Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος επαναφοράς του γράμματος μονάδας δίσκου του συστήματος/εκκίνησης στα Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR223188

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Προειδοποίηση Μην χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, για να αλλάξετε μια μονάδα δίσκου σε έναν υπολογιστή όπου το γράμμα μονάδας δίσκου δεν έχει αλλάξει. Εάν το κάνετε, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκκίνηση του λειτουργικού σας συστήματος. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο μόνο για επαναφορά από μια αλλαγή γράμματος μονάδας δίσκου και όχι για αλλαγή μιας υπάρχουσας μονάδας δίσκου υπολογιστή σε κάτι άλλο. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των κλειδιών μητρώου σας, πριν να πραγματοποιήσετε αυτήν την αλλαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
249321 Δεν είναι δυνατή η σύνδεση, εάν έχει αλλάξει το γράμμα της μονάδας δίσκου στο διαμέρισμα εκκίνησης
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αλλαγής του γράμματος της μονάδας δίσκου συστήματος ή του γράμματος της μονάδας δίσκου εκκίνησης στα Windows. Γενικά, η αλλαγή αυτή δεν συνιστάται, ειδικά εάν το γράμμα της μονάδας δίσκου είναι το ίδιο με το γράμμα κατά την εγκατάσταση των Windows. Η μοναδική περίπτωση κατά την οποία ίσως θελήσετε να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, είναι όταν τα γράμματα της μονάδας δίσκου αλλάξουν χωρίς καμία παρέμβαση από το χρήστη. Αυτό ενδέχεται να συμβεί κατά τη διακοπή ενός ειδώλου τόμου ή εάν αλλάξουν οι παράμετροι σε μια μονάδα δίσκου. Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο και, σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να αλλάξετε πάλι τα γράμματα της μονάδας δίσκου ώστε να ταιριάζουν με αυτά της αρχικής εγκατάστασης.

Για να αλλάξετε ή να μεταθέσετε τα γράμματα μιας μονάδας δίσκου σε τόμους τους οποίους δεν μπορείτε διαφορετικά να αλλάξετε με χρήση του συμπληρωματικού προγράμματος Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management), χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση Σε αυτά τα βήματα, η μονάδα δίσκου D αφορά το (λανθασμένο) γράμμα μονάδας δίσκου το οποίο έχει αντιστοιχιστεί σε έναν τόμο, και η μονάδα δίσκου C αφορά το (νέο) γράμμα μονάδας δίσκου με το οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε το λανθασμένο ή να αντιστοιχίσετε σε κάποιον τόμο.

Αυτή η διαδικασία εναλλάσσει τα γράμματα μονάδας δίσκου για τις μονάδες δίσκου C και D. Εάν η εναλλαγή των γραμμάτων της μονάδας δίσκου δεν είναι απαραίτητη, δώστε στην τιμή του γράμματος της \DosDevice\: οποιοδήποτε γράμμα μονάδας δίσκου δεν χρησιμοποιείται.

Επιστροφή στην αρχή

Αλλαγή του γράμματος της μονάδας δίσκου συστήματος/εκκίνησης

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλου του συστήματος του υπολογιστή και της κατάστασης του συστήματος.
 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.
 3. Ξεκινήστε το αρχείο Regedt32.exe.
 4. Μεταβείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο MountedDevices.
 6. Στο μενού Ασφάλεια (Security), κάντε κλικ στην εντολή Δικαιώματα (Permissions).
 7. Βεβαιωθείτε ότι οι διαχειριστές έχουν δικαιώματα πλήρους ελέγχου (Full Control). Επαναφέρετε την προηγούμενη ρύθμιση αφού ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 8. Κλείστε το αρχείο Regedt32.exe και κατόπιν ανοίξτε το αρχείο Regedit.exe.
 9. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 10. Εντοπίστε το γράμμα της μονάδας δίσκου το οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε με ένα άλλο (νέο). Αναζητήστε το όνομα "\DosDevices\C:".
 11. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο \DosDevices\C: και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename).

  Σημείωση Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αρχείο Regedit αντί του αρχείου Regedt32, για να μετονομάσετε αυτό το κλειδί μητρώου.
 12. Μετονομάστε το σε ένα γράμμα μονάδας δίσκου που δεν χρησιμοποιείται "\DosDevices\Z:".

  Αυτό αποδεσμεύει το γράμμα μονάδας δίσκου C.
 13. Εντοπίστε το γράμμα της μονάδας δίσκου που θέλετε να αλλάξει. Αναζητήστε το όνομα "\DosDevices\D:".
 14. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο \DosDevices\D: και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename).
 15. Μετονομάστε το αρχείο στο κατάλληλο (νέο) γράμμα μονάδας δίσκου "\DosDevices\C:".
 16. Κάντε κλικ στην τιμή για το \DosDevices\Z:, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία (Rename) και κατόπιν ονομάστε το ξανά "\DosDevices\D:".
 17. Κλείστε το αρχείο Regedit και κατόπιν ανοίξτε το αρχείο Regedt32.
 18. Επαναφέρετε την προηγούμενη ρύθμιση για τα δικαιώματα Διαχειριστή (θα πρέπει μάλλον να έχουν οριστεί δικαιώματα μόνο για ανάγνωση).
 19. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Επιστροφή στην αρχή
Διαμέρισμα Mounted Devices
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 223188 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/21/2007 13:19:00 - Αναθεώρηση: 5.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbhowtomaster kbenv KB223188
Σχόλια