Έναρξη αναπαραγωγής μεταξύ Active Directory άμεσα μέλη αναπαραγωγής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:232072
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows 2000. Υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου 2010. Το Κέντρο λύσεων τέλος της υποστήριξης των Windows 2000 είναι ένα σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό σας στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τέσσερις τρόπους προετοιμασία αναπαραγωγή μεταξύ άμεσα μέλη αναπαραγωγής. Οι μέθοδοι αυτές είναι:
 • Χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Sites and Services MMC
 • Χρησιμοποιώντας το εργαλείο γραμμής εντολών Repadmin.exe από την οικογένεια προγραμμάτων Εργαλεία υποστήριξης των Windows 2000
 • Σε μια δέσμη ενεργειών της Microsoft Visual Basic, χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο COM από την οικογένεια προγραμμάτων Εργαλεία υποστήριξης των Windows 2000
 • Χρήση παρακολούθηση αναπαραγωγής Active Directory (τα Replmon) από την οικογένεια προγραμμάτων Εργαλεία υποστήριξης των Windows 2000
Κάθε μία από αυτές τις μεθόδους υποστηρίζει τη χρήση κάποια μορφή απομακρυσμένης διαχείρισης, επιτρέποντας σε ένα διαχειριστή να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία από οποιονδήποτε υπολογιστή με Windows 2000.
Περισσότερες πληροφορίες
Υπηρεσία καταλόγου Active Directory αποτελείται από ένα ή περισσότερα διαμερίσματα καταλόγου ή περιβάλλοντα ονομασίας. Ένα διαμέρισμα καταλόγου είναι συνεχόμενο δευτερεύον δέντρο του καταλόγου Active Directory που σχηματίζει μια μονάδα αναπαραγωγής μεταξύ ελεγκτών τομέα.

Στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory ενός μεμονωμένου διακομιστή διατηρεί πάντα τουλάχιστον τρία διαμερίσματα καταλόγου:
 • Το σχήμα
 • Ρύθμιση παραμέτρων (τοπολογία αναπαραγωγής και τα σχετικά μεταδεδομένα)
 • Ένα ή περισσότερα διαμερίσματα καταλόγου ανά τομέα (δευτερεύοντα δέντρα που περιέχουν αντικείμενα του συγκεκριμένου τομέα στον κατάλογο)
Για παράδειγμα, ελεγκτή τομέα "dc1" από τον τομέα "ntdev.microsoft.com" έχει τα ακόλουθα διαμερίσματα καταλόγου (θεωρώντας ότι υπάρχει ένα τομέα "microsoft.com" ως ριζικό τομέα και DC1 δεν είναι διακομιστής καθολικού καταλόγου):
 • Σχήμα (CN = Schema, CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com)
 • Ρύθμιση παραμέτρων (CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com)
 • NTDEV τομέα (DC = ntdev, DC = microsoft, DC = com)
Ελεγκτή τομέα "Ελεγκτή τομέα DC2" από τον τομέα "support.microsoft.com" έχει τα ακόλουθα διαμερίσματα καταλόγου (προϋποθέτουν ελεγκτή τομέα DC2 δεν είναι διακομιστής καθολικού καταλόγου):
 • Σχήμα (CN = Schema, CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com)
 • Ρύθμιση παραμέτρων (CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com)
 • Τομέα ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ (DC = υποστήριξη, DC = microsoft, DC = com)
Το σχήμα και ρύθμιση παραμέτρων αναπαράγονται σε κάθε ελεγκτή τομέα σε ένα δεδομένο σύμπλεγμα δομών. Το διαμέρισμα καταλόγου ανά τομέα αναπαραγάγεται μόνο στους ελεγκτές τομέων για αυτόν τον τομέα, εκτός όταν ο διακομιστής προορισμού είναι διακομιστής καθολικού καταλόγου. Σε αυτό το παράδειγμα DC1 και DC2 αναπαραγωγή διαμερίσματα καταλόγου σχήμα και ρύθμιση παραμέτρων μεταξύ τους, αλλά δεν αναπαράγονται τα διαμερίσματα καταλόγου ανά τομέα, επειδή βρίσκονται σε διαφορετικούς τομείς. Οι ελεγκτές τομέα από τον ίδιο τομέα αναπαράγετε όλα τα διαμερίσματα καταλόγου τρία μεταξύ τους.

Για κάθε μία από τις παρακάτω μεθόδους διακομιστή "Προέλευση" περιγράφει τον ελεγκτή τομέα που αναπαράγει τις αλλαγές σε έναν συνομιλητή αναπαραγωγής. Ο ελεγκτής τομέα "Προορισμός" λαμβάνει τις αλλαγές.

