Χρήση της εντολής Secedit.exe ώστε να επαναληφθεί η εφαρμογή της "Πολιτικής ομάδας" (Group Policy)

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Όταν ένας διαχειριστής αλλάξει ένα "Αντικείμενο πολιτικής ομάδας" (Group Policy Object - GPO), η αλλαγή πραγματοποιείται σε έναν ελεγκτή τομέα (συνήθως τον ελεγκτή τομέα των Windows που είναι ο κάτοχος του ρόλου FSMO [Flexible Single Master Operation] πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα). Η αλλαγή αναπαράγεται στη συνέχεια σε άλλους ελεγκτές τομέα, μέσω της αναπαραγωγής της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και του SYSVOL. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι ελεγκτές τομέα και οι υπολογιστές-πελάτες διενεργούν έλεγχο για τροποποιήσεις των GPO. Στην περίπτωση που υπάρχουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, αυτές εφαρμόζονται.

Εάν είναι απαραίτητο να γίνει επαναξιολόγηση και εφαρμογή μιας πολιτικής ομάδας, μπορείτε να ανακαλέσετε μια εντολή, η οποία ενεργοποιεί αυτήν τη διαδικασία. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης του προεπιλεγμένου διαστήματος ανανέωσης της πολιτικής ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
203607 Τρόπος τροποποίησης του προεπιλεγμένου διαστήματος ανανέωσης της πολιτικής ομάδας (Group Policy)
Περισσότερες πληροφορίες
Για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή "Πολιτική ομάδας" (Group Policy) για τον τοπικό υπολογιστή, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή σε μια γραμμή εντολών:
secedit /refreshpolicy machine_policy
Για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή "Πολιτική ομάδας" (Group Policy) για τον τρέχοντα συνδεδεμένο χρήστη, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή σε μια γραμμή εντολών:
secedit /refreshpolicy user_policy
Κανονικά, στην περίπτωση που τα GPO που καθορίζουν το περιβάλλον χρήστη δεν έχουν αλλάξει από την τελευταία εφαρμογή της πολιτικής ομάδας (Group Policy), τότε παραβλέπονται και δεν εφαρμόζονται ξανά. Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός του στοιχείου /enforce στη γραμμή εντολών εφαρμόζει εκ νέου την πολιτική, ακόμα και όταν τα GPO που εφαρμόζονται στον υπολογιστή ή το χρήστη δεν έχουν αλλάξει. Ένα παράδειγμα της γραμμής εντολών σε αυτήν την περίπτωση είναι το εξής:
secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce
Μετά την αποδοχή της αίτησης από τα Windows 2000, πρέπει να εμφανιστεί το ακόλουθο κείμενο στο χρήστη:
Η μεταβίβαση της πολιτικής ομάδας από τον τομέα έχει ενεργοποιηθεί για αυτόν τον υπολογιστή. Ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης και την εφαρμογή της νέας πολιτικής. Ελέγξτε το "Αρχείο καταγραφής εφαρμογών" (Application Log) για σφάλματα, αν υπάρχουν.

(Group policy propagation from the domain has been initiated for this computer. It may take a few minutes for the propagation to complete and the new policy to take effect. Please check Application Log for errors, if any.)


Για πληροφορίες σχετικά με το νέο βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών, Gpupdate.exe, στα Microsoft Windows XP και τον Microsoft Windows Server 2003, το οποίο αντικαθιστά το διακόπτη /refreshpolicy στο Secedit.exe των Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
298444 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος ενημέρωσης πολιτικής ομάδας
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 227448 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 14:02:31 - Αναθεώρηση: 4.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB227448
Σχόλια