Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος ενεργοποίησης της αυτόματης σύνδεσης στα 2000 Professional

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ορισμού της δυνατότητας αυτόματης σύνδεσης "Χρήστες και κωδικοί πρόσβασης" (Users and Passwords) για τα Windows 2000 Professional. Σημειώστε ότι αυτό το εργαλείο του "Πίνακα ελέγχου" (Control Panel) δεν είναι διαθέσιμο για τα Microsoft Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server ή Windows 2000 Datacenter Server.

Επιστροφή στην αρχή

Αποτροπή εμφάνισης της ερώτησης για κωδικό πρόσβασης (Password Prompt) σε ένα σύστημα εκτός τομέα

 1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Χρήστες και κωδικοί πρόσβασης (Users and Passwords).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Οι χρήστες πρέπει να πληκτρολογήσουν όνομα χρήστη και κωδικό για να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον υπολογιστή (Users must enter a user name and password to use this computer).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται σε σύστημα που είναι μέλος τομέα.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Να απαιτείται η χρήση Ctrl-Alt-Del πριν από τη σύνδεση (Require users to press Ctrl-Alt-Del before logging on).
Η αυτόματη σύνδεση δεν υποστηρίζεται κατά τη σύνδεσή σας σε έναν τομέα. Θα χρειαστεί να συμμετάσχετε σε μια ομάδα εργασίας εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης σε όλες τις εκδόσεις της οικογένειας προϊόντων Windows 2000 με επεξεργασία του μητρώου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει στο χρήστη να συνδεθεί αυτόματα με τον τομέα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την εμφάνιση ενός σοβαρού ζητήματος ασφαλείας. Οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει εκκίνηση αυτού του συστήματος χρησιμοποιώντας αυτήν την τροποποίηση μητρώου, θα συνδεθεί στο σύστημα με τις πιστοποιήσεις ασφαλείας του χρήστη.
 1. Ξεκινήστε το Regedt32.exe και εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 2. Δημιουργήστε το όνομα τομέα, το λογαριασμό τομέα και τον κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιώντας τις τιμές που θα πληκτρολογούσατε κανονικά κατά τη σύνδεση. Θα πρέπει να αντιστοιχίσετε τις ακόλουθες τιμές: DefaultDomainName, DefaultUserName και DefaultPassword.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές DefaultDomainName και DefaultUserName ενδέχεται να υπάρχουν ήδη. Η τιμή DefaultPassword ίσως να μην υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, δημιουργήστε την. Για να το κάνετε αυτό:
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη τιμής (Add Value).
  • Στο πλαίσιο Όνομα τιμής (Value name), πληκτρολογήστε DefaultPassword.
  • Στο πλαίσιο Τύπος δεδομένων (Data Type), κάντε κλικ στο στοιχείο REG_SZ.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Στο πλαίσιο Επεξεργαστής συμβολοσειρών (Password), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν καθορίζεται συμβολοσειρά DefaultPassword, τα Windows αλλάζουν αυτόματα την τιμή του κλειδιού AutoAdminLogon από 1 (αληθής) σε 0 (ψευδής). Αυτό απενεργοποιεί τη δυνατότητα AutoAdminLogon. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επίσης, αν καθορίζεται η συμβολοσειρά DefaultPassword, αλλά ο κωδικός πρόσβασης μένει κενός.
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη τιμής (Add Value). Πληκτρολογήστε AutoAdminLogon στο πλαίσιο Όνομα τιμής (Value Name). Κάντε κλικ στο στοιχείο REG_SZ του πλαισίου Τύπος δεδομένων (Data Type). Πληκτρολογήστε τον αριθμό 1 στο πλαίσιο Συμβολοσειρά (String). Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
 4. Κλείστε το αρχείο Regedt32.exe.
 5. Τερματίστε τα Windows και σβήστε τον υπολογιστή σας.
 6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και των Windows 2000. Τώρα, πρέπει να έχετε τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης.

  Σημειώστε ότι αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται μόνο κατά την πρώτη σύνδεση. Για να επιβάλει αυτήν τη ρύθμιση για διαδοχικές αποσυνδέσεις, ο διαχειριστής πρέπει να ρυθμίσει τις παραμέτρους της ακόλουθης ρύθμισης:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
  Τιμή:
  ForceAutoLogon

  Τύπος:
  REG_SZ

  Δεδομένα:
  1
Αυτή είναι μια δυνατότητα ασφαλείας που οφείλεται στη σχεδίαση. Η λύση περιλαμβάνει την επεξεργασία του μητρώου. Η επεξεργασία του μητρώου δεν υποστηρίζεται.
Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο για Windows 2000

Η διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο ισχύει μόνο κατά την πρώτη σύνδεση. Για να επιβάλει αυτήν τη ρύθμιση για διαδοχικές συνδέσεις, ο διαχειριστής πρέπει να ορίσει το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

Τιμή: ForceAutoLogon
Τύπος: REG_SZ Data: 1
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
97597 Τρόπος ενεργοποίησης της αυτόματης σύνδεσης στα Windows NT 3.x και 4.0
Επιστροφή στην αρχή
regedit auto login autologon automated
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 234562 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/19/2005 15:18:24 - Αναθεώρηση: 7.2

 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kbenv kbhowtomaster kbnetwork kbnofix KB234562
Σχόλια