Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον ιό μακροεντολών "Melissa" του Word που επηρεάζει το Word 2000, Outlook 2000, και το Outlook 98

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR224506
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον ιό μακροεντολών του Word που ονομάζεται Melissa. Σε αυτό το άρθρο εξετάζονται τα εξής θέματα:
  • Ποιον μπορεί να επηρεάσει ο ιός;
  • Τι είναι ο ιός μακροεντολών Melissa;
  • Το Word 2000 θα προστατέψει τον υπολογιστή μου από αυτόν τον ιό καθώς και από άλλους ιούς μακροεντολών;
  • Με ποιον τρόπο μπορώ να βεβαιωθώ ότι είναι ενεργοποιημένη η προστασία μακροεντολών από ιούς του Word;
  • Με ποιον τρόπο μπορώ να εξασφαλίσω ότι δεν θα μολυνθεί ο υπολογιστής μου;
  • Τι πρέπει να κάνω, εάν ο υπολογιστής μου έχει μολυνθεί από αυτόν τον ιό ή εάν πιστεύω ότι έχει μολυνθεί;
  • Τι μπορώ να κάνω εάν έχω περισσότερα ερωτήματα σχετικά με ιούς μακροεντολών;
Περισσότερες πληροφορίες
Στις 26 Μαρτίου του 1999, η Microsoft ενημερώθηκε σχετικά με τον ιό μακροεντολών του Word W97M/Melissa.A (ονομάστηκε Melissa), ο οποίος επηρέασε πολλούς χρήστες και εταιρείες. Όπως συμβαίνει με όλα τα θέματα ασφαλείας, η Microsoft το έλαβε σοβαρά υπόψη της και επειδή αυτός ο συγκεκριμένος ιός επεκτάθηκε ευρέως, η Microsoft λαμβάνει μέτρα για να ενημερώσει προληπτικά τους πελάτες της και να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών. Λαμβάνοντας τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα επηρεάσει τον υπολογιστή σας.

Ποιον μπορεί να επηρεάσει ο ιός;

Ο ιός αυτός μπορεί να επηρεάσει όσους χρησιμοποιούν το Word μαζί με το Outlook έκδοση 98 ή 2000 . Εάν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό, αυτός ο συγκεκριμένος ιός δεν θα επηρεάσει τον υπολογιστή σας.

Τι είναι ο ιός μακροεντολών Melissa;

Είναι ένας ιός μακροεντολών του Word που μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνημμένο έγγραφο του Word. Το μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να έχει το εξής θέμα: Important Message From "Όνομα_χρήστη (UserName)" και μπορεί να περιέχει και το μήνυμα Here is that document you asked for ... don't show anyone else ;-). Εάν ανοίξετε το συνημμένο έγγραφο του Word και ενεργοποιήσετε τον ιό μακροεντολών (δηλ. επιτρέψετε την εκτέλεσή του), μπορεί να επεκταθεί στέλνοντας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το μολυσμένο έγγραφο σε πολλούς παραλήπτες. Ο ιός διαβάζει τη λίστα των μελών από κάθε Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book) του Outlook και στέλνει μέσω προγράμματος ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πρώτους 50 παραλήπτες.

Το όνομα του αρχικού μολυσμένου εγγράφου του Word είναι List.doc, μπορεί όμως να αλλάξει και να πάρει οποιοδήποτε όνομα. Αφού ενεργοποιηθεί ο ιός και επιτραπεί η εκτέλεσή του, μπορεί να μολύνει το προεπιλεγμένο πρότυπό σας (Normal.dot). Τα νέα έγγραφα βασίζονται στο πρότυπο Normal.dot και είναι δυνατό να μολυνθούν και αυτά. Σε αυτό το σενάριο, μπορεί να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο, να στείλετε ή να δώσετε το αρχείο σε κάποιον και κατ' αυτόν τον τρόπο να μολυνθεί ο υπολογιστής του. Στη συνέχεια ο ιός θα επιχειρήσει να στείλει το έγγραφό σας (αντί του αρχικού μολυσμένου αρχείου List.doc) σε 50 παραλήπτες από κάθε Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book) του Outlook.

