Η εκτέλεση της Ανασυγκρότησης Δίσκων (Disk Defragmenter) των Windows απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Τα Windows συμπεριλαμβάνουν ένα εργαλείο Ανασυγκρότησης Δίσκων (Disk Defragmenter). Παρόλο που οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη κονσόλα "Ανασυγκρότηση Δίσκων" (Disk Defragmenter), για τη δυνατότητα ανάλυσης ή ανασυγκρότησης ενός τόμου απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Αν δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή και προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε την Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter), μπορεί να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
Ανασυγκρότηση Δίσκων

Για να ανασυγκροτήσετε έναν τόμο πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή.

(Disk Defragmenter

You must have Administrator privileges to defrag a volume.)
Περισσότερες πληροφορίες
Η Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter) έχει σχεδιαστεί κυρίως για μεμονωμένους σταθμούς εργασίας των οποίων οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν τοπικά με δικαιώματα διαχειριστή. Η Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter) δεν προορίζεται για χρήση από τους διαχειριστές με σκοπό τη διατήρηση σταθμών εργασίας δικτύου. Αυτή η έκδοση δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να εκτελείται από απομακρυσμένη θέση και δεν είναι δυνατό να προγραμματιστεί για την αυτόματη ανασυγκρότηση ενός τόμου χωρίς αλληλεπίδραση από συνδεδεμένο χρήστη. Ο μόνος τρόπος ανασυγκρότησης ενός τοπικού τόμου από κάποιον χρήστη χωρίς δικαιώματα διαχειριστή είναι η εκτέλεση της κονσόλας Dfrg.msc σε περιβάλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή. Αυτό μπορεί να γίνει με την εκτέλεση της ακόλουθης εντολής:
runas /user:administrator@domain.company.com "mmc dfrg.msc"
Ζητείται από το χρήστη ο κωδικός του διαχειριστή. Αυτή η εντολή μπορεί να φανεί χρήσιμη σε έναν διαχειριστή που θέλει να εκτελέσει ανασυγκρότηση σε υπολογιστή χρήστη χωρίς να υποχρεώσει το χρήστη να αποσυνδεθεί.
defrag
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 231176 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 14:26:35 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB231176
Σχόλια