Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Communicator 2007 R2: Νοεμβρίου 2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2291453
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα του Microsoft Office Communicator 2007 R2 που διορθώνονται με την ενημερωμένη έκδοση του Communicator 2007 R2 που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο 2010.
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ακόλουθα θέματα σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση:
 • Τα ζητήματα που διορθώνει η ενημερωμένη έκδοση.
 • Τα προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.
 • Εάν πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.
 • Αν η ενημερωμένη έκδοση έχει αντικατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη ενημερωμένη έκδοση.
 • Αν θα πρέπει να κάνετε αλλαγές μητρώου.
 • Τα αρχεία που περιέχει την ενημερωμένη έκδοση.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ζητήματα που επιλύει η ενημερωμένη έκδοση

Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα:
 • 2412518Συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου ενός χρήστη λείπουν από άλλο χρήστη του Office Communicator 2007 R2 αν ένας από τους αριθμούς ενημερώνεται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory
 • 2415902You cannot determine whether another Office Communicator 2007 R2 user supports an audio call or a video call before you start the call
 • 2416298Office Communicator 2007 R2 prompts you for credentials when retrieving availability data through Exchange Web Services
 • 2447990Office Communicator 2007 R2 crashes when you have two incoming calls at the same time
 • 2447993Office Communicator 2007 R2 is unresponsive after you wake up your computer from sleep by using Wake on LAN
 • 2447995An Office Communicator 2007 R2 user does not receive instant messages from another user
 • 2447997Ένας χρήστης του Office Communicator 2007 R2 λαμβάνει μια πρόσκληση για την επιφάνεια εργασίας κοινής χρήσης, ακόμη και αν ο χρήστης έχει ήδη συνδεθεί στη διάσκεψη
 • 2448009An Office Communicator 2007 R2 user is disconnected from a conference when there is a sharing switch
 • 2449138Μια επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για να απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στο παράθυρο συνομιλίας του Office Communicator 2007 R2 όταν συμμετέχετε σε μια διάσκεψη συμμετεχόντων 2010 Lync ξεκίνησε με τη χρήση του Office Communicator 2007 R2
 • 2449140Audio is unavailable in Office Communicator 2007 R2 after you exit from a RDP session in which the audio is redirected to a remote computer
 • 2449142A hotfix is available to include the job title and the office location of a contact in the compact delta file in Office Communicator 2007 R2
 • 2449143Error message when you use Office Communicator 2007 R2 on a computer that is running Office Outlook
 • 2449144The window focus changes to the conversation window when you are a Remote Call Control enabled user and make a call by using Office Communicator 2007 R2
 • 2449146Απενεργοποιεί την οθόνη του υπολογιστή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο στο Office Communicator 2007 R2
 • 2449148A fatal exception occurs when you try to answer a Response Group Service call by using Office Communicator 2007 R2


This cumulative update, together with update 969696 and update 969821, fixes the following issue:
 • 971628When a delegate on behalf of a manager tries to use the Conferencing Add-in for Outlook to schedule a live meeting or to schedule a conference, the delegate's information instead of manager's information displays in the conferencing request unexpectedly

  ΣΗΜΕΙΩΣΗTo resolve this issue, you must apply update 978564, update 969696, and update 969821.

