Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Σφάλμα του Windows Media Player κατά την αναπαραγωγή των συσκευασμένων πολυμέσων

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο .wma ή .asf, ενδέχεται να λάβετε κάποιο από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
 • Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα τουόνομα_αρχείου. Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή και το όνομα αρχείου είναι σωστά και προσπαθήστε πάλι. (Σφάλμα=80041001)

  (Cannot open filename. Please verify that the path and filename are correct and try again. (Error=80041001))
  Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα τουόνομα_αρχείου. Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή και το όνομα αρχείου είναι σωστά και προσπαθήστε πάλι. (Error=80041002)

  (Cannot open filename. Please verify that the path and filename are correct and try again. (Σφάλμα=80041002))
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει μόνο με τα συσκευασμένα πολυμέσα. Τα συσκευασμένα πολυμέσα είναι αρχεία πολυμέσων, τα οποία έχουν κρυπτογραφηθεί χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση δικαιωμάτων του Windows Media και μπορούν να αναπαραχθούν μόνο με την απόκτηση έγκυρης άδειας. Οι εξής δύο αιτίες μπορεί να προκαλέσουν αυτό το ζήτημα:
 • Εκτελέσατε το βοηθητικό πρόγραμμα RegClean, το οποίο κατάργησε τα απαραίτητα κλειδιά μητρώου για την αναπαραγωγή του συσκευασμένου περιεχομένου.
 • Ενδέχεται να έχετε μια εσφαλμένη έκδοση του Drmclien.dll στον υπολογιστή σας. Αυτό το αρχείο είναι μια βιβλιοθήκη συστήματος, απαραίτητη για την αναπαραγωγή του συσκευασμένου περιεχομένου. Εάν ο αριθμός έκδοσης του Drmclien.dll είναι προγενέστερος της έκδοσης 1.00.00.3688, οι άδειες που προμηθευτήκατε ενδέχεται να μην λειτουργούν.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
 • Εάν εκτελέσατε το RegClean, πρέπει να απεγκαταστήσετε και να επανεγκαταστήσετε το Windows Media Player.
 • Εάν αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα και δεν έχετε εκτελέσει το RegClean, ενδέχεται να έχετε την εσφαλμένη έκδοση του Drmclien.dll στον υπολογιστή σας ή ενδέχεται να έχετε προμηθευτεί άδεια με εσφαλμένη έκδοση του Drmclien.dll. (Το Drmclien.dll μπορεί να έχει ενημερωθεί στο μεταξύ, αλλά κάποια από τις άδειες που αποκτήθηκαν με την εσφαλμένη έκδοση του αρχείου εξακολουθεί να προκαλεί αυτό το ζήτημα). Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε το Windows Media Player, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Drmclien.dll. Εάν το πρόβλημα παραμένει, θα πρέπει να καταργήσετε όλα τα υπάρχοντα αρχεία αδειών και κλειδιών από τον υπολογιστή σας. Αυτός ο κατάλογος (στα Windows 95/98: c:\windows\all users\drm, στα Windows NT: c:\winnt\profiles\all users\drm) περιέχει αρχεία με τις επεκτάσεις .lic και .key. Αυτά τα αρχεία πρέπει να καταργηθούν.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, τα αρχεία κλειδιών και αδειών είναι κρυφά αρχεία του συστήματος. Για να καταργήσετε αυτά τα αρχεία, πρέπει να ενεργοποιήσετε την προβολή των κρυφών αρχείων και των αρχείων του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  141276 Τρόπος προβολής αρχείων συστήματος και κρυφών αρχείων στα Windows
netshow drm
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 234332 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/11/2015 02:56:22 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows Media Rights Manager 7.0

 • kbnosurvey kbarchive kbpending kbprb kbprod2web KB234332
Σχόλια