Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Με την αντιστοίχιση θύρας στην κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet χρησιμοποιώντας ένα αρχείο .inf

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:231162
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας μιας νέας αντιστοίχισης θύρας για Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) με τη χρήση ενός αρχείου .inf. Το αρχείο .inf προσθέτει τις αντιστοιχίσεις πρόσθετη θύρα για να κατευθύνετε εισερχόμενων πακέτων IP μέσω μιας συγκεκριμένης θύρας UDP ή TCP ή σε μια διεύθυνση του συγκεκριμένου προγράμματος-πελάτη. Ορισμένα προγράμματα Internet ενδέχεται να απαιτούν μια συγκεκριμένη θύρα θα δεσμευθούν για τη χρήση τους. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχεται από τον κατασκευαστή του προγράμματος.

If port addressing information is stored within the data section of a TCP or UDP packet used by a particular program, an editor is required and this .inf file will not facilitate the program's functionality with an ICS host. In these cases, the ICS host should be disabled and the program should run on a computer directly connected to the Internet.

Although Microsoft provides this informational article for the convenience of its customers, Microsoft Product Support Services does not provide support for the use or editing of the .inf file in this article.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: This article is for informational use only. It does not contain any troubleshooting information. Εάν αναζητείτε πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, επαναλάβετε την αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά που αναγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
242450Τρόπος υποβολής ερωτημάτων στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά
Περισσότερες πληροφορίες
You can create the base contents of the .inf file by copying or typing the information below into a new file. After the .inf file is created, you can right-click the file and then click Install.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Each entry that starts with a semicolon (;) is a comment. These lines can be removed. They are provided to describe each line. The computer must be rebooted for the registry values added by this .inf file to take effect. This .inf file should be used only on the computer running ICS.

Sample .inf File

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Setup information (.inf) files use "HKLM" as an abbreviation for the "HKEY_LOCAL_MACHINE" registry hive.
[version]signature="$CHICAGO$"[DefaultInstall]AddReg=PortSample[DefaultUnInstall]; This section included for ease of removing any maps added in.; To uninstall, type the following line:;; rundll.exe setupx.dll,InstallHinfSection DefaultUnInstall 0;    <I BRACKET="YES">YOUR_INF_FILE_NAME</I>DelReg=PORT_SAMPLE_DEL_REG[PortSample]; MYMAPNAME should be replaced with a friendly ; descriptive name that is unique.;; This data points to the computer that is running the service. ; 0.0.0.0 represents the computer running the ICS services. This ; can alternatively contain the IP address of one of the ICS client ; computers.HKLM,%ICSACTIVE%,MYMAPNAME,,"0.0.0.0"HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME; "My Friendly Name" should be replaced with something short and ; descriptive such as the name of the program that needs these ports ; open.HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME,Name,,"My Friendly Name"; Options is a DWORD value and is currently always set to 00,00,00,00 HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME,Options,1,00,00,00,00; The next four lines describe the specific ports that need to be open; or mapped. The first port is always 0000, each additional port is ; incremented (the second port to open would be listed as 0001,; the third would be 0002, and so on). This information is strictly ; dependent on what is needed by the program. If you do not know what ; ports your program requires or are unsure, you need to contact the ; manufacturer of the program to get this information.;; The four lines need to be re-created for each port.;; On the second line, valid entries for type are "TCP" or "UDP.";; The third line contains the actual port or port range needed by the ; program.;; The entry below demonstrates a port range. If the program only needs ; a single port, the last part of the line below would read  ,Port,,"5678";; Note that you can only use a port range when the translation type is ; NORMAL or BLOCK.;; If Translation is set to anything else, you must list each port ; individually.;; Valid types of translation are NORMAL, BLOCK, CUSEEME, DPLAY, FTP, ; H323, PPTP, and QUAKEHKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME\0000HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME\0000,Type,,"TCP"HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME\0000,Port,,"5678-5679"HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAME\0000,Translation,,"NORMAL" [PORT_SAMPLE_DEL_REG]HKLM,%ICSINSTALLED%\MYMAPNAMEHKLM,%ICSACTIVE%,MYMAPNAME[Strings]ICSINSTALLED="System\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Installed"ICSACTIVE="System\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Active"				
dun kbwinme kbdialup

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 231162 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/19/2010 20:17:00 - Αναθεώρηση: 2.0

  • kbenv kbhowto kbmt KB231162 KbMtel
Σχόλια