ΑΡΧΕΙΟ: VBRun60sp4.exe εγκαθιστά αρχεία χρόνου εκτέλεσης Visual Basic 6.0 SP4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:235420
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
VBRun60sp4.exe είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής, το οποίο εγκαθιστά τις τελευταίες εκδόσεις των αρχείων χρόνου εκτέλεσης της Microsoft Visual Basic που απαιτούνται από όλες τις εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με τη Visual Basic 6.0. Τα αρχεία περιλαμβάνουν τις ενημερώσεις κώδικα που συνοδεύει το Visual Studio 6.0 Service Pack 4.
Περισσότερες πληροφορίες
Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
Ημερομηνία έκδοσης:, 30 Ιουνίου 2000

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.VBRun60sp4.exe εγκαθιστά τα ακόλουθα αρχεία πυρήνα που διατίθενται με το Visual Studio 6.0, Service Pack 4. Τα αρχεία αυτά είναι οι βασικές εξαρτήσεις για οποιοδήποτε στοιχείο ή εφαρμογή που θα δημιουργηθεί στη Visual Basic 6.0:

FileNameVERSIONΜέγεθος (Size)
ASycFilt.dll2.40.4275.1145 KB (147,728 byte)
ComCat.dll4.71.1460.121.7 KB (22.288 byte)
Msvbvm60.dll6.00.88771.32 MB (1,388,544 byte)
OLEAUT32.dll2.40.4275.1584 KB (598,288 byte)
OLEPro32.dll5.0.4275.1160 KB (164,112 byte)
STDOLE2.tlb2.40.4275.117.5 KB (17,920 byte)

Επιπλέον, τα ακόλουθα αρχεία εγκαθίστανται επίσης από VBRun60sp4.exe. Αυτά είναι συνοδευτικά αρχεία για το VBRun60sp4.exe αυτόματης εξαγωγής αρχείων:

FILEVERSIONΜέγεθος (Size)
ADVPack.dll4.71.1015.073.2 KB (74,960 byte)
W95Inf16.dll4.71.704.02.21 KB (2,272 byte)
W95Inf32.dll4.71.0016.04.50 KB (4,608 byte)
Vbrun60.infΔεν εφαρμόζεται1.04 KB (1,069 byte)

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ορίσματα της γραμμής εντολών για VBRun60sp4.exe, εισαγάγετε το τα ακόλουθα στη γραμμή εντολών:
<WWUSERINPUT>VBRun60sp4.exe /?</WWUSERINPUT>					
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε την πλήρη διαδρομή προς το VBrun60sp4.exe αρχείο της εντολής.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ορίσματα γραμμής εντολών για αυτό το αρχείο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
189520XCLN: Outlook Deployment Kit (ODK) εγκατάσταση επιλογές γραμμής εντολών

Μου χρειάζονται αρχείου VBRun60sp4.exe;

Το αρχείο VBRun60sp4.exe δεν έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσετε το πακέτο και Οδηγός ανάπτυξης (PDW) για τη διανομή εφαρμογών της Visual Basic. Για παράδειγμα, εάν στην εφαρμογή σας περιλαμβάνονται στοιχεία, όπως τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ή DLL, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον PDW ή ένα πακέτο εγκατάστασης άλλου κατασκευαστή για τη διανομή. Ωστόσο, εάν η εφαρμογή της Visual Basic εξαρτάται μόνο από τα αρχεία που περιλαμβάνονται στο αρχείο VBRun60sp4.exe, μπορείτε να διανείμετε την εφαρμογή σας, παρέχοντάς τους τελικούς χρήστες το εκτελέσιμο αρχείο (.exe) και VBRun60sp4.exe.

Για να καθορίσετε εάν η εφαρμογή σας απαιτεί πρόσθετα αρχεία για διανομή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον PDW για να δημιουργήσετε ένα σετ από αρχεία εγκατάστασης ως τεστ. Όταν ο PDW δημιουργεί ένα πακέτο εγκατάστασης, δημιουργεί επίσης ένα αρχείο Setup.lst. Μπορείτε να ανοίξετε το πρώτο αρχείο προγράμματος Εγκατάστασης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (για παράδειγμα, το "Σημειωματάριο" (Notepad)). Εάν στην ενότητα [αρχεία εγκατάστασης1] του αρχείου που προκύπτει Setup.lst αναφέρεται μόνο το αρχείο .exe, οι τελικοί χρήστες θα μπορούν να εκτελέσουν την εφαρμογή σας μετά την εκτέλεση του VBRun60sp4.exe για την εγκατάσταση των αρχείων πυρήνα χρόνου εκτέλεσης. Ωστόσο, εάν η ενότητα [Αρχεία εγκατάστασης1] περιέχει πολλά αρχεία, εξετάστε την περίπτωση να χρησιμοποιήσετε τον PDW ή ένα πακέτο εγκατάστασης άλλου κατασκευαστή για τη διανομή.

