Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

OL2000: Μήνυμα λάθους: Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την έναρξη της εκτύπωσης (There Was an Error When Printing Started)

Μήνυμα λάθους
Όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε από το Outlook, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την έναρξη της εκτύπωσης.

(There was an error when printing started.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Microsoft Office 2000 διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες που σας επιτρέπουν να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για προειδοποιήσεις ή μηνύματα λάθους των οποίων η αντιμετώπιση παρουσιάζει δυσκολίες. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες για το συγκεκριμένο και για άλλα μηνύματα λάθους του Microsoft Office 2000, κάντε λήψη του αρχείου "Προσαρμοζόμενες ειδοποιήσεις του Microsoft Office 2000" (Microsoft Office 2000 Customizable Alerts) από την τοποθεσία του Microsoft Office Update στο Web, στην ακόλουθη διεύθυνση (στα αγγλικά): ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μεταβήκατε σε αυτό το άρθρο κάνοντας κλικ στο κουμπί Πληροφορίες Web (Web Info) σε ένα μήνυμα λάθους, η δυνατότητα "Προσαρμοζόμενες ειδοποιήσεις" (Customizable Alerts) είναι ήδη ενεργοποιημένη.
Τι να προσπαθήσετε

Ο εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος

Εάν ο εκτυπωτής είναι απευθείας συνδεδεμένος στον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και σωστά συνδεδεμένος. Εάν ο εκτυπωτής είναι σε δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στον εκτυπωτή από άλλον υπολογιστή του δικτύου.

Επιστροφή στην αρχή

Αντιστοίχιση θύρας για τον εκτυπωτή δικτύου

Πριν να ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή διαδρομή για τον εκτυπωτή δικτύου.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) από το μενού συντόμευσης.
 3. Στην καρτέλα Λεπτομέρειες (Details), κάντε κλικ στο κουμπί Αντιστοιχία θύρας εκτυπωτή (Capture Printer Port).
 4. Στη λίστα Όνομα συσκευής (Device), κάντε κλικ για να επιλέξετε μια θύρα που δεν χρησιμοποιείται από άλλον εκτυπωτή.
 5. Στο πλαίσιο Διαδρομή (Path), πληκτρολογήστε τη διαδρομή δικτύου προς τον εκτυπωτή και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στη λίστα Εκτύπωση στη θύρα (Print To The Following Port), κάντε κλικ στη θύρα που επιλέξατε στο βήμα 4 και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Επιστροφή στην αρχή

Επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ή έλεγχος των υπηρεσιών εκτύπωσης δικτύου

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) του μενού συντόμευσης. Εάν ερωτηθείτε αν θέλετε να καταργήσετε τα επιπλέον αρχεία που έχουν απομείνει στο σύστημα, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη εκτυπωτή (Add Printer) και ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτών" (Add Printer Wizard), για να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Εάν ερωτηθείτε αν θέλετε να αντικαταστήσετε τα υπάρχοντα αρχεία, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 4. Επιπλέον, ο υπολογιστής που έχει τον κοινόχρηστο εκτυπωτή ίσως να απαιτεί προσοχή όσον αφορά τις υπηρεσίες εκτύπωσης. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για να βεβαιωθείτε ότι οι υπηρεσίες εκτύπωσης λειτουργούν.
Επιστροφή στην αρχή
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα εκτύπωσης κατά τη χρήση των Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows Millennium, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft (Knowledge Base):
128345 Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης στα Windows 95/98/Millennium Edition
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα εκτύπωσης που αφορούν ειδικά το Outlook 2000, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
195861 OL2000: (IMO) Σφάλμα 1120 κατά την εκτύπωση φαξ
196683 OL2000: Το Outlook δεν ανταποκρίνεται κατά την εκτύπωση της λεπτομερούς προβολής καρτών διευθύνσεων
197724 OL2000: (IMO) Μήνυμα λάθους: Η αυτόματη εκτύπωση του αρχείου απέτυχε
212911 OL2000: Προέκυψε ένα ζήτημα κατά την εκτύπωση καρτών διευθύνσεων επαφών
212942 OL2000: Η εκτύπωση σε εκτυπωτή HP LaserJet 5Si/Si MX PS προκαλεί σφάλμα μη έγκυρης σελίδας
212946 OL2000: Μήνυμα λάθους: "Το OUTLOOK προκάλεσε γενικό σφάλμα προστασίας (GPF) στην ενότητα HPBLA2.DLL" (OUTLOOK caused a General Protection Fault in module HPBLA2.DLL) κατά την εκτύπωση του στυλ καρτών
212958 OL2000: Η εκτύπωση στοιχείου επαφών στον εκτυπωτή Epson LP-9200S προκαλεί διακοπή λειτουργίας στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
218370 OL2000: (IMO) Μήνυμα λάθους φαξ: "Δεν ήταν δυνατή η έναρξη της εκτύπωσης" (Could not start print job)
222419 OL2000: (CW) Σφάλμα κατά την εκτύπωση πρόσκλησης σε σύσκεψη από μη ανοιγμένο μήνυμα
223410 OL2000: Μήνυμα λάθους: "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη λήψη των ρυθμίσεων εκτύπωσης. Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης επανήλθαν στις προεπιλεγμένες τιμές." (Error obtaining print settings. Your print settings have been reset to default.)
234623 OL2000: Μήνυμα λάθους: "Δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν οι πληροφορίες για τον εκτυπωτή. Για να ελέγξετε την εγκατάσταση του εκτυπωτή, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Εκτυπωτές" στον Πίνακα Ελέγχου των Windows." (Cannot retrieve printer information. To check the printer setup, double-click the Printers icon in Windows Control Panel)
238473 OL2000: (IMO) Μήνυμα λάθους: "Εκτυπώθηκε σφάλμα PCL XL κατά την εκτύπωση ενός φαξ" (PCL XL Error Printed When Printing a Fax)
253966 OL2000: Παρουσιάζεται σφάλμα στο Outlprnt κατά τον καθορισμό στυλ εκτύπωσης ή κατά την εκτύπωση
OFF2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 223414 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/02/2005 13:50:15 - Αναθεώρηση: 4.3

 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • kbdownload kbprb KB223414
Σχόλια