Τα αρχεία Dsofile.dll σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε ιδιότητες εγγράφου του Office, όταν δεν έχετε εγκατεστημένο το Office

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:224351
Περίληψη
Το δείγμα αρχείου Dsofile.dll είναι ένα στοιχείο ActiveX σε εξέλιξη για προγραμματιστές που χρησιμοποιούν το Microsoft Visual Basic .NET ή το Microsoft .NET Framework. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε προσαρμοσμένες εφαρμογές σας για να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του εγγράφου OLE που σχετίζονται με τα αρχεία του Microsoft Office, όπως είναι τα εξής:
 • Τα βιβλία εργασίας του Microsoft Excel
 • Οι παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint
 • Έγγραφα του Microsoft Word
 • Το Microsoft Project έργα
 • Σχέδια Microsoft Visio
 • Άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε μορφή OLE Structured αποθήκευσης
Το δείγμα αρχείου Dsofile.dll είναι γραμμένο σε Microsoft Visual C++. Το δείγμα αρχείου Dsofile.dll δείχνει πώς να χρησιμοποιήσετε το Ole32IPropertyStorageδιασύνδεση πρόσβασης σύνθετες ιδιότητες OLE δομή αποθήκευσης αρχείων. Το στοιχείο μετατρέπει τα δεδομένα σε τύπους δεδομένων φιλικό αυτοματισμού για ευκολότερη χρήση από υψηλό επίπεδο προγραμματισμού γλώσσες όπως η Visual Basic 6.0, Visual Basic .NET και C#. Το δείγμα αρχείου Dsofile.dll δίνεται με πλήρη πηγαίο κώδικα και περιλαμβάνει πελάτες το δείγμα έχει συνταχθεί σε Visual Basic 6.0 και Visual Basic .NET 2003 (7.1).
Περισσότερες πληροφορίες

Λήψη στοιχείων ActiveX του δείγματος

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
ΕΧΕΤΕ το ΔΙΚΑΙΩΜΑ με δικαιώματα εκμετάλλευσης χωρίς να χρησιμοποιήσετε, για να τροποποιήσετε, να αναπαραγάγετε και να διανείμετε το στοιχείο αρχείο δείγματος Dsofile.dll και τα αρχεία κώδικα προέλευσης C++ με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες. Αυτό είναι υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε ότι η Microsoft έχει δεν παρέχει καμία εγγύηση, χωρίς Υποχρεώσεις και καμία ευθύνη για τη χρήση τους ή τις πληροφορίες που παρέχονται μέσα. Το στοιχείο και το αρχείο προέλευσης κώδικα παρέχεται χωρίς χρέωση μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και θεωρείται ένα δείγμα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο, ή οποιουδήποτε τμήματος thereof, σε μια τεχνική λύση, είστε υπεύθυνοι για την αναθεώρηση, για την τροποποίηση, για τον έλεγχο και για την υποστήριξη του στοιχείου στον εαυτό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗΤο Dsofile.dll τον πηγαίο κώδικα και τα συσχετισμένα δείγματα παρέχονται "ως έχουν" χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, περιλαμβανομένων ενδεικτικά τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.Χρησιμοποιήστε με δική σας ευθύνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΓια να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε έγγραφα του Office 2007, χρησιμοποιώντας αυτό το δείγμα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο συμβατότητας του Office 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πόροι".

Πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες εγγράφου OLE

Κάθε έγγραφο σύνθετων OLE να αποθηκεύσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο σε σύνολα μόνιμη ιδιότητα. Αυτές ονομάζονται συλλογικά το "Σύνοψη ιδιοτήτων εγγράφου." Αυτά τα σύνολα ιδιοτήτων γίνεται από "COM/OLE" έτσι ώστε τα προγράμματα-πελάτες άλλων κατασκευαστών να διαβάσετε αυτές τις πληροφορίες χωρίς τη Βοήθεια του στην κύρια εφαρμογή που είναι υπεύθυνος για το αρχείο.