Έναρξη αναπαραγωγής που χρησιμοποιούν τις τοποθεσίες και υπηρεσίες στο συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Προγράμματα, έπειτα στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Υπηρεσίες και τοποθεσίες του Active Directory.
 2. Αναπτύξτε το Τοποθεσίες κοντέινερ στο αριστερό παράθυρο. Αναπτύξτε το κοντέινερ που αντιπροσωπεύει το όνομα της τοποθεσίας που περιέχει το διακομιστή προορισμού που πρέπει να συγχρονιστεί με τους συνομιλητές αναπαραγωγής.
 3. Αναπτύξτε το Διακομιστές κοντέινερ, και στη συνέχεια αναπτύξτε το προορισμού ο διακομιστής για να εμφανίσετε το αντικείμενο ρυθμίσεων NTDS (ένα αντικείμενο που αναπαριστά τις ρυθμίσεις για τον ελεγκτή τομέα).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή του Ρυθμίσεις NTDS το αντικείμενο. Τα αντικείμενα σύνδεσης στο δεξιό παράθυρο αντιπροσωπεύει το διακομιστή προορισμού άμεσα μέλη αναπαραγωγής.
 5. Κάντε δεξιό κλικ σε ένα αντικείμενο connection, στο δεξιό τμήμα του παραθύρου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή τώρα. Τα Windows 2000 προετοιμάζει αναπαραγωγή των αλλαγών από το διακομιστή προέλευσης (το διακομιστή που εκπροσωπείται από το αντικείμενο connection) στο διακομιστή προορισμού για όλα τα διαμερίσματα καταλόγου του διακομιστή προορισμού έχει ρυθμιστεί για την αναπαραγωγή από το διακομιστή προέλευσης.

Έναρξη αναπαραγωγής Repadmin.exe χρήση

Repadmin.exe είναι ένα εργαλείο γραμμής εντολών από το Windows 2000 Resource Kit που περιλαμβάνεται στο φάκελο Support Tools του CD-ROM των Windows 2000.
 1. Προσδιορίστε το όνομα του διακομιστή προορισμού που πρέπει να συγχρονιστεί.
 2. Στη γραμμή εντολών, χρησιμοποιήστε το Repadmin.exe για να προσδιορίσετε το διακομιστή προορισμού άμεσα μέλη αναπαραγωγής πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
  REPADMIN/SHOWREPS target_server_name
  Εάν ο διακομιστής προορισμού μπορεί να επιτευχθεί, εμφανίζει έξοδο παρόμοια με το ακόλουθο δείγμα. Σε αυτό το παράδειγμα DC1 και DC2 είναι τώρα στον ίδιο τομέα "support.microsoft.com".
  Redmond\DC1
  Επιλογές DSA: (κανένα)
  objectGuid: 4a11d649-f9ab-11 d 2-b17f-00c04f5cb503
  invocationID: 45d18b0b-f9ab-11 d 2-98b8-0000f87a546b

  ==== ΕΙΣΕΡΧΌΜΕΝΩΝ ΓΕΊΤΟΝΕΣ ======================================

  CN = Schema, CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com
  Redmond\DC2 μέσω RPC
  objectGuid: d2e3badd-e07a-11 d 2-b573-0000f87a546b
  Τελευταία προσπάθεια @ 18:07.04 1999-05-03 ήταν επιτυχής.
  CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com
  Redmond\DC2 μέσω RPC
  objectGuid: d2e3badd-e07a-11 d 2-b573-0000f87a546b
  Τελευταία προσπάθεια @ 18:07.05 1999-05-03 ήταν επιτυχής.
  DC = υποστήριξη, DC = microsoft, DC = com
  Redmond\DC2 μέσω RPC
  objectGuid: d2e3badd-e07a-11 d 2-b573-0000f87a546b
  Τελευταία προσπάθεια @ 18:07.09 1999-05-03 ήταν επιτυχής.

