Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος απενεργοποίησης της εργασίας μεταβαίνοντας σε πλατφόρμες Win32

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:226359
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο απενεργοποίησης της εναλλαγής εργασιών και άλλες συναρτήσεις συστήματος πρόσβαση από τους συνδυασμούς πλήκτρων, όπως CTRL + ESC και ALT + TAB σε πλατφόρμες Win32.

Windows 95 και Windows 98

Εφαρμογές να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε ALT + TAB και CTRL + ESC, για παράδειγμα, καλώντας SystemParametersInfo (SPI_SETSCREENSAVERRUNNING). Για να απενεργοποιήσετε ALT + TAB και CTRL + ESC, ορίστε την παράμετρο uiParamTrueΓια να ενεργοποιήσετε τους συνδυασμούς πλήκτρων, ορίστε την παράμετροFALSE:
UINT nPreviousState;// Disables task switchingSystemParametersInfo (SPI_SETSCREENSAVERRUNNING, TRUE, &nPreviousState, 0);// Enables task switchingSystemParametersInfo (SPI_SETSCREENSAVERRUNNING, FALSE, &nPreviousState, 0);				
ΣΗΜΕΙΩΣΗΟι εφαρμογές που χρησιμοποιούν SystemParametersInfo (SPI_SETSCREENSAVERRUNNING) για να απενεργοποιήσετε την εναλλαγή εργασιών πρέπει να ενεργοποιήσετε εναλλαγή πριν την έξοδο από την εργασία ή εργασία εναλλαγή παραμένει απενεργοποιημένη μετά τερματίζει τη διαδικασία.

Τα Windows NT 4.0 Service Pack 3 και νεότερη έκδοση και τα Windows 2000

Εφαρμογές να απενεργοποιήσετε, εγκαθιστώντας ένα άγκιστρο χαμηλού επιπέδου πληκτρολογίου ALT + TAB ή CTRL + ESC. Ένα πληκτρολόγιο χαμηλού επιπέδου άγκιστρο (WH_KEYBOARD_LL) είναι εγκατεστημένη, καλώντας SetWindowsHookEx. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άγκιστρα Window δείτε την Επισκόπηση "Άγκιστρα" στην τεκμηρίωση Platform SDK.

Ακολουθεί ένα δείγμα διαδικασία αγκίστρου πληκτρολογίου χαμηλού επιπέδου που απενεργοποιεί τα πλήκτρα CTRL + ESC, ALT + TAB και ALT + ESC:
LRESULT CALLBACK LowLevelKeyboardProc (INT nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam){  // By returning a non-zero value from the hook procedure, the  // message does not get passed to the target window  KBDLLHOOKSTRUCT *pkbhs = (KBDLLHOOKSTRUCT *) lParam;  BOOL bControlKeyDown = 0;  switch (nCode)  {    case HC_ACTION:    {      // Check to see if the CTRL key is pressed      bControlKeyDown = GetAsyncKeyState (VK_CONTROL) >> ((sizeof(SHORT) * 8) - 1);            // Disable CTRL+ESC      if (pkbhs->vkCode == VK_ESCAPE && bControlKeyDown)        return 1;      // Disable ALT+TAB      if (pkbhs->vkCode == VK_TAB && pkbhs->flags & LLKHF_ALTDOWN)        return 1;      // Disable ALT+ESC      if (pkbhs->vkCode == VK_ESCAPE && pkbhs->flags & LLKHF_ALTDOWN)        return 1;      break;    }    default:      break;  }  return CallNextHookEx (hHook, nCode, wParam, lParam);}				

Τα Windows NT 4.0 Service Pack 2 και νωρίτερα, τα Windows NT 3.51 και προηγούμενων

Εφαρμογές μπορεί να απενεργοποιήσει CTRL + ESC ολόκληρου του συστήματος, αντικαθιστώντας τη Διαχείριση εργασιών των Windows NT, αλλά αυτό δεν συνιστάται.

Εφαρμογές μπορεί να απενεργοποιήσει ALT + TAB και ALT + ESC, όταν εκτελείται η εφαρμογή καταχωρώντας πρόσβασης για το ALT + TAB και συνδυασμοί ALT + ESC, καλώντας RegisterHotKey.
Περισσότερες πληροφορίες
Παλαιότερα εργαλεία ανάπτυξης, όπως το Microsoft Visual C++ έκδοση 5.0 ή παλαιότερη έκδοση, μπορεί να μην περιέχει τα αρχεία κεφαλίδας που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία μιας εφαρμογής που χρησιμοποιεί πληκτρολόγιο χαμηλού επιπέδου άγκιστρα. Για να αποκτήσετε τα πιο πρόσφατα αρχεία κεφαλίδας, κάντε λήψη του τελευταίου Platform SDK από την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Επειδή τα άγκιστρα χαμηλού επιπέδου πληκτρολογίου είναι μια δυνατότητα ειδικά για τα Windows NT 4.0 Service Pack 3 και νεότερες εκδόσεις, ορισμός _WIN32_WINNT > = 0x0400 πριν να συμπεριλαμβανομένων winuser.h (ή windows.h).
SystemParametersInfo WH_KEYBOARD_LL SPI_SETSCREENSAVERRUNNING SPI_SCREENSAVERRUNNING SetWindowsHookEx άγκιστρα

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 226359 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/19/2010 17:30:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbhook kbhowto kbinput kbmt KB226359 KbMtel
Σχόλια
>