Διαδρομές αναβάθμισης για Windows 2000

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR232039
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τις διαδρομές αναβάθμισης που υποστηρίζονται για τα Microsoft Windows 2000.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι παρακάτω διαδρομές αναβάθμισης για τα Windows 2000 υποστηρίζονται για:

Microsoft Windows 95/Microsoft Windows 98/Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition)

Windows 2000 Professional Επίσημη (Πλήρης) έκδοση
Windows 2000 Professional Έκδοση αναβάθμισης

Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

Δεν υποστηρίζονται διαδρομές αναβάθμισης

Microsoft Windows NT 3.51/4.0 Workstation

Windows 2000 Professional Επίσημη (Πλήρης) έκδοση
Windows 2000 Professional Έκδοση αναβάθμισης

Windows 2000 Professional

Windows 2000 Professional Επίσημη (Πλήρης) έκδοση
Windows 2000 Professional Έκδοση αναβάθμισης

Windows NT 3.51 Server

Windows 2000 Server Επίσημη (Πλήρης) έκδοση
Windows 2000 Server Έκδοση αναβάθμισης
Windows 2000 Advanced Server Επίσημη (Πλήρης) έκδοση

Windows NT 3.51 Server με Citrix

Δεν υποστηρίζονται διαδρομές αναβάθμισης

Windows NT 4.0 Server

Windows 2000 Server Επίσημη (Πλήρης) έκδοση
Windows 2000 Server Έκδοση αναβάθμισης
Windows 2000 Advanced Server Επίσημη (Πλήρης) έκδοση

Windows NT 4.0 Terminal Server

Windows 2000 Server Επίσημη (Πλήρης) έκδοση
Windows 2000 Server Έκδοση αναβάθμισης
Windows 2000 Advanced Server Επίσημη (Πλήρης) έκδοση

Windows NT 4.0 Enterprise Edition

Windows 2000 Advanced Server Επίσημη (Πλήρης) έκδοση
Windows 2000 Advanced Server Έκδοση αναβάθμισης

Microsoft BackOffice Small Business Server

Δεν υποστηρίζονται διαδρομές αναβάθμισης

Windows 2000 Server

Windows 2000 Server Επίσημη (Πλήρης) έκδοση
Windows 2000 Server Έκδοση αναβάθμισης
Σημείωση Δεν υπάρχει τρόπος αναβάθμισης σε Windows 2000 Advanced Server.

Windows 2000 Advanced Server

Windows 2000 Advanced Server Επίσημη (Πλήρης) έκδοση
Windows 2000 Advanced Server Έκδοση αναβάθμισης

Windows 2000 Datacenter Server

Windows 2000 Datacenter Server
path kbfaqw98w2k smallbiz sbs αναβάθμιση win2000hotsetup
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 232039 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 14:34:19 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup kbproductlink KB232039
Σχόλια