν τη δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού και ανάκτησης από σφάλματα μητρώου. Εάν τα Windows δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα, μπορεί να γίνει μη αυτόματη επαναφορά ενός προηγούμενου αντιγράφου του μητρώου. Τα Windows δημιουργούν και αποθηκεύουν ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου καθημερινά, όταν κάνετε εκκίνηση του υπολογιστή σας με επιτυχία. Από προεπιλογή, αποθηκεύονται πέντε προηγούμενα αντίγραφα του μητρώου. Για να ανακτήσετε ένα από αυτά τα προηγούμενα αντίγραφα:
  1. Κάντε εκκίνηση του υπολογιστή σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κατόπιν επιλέξτε την εντολή Safe Mode Command Prompt Only από το μενού εκκίνησης (Startup Menu) των Windows 98. Εάν χρησιμοποιείτε Windows Me, κάντε εκκίνηση του υπολογιστή σας με τη Δισκέτα εκκίνησης (startup disk).
  2. Στη γραμμή εντολών του MS-DOS, πληκτρολογήστε cd\windows\command και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER. Όπου windows είναι το όνομα του φακέλου στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows.

  3. Όπου Στη γραμμή εντολών C:, πληκτρολογήστε scanreg /restore και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  4. Όπου Επιλέξτε το προηγούμενο μητρώο που θέλετε να επαναφέρετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ένα μητρώο που λειτουργεί κανονικά υπάρχει η λέξη "Άρχισε" (Started) δίπλα στην ημερομηνία.

  5. Όπου Όταν λάβετε ειδοποίηση ότι επαναφέρατε ένα μητρώο που λειτουργεί κανονικά, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker), ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

183887 Περιγραφή του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) (Scanreg.exe)
98
Eigenschaften

Artikelnummer: 221512 – Letzte Überarbeitung: 12/29/2004 21:05:32 – Revision: 1.4

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbenv kbhowto kbtool kbwinme win98 windows αντίγραφο ασφαλείας αυτόματη εξέταση επαναφορά μη μητρώο μητρώου σφάλματα των KB221512
Feedback