  For more information, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
  969696Description of the update for Live Meeting Conferencing Add-in for Outlook: July 2009
  969821Description of the update package for Office Communications Server 2007 R2: July, 2009
Επίσης, αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν στο παρελθόν:
 • 2252163Starting Office Communicator 2007 R2 for first time causes additional network traffic
 • 2251520A distribution group displays incorrect information in Office Communicator 2007 R2 after you change the distribution group name
 • 2251474Calling an Office Communicator 2007 R2 user fails when you change a matching number in the Company_Phone_Number_Normalization_Rules.txt file
 • 2251473You cannot send non-English messages continuously in bold, italic or underline font in Office Communicator 2007 R2
 • 2250890Error message when you send a large file by using Office Communicator R2 and a Office Communications Server server that has the Forefront Security for Office Communications Server component installed
 • 2250113You cannot input DBCS characters into the password field when you try to log on to office communicator 2007 R2
 • 2231823An additional delay is caused by Office Communicator 2007 R2 when you put your computer in hibernation or in standby
 • 2268858The last dialed telephone number for a contact changes to "Communicator Call" after you start Communicator 2007 R2 or Communicator 2007
 • 978164A conversation window opens unexpectedly when you press ENTER in the Search box in Office Communicator 2007 or Office Communicator 2007 R2
 • 2294484“Call was terminated on media connectivity failure.” error message when you make an audio or video call that includes a remote Office Communicator user
 • 981412Conversations in Office Communicator 2007 R2 voice conferences use lots of space in the Conversation History folder in Office Outlook
 • 981410The contact-id parameter does not work when you add custom commands to Office Communicator 2007 R2 menus
 • 981411Το κείμενο είναι αναγνώσιμο κατά την αντιγραφή κειμένου από μια τοποθεσία Web του Office SharePoint Server και επικολλήστε το κείμενο στο Office Communicator 2007 R2
 • 981413"; nbsp" μετατρέπεται σε Â όταν αντιγράφετε κείμενο από τον Internet Explorer σε ένα παράθυρο συνομιλίας του Office Communicator 2007 R2
 • 981414Microsoft Office Communicator μπορεί να κάνει πλέον καθημερινά να συγχρονίσετε τις αλλαγές του βιβλίου διευθύνσεων
 • 983215Ένα κενό παράθυρο ανοίγει απροσδόκητα όταν ξεκινάτε το Office Communicator 2007 R2
 • 971843Διαχειριστές εταιρείας δεν είναι δυνατό να οριστεί και επιβάλλετε τις ρυθμίσεις προσωπικών πληροφοριών διαχείρισης για την ενοποίηση του Outlook για να μπορέσετε να απενεργοποιήσετε την ενοποίηση του Outlook για το Microsoft Office Communicator 2007 R2
 • 972085Μήνυμα λάθους όταν ξεκινάτε το Microsoft Office Communicator 2007 R2: "είτε δεν υπάρχει προεπιλεγμένο πρόγραμμα-πελάτης αλληλογραφίας ή το τρέχον πρόγραμμα-πελάτης αλληλογραφίας δεν μπορεί να εκπληρώσει το αίτημα του μηνύματος. Εκτελέστε το Microsoft Office Outlook και ορίστε ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα-πελάτης αλληλογραφίας."
 • 972087Στο Communicator 2007 R2 κατά τη χρήση Tanjay για κλήση σε ένα χρήστη, ακούτε τον ήχο κλήσης και τον ήχο από την πλευρά του χρήστη
 • 972090Είναι ασυνεχή τη φωνή σας όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Communicator 2007 R2 για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε έναν Windows 7 ή απομακρυσμένη επιφάνεια που βασίζεται σε Windows Server 2008 R2
 • 972091Μήνυμα λάθους στο Communicator 2007 R2, όταν προσπαθείτε να συμμετάσχετε σε μια κλήση διάσκεψης από το Outlook: "Δεν είναι δυνατή Η ανοίξτε το πρόγραμμα επειδή Office Communicator ή του Office Communications Server Attendant εκτελείται ήδη στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη των windows"
 • 971845Η δυνατότητα δικαιώματα πληρεξουσίου του Office Communicator 2007 R2 δεν είναι διαθέσιμη σε χρήστες που δεν ενοποιημένων επικοινωνιών
 • 971846Καρέ βίντεο δεν εμφανίζονται στο Office Communicator 2007 R2 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP
 • 972093Μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε ένα παράθυρο συνομιλίας Communicator 2007 R2 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP: "Δεν είναι δυνατό να ρυθμίσετε την ένταση των ηχείων"
 • 972097Μήνυμα λάθους όταν αποτυγχάνει η επέκταση της ομάδας διανομής στο Office Communicator 2007 R2: "Δεν είναι δυνατό να αποθηκεύσει ένα τοπικό αντίγραφο των ομάδων διανομής."
 • 972099Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML "Συνάντηση τώρα – πρόσκληση με Email" που δημιουργείται από το Microsoft Office Communicator 2007 R2 έχει μη αναγνώσιμο κείμενο στο σώμα του μηνύματος
 • 972403Οι χρήστες του Communicator 2007 R2, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ζητήματα επιδόσεων δικτύου οι οποίες προκαλούνται από καθολικών διευθύνσεων (GAL) λίστα πλήρους αρχείου λήψης ή λήψη αρχείων δέλτα GAL
 • 971844Δεν υπάρχει όνομα εμφανίζεται σε Communicator 2007 R2, όταν ένας χρήστης τηλεφώνου Exchange υποκατάστημα ιδιωτικών καλεί το χρήστη Communications Server 2007 R2
 • 971078Μια λήψη αυτόματης ενημέρωσης δεν έχει ξεκινήσει σε κάποιον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται το Office Communicator 2007 R2 build 3.5.6907.9
 • 968504Περιγραφή της ενημέρωσης Communicator 2007 R2 για τις υπηρεσίες Microsoft Online Services
 • 968623Αντιμετωπίζετε μονόδρομο ήχο όταν χρησιμοποιούνται τα τηλέφωνα LG-Nortel IP8540 ή Polycom CX700 σε κλήση Ήχου/βίντεο στα Windows XP
 • 968624Τα συμβάντα σφάλματος συμβαίνουν κατά την αποσύνδεση ενός υπολογιστή που εκτελεί το Communicator 2007 R2 από το δίκτυο: "Αναγνωριστικό συμβάντος: 3" ή "Αναγνωριστικό συμβάντος: 7"
 • 968625Περιγραφή άμεσης επιδιόρθωσης η οποία εφαρμόζει τις αρχικές αλλαγές για την ενοποίηση του Office Communicator 2007 R2 και της επόμενης έκδοσης του Office μετά την έκδοση Office 2007
 • 968628Το Communicator 2007 R2 αποθηκεύει τον αριθμό Actual Remote Number (Ο αριθμός ο οποίος καλείται) για εξερχόμενες κλήσεις προς απομακρυσμένο αποδέκτη
 • 968631Η γραμματοσειρά του παραθύρου συνομιλίας είναι πολύ μικρή όταν το Office Communicator 2007 R2 εκτελείται σε υπολογιστή με Windows Vista με υψηλή ανάλυση DPI (120 DPI) στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο Internet Explorer 8
 • 968632Δεν μπορείτε να κάνετε κλικ στο πεδίο κωδικού πρόσβασης και να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης όταν συνδέεστε στο Office Communicator 2007 R2
 • 968634Περιγραφή της ενημέρωσης Office Communicator 2007 R2 για την υποστήριξη συσκευών roundtable της Polycom
 • 968690Στο Office Communicator 2007 R2, ο χρήστης A λαμβάνει μήνυμα αποτυχίας παράδοσης μετά την αποστολή άμεσου μηνύματος στο χρήστη B παρόλο που ο χρήστης B λαμβάνει το μήνυμα
 • 976045Μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να προσθέσετε μια επαφή στο Outlook σε Communicator 2007 R2: "Δεν είναι δυνατό να συνδεθεί με το Microsoft Office Outlook για να προσθέσετε μια επαφή, επειδή το Outlook δεν ανταποκρίνεται"
 • 976046Υπερ-συνδέσεις μετατρέπονται σε πεζά γράμματα, εάν τους στέλνετε ένα άμεσο μήνυμα ως κείμενο στο Communicator 2007 R2
 • 976048Μήνυμα λάθους κατά την αποσύνδεση, επανεκκίνηση ή τερματισμό ενός υπολογιστή που εκτελεί το Communicator 2007 R2: "Τερματισμός προγράμματος – Communicator"
 • 976050Όταν απαντάτε μια εισερχόμενη κλήση σε μια συσκευή που χρησιμοποιεί έναν αριθμό ταυτόχρονων δακτύλιο, Office Communicator 2007 R2 δημιουργεί μια ειδοποιήσεων χαμένων κλήσεων
 • 976051Η οθόνη Communicator 2007 R2 freezes κατά διαστήματα για μερικά δευτερόλεπτα, όταν βρίσκεστε σε έναν ήχο ή μια περίοδο λειτουργίας διάσκεψης με βίντεο
 • 976052Το εμφανιζόμενο όνομα της επαφής είναι μη επιλυμένα όταν στέλνετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη με Communicator 2007 R2
 • 976054Ήχος παραλείπει σε Communicator 2007 R2 στη διάρκεια κλήσεων Communicator ή κατά το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που άλλαξε κλήσεις σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows Vista
 • 976985Ορισμένοι λογαριασμοί χρηστών είναι κλειδωμένος κατά τη χρήση του Office Communicator 2007 R2
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες πακέτου ενημερώσεων