  (Άλλα δεδομένα αποκλείονται επειδή αφορούν αυτό το άρθρο.)
  Στην ενότητα εισερχόμενων γείτονες της εξόδου, αναγνωρίζονται τα άμεσα μέλη αναπαραγωγής για κάθε διαμέρισμα καταλόγου μαζί με την κατάσταση της τελευταίας αναπαραγωγής.
 3. Εύρεση του διαμερίσματος καταλόγου που χρειάζεται το συγχρονισμό και εντοπίστε το διακομιστή προέλευσης, με την οποία θα συγχρονιστούν προορισμού. Σημείωση το objectGuid από το διακομιστή προέλευσης.
 4. Χρησιμοποιήστε το Repadmin.exe για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
  repadmin /sync directory_partition target_server_name source_server_objectGuid
  Για παράδειγμα, για να προετοιμάσετε αναπαραγωγής στον ελεγκτή τομέα DC1 έτσι ώστε οι αλλαγές αναπαράγονται από ελεγκτή τομέα DC2:
  repadmin /sync dc = υποστήριξη, dc = microsoft, dc = com DC1 d2e3badd-e07a-11 d 2-b573-0000f87a546b
  Εάν είναι επιτυχής, το Repadmin.exe εμφανίζει το εξής μήνυμα:
  ReplicaSync() από αρχείο προέλευσης: d2e3badd-e07a-11 d 2-b573-0000f87a546b, να dest: DC1 είναι επιτυχής.
Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους διακόπτες γραμμής εντολών:
 • / force: υπερισχύει του χρονοδιαγράμματος κανονική αναπαραγωγή.
 • /Async: το συμβάν αναπαραγωγής ξεκινά. Repadmin.exe περιμένει για το συμβάν αναπαραγωγής για να ολοκληρωθεί.
 • και πλήρους: επιβάλλει πλήρη αναπαραγωγή όλων των αντικειμένων από τον προορισμό DSA.

Έναρξη αναπαραγωγής σε μια δέσμη ενεργειών Visual Basic χρησιμοποιώντας IADsTools

Του υπολογιστή με Windows 2000 που θα εκτελεστεί η δέσμη ενεργειών, εγκαταστήστε τα Windows 2000 υποστήριξη εργαλεία Resource Kit, το οποίο περιλαμβάνει ενεργό παρακολούθηση αναπαραγωγής καταλόγου και IADsTools (ένα αντικείμενο COM που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που περιγράφεται εδώ, για να συγχρονίσετε τους συνομιλητές αναπαραγωγής). Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους συνάρτησης βρίσκεται στην τεκμηρίωση των Windows 2000 Resource Kit.

Η συνάρτηση ReplicaSync μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγχρονίσετε έναν ελεγκτή τομέα προορισμού με το αρχείο προέλευσης για ένα διαμέρισμα του δεδομένου καταλόγου. Σύνταξη για τη συνάρτηση ReplicaSync έχει ως εξής
ReplicaSync)target_server,directory_partition,source_server,use_flags,use_credentials)
Όπου:
 • target_server είναι ο ελεγκτής τομέα που λαμβάνει τις αλλαγές, συγχρονίζονται με το source_server.
 • directory_partition είναι το διαμέρισμα να αναπαραχθεί.
 • source_server είναι ο ελεγκτής τομέα που θα αναπαραγάγετε τις αλλαγές στο διακομιστή προορισμού.
 • use_flags δεν έχει καθοριστεί, αλλά εάν έχει οριστεί σε 1, η συνάρτηση εξετάζει τις σημαίες που καθορίζεται από το SetReplicaSyncFlags (ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των Windows 2000 Resource Kit, για περισσότερες πληροφορίες) για να προσδιορίσετε ποιες επιλογές για να ορίσετε την αίτηση. Για να καθορίσετε χωρίς σημαίες, χρησιμοποιήστε μια τιμή 0 (μηδέν).
 • use_credentials πρέπει να χρησιμοποιείται από προεπιλογή, εάν ο συνδεδεμένος χρήστης έχει πιστοποιήσεις διαχειριστή. Εάν καθοριστεί αυτή η παράμετρος και η τιμή είναι 1, Αναζήτηση συνάρτησης σαν τα διαπιστευτήρια που ορίζεται από τη συνάρτηση SetUserCredentials (εξηγείται παρακάτω) και μεταβιβάζει αυτές με την αίτηση. Εάν καθοριστεί η παράμετρος αυτή, use_flags Επίσης πρέπει να καθοριστεί.
Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει 0 για επιτυχία ή 1 για αποτυχία.
Για παράδειγμα, εάν ο συνδεδεμένος χρήστης έχει πιστοποιήσεις διαχειριστή στον ελεγκτή τομέα DC1, η ακόλουθη δέσμη ενεργειών μπορεί να εκτελεστεί συγχρονισμός DC1 με τις αλλαγές που έχουν γίνει στον ελεγκτή τομέα DC2 για το διαμέρισμα καταλόγου "DC = υποστήριξη, DC = microsoft, DC = com":
Σύνολο comDLL=CreateObject("IADsTools.DCFunctions")
Result=comDLL.ReplicaSync("DC1","DC=Support,DC=Microsoft,DC=com","DC2")
Εάν αποτέλεσμα = 0, τότε MsgBox "ολοκληρώθηκε με επιτυχία." else MsgBox "Αποτυχία"
Εάν εναλλακτικές πιστοποιήσεις πρέπει να καθοριστεί, η συνάρτηση SetUserCredentials μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσετε επιπλέον για να καθορίσετε την τιμή "1" (η τελευταία παράμετρος της συνάρτησης ReplicaSync. Η συνάρτηση SetUserCredentials έχει την ακόλουθη σύνταξη
SetUserCredentials)ΟΝΟΜΑ_ΧΡΗΣΤΗ,Όνομα_τομέα (Domain_name),user_LDAP_dn,PASSWORD)
Όπου:
 • ΟΝΟΜΑ_ΧΡΗΣΤΗ είναι το όνομα χρήστη επίπεδο κάτω από ένα λογαριασμό στον τομέα.
 • Όνομα_τομέα (Domain_name) είναι το όνομα τομέα NetBIOS του λογαριασμού χρήστη.
 • user_LDAP_dn δεν απαιτείται για τη συνάρτηση ReplicaSync, αλλά μπορεί να καθοριστεί. Αυτό είναι το αποκλειστικό όνομα του λογαριασμού χρήστη που καθορίσατε.
 • PASSWORD είναι ο κωδικός πρόσβασης για το χρήστη.
Για παράδειγμα, μετά την τροποποίηση των ανωτέρω δέσμη ενεργειών, θα σαν το ακόλουθο δείγμα:
Σύνολο comDLL=Createobject("IADsTools.DCFunctions")
comDLL.SetUserCredentials "johndoe","υποστήριξη", "", "κωδικός πρόσβασης"
Result=comDLL.ReplicaSync("DC1","DC=Support,Microsoft,DC=com","DC2",0,1)
Εάν αποτέλεσμα = 0, τότε MsgBox "ολοκληρώθηκε με επιτυχία." else MsgBox "Αποτυχία"
Στη VBScript, όλες οι μεταβλητές ορίζονται ως ΜΕΤΑΒΛΗΤΉ. Για να μεταβιβάσετε οποιαδήποτε λειτουργία στο αντικείμενο IADsTools μεταβλητές, οι μεταβλητές αυτές πρέπει να πληκτρολογηθούν ρητά. Για παράδειγμα:
Σύνολο comDLL=Createobject("IADsTools.DCFunctions")
comDLL.SetUserCredentials CStr(strUserName), CStr(strDomainName), CStr(strPassword)
Result=comDLL.ReplicaSync(CStr(strTargetServer), CStr(strDomainPartition), CStr(strSourceServer), CInt(iFlags), CInt(iUseCreds))
Εάν αποτέλεσμα = 0, τότε MsgBox "ολοκληρώθηκε με επιτυχία." else MsgBox "Αποτυχία"
Για να προβάλετε μια αναφορά χρόνου εκτέλεσης και γλώσσα VBScript, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Έναρξη αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας την εποπτεία αναπαραγωγής Active Directory

