Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν είναι δυνατή η απεγκατάσταση του Internet Explorer μετά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows 98

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR222564
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά μητρώου" (Restoring the Registry) στο αρχείο Regedit.exe ή το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά ενός κλειδιού μητρώου" (Restoring a Registry Key) στο αρχείο Regedt32.exe.
Συμπτώματα
Μετά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Microsoft Windows 98, δεν θα είναι δυνατή η απεγκατάσταση του Internet Explorer έκδοση 5.
Αιτία
Αυτό το θέμα είναι δυνατό να παρουσιαστεί, εάν εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 98 σε υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ήδη ο Internet Explorer έκδοση 5. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 98 καταργεί τη δυνατότητα απεγκατάστασης του Internet Explorer έκδοση 5, ώστε να προστατευθούν σημαντικά αρχεία του συστήματος.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά θέματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου" (Edit Registry Data) στο αρχείο Regedt32.exe. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν εκτελείτε Windows NT ή Windows 2000, θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergemcy Repair Disk) (ERD).


Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, απεγκαταστήστε τον Internet Explorer έκδοση 5, πριν να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 98.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία απαιτεί την επανεγκατάσταση των Windows 98.
 1. Μετονομάστε το αρχείο Iemigrat.dll στο φάκελο Windows\System σε Iemigrat.old. Για να μετονομάσετε ένα αρχείο, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename), πληκτρολογήστε το νέο όνομα για το αρχείο και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe).
 3. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\ Migration\100
 4. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας της τιμής Μετεγκατάσταση συστήματος IE (IE System Migration):
  • Κάντε κλικ στην τιμή Μετεγκατάσταση συστήματος IE (IE System Migration).
  • Στο μενού Μητρώο (Registry), κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή αρχείου μητρώου (Export Registry file).
  • Επιλέξτε θέση για το αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 5. Διαγράψτε την τιμή Μετεγκατάσταση συστήματος IE (IE System Migration).
 6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 7. Επανεγκαταστήστε τα Windows 98.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν εγκαθιστάτε τον Internet Explorer έκδοση 5 σε υπολογιστή των Microsoft Windows 98/95, ο Internet Explorer εγκαθιστά ένα αρχείο μετεγκατάστασης βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (.dll) και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του λειτουργικού συστήματος που αντικαθιστά. Το αρχείο μετεγκατάστασης εγκαθίσταται, επειδή το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Internet Explorer δεν ελέγχει την έκδοση των αρχείων του λειτουργικού συστήματος, των οποίων δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας. Μία από τις λειτουργίες του αρχείου μετεγκατάστασης είναι να προστατεύει τα αρχεία που απαιτούνται από τον Internet Explorer έκδοση 5, στην περίπτωση που επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σας σύστημα.
5.0 5.00 remove removing uninstalling manual
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 222564 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/29/2014 19:34:56 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Internet Explorer 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbsetup kbui msiew95 msiew98 KB222564
Σχόλια