Τρόπος ενεργοποίησης του Terminal Services License Server και εγκατάστασης CAL (Αδειών Πρόσβασης Πελάτη - Client Access Licenses) μέσω Internet

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR237811
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η διαδικασία της ανάπτυξης και παρακολούθησης αδειών χρήσης μέσα σε μια επιχείρηση έχει βελτιωθεί στις υπηρεσίες Terminal Services των Windows 2000. Η υπηρεσία Terminal Services Licensing περιλαμβάνει τώρα έναν οδηγό Licensing Wizard για λήψη των πακέτων αδειών χρήσης και διαχείριση μεγάλου αριθμού αδειών χρήσης για τις Άδειες Πρόσβασης Πελάτη (Client Access Licenses - CAL) για τις Υπηρεσίες Terminal Services (TS) των Windows 2000 ή για τις άδειες χρήσης λογισμικού σύνδεσης με το Internet των Υπηρεσιών Terminal Services των Windows 2000 (Internet Connector - IC). Για να αναπτύξετε τις άδειες χρήσης TS CAL ή IC, πρέπει να ενεργοποιήσετε έναν License Server των Υπηρεσιών Terminal Services και κατόπιν να εγκαταστήσετε τις άδειες χρήσης TS CAL ή IC σε αυτόν. Η υπηρεσία Terminal Services Licensing υποστηρίζει τέσσερις μεθόδους σύνδεσης στο Microsoft Certificate Authority and Clearinghouse για την ενεργοποίηση του διακομιστή αδειών χρήσης και την εγκατάσταση των αδειών χρήσης, Internet, World Wide Web (WWW), Τηλέφωνο και Φαξ. Αυτό το άρθρο περιγράφει τη μέθοδο του Internet, που είναι η ταχύτερη και ευκολότερη μέθοδος ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
Περισσότερες πληροφορίες
Υπάρχει μία και μοναδική ενεργοποίηση του διακομιστή αδειών χρήσης και στη συνέχεια τα πακέτα των αδειών χρήσης εγκαθίστανται στο διακομιστή αδειών χρήσης. Ο διακομιστής των Υπηρεσιών Terminal Services χρησιμοποιεί αυτές τις άδειες χρήσης για να παρακολουθεί και να παραχωρεί/απαγορεύει δικαιώματα προγραμμάτων-πελατών σε υπολογιστές που βασίζονται σε Windows 2000 με ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες Terminal Services.

Για να ενεργοποιήσετε ένα διακομιστή παροχής αδειών χρήσης των υπηρεσιών Terminal Services, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακόλουθα βήματα υποθέτουν ότι οι υπηρεσίες Terminal Services εγκαθίστανται σε κατάσταση λειτουργίας Application Server. Η κατάσταση λειτουργίας Application Server είναι παρόμοια με τα Microsoft Windows NT 4.0, Terminal Server Edition, με τα προγράμματα-πελάτες να αποκτούν πρόσβαση στον υπολογιστή Terminal Server για κοινόχρηστους πόρους και προγράμματα του Microsoft BackOffice.

