Βελτιωμένη δίσκου πόρων ιδιωτικών ιδιοτήτων κατά τη χρήση του διακομιστή συμπλέγματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:223023
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Τα Windows 2000 περιλαμβάνουν ιδιωτικές ιδιότητες πόρων δίσκου βελτιωμένη όταν χρησιμοποιείτε το διακομιστή συμπλέγματος. Ορισμένες από αυτές τις βελτιώσεις παρέχουν στους διαχειριστές καλύτερο έλεγχο μέσω όταν το Chkdsk εκτελείται σε ένα δίσκο συμπλέγματος.
Περισσότερες πληροφορίες

Διαφορές μεταξύ των Microsoft Windows NT 4.0 και Windows 2000

Όταν εκτελείτε μια εντολή για την εμφάνιση των ιδιωτικών ιδιοτήτων του πόρου που ονομάζεται δίσκου E: όπως εμφανίζεται στο διαχειριστή συμπλέγματος, σημειώστε τη διαφορά στο αποτέλεσμα μεταξύ των Windows NT 4.0 και Windows 2000:

Συμπλέγματος των Windows NT 4.0

Εντολή:σύμπλεγμαclusternameres /priv "Δίσκου E:"

Καταχώρηση ιδιωτικές ιδιότητες για "Δίσκου E:":
R Name               Value- -------------------------------- ----------------------- Signature            1415371731 (0x545cdbd3) DiskInfo             <Unknown Type>				

Τα Windows 2000 συμπλέγματος

Εντολή:σύμπλεγμαclusternameres /priv "Δίσκου E:"

Καταχώρηση ιδιωτικές ιδιότητες για "Δίσκου E:":
T Resource       Name              Value-- ----------- ------------------------------ --------------------D Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   Signature           1415371731 (0x545cdbd3)D Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   SkipChkdsk           0 (0x0)D Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   ConditionalMount        1 (0x1)B Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   DiskInfo            03 00 00 00 ... (264 bytes)B Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   MountVolumeInfo        D3 DB 5C 54 ... (104 bytes)				

Νέα ιδιωτικές ιδιότητες στα Windows 2000

Νέα ιδιωτικές ιδιότητες για τα Windows 2000 είναι οι εξής:
 • SkipChkdsk
 • ConditionalMount
 • MountVolumeInfo
Η συμπεριφορά του Chkdsk εξαρτάται από τις τιμές που έχουν αντιστοιχιστεί στις ιδιότητες SkipChkdsk και ConditionalMount. Εάν βρεθεί ο δίσκος να είναι κατεστραμμένο, ελέγχοντας το προβληματικό bit, ή σε περίπτωση που το απαρτίας έχει πρόσβαση σε μονάδα δίσκου στο φάκελο MSCS, η εντολή Chkdsk συμπεριφέρεται ως εξής:
 • Εάν SkipChkdsk = 1, Η συμπλέγματος η υπηρεσία δεν εκτελείται η εντολή Chkdsk σε σχέση με το προβληματικό μονάδα και να μοντάρει το δίσκο για άμεση χρήση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗSkipChkdsk = 1 αντικαθιστά τη ρύθμιση ConditionalMount και η υπηρεσία συμπλέγματος συμπεριφέρεται η ίδια, ανεξάρτητα από το τι έχει οριστεί η ιδιότητα ConditionalMount σε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΙδιωτική ιδιότητα ' Skipchkdsk = 1 ' στον απαρτίας του δίσκου δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, επειδή δεν είναι δυνατό να παραλειφθούν Chkdsk στη μονάδα δίσκου απαρτίας συμπλέγματος. Η ρύθμιση ισχύει για άλλους πόρους φυσικού δίσκου στο σύμπλεγμα.
 • Εάν SkipChkdsk = 0 και ConditionalMount = 0, η υπηρεσία συμπλέγματος αποτύχει στον πόρο δίσκου και αφήνει χωρίς σύνδεση.
 • Εάν SkipChkdsk = 0 και ConditionalMount = 1, του συμπλέγματος λειτουργεί η υπηρεσία "chkdsk/f" σε σχέση με τον τόμο είναι βρώμικο και στη συνέχεια να την μοντάρει. Αυτή είναι η τρέχουσα προεπιλεγμένη συμπεριφορά για τα συμπλέγματα των Windows 2000 και τη συμπεριφορά μόνο για τα συμπλέγματα των Windows NT 4.0.
Ιδιωτικές ιδιότητες αυτών των πόρων μπορεί να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εντολές:
 • σύμπλεγμαclustername/priv "Δίσκου E:" res Skipchkdsk = 0 [1]
 • σύμπλεγμαclustername/priv "Δίσκου E:" res ConditionalMount = 0 [1]
Η ιδιότητα MountVolumeInfo χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των αλλαγών που έγιναν στη Διαχείριση δίσκων και περιέχει τις ίδιες πληροφορίες με DiskInfo (που χρησιμοποιείται από τα Windows NT 4.0), αλλά είναι πιο κατανοητό, επειδή οι τιμές είναι σταθερές σε μήκος.

Αυτές οι πληροφορίες MountVolumeInfo δείγματος
D3DB5C5404000000000200000000000000004006000000000100000007460000000240060000000000FE3F060000000002000000074B00000000800C00000000000040060000000003000000074C00000040C0120000000000C03F06000000000400000007490000				
ερμηνεύεται ως εξής:
signature: D3DB5C54number of volumes: 04000000 starting offset  partition length volume # type letter fill00020000.00000000 00004006.00000000 01000000 07  46   000000024006.00000000 00FE3F06.00000000 02000000 07  4B   00000000800C.00000000 00004006.00000000 03000000 07  4C   00000040C012.00000000 00C03F06.00000000 04000000 07  49   0000				
DiskInfo διατηρείται στις ιδιότητες του πόρου δίσκου για συμβατότητα με ανάμειξη κόμβος συμπλέγματος με την οποία ένας κόμβος λειτουργεί με Windows 2000 και ένας εκτελεί τα Windows NT 4.0.

Οι πληροφορίες στις ιδιότητες DiskInfo και MountVolumeInfo ενημερώνεται, όταν συνδεθεί στον πόρο δίσκου. Η υπηρεσία συμπλέγματος ελέγχει τη ρύθμιση παραμέτρων του φυσικού δίσκου του συστήματος και, στη συνέχεια, κάνει διορθώσεις σε αυτές τις καταχωρήσεις μητρώου, αντίστοιχα. Ενημερωμένες εκδόσεις που γίνονται σε αυτές τις τιμές όσον αφορά τα γράμματα μονάδας δίσκου που εκτελούνται δυναμικά, όταν γίνονται αλλαγές χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση δίσκων.
Η εντολή CHKDSK W2000MSCS MSCS απενεργοποίηση chk δίσκος διακομιστή συμπλέγματος

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 223023 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 13:30:37 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB223023 KbMtel
Σχόλια