 1. Του υπολογιστή με Windows 2000 που θα εκτελεστεί η δέσμη ενεργειών, εγκαταστήστε τα Windows 2000 υποστήριξη εργαλεία Resource Kit, το οποίο περιλαμβάνει παρακολούθηση αναπαραγωγής Active Directory (Replmon.exe).
 2. Εκκίνηση του Active Directory παρακολούθηση αναπαραγωγής και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθέστε την τοποθεσία/διακομιστή Στο διακομιστή Επεξεργασία μενού. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό "Προσθήκη ή διακομιστή τοποθεσίας" για να προσθέσετε το διακομιστή προορισμού στην προβολή.
 3. Replmon.exe προσδιορίζει διαμερίσματα καταλόγου και εμφανίζει ως εξαρτημένους κόμβους στο διακομιστή προορισμού, στο αριστερό παράθυρο.
 4. Εντοπίστε και αναπτύξτε το διαμέρισμα καταλόγου που πρέπει να συγχρονιστεί. Όλοι οι ελεγκτές τομέα για ένα διαμέρισμα του δεδομένου καταλόγου είναι διακομιστές προέλευσης, αλλά άμεσα μέλη αναπαραγωγής εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει δύο διακομιστές συνδεδεμένοι με δίκτυο. Επίσης μπορούν να αναγνωριστούν άμεσα μέλη αναπαραγωγής, κάνοντας δεξιό κλικ σε ένα διακομιστή και κάνοντας κλικ Ιδιότητες. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εμφανίζει το διακομιστή προέλευσης ως άμεση αναπαραγωγή συνομιλητή, μεταβατική συνομιλητή αναπαραγωγής ή μια σύνδεση ζεύξης (επίσης μια σύνδεση απευθείας αναπαραγωγής).
 5. Κάντε δεξιό κλικ απευθείας αναπαραγωγή συνομιλητή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Συγχρονισμός ρεπλικών. Replmon.exe προετοιμάζει αναπαραγωγής και αναφέρει την επιτυχία ή αποτυχία της αίτησης.
επιβολή εναυσμάτων

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 232072 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 14:34:56 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbmt KB232072 KbMtel
Σχόλια