Εάν οι υπηρεσίες Terminal Services είναι εγκατεστημένες σε κατάσταση λειτουργίας Remote Administration, οι άδειες χρήσης των υπηρεσιών Terminal Services δεν επιβάλλονται, επειδή μόνο ο λογαριασμός Administrator και τα μέλη της ομάδας Administrators μπορούν να συνδεθούν με υπολογιστές των υπηρεσιών Terminal Services, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη υπηρεσιών Terminal Services (από προεπιλογή), και μόνο δύο μέλη της ομάδας Administrators μπορούν να εκτελέσουν μια περίοδο λειτουργίας κάθε φορά.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, στη συνέχεια στην επιλογή Administrative Tools και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Terminal Services Licensing.
 2. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Terminal Services Licensing και το στοιχείο All servers είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Κάντε κλικ στο σύμβολο της πρόσθεσης (+), για να αναπτύξετε τους διακομιστές των υπηρεσιών Terminal Services των Windows 2000, και κατόπιν κάντε κλικ στο όνομα του διακομιστή παροχής άδειας χρήσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
 3. Από το μενού Action, κάντε κλικ στην εντολή Activate Server.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή Activate Server δεν είναι διαθέσιμη, όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο All servers.
 4. Ξεκινά ο οδηγός Licensing Wizard και εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Activated For
  • Connection Method
  • Licensing Program
  • Product ID
 5. Η περιοχή Product ID είναι η μοναδική που περιέχει πληροφορίες σε αυτό το σημείο. Οι υπόλοιπες πληροφορίες συμπληρώνονται κατά τη διαδικασία του οδηγού. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 6. Στην περιοχή Connection Method, κάντε κλικ στη μέθοδο σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (Internet, World Wide Web, Fax ή Telephone) ή κάντε κλικ στο στοιχείο Internet για την προεπιλογή (πρέπει να έχετε μια υπάρχουσα σύνδεση με το Internet με ρυθμισμένες τις παραμέτρους πριν από αυτήν τη διαδικασία, για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Internet).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου περιγράφει τη διαδικασία του Internet.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 8. Στην περιοχή License Program, κάντε κλικ σε μια από τις ακόλουθες επιλογές:
  • Microsoft Select or Microsoft Enterprise Agreement
  • Microsoft Open License Program
  • Other
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Other. Τυπικά, αυτή είναι η επιλογή που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, όταν αγοράζετε άδειες χρήσης μέσω ενός καταστήματος λιανικής πώλησης.

 9. Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 10. Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Company Information. Συμπληρώστε τις εταιρικές πληροφορίες σας στις δύο οθόνες και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 11. Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Εντοπίζεται ο διακομιστής Microsoft Registration Authority and Clearinghouse και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Completing the Process. Ο διακομιστής Registration Authority and Clearinghouse αποστέλλει τον προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό PIN (Personal Identification Number) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε. Η ενεργοποίηση δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί χωρίς το PIN. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία για παραλαβή του PIN μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  • Complete the server activation process now (I already have my PIN). Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, εάν φτάσει γρήγορα το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το PIN.
  • Postpone completion of the process until the PIN arrives. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, εάν θέλετε να αναβάλετε τη διαδικασία ενεργοποίησης για οποιονδήποτε λόγο (περιλαμβανομένων των καθυστερήσεων στην παραλαβή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει το PIN).
  • Restart the licensing process. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, εάν θέλετε να επαναφέρετε τη διαδικασία ενεργοποίησης στην αρχική της κατάσταση. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη, εάν δεν λάβετε ποτέ το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει το PIN.
 12. Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω στοιχεία και κάντε κλικ στο κουμπί Next ή περιμένετε μέχρι να λάβετε το PIN, όπως περιγράφεται στο ακόλουθο βήμα.
 13. Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Όταν λάβετε το PIN σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο στοιχείο Complete the server activation process now (I already have my PIN) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το PIN μοιάζει με το ακόλουθο:
  Electronic mailing from the Microsoft Terminal Services Activation with the subject "Terminal Services License Server Activation"
  Thank you for activating your Terminal Services License Server with Microsoft.

  This mail contains the PIN needed to complete the activation process. This PIN must be entered into the Licensing Wizard exactly as shown:

  Your PIN: XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXX

  This PIN is valid for the Terminal Services License Server with the following Product ID:

