Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για τις υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Terminal Services) στο Windows Server 2008 και Windows Server 2008 R2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2312539
Περίληψη
Αυτό το άρθρο συνοψίζει τις προτεινόμενες επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις για ζητήματα που προκύπτουν σε περιβάλλον Terminal Services ή υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτή η λίστα είναι μια συγκεντρωτική κοινά θέματα seen με υπηρεσίες Terminal Services ή υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Προληπτική εγκαταστήσετε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα εκτός αν είναι απαραίτητο. Εάν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε ένα ζήτημα που αναφέρεται παρακάτω, εγκαταστήστε μόνο την επείγουσα επιδιόρθωση για το συγκεκριμένο ζήτημα.Οι ενημερωμένες εκδόσεις και επείγουσες επιδιορθώσεις Τακτοποίηση κατά περιοχές στοιχείου στις υπηρεσίες Terminal Services ή υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας και ισχύουν για τα Windows XP, Windows Vista, τα Windows 7, Windows 2003, Windows Server 2008 και Windows Server 2008 R2.


Σημείωση:

  • Συνιστούμε να αξιολογήσει αυτές τις επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις για να προσδιορίσετε εάν ισχύουν για το συγκεκριμένο ζήτημα.
  • Πριν να εγκαταστήσετε μια συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση, συνιστούμε να κάνετε αναθεώρηση και να αξιολογεί τις απαιτήσεις επιπέδου Service Pack που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.


Περισσότερες πληροφορίες
Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις, ανάλογα με το περιβάλλον σας:

Η ανακατεύθυνση συσκευής:  

.973062 Δυνατότητα ανακατεύθυνση ήχου δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείτε πελάτη σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για Mac 2.0 για να δημιουργήσετε μια περίοδο λειτουργίας terminal server σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2008 x 64 Edition ή Windows Vista x 64 Edition

· 954744Ορισμένες σελίδες εκτυπώνονται με εσφαλμένη προσανατολισμό, όταν χρησιμοποιείτε την εκτύπωση εύκολη υπηρεσιών τερματικού για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο που περιέχει σελίδες με οριζόντιο προσανατολισμό και σελίδες με οριζόντιο προσανατολισμό
Σημείωση: Τελευταία Servicemodelreg.exe βρίσκεται στο 969544 και πιο πρόσφατες Tswpfwrp.exe σε 980294

· 946411Όταν εκτυπώνετε ένα αρχείο XPS σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο Service Pack 3 ή Windows XP Service Pack 2, εκτυπώνονται σωστά τους χαρακτήρες στο αρχείο XPS

· 979163Εκτυπώνονται πολλές σελίδες όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε ένα φύλλο εργασίας του Excel χρησιμοποιώντας ανακατευθυνόμενο εκτυπωτή εάν χρησιμοποιείται η δυνατότητα εκτύπωσης εύκολη υπηρεσιών τερματικού

· 958596Οι χρήστες δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε μια έξυπνη κάρτα για να συνδεθείτε σε μια περίοδο λειτουργίας υπηρεσιών Terminal Services σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2008

· 972600Μετά την αποσύνδεση από μια περίοδο λειτουργίας απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σε έναν υπολογιστή προορισμού που χρησιμοποιεί Windows Vista ή Windows Server 2008, αλλάζει τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, όταν συνδέεστε στον υπολογιστή προορισμού από την κονσόλα


Έλεγχος ταυτότητας:


· 953760Όταν ενεργοποιήσετε SSO για terminal server από έναν υπολογιστή-πελάτη που βασίζεται στα Windows XP SP3, εξακολουθεί να ζητηθεί πιστοποιήσεις χρήστη όταν συνδέεστε στον terminal Server

· 951608Περιγραφή της διαπιστευτηρίων παροχής υποστήριξης ασφάλειας (CredSSP) στο Windows XP Service Pack 3

· 952234 Όταν δημιουργήσετε μια περίοδο λειτουργίας υπηρεσιών Terminal Services που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας έξυπνης κάρτας για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή τερματικού που βασίζεται σε Windows Server 2008, την περίοδο λειτουργίας υπηρεσιών Terminal Services σταματά να ανταποκρίνεται

· 975943 Κωδικός σφάλματος όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί το CredSSP εάν ο λογαριασμός πιστοποιημένος χρήστης είναι μέλος πολλών ομάδων ασφαλείας σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista ή Windows Server 2008: "0x80090329"

· 972595Δεν είναι δυνατό να συνδεθείτε ή το σύστημα σταματά να ανταποκρίνεται όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης" σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2008 ή Windows Vista

· 954910Μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε έλεγχο ταυτότητας έξυπνης κάρτας για να συνδεθείτε με ένα διακομιστή τερματικού που βασίζεται σε Windows Server 2008 από έναν υπολογιστή-πελάτη που εκτελεί Windows Vista ή Windows Server 2008: "0xC000040C"
Σημείωση: Αυτό είναι ένα προαιρετικό και είναι το πιο πρόσφατο στο 970402