Ο ιός αυτός δεν φαίνεται να καταστρέφει δεδομένα. Εάν η τρέχουσα ημερομηνία ισοδυναμεί με τα λεπτά της τρέχουσας ώρας και ανοίξετε το μολυσμένο έγγραφο, το ακόλουθο κείμενο θα εισαχθεί στην τρέχουσα θέση του σημείου εισαγωγής:

Twenty-two points, plus triple-word-score, plus fifty points for using all my letters. Game's over. I'm outta here.


Το Word 2000 θα προστατέψει τον υπολογιστή μου από αυτόν τον ιό καθώς και από άλλους ιούς μακροεντολών;

Ναι. Το Word 2000 θα σας προστατέψει από ιούς μακροεντολών συμπεριλαμβανομένου αυτού του ιού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Επίπεδο υψηλής ασφαλείας (High Security Level) ή Μεσαίο επίπεδο ασφάλειας (Medium Security Level)Υψηλή (High) αποτελεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση). Έχοντας ενεργοποιημένη την Υψηλή (High) ασφάλεια, κάθε φορά που ανοίγετε ένα έγγραφο του Word που περιέχει μακροεντολές, θα επιτρέπεται η εκτέλεση μόνο των μακροεντολών που έχουν ψηφιακή υπογραφή από αξιόπιστες πηγές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία ασφαλείας, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Word (Microsoft Word Help) από το μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε ασφάλεια (security) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα θεμάτων (Search), για να προβάλετε τα θέματα που βρέθηκαν.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον έλεγχο ταυτότητας και την επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών απαιτείται ο Internet Explorer 4. x ή νεότερη έκδοση. Σε συστήματα που δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ελέγχου ταυτότητας, πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τις μακροεντολές, όταν δεν είστε σίγουροι για το σκοπό και τη λειτουργία τους. Επιλέγοντας την απενεργοποίηση των μακροεντολών, εμποδίζετε αυτόν τον ιό καθώς και οποιονδήποτε άλλο ιό μακροεντολών να εκτελεστεί και τους καθιστάτε αβλαβείς. Ο ιός ενεργοποιείται μόνο εάν ανοίξετε το συνημμένο έγγραφο του Word και επιλέξετε την ενεργοποίηση των μακροεντολών ή εάν το Επίπεδο ασφάλειας (Security Level) των μακροεντολών έχει οριστεί στη ρύθμιση Χαμηλή (Low).

Με ποιον τρόπο μπορώ να βεβαιωθώ ότι είναι ενεργοποιημένη η προστασία μακροεντολών από ιούς του Word 2000;

  1. Κάντε διπλό κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Μακροεντολή (Macro) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ασφάλεια (Security).
  2. Επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας που θέλετε. Η Υψηλή (High) ασφάλεια επιτρέπει το άνοιγμα μόνο των μακροεντολών πού έχουν υπογραφή. Οι μακροεντολές που δεν έχουν υπογραφή απενεργοποιούνται αυτόματα. Η Μεσαία (Medium) ασφάλεια εμφανίζει πάντα το παράθυρο διαλόγου για την προστασία των μακροεντολών που σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τις μακροεντολές, εάν δεν είστε σίγουροι για αυτές.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα επειδή δεν μπορείτε να βρείτε τις εντολές, ο υπολογιστής σας μπορεί ήδη να έχει επηρεαστεί. Εάν συμβαίνει αυτό, εκτελέστε το λογισμικό εντοπισμού ιών που περιέχει την τελευταία ενημερωμένη έκδοση και ελέγχετε συχνά το σύστημά σας. Η υποστήριξη για αυτόν το συγκεκριμένο ιό διατίθεται ήδη από πολλούς προμηθευτές λογισμικών εντοπισμού ιών. Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε το λογισμικό εντοπισμού ιών, θα χρειαστεί να διαγράψετε και να μετονομάσετε το αρχείο Normal.dot που διαθέτετε. Αυτό το αρχείο είναι το καθολικό πρότυπο του Word που ξαναδημιουργείται αυτόματα μετά την εκκίνηση του Word. Αφού το κάνετε αυτό, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή ή μετονομασία του προτύπου Normal.dot, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
211800 WD97: Τι πρέπει να κάνετε εάν έχετε ιό μακροεντολής