Κέντρο λήψης της Microsoft

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Communicator.msp.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση αυτού του πακέτου ενημέρωσης.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, εάν ορισμένες εξαρτήσεις σε Microsoft Office Communicator εκτελούνται ακόμη κατά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης. Για παράδειγμα, εάν έχετε το Microsoft Office Outlook ή το Microsoft Office Communicator 2007 R2 εκτελείται κατά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την κυκλοφόρησαν ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB) 2028888.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
2028888Περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Communicator 2007 R2: Ιουλίου 2010

Πληροφορίες μητρώου

Δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο, για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αυτή η ενημέρωση μπορεί να μην περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η ενημέρωση περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα προβλήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, η καθολική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου ή μια νεότερη έκδοση των χαρακτηριστικών αρχείου, που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Appshapi.dll3.5.6907.9618,82412-Nov-201009: 54X86
Appshcom.dll3.5.6907.37194,39212-Nov-201009: 54X86
Communicator.exe3.5.6907.2215,145,95212-Nov-201009: 54X86
Lcwabext.dll3.5.6907.988,39212-Nov-201009: 54X86
Ocapi.dll3.5.6907.2217,704,40012-Nov-201009: 54X86
Ocoffice.dll3.5.6907.9144,71212-Nov-201009: 54X86
Rtmpltfm.dll3.5.6907.2216,264,15212-Nov-201009: 54X86
Uccp.dll3.5.6907.2214,774,73612-Nov-201009: 54X86
Uc.dll3.5.6907.2215,931,84812-Nov-201009: 54X86


Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2291453 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/19/2010 23:40:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • atdownload kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbsurveynew kbqfe kbmt KB2291453 KbMtel
Σχόλια
>