· 978918 Όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί το CredSSP στον Windows Server 2008 R2 τον κωδικό σφάλματος: "0x80090329"

Πυρήνας:


.969851Αντί για το πρόγραμμα εκκίνησης καθορισμένο ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας ξεκινά σε μια σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας όταν αλλάξετε τη ρύθμιση "Προφίλ υπηρεσιών τερματικού" για το λογαριασμό χρήστη

· 982303Μετρητές επιδόσεων Terminal Services αναφέρει εσφαλμένο αριθμό περιόδων λειτουργίας όταν προκύπτει μια κατάσταση μεγάλο φόρτο εργασίας στον Windows Server 2008 R2 ή Windows Server 2008

· 941641Remote Desktop Connection 6.0 ζητά πιστοποιήσεις πριν να δημιουργήσετε μια σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας

· 956438Ένα διακομιστή τερματικού που βασίζεται σε Windows Server 2003 ή Windows Server 2008 σταματά να αποδέχεται νέες συνδέσεις και οι υπάρχουσες συνδέσεις σταματήσει να ανταποκρίνεται

· 970089Μια επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη ότι διευθύνσεις έκτακτες διακόπτεται η λειτουργία των διαδικασιών Vmwp.exe σε έναν κεντρικό υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2008 Hyper-V

· 979530Ένας διακομιστής που βασίζεται σε Windows Server 2008 R2 απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας αρνείται ορισμένες αιτήσεις σύνδεσης τυχαία υπό συνθήκες βαρύ σύνδεσης ή αποσύνδεσης

· 951422Η συνάρτηση WTSQuerySessionInformation επιστρέφει ασαφής δεδομένα διευθύνσεων IPv6 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista, τα Windows 7, Windows Server 2008 ή Windows Server 2008 R2

RemoteApp:


.981156Οι εφαρμογές RemoteApp εμφανίζονται ως μαύρα windows κατά την επανεκκίνηση των εφαρμογών σε μια σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας των Windows Server 2008 R2

· 970689Ένα διακομιστή τερματικού που βασίζεται σε Windows Server 2008 απορρίπτει αιτήσεις σύνδεσης με το μήνυμα λάθους "κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας απέτυχε και δεν εκτελέστηκε" τυχαία υπό συνθήκη βαρύ σύνδεσης/αποσύνδεσης

· 983533Τα αναδυόμενα παράθυρα είναι κρυφά και εφαρμογή TS RemoteApp σταματά να ανταποκρίνεται στα Windows Vista, στα Windows 7, Windows Server 2008 και στα Windows Server 2008 R2

· 979425Ένα στοιχείο σύνθετο πλαίσιο σε μια εφαρμογή RemoteApp ενημερώνεται σωστά όταν συνδέεστε χρησιμοποιώντας απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας σύνδεσης (RDC) 7.0


Πύλη απομακρυσμένης επιφάνειας Εργασίας:


.967933Μήνυμα λάθους όταν ένας απομακρυσμένος χρήστης προσπαθεί να συνδεθεί με έναν πόρο σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2008 μέσω πύλης TS, χρησιμοποιώντας το FQDN του πόρου: "Αποσύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας"

· 974195Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή τερματικού που χρησιμοποιεί Windows Server 2008 μέσω της πύλης TS χρησιμοποιώντας το FQDN, εάν ένα ασυνεχές πεδίο ονομάτων και εάν είναι απενεργοποιημένη η θύρα TCP 445 μεταξύ του διακομιστή τερματικού και πύλη TS


Web απομακρυσμένης επιφάνειας Εργασίας:


· 951607Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή ή Έναρξη απομακρυσμένη εφαρμογή όταν χρησιμοποιείτε Terminal Services Web Access ή Remote Web χώρου εργασίας σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP SP3 ή Windows Small Business Server 2003 SP1

Broker περιόδου λειτουργίας:


· 977541 Δεν γίνεται ανακατεύθυνση της περιόδου λειτουργίας προηγουμένως αποσυνδεθεί terminal server μέσω της υπηρεσίας Broker περιόδου λειτουργίας TS σε ένα σύμπλεγμα που βασίζεται σε Windows Server 2008 σε μεσίτη περιόδου λειτουργίας TS

· 955365 Η υπηρεσία Windows Server 2008 Terminal Services περιόδου λειτουργίας Broker εξισορροπεί εσφαλμένα το φορτίο μεταξύ των διακομιστών τερματικού μετά την εκτέλεση για λίγο

· 977541 Δεν γίνεται ανακατεύθυνση της περιόδου λειτουργίας προηγουμένως αποσυνδεθεί terminal server μέσω της υπηρεσίας Broker περιόδου λειτουργίας TS σε ένα σύμπλεγμα που βασίζεται σε Windows Server 2008 σε μεσίτη περιόδου λειτουργίας TS
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2312539 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/25/2011 08:12:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

  • kbmt KB2312539 KbMtel
Σχόλια