Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος απενεργοποίησης της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR230112
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο απενεργοποίησης της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing).
Περισσότερες πληροφορίες
Για να απενεργοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing), χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Εάν το εικονίδιο της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Απενεργοποίηση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Disable Internet Connection Sharing).

    Σημειώστε ότι αυτή η μέθοδος απενεργοποιεί την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή. Το εικονίδιο ICS εμφανίζεται με ένα κόκκινο X για να δηλώσει ότι η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) είναι απενεργοποιημένη. Ενώ η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) είναι απενεργοποιημένη με αυτόν τον τρόπο, οι υπηρεσίες Dynamic Host Control Protocol (DHCP) του κεντρικού υπολογιστή με Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) εξακολουθούν να λειτουργούν.
  • Αν το εικονίδιο ICS δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet Options (Επιλογές Internet), κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις (Connections), κάντε κλικ στην καρτέλα Κοινή χρήση (Sharing), απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Enable Internet Connection Sharing), κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.

    Σημειώστε ότι αυτή η μέθοδος απενεργοποιεί την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή. Ενώ η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) είναι απενεργοποιημένη με αυτόν τον τρόπο, οι υπηρεσίες Dynamic Host Control Protocol (DHCP) του κεντρικού υπολογιστή με Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) εξακολουθούν να λειτουργούν.
  • Για να απενεργοποιήσετε μόνιμα την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing), χρησιμοποιήστε το αρχείο πολιτικής Ics.adm που βρίσκεται στο φάκελο Tools\Mtsutil\ICS στο CD-ROM των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση. Η φόρτωση της επιλογής "Απενεργοποίηση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet" (Disable Internet Connection Sharing) απενεργοποιεί τη δυνατότητα δρομολόγησης αιτήσεων στο Internet και διανομής διευθύνσεων IP σε οποιονδήποτε υπολογιστή φορτώνει αυτό το προφίλ.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του αρχείου πολιτικής Ics.adm, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8 του Windows 98 Resource Kit.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 230112 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/29/2004 21:05:30 - Αναθεώρηση: 1.4

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • connection ics ics.adm internet kbenv kbhowto kbwinme sharing win98se winme απενεργοποίηση εικονίδιο κοινή κοινόχρηστη στο σύνδεση χρήση KB230112
Σχόλια