Για να βοηθήσει τους προγραμματιστές που είναι ενδιαφέρονται κατά την ανάγνωση των ιδιοτήτων του εγγράφου, παρέχουμε τις παρακάτω δύο διασυνδέσεις για τη διαχείριση των ιδιοτήτων ορίζει:
 • IPropertySetStorage
 • IPropertyStorage
Ωστόσο, ορισμένες γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου μπορεί να έχετε προβλήματα με τη χρήση αυτών των διασυνδέσεων, επειδή οι διασυνδέσεις δεν είναι συμβατά με αυτοματισμό. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιούν μια βιβλιοθήκη DLL ActiveX, όπως το "DsoFile δείγμα" για να διαβάσετε και να γράψετε τις πιο κοινές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται στο OLE σύνθετων εγγράφων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εκείνα που χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές του Microsoft Office.

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο DsoFile από την προσαρμοσμένη εφαρμογή σας

The Dsofile.dll sample file reads and writes to both the standard properties and the custom properties from any "OLE Structured Storage" file. This includes, but is not limited to, the following:
 • Word documents
 • Excel workbooks
 • PowerPoint presentations
Because of the size and the speed of the Dsofile.dll sample file, the DLL can be much more efficient than trying to Automate Office to read document properties.

To use the component, set a reference to the Dsofile type library that is named "DSO OLE Document Properties Reader 2.1." The component can be used for both late calls and early bound calls.the Dsofile.dll sample file has only one object that can be created. That object is namedDSOFile.OleDocumentProperties. Για ναDSOFile.OleDocumentPropertiesobject provides access to the OLE document properties of a file you load by using theOpenΗ μέθοδος. All properties are read in and cached on open. All properties are then made available through theOleDocumentPropertiesobject for editing. The properties are only written back to the file when you callΑποθήκευση (Save). When you are done editing a file, callClose (Κλείσιμο)to release the file lock.

The standard OLE properties and the standard Office Summary properties can be obtained from theSummaryPropertiesΙδιότητα. Custom properties are listed in theCustomPropertiesη συλλογή. Each custom property has a unique name. Each custom property is accessible in the collection by that name. You can add or remove individual properties. Also, you can enumerate through the entire collection by using the "For Each" syntax in Visual Basic .NET.

Όταν τοOpenmethod is called, theOleDocumentPropertiesobject that is named Dsofile tries to open the document for both read access and write access. If the file has been marked read-only or if the files is located on an NTFS share that only provides Read access, the call may fail. Ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Error 70:Permission denied
If you want to open the file for read access only , passTrueγια τοReadOnlyparameter on theOpenΗ μέθοδος. Additionally, you can pass thedsoOptionOpenReadOnlyIfNoWriteAccessflag if you want Dsofile to try to open the file for editing. However, if Dsofile cannot gain access because file is read-only or is locked by another process, open a read-only copy. Then, you can verify whether the document is opened read-only by using theIsReadOnlyΙδιότητα.

Once a property has been changed or modified, you can use theIsDirtyproperty to verify whether the property set has to be saved. Changes that are made are not written to the file untilΑποθήκευση (Save)is called. If you do not callΑποθήκευση (Save), your changes are lost onClose (Κλείσιμο).

In addition to the standard Automation error messages, Dsofile can return one of the following custom error messages when something goes wrong:
Error -2147217151 (&H80041101): You must open a document to perform the action requested.
Error -2147217150 (&H80041102): You must close the current document before opening a new one in the same object.
Error -2147217149 (&H80041103): The document is in use by another program and cannot be opened for read-write access.
Error -2147217148 (&H80041104): The document is not an OLE file, and does not support extended document properties.
Error -2147217147 (&H80041105): The command is not available because document was opened in read-only mode.
Error -2147217146 (&H80041106): The command is available for OLE Structured Storage files only.
Error -2147217145 (&H80041107): The object is not connected to the document (it was removed or the document was closed).
Error -2147217144 (&H80041108): Cannot access property because the set it belongs to does not exist.
Error -2147217143 (&H80041109): The property requested does not exist in the collection.
Error -2147217142 (&H8004110A): An item by that name already exists in the collection.

Unicode Property Sets

OLE Property Sets can store strings in either Unicode format or in Multi-Byte Character String (MBCS) format with a specified code page. Dsofile can read and write to either type of property set. By default, Dsofile selects Unicode when Dsofile creates new sets, such as when adding properties to a file that has none. If you want Dsofile to create the set by using MBCS format for strings, you can pass thedsoOptionUseMBCStringsForNewSetsflag in theOpenΗ μέθοδος.

