Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για τον Exchange Server 2007 Service Pack 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2279665
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 (SP3). Το άρθρο αυτό περιγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων:
  • Τα ζητήματα που διορθώνει η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων
  • Τρόπος απόκτησης της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα ζητήματα που διορθώνει η συλλογή ενημερώσεων


Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για τον Exchange Server 2007 SP3 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2188615Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 4999 καταγράφεται κατά τη διαδικασία EdgeTransport.exe διακόπτεται κατά διαστήματα σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
2203381"554 5.6.0 STOREDRV.Deliver; καταστραφεί μηνυμάτων περιεχομένου" έκθεση NDR δημιουργούνται όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα χρήστη του Exchange Server 2007
2251714Οι πληροφορίες σύνδεσης δεν είναι συνδεδεμένος όταν ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση σε ένα γραμματοκιβώτιο που φιλοξενείται σε διακομιστή Exchange Server 2007 χρησιμοποιώντας το POP3 ή IMAP4
958305Μια λανθασμένη χρήστη εμφανίζεται ως ο καλών σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περιβάλλον Exchange Server 2007
973040Το Ιδιαίτ. κοιν. πληροφορίες χάνονται όταν journalized το Exchange Server 2003 θα αποστέλλονται μηνύματα σε ένα γραμματοκιβώτιο του Exchange Server 2007
973637Exchange Server 2007 δημιουργεί εσφαλμένες διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Lotus Notes
975424Η τιμή “ legacyExchangeDN ” εμφανίζεται στο πεδίο “ από ” ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντί για το απλό εμφανιζόμενο όνομα σε περιβάλλον Exchange Server 2007
975993Μήνυμα λάθους "δεν ήταν δυνατό να ανοίξει το μήνυμα", όταν ένας χρήστης του Exchange Server 2007 θα επιχειρήσει να ανοίξει ή να αποδεχτείτε μια πρόσκληση σε σύσκεψη
976100Είδη κοινόχρηστου ημερολογίου εμφανίζονται σωστά στη ζώνη ώρας διακομιστή αντί για τη ζώνη ώρας του ένας χρήστης του Exchange Server 2007 που αποκτά πρόσβαση στο κοινόχρηστο ημερολόγιο
977189Την ώρα της σύσκεψης ειδοποίησης προώθησης σύσκεψη είναι εσφαλμένη σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
978144Λαμβάνετε ένα μήνυμα προειδοποίησης κατά την εκτέλεση της δοκιμής ReplicationHealth cmdlet σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
978468Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους και το Αναγνωριστικό συμβάντος: 1008 καταγράφεται κατά τη μετακίνηση ενός γραμματοκιβωτίου του Exchange Server 2007
979038Παρουσιάζεται διαρροή μνήμης της διαδικασίας Microsoft.Exchange.Monitoring.exe κατά την εκτέλεση της δοκιμής OwaConnectivity cmdlet ή η δοκιμή ActiveSyncConnectivity cmdlet στο κέλυφος διαχείρισης Exchange σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
979194Excluding domain names from the Sender ID filter does not take effect after you run the Set-SenderIDConfig cmdlet on an Exchange Server 2007 server
979338Fax communication sessions are dropped by an Exchange Server 2007 Unified Messaging server
979519The PR_REPORT_TEXT property represents an incorrect read notification in Exchange Server 2007
979803Internet Explorer unexpectedly focuses on an Exchange Server 2007 user's OWA inbox or on an OWA calendar that is added as a web part on a SharePoint Server-based website
980205Public folder replication is blocked unexpected in an Exchange Server 2007 environment
980301The Microsoft Exchange Information Store service stops responding during a Volume Shadow Copy Service backup on an Exchange Server 2007 server
980404A multibyte character is converted into a “0xFFFD” character or into unrecognized characters when you use Exchange Web Services in an Exchange Server 2007 environment
980725You experience issues when you move messages from one mailbox folder to another mailbox folder in an Exchange Server 2007 environment
980914A user does not receive any new email messages by using a third-party POP3 client in a mixed Exchange Server 2007 and Exchange Server 2003 environment
980953A second dot is added to the file names of the automatic generated attachments on an Exchange Server 2007 SP2 or later version server
981794The Get-AgentLog cmdlet operation stops, and you receive an error message in Exchange Server 2007
982055The store.exe process crashes occasionally on an active node when you move the Exchange Virtual Server from an active node to a passive node in an Exchange Server 2007 cluster environment
982099Unexpected issues occur after you run the Set-mailbox cmdlet on an Exchange Server 2007 server to convert a shared mailbox into a regular mailbox
982118The VSS backup operation fails occasionally and Event ID: 2034 is generated on an Exchange Server 2007 server
982213The display name or the address of a user is displayed in garbage characters when you reply to an email message in an Exchange Server 2007 environment
982475Χάνεται την ενσωματωμένη εικόνα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται χρησιμοποιώντας το OWA με ενεργοποιημένο το S/MIME για ένα χρήστη του Exchange Server 2007
982542Τα συνημμένα των συγκεκριμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξαφανίζονται στην πλευρά προγράμματος-πελάτη, όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή βασισμένη σε ExOLEDB για να αλλάξετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περιβάλλον Exchange Server 2007
982722Που χρειάζεται πολύ χρόνο για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε στοιχεία από έναν δημόσιο φάκελο σε έναν άλλο δημόσιο φάκελο χρησιμοποιώντας το Outlook σε περιβάλλον Exchange Server 2007
982928Η διαδικασία Msftesql.exe συνεχίζεται η χρήση μνήμης σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
983296Διακόπτεται η υπηρεσία Exchange ActiveSync σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007, προκαλώντας το συγχρονισμό του υπολογιστή-πελάτη να μην είναι διαθέσιμη
983447Δεν δημιουργείται μια έκθεση NDR όταν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν παραδίδεται μετά τον ορισμό της τιμής για "Μέγιστος αριθμός παραληπτών" "Ρυθμίσεις μεταφοράς" σε "0" σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
983529Η διαδικασία EdgeTransport.exe διακόπτεται η λειτουργία και στη συνέχεια γίνεται επανεκκίνηση ενός διακομιστή Exchange Server 2007
983540Μήνυμα λάθους "Http 500" όταν χρησιμοποιείτε Exchange αντιμετώπιση Βοηθό σε ένα διακομιστή πρόσβασης πελάτη του Exchange Server 2007 για τη διάγνωση θεμάτων
2121947Είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός φωνητικού ταχυδρομείου ένα χρήστη του Exchange Server 2007 Ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων, εάν το αναγνωριστικό καλούντος του καλούντος εξωτερικής προέλευσης περιέχει ένα χαρακτήρα μπαλαντέρ
2291574"Το στοιχείο ελέγχου S/MIME έχει λήξει. Πρέπει να επανεγκαταστήσετε αυτό."μήνυμα λάθους στο OWA μετά την εγκατάσταση του Exchange Server 2007 SP3
2297394Όταν εκτελείτε μια λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε έναν παθητικό κόμβο μετά την εγκατάσταση του Exchange Server 2007 SP3 σε περιβάλλον Exchange Server 2007 της καταχώρησης CCR, καταγράφεται το Αναγνωριστικό συμβάντος 214
2314031Ένας χρήστης του Exchange Server 2007 έχει προβλήματα με τη λήψη των περιεχομένων των δημόσιων φακέλων σε μεικτό περιβάλλον Exchange Server 2003 και του Exchange Server 2007
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων


Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για τον Exchange Server 2007 SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web Microsoft Update:
ΣΗΜΕΙΩΣΗΟι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων για τον Exchange Server 2007 δεν εντοπίζονται στα συστήματα συμπλέγματος Exchange Server 2007 από το Microsoft Update.

Ίσως θελήσετε να την ανάπτυξη της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για τον Exchange Server 2007 SP3 σε πολλαπλούς υπολογιστές που εκτελούν τον Exchange Server 2007. Ή, ίσως θελήσετε να αναπτύξετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για Exchange Server 2007 SP3 σε διακομιστές συμπλέγματος που εκτελούν τον Exchange Server 2007. Αυτή η συλλογή ενημερώσεων είναι επίσης διαθέσιμη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center).

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
Ημερομηνία έκδοσης: Σεπτέμβριος 9, 2010


Σημαντικό
Πριν να εγκαταστήσετε μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων ή ένα service pack, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft για τις προϋποθέσεις, τις οδηγίες εγκατάστασης και γνωστά θέματα:Before you install an update rollup to clustered Mailbox servers, visit the following Microsoft website:
For more information about the Exchange Server 2007 servicing model, visit the following Microsoft website:
This update rollup does not apply to Exchange Server 2007 release to manufacturing (RTM) version, Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1) or to Exchange Server 2007 Service Pack 2 (SP2). The series of update rollup packages for Exchange Server 2007 SP3 is independent of the corresponding series of update rollups for Exchange Server 2007 RTM, Exchange Server 2007 SP1 or Exchange Server 2007 SP2.

For a list of update rollups that apply to Exchange Server 2007 RTM, Exchange Server 2007 SP1 or to Exchange Server 2007 SP2, the following Microsoft website:

Απαιτήσεις επανεκκίνησης


Οι απαιτούμενες υπηρεσίες διακόπτονται αυτόματα και, στη συνέχεια, επανεκκινούνται κατά την εφαρμογή αυτής της συλλογής ενημερώσεων.

Πληροφορίες κατάργησης


To remove Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 SP3, useΠροσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτωνΣτον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Then, remove update 2279665.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2279665 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/08/2010 02:40:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition

  • kbqfe kbfix kbhotfixrollup kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2279665 KbMtel
Σχόλια
html>