Με ποιον τρόπο μπορώ να εξασφαλίσω ότι δεν θα μολυνθεί ο υπολογιστής μου;

Βεβαιωθείτε ότι τα επίπεδα ασφαλείας μακροεντολών του Office έχουν ρυθμιστεί στο Υψηλή (High) ή Μεσαία (Medium), όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Να κάνετε πάντα την επιλογή Απενεργοποίηση μακροεντολών (Disable Macros) όταν σας ζητείται, εάν δεν είστε βέβαιοι για το σκοπό της μακροεντολής μέσα στο έγγραφο. Κατ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ανοίξετε το έγγραφο και να διαβάσετε τα περιεχόμενά του.

Εκτελέστε την τελευταία ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού εντοπισμού ιών και κάνετε συχνά έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι μακροεντολές των εγγράφων σας είναι ασφαλείς. Μέσα αντιμετώπισης αυτού του συγκεκριμένου ιού διατίθενται ήδη από πολλές εταιρείες δημιουργίας προγραμμάτων αντιμετώπισης ιών. Μην ξεχνάτε επίσης να ενημερώνετε το λογισμικό εντοπισμού ιών που διαθέτετε, εγκαθιστώντας τα πιο πρόσφατα αρχεία υπογραφής της συγκεκριμένης εταιρείας. (Οι περισσότερες εταιρείες που δημιουργούν εφαρμογές εντοπισμού ιών εκδίδουν νέο αρχείο υπογραφής κάθε μήνα.) Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα λογισμικά εντοπισμού ιών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
49500 Λίστα προμηθευτών λογισμικού αντιμετώπισης ιών

Τι πρέπει να κάνω, εάν ο υπολογιστής μου έχει μολυνθεί από αυτόν τον ιό ή εάν πιστεύω ότι έχει μολυνθεί;

Eκτελέστε το λογισμικό εντοπισμού ιών που περιέχει την τελευταία ενημερωμένη έκδοση και ελέγχετε συχνά το σύστημά σας. Η υποστήριξη για αυτόν το συγκεκριμένο ιό διατίθεται ήδη από πολλές εταιρείες λογισμικών εντοπισμού ιών.

Βεβαιωθείτε ότι τα επίπεδα ασφαλείας μακροεντολών του Office έχουν ενεργοποιηθεί στα επίπεδα Υψηλή (High) ή Μεσαία (Medium). Αφού επιτραπεί η εκτέλεσή του ιού, θα απενεργοποιήσει την προστασία από ιούς στο Word. Μην ξεχάσετε να βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια του Office είναι ενεργοποιημένη στα επίπεδα αυτά, ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως σε αυτό το άρθρο.

Τι μπορώ να κάνω εάν έχω περισσότερα ερωτήματα σχετικά με ιούς μακροεντολών;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιούς μακροεντολών, τον ιό Melissa και τους προμηθευτές λογισμικού εντοπισμού ιών, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
163932 WD97: Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τους ιούς μακροεντολών του Word

Ή δοκιμάστε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web (στα αγγλικά):

προσβεβλημένο αντιμετώπιση ιών προστασία προστατευμένο προσβάλλω φάρσα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 224506 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/11/2014 13:53:47 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo KB224506
Σχόλια