Because existing property sets may use MBCS format, Dsofile has to store strings in the same format during a save. If you try to add a string that is unable to map into the code page for the property set, the operation may fail. Therefore, limit your strings to characters that you know exist in the code page of the system that made the file. Alternatively, make sure that all property sets are in Unicode format before you edit those properties.

ΣΗΜΕΙΩΣΗDsofile δεν μετατρέπει μια υπάρχουσα ιδιότητα MBCS την τιμή Unicode. Πρέπει να τροποποιήσετε το δείγμα, εάν θέλετε να προσθέσετε αυτήν τη δυνατότητα.

Τα βήματα για να ρυθμίσετε και να ελέγξετε το αρχείο DLL

Το αυτοαποσυμπιεζόμενο πρόγραμμα Εγκατάστασης εγκαθιστά και καταχωρεί το στοιχείο DsoFile.dll σε μια θέση που θέλετε. Το αυτοαποσυμπιεζόμενο πρόγραμμα Εγκατάστασης εγκαθιστά επίσης δύο εφαρμογές δοκιμών Visual Basic .NET που παρουσιάζουν τον τρόπο χρήσης του στοιχείου και τον πηγαίο κώδικα.

Εάν μετακινήσετε το αρχείο DLL σε άλλη θέση ή σε άλλον υπολογιστή, θα πρέπει να επαναλάβετε την καταχώρηση του αρχείου DLL πριν να τις χρησιμοποιήσετε ξανά. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστεregsvr32 [filepath]\dsofile.dllΣτοΕκτέλεσηπαράθυρο διαλόγου σχετικά με τοStartΜενού (Menu).

Για να εκτελέσετε το δείγμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Για τη Visual Basic 6.0 επίδειξη

 1. Ανοίξτε το δείγμα έργου Visual Basic 6.0 που ονομάζεται ως εξής:

  .\Source\Vb6Demo\PropDemo.vbp
 2. Βεβαιωθείτε ότι Dsofile.dll έχει γίνει σωστή αναφορά. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτεΑναφορέςΣτο διακομιστήΤο έργοΜενού (Menu). Επαληθεύστε αν έχει οριστεί μια αναφορά γιαΜονάδα ανάγνωσης ιδιοτήτων εγγράφου OLE DSO 2.1.
 3. Πατήστε F5 για να εκτελέσετε το έργο.
 4. Όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να ανοίξετε ένα αρχείο σύνθετο έγγραφο, επιλέξτε το κατάλληλο αρχείο και παρατηρήστε ότι εμφανίζεται στις ιδιότητές του εγγράφου.

Για μια 2003 της Visual Basic (7.1) ή μια επίδειξη της Visual Basic 2005 (8.0)

 1. Ανοίξτε το έργο της Visual Basic 7.1 που ονομάζεται ως εξής:

  .\Source\Vb7Demo\FilePropDemoVB7.SLN

  Μπορείτε να ανοίξετε αυτό το έργο είτε 7.1 της Visual Basic στο Visual Studio .NET 2003 ή το Visual Basic 8.0 στο Visual Studio 2005.
 2. Εάν σας ζητηθεί να μετατρέψουν αυτόματα τη λύση σε μορφή 8.0, κάντε κλικ στο κουμπίYES, και ακολουθήστε τον οδηγό για να μετατρέψετε το έργο.
 3. Πατήστε F5 για να μεταγλωττίσετε και να εκτελέσετε το έργο της Visual Basic.
 4. Όταν εμφανιστεί η φόρμα, κάντε κλικ στο κουμπίOpen.
 5. Επιλέξτε ένα κατάλληλο αρχείο του Office και κάντε κλικ στο κουμπίOk.

  Παρατηρήστε ότι οι ιδιότητες εγγράφου του αρχείου του Office εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του εγγράφου.
Αναφορές
Το στοιχείο Dsofile.dll έχει ενημερωθεί για να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε ιδιότητες εγγράφου για τα αρχεία του Microsoft Office 2007, αν μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε το πακέτο συμβατότητας του Office 2007. Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του πακέτου συμβατότητας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάγνωσης των ιδιοτήτων του εγγράφου από το Visual C++, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
186898Τρόπος ανάγνωσης των ιδιοτήτων σύνθετων εγγράφων απευθείας με VC ++
KBCODE

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 224351 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/19/2010 20:05:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Visual Basic 2005, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition

 • kbdownload kbautomation kbfile kbinfo kbpersistst kbmt KB224351 KbMtel
Σχόλια