Επιπρόσθετα προς διανομή απλών εκτελέσιμων αρχείων, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αρχείο VBRun60sp4.exe για τα εξής:
  • Να ελαχιστοποιήσετε το μέγεθος των στοιχείων λήψης εφαρμογών της Visual Basic από το Internet

    Εκτελώντας το αρχείο Vbrun60sp4.exe έγκαιρα, στους χρήστες να κάνετε λήψη της εφαρμογής σας από το Web πιο γρήγορα.
  • Ως βήμα αντιμετώπισης προβλημάτων όταν μια εγκατάσταση της Visual Basic ή μια εφαρμογή της Visual Basic αποτύχει

    Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης αποτύχει με μήνυμα λάθους που αναφέρει ένα από τα αρχεία πυρήνα ή εάν η εγγραφή ενός στοιχείου αποτύχει στη διάρκεια του προγράμματος Εγκατάστασης, τα αρχεία πυρήνα στον υπολογιστή στόχο μπορεί να μην συμφωνούν. Εάν οι εκδόσεις των αρχείων στο αρχείο VBRun60sp4.exe είναι νεότερες από τις εκδόσεις στον υπολογιστή στόχο, μπορεί να επιλύσετε το ζήτημα εκτελώντας το αρχείο VBRun60sp4.exe πριν να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ενός προβλήματος εγκατάστασης που επιλύεται εκτελώντας το αρχείο VBRun60.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
194754Αρχείο Setup.exe συνδεδεμένο σε εξαγωγή Oleaut32.dll:185 που λείπει
Μπορείτε επίσης να αποκτήστε το αρχείο VBRun60.exe εξάγοντάς το από το αρχείο VBRun60.cab που υπάρχει διαθέσιμο στα CD των Visual Basic και Visual Studio. Το αρχείο VBRun60.cab βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο στο CD της Visual Basic 6.0 CD (Δισκέτα 1):
\common\tools\vb\cabinets
Από το Visual Studio 6.0 Professional CD, το αρχείο VBRun60.cab βρίσκεται στην ίδια σχετική διαδρομή στο δίσκο 2. Στα CDs του Visual Studio 6.0 Enterprise, βρίσκεται στο δίσκο 3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η έκδοση του αρχείου VBRun60sp4.exe που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της διαφέρει από αυτήν του CD εγκατάστασης. Η έκδοση που περιλαμβάνεται σε αυτό το άρθρο είναι η τελευταία έκδοση που διατίθεται μαζί με το Visual Studio 6.0 Service Pack 4.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα εξαγωγής (Extract utility) για να εξαγάγετε το αρχείο VBRun60.exe από την αρχειοθήκη, VBRun60.cab. Το αρχείο Extract.exe βρίσκεται στο φάκελο των Windows ή στο CD εγκατάστασης των Windows 95, Windows 98, ή Windows NT. Από μια γραμμή εντολών του MS-DOS, μπορείτε να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή για να εξαγάγετε το αρχείο από την αρχειοθήκη στον τρέχοντα κατάλογο:
Extract Vbrun60.cab
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή του βοηθητικού προγράμματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
129605Τρόπος εξαγωγής των αρχικών συμπιεσμένων αρχείων των Windows
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
194022ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Visual Studio 6.0 Service πακέτα, τι, όπου, γιατί
180071ΑΡΧΕΙΟ: Msvbvm50.exe εγκαθιστά αρχεία χρόνου εκτέλεσης Visual Basic 5.0
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία χρόνου εκτέλεσης χωρίς το Service pack ενημερωμένα αρχεία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
192461Δείγμα της Visual Basic 6.0 εγκαθιστά αρχεία χρόνου εκτέλεσης
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση σχετικά με τα ορίσματα γραμμής εντολών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
189520XCLN: Outlook Deployment Kit (ODK) Setup Command-Line Options
For additional information about a specific example of a Setup problem that is resolved by running VBRun60.exe, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
194754SETUP.EXE File Linked to Missing Export OLEAUT32.DLL:185
For additional information about using the Extract utility, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
129605Τρόπος εξαγωγής των αρχικών συμπιεσμένων αρχείων των Windows
VBRun60sp4 Asycfilt comcat msvbvm60 oleaut32 olepro32 stdole2 ADVPack W95Inf16 W95Inf32 vbrun60 run-time run time runtime vb6

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 235420 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 14:59:12 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbappsetup kbdeployment kbfile kbinfo kbtophit kbmt KB235420 KbMtel
Σχόλια