Τρόπος δημιουργίας μιας Εφεδρικής δισκέτας επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) στα Windows 2000

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας μιας Εφεδρικής δισκέτας επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) στα Windows 2000 για να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία επιδιόρθωσης των Windows 2000.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να δημιουργήσετε μια Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk - ERD):
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Αντίγραφα ασφαλείας (Backup).
  2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία εφεδρικής δισκέτας επιδιόρθωσης (Create an Emergency Repair Disk).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (ERD) για τις ακόλουθες λειτουργίες επιδιόρθωσης:
  • Έλεγχος και επιδιόρθωση του περιβάλλοντος εκκίνησης.
  • Επαλήθευση του συστήματος αρχείων των Windows 2000 και αντικατάσταση των αρχείων που λείπουν ή είναι κατεστραμμένα.
  • Έλεγχος και επιδιόρθωση του τομέα εκκίνησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν προσπαθείτε να επιδιορθώσετε τα Windows 2000, σας ζητείται να δηλώσετε αν έχετε Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (ERD) και, αν δεν έχετε, να πιέσετε το πλήκτρο L και ο υπολογιστής προσπαθεί να εντοπίσει την εγκατάσταση των Windows 2000 για να εκτελέσει επιδιορθώσεις. Αυτή η διαδικασία αναζητά το αρχείο Boot.ini στο διαμέρισμα του υπολογιστή και κάνει ανάγνωση των διαδρομών ARC του λειτουργικού σας συστήματος ή των λειτουργικών σας συστημάτων. Στη συνέχεια, ο υπολογιστής προσπαθεί να φορτώσει την ακόλουθη ομάδα για κάθε διαδρομή ARC:
%systemroot%\System32\Config\Software

Με αυτήν την προσπάθεια εντοπίζεται ποια έκδοση εγκατάστασης ταιριάζει με το CDROM εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε για την επιδιόρθωση.

Εάν δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου Boot.ini ή εάν η ομάδα λογισμικού είναι κατεστραμμένη, η επιδιόρθωση δεν είναι δυνατή. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να διαθέτετε μια Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (ERD) η οποία να περιέχει ένα έγκυρο αρχείο Setup.log για το συγκεκριμένο υπολογιστή.

Οι ομάδες μητρώου που αποθηκεύονται κατά την εγκατάσταση βρίσκονται στον ακόλουθο φάκελο:
%systemroot%\repair
Οι ομάδες μητρώου χρησιμοποιούνται μόνο κατά την επιδιόρθωση FAST, διαφορετικά πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα Αποκατάστασης (Recovery Console) για να αντιγράψετε με μη αυτόματο τρόπο μια πιο πρόσφατη ομάδα μητρώου που αποθηκεύτηκε από το NTbackup στον ακόλουθο φάκελο:
%systemroot%\repair\regback
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
216337 Το πρόγραμμα Rdisk.exe δεν περιλαμβάνεται στα Windows 2000
238359 Διαφορές μεταξύ της μη αυτόματης επιδιόρθωσης (Manual Repair) και της γρήγορης επιδιόρθωσης (Fast Repair) στα Windows 2000
240363 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς της κατάστασης συστήματος
rdisk
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 231777 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 14:30:12 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB231777
Σχόλια