Τρόπος αναζήτησης στο Internet από τη γραμμή διευθύνσεων του Internet Explorer

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR221754
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αναζήτησης στο Internet χρησιμοποιώντας τη γραμμή Διεύθυνση (Address) του Internet Explorer ή χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων "Διεύθυνση" (Address) στην επιφάνεια εργασίας ή στη γραμμή εργασιών.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε συνηθισμένα ονόματα ή λέξεις στη γραμμή Διεύθυνση (Address) του Internet Explorer και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο κουμπί Μετάβαση (Go) ή να πιέσετε το πλήκτρο ENTER, για να δείτε μια λίστα με τοποθεσίες Web σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησης.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν πληκτρολογήσετε το όνομα μιας τοποθεσίας Web χωρίς τύπο τομέα (όπως .com ή .org) στη γραμμή διευθύνσεων, μια δυνατότητα προγράμματος-πελάτη του Internet, που ονομάζεται Αυτόματη Ανίχνευση (AutoScan), αναζητά τις ακόλουθες τοποθεσίες Web: www.τοποθεσία_Web.com, www.τοποθεσία_Web.edu, www.τοποθεσία_Web.org, τοποθεσία_Web.com, τοποθεσία_Web.edu, και τοποθεσία_Web.org.

Internet Explorer 4Η δυνατότητα Αυτόματη Ανίχνευση (AutoScan) χρησιμοποιείται πάντα πριν από τη δυνατότητα Αυτόματη Αναζήτηση (AutoSearch) για μονολεκτικά ερωτήματα. Για ερωτήματα πολλών λέξεων, χρησιμοποιείται η δυνατότητα Αυτόματη Αναζήτηση (AutoSearch).

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματη Αναζήτηση (AutoSearch) για μονολεκτικά ερωτήματα, πληκτρολογήστε τη λέξη go, τη λέξη find ή το σημείο στίξης ? και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το θέμα που θέλετε.

Η δυνατότητα Αυτόματη Αναζήτηση (AutoSearch) χρησιμοποιεί έναν τυχαίο μηχανισμό αναζήτησης, για να εκτελέσει την αναζήτηση στον Internet Explorer 4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του μηχανισμού αναζήτησης της Αυτόματης Αναζήτησης (AutoSearch), ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
198279 Τρόπος αλλαγής της προεπιλεγμένης σελίδας αναζήτησης "Αυτόματη αναζήτηση"
Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες, όταν η διεύθυνση Web που καθορίζετε δεν εντοπιστεί:
 • Να μην γίνεται ποτέ αναζήτηση (Never search)
 • Να γίνεται πάντα ερώτηση (Always ask)
 • Να γίνεται πάντα αναζήτηση (Always search)
Η επιλογή Αυτόματη ανίχνευση κοινών βασικών τομέων (AutoScan common root domains) έχει οριστεί στην επιλογή Να γίνεται πάντα ερώτηση (Always ask) από προεπιλογή.

Internet Explorer 5Η ενοποίηση των δυνατοτήτων Αυτόματη Αναζήτηση (AutoSearch) και Αυτόματη Ανίχνευση (AutoScan) στον Internet Explorer 5 έχει έναν κύριο στόχο. Για μονολεκτικά ερωτήματα, η Αυτόματη Αναζήτηση (AutoSearch) πραγματοποιείται πριν από την Αυτόματη Ανίχνευση (AutoScan) χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης AutoSearch του Microsoft Network (MSN).

Για να προσαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε αναζητήσεις από τη γραμμή "Διεύθυνση" (Address), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές Internet (Internet Options).
 2. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), στην ενότητα Αναζήτηση από τη γραμμή διευθύνσεων (Search from the Address bar), κάντε κλικ στην επιλογή αναζήτησης που θέλετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Οι ακόλουθες επιλογές Αυτόματης Αναζήτησης (AutoSearch) και Αυτόματης Ανίχνευσης (AutoScan) είναι διαθέσιμες στον Internet Explorer 5:
 • Εμφάνιση αποτελεσμάτων και μετάβαση στην πιο σχετική τοποθεσία (Display results, and go to the most likely site)
 • Να μην γίνεται αναζήτηση από τη γραμμή διευθύνσεων (Do not search from the Address bar)
 • Εμφάνιση των αποτελεσμάτων στο βασικό παράθυρο (Just display the results in the main window)
 • Μετάβαση στην πιο σχετική τοποθεσία (Just go to the most likely site)
Η προεπιλογή είναι η επιλογή Εμφάνιση αποτελεσμάτων και μετάβαση στην πιο σχετική τοποθεσία (Display results, and go to the most likely site). Οι δυνατότητες Αυτόματης Ανίχνευσης (AutoScan) και Αυτόματης Αναζήτησης (AutoSearch) είναι αλληλοεξαρτώμενες στον Internet Explorer 5. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνο την Αυτόματη Ανίχνευση (AutoScan) (και να χρησιμοποιήσετε μόνο την Αυτόματη Αναζήτηση (AutoSearch)) ή να απενεργοποιήσετε μόνο την Αυτόματη Αναζήτηση (AutoSearch) (και να χρησιμοποιήσετε μόνο την Αυτόματη Ανίχνευση (AutoScan)). Συνεπώς, οι ακόλουθες επιλογές αναζήτησης δεν υποστηρίζονται στον Internet Explorer 5:
 • Αυτόματη Ανίχνευση, χωρίς Αυτόματη Αναζήτηση (AutoScan, no AutoSearch at all)
 • Αυτόματη Αναζήτηση, χωρίς Αυτόματη Ανίχνευση (AutoSearch, no AutoScan at all)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είστε εταιρικός χρήστης και δεν έχετε πρόσβαση στο Internet, ίσως θελήσετε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αναζήτηση. Σημειώστε ότι ο Internet Explorer 4 και ο Internet Explorer 5 δεν αναζητούν ούτε ανιχνεύουν αυτόματα μονολεκτικά ερωτήματα που πληκτρολογείτε στη γραμμή διευθύνσεων, στην επιφάνεια εργασίας ή στη γραμμή εργασιών. Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματης Αναζήτησης (AutoSearch) από τη γραμμή διευθύνσεων στην επιφάνεια εργασίας ή στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε το σημείο στίξης ? πριν από τον όρο ή τους όρους αναζήτησης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 221754 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 13:17:58 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive msient msiew98 msiew95 KB221754
Σχόλια