Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR235309
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά μητρώου" (Restoring the Registry) στο Regedit.exe ή το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά ενός κλειδιού μητρώου" (Restoring a Registry Key) στο Regedt32.exe.
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας του Outlook που αυξάνουν την προστασία ασφαλείας για ορισμένους τύπους συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διατίθενται ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις, ανάλογα με την έκδοση του Outlook που έχετε.
Περισσότερες πληροφορίες
ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση που έχει αναπτυχθεί ειδικά για την έκδοση του Outlook που έχετε. Προκειμένου να εξακριβώσετε ποια έκδοση του Outlook έχετε, στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για το Microsoft Outlook (About Microsoft Outlook).

Για την ενημερωμένη έκδοση του Ιουλίου 1999 για το Microsoft Outlook 98 (Αγγλική έκδοση): Για την ενημερωμένη έκδοση του Ιουνίου 2000 για το Microsoft Outlook 98 (Ελληνική έκδοση): Για την ενημερωμένη έκδοση του Ιουνίου 2000 για το Microsoft Outlook 98 (Αγγλική έκδοση): Για την ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Outlook 2000 (Ελληνική έκδοση): Για την ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Outlook 2000 (Αγγλική έκδοση): Η τεχνολογία του Windows Installer που χρησιμοποιείται με το Microsoft Office 2000 και το Outlook 2000 απαιτεί να τοποθετήσετε το CD-ROM στη μονάδα δίσκου CD-ROM κατά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Αυτό οφείλεται στις απαιτήσεις επικύρωσης που βρίσκονται μέσα στο μηχανισμό του προγράμματος Εγκατάστασης.

Ενημερωμένες εκδόσεις Ιουλίου 1999 για τα Outlook 97 και Outlook 98Αυτή η ενότητα περιγράφει θέματα που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Outlook 97 και το Outlook 98, που κυκλοφόρησε αρχικά τον Ιούνιο 1999 και ενημερώθηκε κατόπιν τον Ιούλιο 1999.

Αφού εγκαταστήσετε αυτήν την έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, όταν ανοίγετε συνημμένα με επεκτάσεις ονόματος αρχείου .exe, .com, .url, .lnk, .zip, .bat, .pi, .inf, .reg, .cmd, .bas, .isp, .ins, .crt, .pcd, .mst, .scr, .hlp ή .chm, λαμβάνετε το εξής προειδοποιητικό μήνυμα:
Προειδοποίηση ασφαλείας για συνημμένα (Attachment Security Warning)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! (WARNING!)

Το αρχείο ίσως να περιλαμβάνει ιό ο οποίος να είναι επιβλαβής για τον υπολογιστή σας. Είναι απαραίτητο να είστε απολύτως σίγουροι ότι αυτό το αρχείο είναι ασφαλές προτού το ανοίξετε. Το αρχείο θα πρέπει να αποθηκευτεί στο δίσκο προτού ανοιχτεί.

(The file may contain a virus that can be harmful to your computer. It is important to be VERY certain that this file is safe before you open it. You must save this file to disk before it can be opened).

Όνομα αρχείου (Filename): το όνομα του αρχείου
Τύπος (Type): ο τύπος του αρχείου
Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Αποθήκευση στο δίσκο (Save to Disk).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προειδοποιητικό μήνυμα συνημμένου εμφανίζεται για όλα τα συνημμένα που έχουν επεκτάσεις ονόματος εκτελέσιμου αρχείου. Δεν εντοπίζει ούτε απομακρύνει έναν ιό από ένα συνημμένο που έχει προσβληθεί από ιό. Εάν αποθηκεύσετε ένα αρχείο που έχει ιό και κατόπιν το ανοίξετε από το δίσκο, ο υπολογιστής εξακολουθεί να είναι προσβεβλημένος από τον ιό. Όταν αποθηκεύετε το αρχείο στο δίσκο, έχετε απλά μια ακόμα ευκαιρία να εξετάσετε την ασφάλεια του συνημμένου αρχείου. Πρέπει και πάλι να χρησιμοποιήσετε ένα ενημερωμένο πρόγραμμα ανίχνευσης ιών για να ελέγξετε το αρχείο για πιθανούς ιούς.

Τα αρχεία του Microsoft Office (αρχεία με επέκταση ονόματος αρχείου .doc, .xls ή .ppt), τα αρχεία προσωρινού αντικειμένου (αρχεία με επέκταση ονόματος αρχείου .shs) και τα αρχεία για δέσμες ενεργειών (αρχεία με επέκταση ονόματος αρχείου .vbs) δεν επηρεάζονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση και συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρονταν πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης. Για να ελέγξετε τη συμπεριφορά μακροεντολών στα έγγραφα του Office, ορίστε το επίπεδο ασφαλείας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του Office.

Τρόπος απενεργοποίησης της Ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook 97 και 98

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λανθασμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα που ίσως απαιτήσουν να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα σφάλματα που προκύπτουν από τη λανθασμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου" (Edit Registry Data) στο Regedt32.exe. Έχετε υπόψη ότι πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν χρησιμοποιείτε Windows NT ή Windows 2000, θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk - ERD).

Για να απενεργοποιήσετε την Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για συνημμένα, αφού την εγκαταστήσετε:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο εξής κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Outlook
  Εάν αυτό το κλειδί μητρώου δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο κλειδί μητρώου Office, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) του μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key), πληκτρολογήστε Outlook για το όνομα του νέου κλειδιού μητρώου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Κάντε κλικ στο κλειδί Outlook και κατόπιν τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) του μενού Επεξεργασία (Edit).
 4. Κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value), πληκτρολογήστε OldAttachmentDialog και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο OldAttachmentDialog, πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value Data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).

Πληροφορίες έκδοσης για την Ενημερωμένη έκδοση του Ιουλίου 1999

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Outlook 97, εάν κάνετε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για το Microsoft Outlook (About Microsoft Outlook) στο μενού Βοήθεια (Help), οι πληροφορίες έκδοσης αλλάζουν στην έκδοση 8.04.6614 ή νεότερη.

Ενημερωμένη έκδοση Ιουνίου 2000 για το Outlook 98Η Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook 98 κυκλοφόρησε στις 7 Ιουνίου 2000. Αυτή η μεταγενέστερη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας παρέχει προστασία από τους περισσότερους ιούς, όπως ο ιός ILOVEYOU και ο ιός Melissa, καθώς και από άλλους ιούς που εξαπλώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από ιούς τύπου worm που είναι δυνατό να αναπαραχθούν μέσω του Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook 98, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
262617 OL98: Πληροφορίες σχετικά με την Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ενημερωμένη έκδοση Ιουνίου 2000 για το Outlook 2000Η Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook 2000 κυκλοφόρησε στις 7 Ιουνίου 2000. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας παρέχει προστασία από τους περισσότερους ιούς, όπως ο ιός ILOVEYOU και ο ιός Melissa, καθώς και από άλλους ιούς που εξαπλώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από ιούς τύπου worm που είναι δυνατό να αναπαραχθούν μέσω του Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook 2000, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
262631 OL2000: Πληροφορίες σχετικά με την Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείου του Outlook
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 235309 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 14:58:07 - Αναθεώρηση: 6.1

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload ol20updsecht ol97updsecht ol98updsecht outlook security update ασφάλεια ταχυδρομείο KB235309
Σχόλια