  Product ID: 00000-270-8764055-60434
 14. Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Πληκτρολογήστε το PIN ακριβώς όπως αποστέλλεται (ή κάντε κλικ στο αλφαριθμητικό PIN, αντιγράψτε το PIN πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL-C και κατόπιν πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL-V, για να επικολλήσετε το PIN στον οδηγό) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 15. Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Ο οδηγός εντοπίζει το διακομιστή Microsoft Registration Authority and Clearinghouse, για να ενεργοποιήσει το διακομιστή αδειών χρήσης. Εάν πληκτρολογηθούν σωστά όλες οι πληροφορίες, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου Completing the Licensing Wizard:
  Status:
  Your License server is successfully activated. To install license key packs now, click Next. To postpone license installation, clear the following check box, and then click Finish.
  Check box for "Install licenses now" is checked by default.
  Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 16. Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Your license server has been activated. The wizard can now help you install license key packs.
 17. Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Κάντε κλικ στο κουμπί Next, για να εγκαταστήσετε τα πακέτα αδειών χρήσης.
 18. Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Τώρα μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό αδειών χρήσης που θέλετε να παρακολουθήσετε και να επιβάλετε σε αυτόν τον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services στο παράθυρο διαλόγου Program and Client License Information. Τα βήματα σε αυτό το άρθρο υποθέτουν ότι αγοράσατε άδειες χρήσης από ένα κατάστημα λιανικής πώλησης. Το πακέτο αδειών χρήσης για τις Άδειες πρόσβασης πελάτη (CAL) στις υπηρεσίες Terminal Services περιέχει έναν κωδικό άδειας χρήσης, που πρέπει τώρα να πληκτρολογήσετε στον οδηγό. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε το στοιχείο Microsoft Select or Microsoft Enterprise Agreement, εμφανίζεται ένα πλαίσιο Enrollment number και ο αριθμός εγγραφής αναγράφεται στο έγγραφο Select or Enterprise Agreement που αγοράσατε από τη Microsoft ή από ένα διανομέα καναλιών. Πρέπει να εντοπίσετε αυτό το έγγραφο και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό άδειας χρήσης στο πλαίσιο Enrollment number. Εάν επιλέξατε το στοιχείο Microsoft Open License Agreement, εμφανίζονται τα πλαίσια Authorization Number και License Number. Εντοπίστε το έγγραφο που αγοράσατε από το διανομέα καναλιών και πληκτρολογήστε τον κωδικό άδειας χρήσης της CAL των υπηρεσιών Terminal Services. Εάν επιλέξατε ένα από αυτά τα στοιχεία, πρέπει επίσης να παρέχετε πληροφορίες στα πλαίσια Product Type και Quantity (στο πλαίσιο Product Type, κάντε κλικ στο στοιχείο Terminal Services CAL ή στο στοιχείο Terminal Services Internet Connector). Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Next χωρίς να πληκτρολογήσετε έναν έγκυρο αριθμό εξουσιοδότησης/άδειας χρήσης (για την επιλογή Open License Agreement) ή αριθμό εγγραφής (για την επιλογή Select or Enterprise Agreements), η διαδικασία δεν είναι επιτυχής και εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Εάν συμβεί αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Back και πληκτρολογήστε έναν έγκυρο αριθμό πριν να συνεχίσετε.
 19. Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Όταν γίνει λήψη των πακέτων αδειών χρήσης και είναι έτοιμα για χρήση, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου:
  Status:
  "The new client license key pack has been successfully installed."
 20. Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Κάντε κλικ στο κουμπί Finish.
 21. Εάν δεν αγοράσατε τις άδειες χρήσης από ένα διανομέα καναλιών, δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αγοράσετε άδειες χρήσης ηλεκτρονικά. Αυτή η διαδικασία υλοποιεί τις "έντυπες" άδειες χρήσης στον υπολογιστή υπηρεσιών Terminal Services. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου υποθέτει ότι επιλέγετε το στοιχείο Στο παράθυρο διαλόγου Terminal Services Licensing, κάντε κλικ στο διακομιστή Terminal Services License server στο αριστερό τμήμα του παραθύρου και θα εμφανιστούν στο δεξιό τμήμα του παραθύρου οι Άδειες Πρόσβασης Πελάτη (CAL) ή οι Άδειες Internet Connector Licenses, των οποίων έγινε λήψη.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιβεβλημένη παροχή αδειών χρήσης για τις υπηρεσίες Terminal Services των Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
237801 Οι υπηρεσίες Terminal Services των Windows 2000 απαιτούν Υπηρεσία παραχώρησης άδειας χρήσης
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού ενός τηλεφωνικού αριθμού για το Microsoft Clearinghouse, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
291795 Τρόπος εντοπισμού ενός αριθμού τηλεφώνου για το Microsoft Clearinghouse
kbfaqw2ktermsrv
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 237811 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 15:17:45 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB237811
Σχόλια