Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Αναστολή της απόκρισης του υπολογιστή από προγράμματα αντιμετώπισης ιών, όταν τερματίζετε τη λειτουργία του

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR231666
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας που βασίζεται στα Windows 98, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
  • Ενδέχεται να ανάψει η ενδεικτική λυχνία της μονάδας δισκέτας.
  • Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους που αφορά "Σφάλμα προστασίας των Windows" (Windows Protection Error).
  • Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται, ενώ εμφανίζει το μήνυμα "Τα Windows τερματίζονται" (Windows is Shutting Down).
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα είναι δυνατό να παρουσιαστεί εάν εκτελείτε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών, όπως το McAfee ή το Norton, τα οποία έχουν ρυθμιστεί να εξετάζουν τη μονάδα δισκέτας, όταν τερματίζετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματός αντιμετώπισης ιών που χρησιμοποιείτε, για να διερευνήσετε τη διαθεσιμότητα ενημερωμένης έκδοσης κώδικα για αυτό το θέμα.

Για να παρακάμψετε αυτό το ζήτημα, ρυθμίστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών, ώστε να μην εξετάζει τις μονάδες δισκέτας, όταν τερματίζετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση της παραπάνω ενέργειας, συμβουλευθείτε το υλικό τεκμηρίωσης που συνοδεύει το πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο είναι σχεδιασμένα από προμηθευτές που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft. Για αυτόν το λόγο, η Microsoft δεν παρέχει εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προβλήματα τερματισμού λειτουργίας στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
238096 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων τερματισμού λειτουργίας στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 231666 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/01/2014 00:17:34 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση

  • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kberrmsg kbui win98 win98se KB231666
Σχόλια